1

(16 replies, posted in Mededelingen)

LEO wrote:

Sinds enkele weken is er een ondoorgrondelijke mist neergedaalt over het forum. Vele nieuwe leden brengen feiten aan die volgens mij alleen de bedoeling hebben om ons van de ware feiten af te houden. Dit werkt verwarrend en niet terzake doende. Laten we ons aan de feiten houden !

Volledig eens met deze stelling. Hier klopt inderdaad iets niet!

2

(428 replies, posted in Bende Bouhouche-Beijer)

Dat is hem inderdaad. cool

3

(4 replies, posted in Bibliografie)

Heb vandaag via Vers l'Avenir vernomen dat er een nieuw boek verschenen is rond de Bende van Nijvel. Het noemt "La grande peur des Belges. Le roman des Tueurs du Brabant". In feite is het een roman, maar belangrijk is wie het geschreven heeft, namelijk Jean-Claude Marlair uit het Waalse Couvin. Hij was ten tijde van de overval van de kazerne van Vielsalm commandant van deze kazerne.

Telkens als hij als officier dieper in het dossier wilde graven werd hij afgedreigd: er werd op schildwachten gevuurd en zijn bureau werd blijkbaar in brand gestoken. Die arme man heeft er zelfs een hartaanval aan over gehouden. Het is misschien wel een roman, maar mogelijk wil hij via deze roman toch iets kwijt. Best lezen dus.

4

(601 replies, posted in Hypotheses)

CleverTrevor wrote:

De reconstructie van de hold-up in Aalst bevestigt naar mijn gevoel dat de Bende van Nijvel genoot van het gevoel van macht dat ze via het geweld tentoonspreidden. Het waren gewetenloze sadisten. Ze hadden bovendien al zo veel gemoord dat een kind meer of minder hen niet meer deerden. Het was alles of niets voor de Bende van Nijvel.

Dat wil niet zeggen dat ze misschien geen bijkomende motieven hadden en dat het alleen psychopaten waren. Ze kunnen ook aanhanger van extreemrechts zijn geweest. Je vindt in die kringen wel vaker mensen met een iets te ruim ontwikkeld geweten. Alleen in afrekeningen geloof ik niet en als we dat argument overboord zetten kan meteen een hele zwik theorieën mee de vuilbak in.


Deze stelling zou inderdaad wel eens kunnen kloppen. Voor wat Aalst betreft heb ik steeds het gevoel gehad dat men daar echt moorde voor de lol. Mogelijk had de Bende van Nijvel deze 'overval' ook als laatste overval voorzien, gewoon om hun macht nog eens te tonen. Dat er iemand van hen toen werd neergeschoten kwam hen wel heel slecht uit.

Ik heb ook de indruk dat de wijze waarop zij met wapens omgingen wordt overschat. Waarom? In de jaren '70 heb ik, net zoals zovele miliciens, mijn legerdienst in Duitsland volbracht en maakte er deel uit van een artillerie eenheid. In Duitsland was het altijd een beetje oorlog. Gedurende 8 maanden heb ik zowat met alles geschoten: fal, falon, pistolen, Amerikaanse wapens, Duitse wapens enz. Op het einde van mijn legerdienst was ik de schietstand in Soest echt beu gezien. Een taktische opleiding hebben we nooit echt gehad maar op maneuvers kwamen we andere Belgische miliciens tegen die wel een taktische opleiding hadden gekregen.

Wat ik hiermee wil zeggen is dat het in de jaren '80 niet ongewoon was dat gewone burgers uitermate goed met wapens konden omgaan. Wat de leden van de Bende van Nijvel met wapens presteerden is dus zeker niet zo uitzonderlijk als soms wordt beweerd. Mogelijk hebben zij wel steun gekregen van een instructeur die hen een aantal technieken heeft aangeleerd.
Vandaar dat ik denk dat men voor wat de leden van de Bende van Nijvel betrecht best gaat zoeken in het gewone gangstermilieu.

5

(214 replies, posted in 1985)

Wanneer men ervan uit gaat dat de overval op de Delhaize van Aalst bedoeld was om een aantal personen te liquideren, dan vraag ik mij toch af hoe je er in slaagt om juist die personen in een groot warenhuis terug te vinden. Je moet er maar eens even je kind uit het oog verliezen en je kan verdorie zoeken alvorens je het terug gevonden hebt tussen al die rekken.

Hebben de leden van de Bende met foto's gewerkt? Of waren er misschien personen in de Delhaize aanwezig die de te liquideren personen aanduidden? De Bende van Nijvel zou dus mogelijk niet enkel met een hulptroepen achteraan hebben gewerkt maar ook met een 'voorhoede'. We moeten er ook vanuit gaan dat de bendeleden de te liquideren personen niet persoonlijk kenden.

De personen (of persoon) die reeds in de Delhaize aanwezig waren (of was) moet niet noodzakelijk tot de Bende behoord hebben. De leden van de Bende van Nijvel moeten hen (of hem) uiteraard wel gekend hebben. Mogelijk zijn er vooraf een aantal briefings geweest. In Aalst kan er dus per ongeluk een persoon van de voorhoede gedood zijn.

Indien dat het geval zou zijn zou die 'voorhoede' wel eens naar de opdrachtgevers kunnen leiden. Het is best dat men zich dan eens over de identiteit van de gedode personen buigt. Het moet dan vermoedelijk gaan om iemand met een blanco strafblad en die onopvallend door het leven ging maar die toch contact had met bepaalde (financiële, politieke, ... ?) kringen.

Indien we ervan uitgaan dat bij de overval in Aalst, en een bendelid, en een connectie van de opdrachtgevers werden gedood dan zou men misschien kunnen begrijpen waarom de Bende van Nijvel ermee gestopt is. Het werd dan wel echt gevaarlijk voor iedereen. Vandaar misschien de paniekvoetbal waartoe onder meer het dempen van de wapens behoort.

6

(92 replies, posted in Organisaties)

Eind de jaren '80 heb ik voor een Nederlandstalige journalist de persknipsels van de Franstalige pers in België rond de Bende van Nijvel vertaald en samen gevat. Niet dat de journalist geen Frans kende maar hij had er gewoon geen tijd voor. Heb van de redactie de de persmappen mee naar huis gekregen, en ben met de vertaling wel een tijdje zoet geweest.

Wat ik mij nog zeer goed herinner was dat in een aantal Franstalige dagbladen toen werd gesteld dat bij de ontmanteling van de CCC, er in hun arsenaal één kogelvrije vest werd terug gevonden die door de Bende van Nijvel werd gestolen bij Wittock-Van Landeghem. Nadien heb ik van dat verhaal niets meer gehoord. Weet er iemand daar meer over? Of ging het toen om een lapsus van de journalisten? hmm