1

(146 replies, posted in 1983)

Ik las ooit dat het dossier Angelou verloren ging en opnieuw samengesteld diende te worden. Klopt dit gegeven?

2

(108 replies, posted in Andere Personen)

C.P., weet u ook de naam van de bar in de Stassartstraat?

3

(1,156 replies, posted in Onderzoeksdaden)

Django68 wrote:

Zou het kunnen dat de bende twee keer wapens in de zwaaikom heeft gedumpt? in '85 en '86? Het blijft een vreemd verhaal. Beijer liet zich ooit ontvallen ' on a melangé les armes' Misschien hebben er 2 of meer verschillende bendes op verschillende tijdstippen hun wapens daar laten verdwijnen. De bende De Staercke gebruikte die plaats ook om hun wagens en wapens te laten verdwijnen.

En volgens informant ´Oscar´ werden er ook al wapens gedumpt in 1983.....

4

(1,156 replies, posted in Onderzoeksdaden)

Django68 wrote:

Volgens Hilde Geens in haar laatste boek komt de tip over een tipgever die naar de wapenvondst leidde van niemand minder dan Robert Beijer. Rond 2010 boog de cel zich opnieuw over het spoor De Staercke. Door de interventie van Beijer werd weer voor jaren kostbare tijd verloren

Wanneer gaf Beyer deze tip?

Dit neemt niet weg dat ´Oscar´ reeds in 1983 de BOB Halle tipte over wapens in Ronquières....

Stel: de wapens lagen na de overval Delhaize Beersel effectief in Ronquières. Heeft iemand de wapens gaan ophalen in Ronquières en nadien terug laten gebruiken om criminele feiten te plegen? Werden de feiten op deze manier gelinkt met de feiten van 1985?

5

(1,156 replies, posted in Onderzoeksdaden)

De zakken in Ronquières werden gevonden in 1986. Volgens wetenschappelijk onderzoek zouden deze zakken dan maar kort in het water hebben gelegen. Er is echter ook sprake (getuigenverklaring) dat er zakken werden gedumpt in 1985, de zoekactie leverde echter geen zakken op.

In het boek 'Beetgenomen' schrijft Hilde Geens (op p. 186 en p. 187) dat een zekere 'Oscar' betrokken was tijdens de feiten op 2 oktober 1983 aan het restaurant van Van Camp.

Een zekere 'Oscar' - dewelke tipgever was van de BOB Halle en zich ophield in de entourage De Staerke - wilde de  BOB'ers van Halle naar Ronquières brengen waar volgens 'Oscar' de wapens werden gedumpt. De BOB'ers zouden echter geen tijd hebben gehad om in te gaan op de tip.

Deze tip werd gegeven korte tijd nadat de feiten in Beersel (overval Delhaize) plaats hadden gevonden... dus kort na 7 oktober 1983

(Hilde Geens is zeker van het tijdstip dat de vermelde tip bij de BOB binnenkwam gezien zij er zeker van is dat de tip binnenkwam korte tijd nadat de warenhuizen de premie hadden verdubbeld, dus kort na de overval op Delhaize Beersel.)

'Oscar' wist dus kort na 07/10/1983 al dat er wapens werden gedumpt in Ronquières....

Gezien er sprake is van allerhande manipulaties van de voorwerpen in de in 1986 aangetroffen zakken in Ronquières, vraag ik me reeds lang af op welke manier en door wie de zakken konden worden gemanipuleerd...

Welke wapens werden op 02/10/1983 en 07/10/1983 gebruikt? Welke van deze wapens werden later in 1986 aangetroffen in Ronquières? enz. ... Graag jullie mening hierover?

6

(1,196 replies, posted in 1985)

Stel dat Philippe De Staerke toch in Halle was de dag dat de feiten Aalst gepleegd werden? Wat verandert dat dan?

7

(1,010 replies, posted in Bende De Staerke)

@ Bossi:

Werd PDS op de dag van de feiten te Aalst (voordat de feiten te Aalst plaatsvonden) afgezet te Halle?

8

(551 replies, posted in Bende Haemers)

Wat was de lichaamslengte van Haemers?

9

(10 replies, posted in Organisaties)

Tal van firma's gelieerd aan/beheerd door Van De Voorde hebben als maatschappelijke zetel:

1050 Elsene, Opperstraat 7 (Rue Souveraine 7).

Maatschappelijke zetel van ARI:

1050 Elsene, Opperstraat 5 (Rue Souveraine 5)

10

(1,159 replies, posted in 1983)

Als ik me niet vergis, las ik dat er nog 8 liter in de tank was (wat normaal gezien nog voldoende zou zijn om thuis te raken). Het koppel passeerde een eerder gelegen tankstation doch verkoos om verder te rijden tot aan het DATS-tankstation. Dit is, denk ik, volkomen normaal gezien het koppel in het bezit was van een DATS-tankkaart (korting, registratie). Wat betreft het gat in de koffer: was er geen getuige die verklaarde dat hij in de buurt van de Diable Amoureux ook op de daders heeft geschoten?