1,421

(19 replies, posted in Onderzoekspistes)

Als je de Borains, de familieclan De Staerke en de Haemers-bende bij elkaar zet moorden ze mekaar uit. Teveel leiderstypes met hun eigen werk- en zienswijze. Ze kunnen nooit als een goed geoliede machine met elkaar werken. Laat staan de bevelen van de opdrachtgevers  uit te voeren.

1,422

(19 replies, posted in Onderzoekspistes)

En de stiekeme plaatsing van de kruisraketten moest nog verantwoordt worden. Toch zou ik de gebeurtenissen van de jaren '80 willen opsplitsen in verschillende richtingen. Je had de Borains, de De Staerkes, in feite een van vader op zoon ontwikkelde bende van "ferailleurs" en hun families, snel genegen voor een toevallige crimineel uitstapje.

Je had de "Bende Haemers". Via hun uitgaansleven aan geld verslaafde (jonge) mensen die geld nodig hadden om hun levensstandaard en het daaruit voortvloeiende imago op te houden. Je had de CCC. Een zootje bij elkaar gekomen communistische activisten die zich niet konden neerleggen bij het teloorgaan van hun idealen.

Gladio laat ik er buiten, dat was een doodgeboren kind van de Navo. Daartegenover stond een Rijkswachtkorps dat zijn onafhankelijkheid zag beknot door de in de lucht hangende hervormingen. In de jaren '80 was de Rijkswacht nog militair en een elite.

Reken daar nog enkele onschendbare politiekers tussen en je krijgt een expolsief mengsel dat het land kan ontwrichten. Maar ik blijf erbij, Haemers, De Staerke en de CCC hadden niets te maken met de Bende van Nijvel. Dit blijkt duidelijk uit de werkwijze. Bouhouche, Beijer en Bultot waren pionnen. Daarom zijn ze ook schielijk verdwenen. Ze werden gebruikt. Patrick Van Brussel en Patrick De Baets werden gebruikt. Freddy Troch werd gebruikt.

1,423

(19 replies, posted in Onderzoekspistes)

Laat ons hierover even verderbomen. Stel dat het een geplande bedoeling was om het land te destabiliseren. Een reeks gewelddadige overvallen in Waals-Brabant. Vlaanderen lag er niet wakker van (uitgezonderd Temse, in de pers).

Stel dat het een op militaire wijze geplande actie was. Waar het in mijn ogen op uit draait. Dan is er eind '82, begin '83 een debriefing gebeurt bij de "Bende". Een debriefing houd in: Evaluatie van de acties, evaluatie van de resultaten, evaluatie van de deelnemers (wie niet meer wil, wordt verwijdert). En evaluatie van de reacties van de tegenpartij (politiediensten, gerecht). De tegenpartij reageerde niet zoals gewenst (geen noodtoestand, geen avondklok).

Stel nu dat de CCC- aanslagen de verdere plannen bemoeilijken (teveel politie op straat) en een publieke opinie die zich focust op communistische activiteiten. De koude oorlog is nog niet voorbij.

Dit past niet in het plan van de opdrachtgevers van de "Bende", ze zien de aandacht van de bevolking afschuiven naar het " Rode Gevaar", en de opdrachtgevers besluiten  om drastischer op te treden. Op te treden aan beide zijden van de taalgrens. Meer dodelijke slachtoffers te maken en de beide bevolkingsgroepen spectaculair in het drama te betrekken (Overijse/Aalst).

Wat zijn de resultaten van dit alles? Wie had er nut bij?

1,424

(719 replies, posted in 1985)

In tegenstelling tot de Haemers-bende was het de Bende van Nijvel niet te doen om geldgewin. De materialen die ze gebruikten bij hun overvallen (de wapens, de wagens) kwamen voort uit diefstal en roof. Het kostte hen geen geldelijke investering, geen gedoe met valse papieren om naar het buitenland te ontsnappen, geen gedoe met het omkopen van twijfelachtige individuen voor het bezorgen van hulpmiddelen. Geen gedoe met familieleden, vrouwen en kinderen. Het was een select gezelschap van getrainde moordenaars.

Hun werkmethode was een met militaire preciesheid uitgevoerde "Hit and Run" operatie met als enige doel paniek te veroorzaken. En ze komen zeker niet uit het ordinaire gangsterwereldje dat België toen rijk was. Dat gangsterwereldje is er niet mee opgezet als enkele geflipten het land in rep en roer zetten. Dat berokkend hen teveel schade.  Normaal worden zulke lieden direct verlinkt en verraden door het milieu via informanten. Ook hier geen sprake van met de Bende van Nijvel. Ze waren onbekend in het milieu!

De reden van de overvallen: Destabilisatie van het land door een angstphsychose onder de bevolking te veroorzaken. Waarom: geen idee, maar er moet een achterliggende bedoeling geweest zijn. Onderschat zeker de binnen- en buitenlandse inlichtingendiensten niet. Mijn idee hoor.

1,425

(719 replies, posted in 1985)

Hey Renne, je legt inderdaad de vinger op de zere plek. Ook ik denk dat er nooit wat zal bovenkomen van de onderzoeken. Wat en waar het gebeurt is weten we, wie de daders en de opdrachtgevers zijn zal wel altijd voor ons verborgen blijven. En zonder verdere uitleg van het gerecht en de politiek blijven de mensen gissen en raden. Als ik de feiten op een rijtje zet kom ik tot een angstwekkende conclusie. En hoe klein de wereld kan zijn!

Dat ik bewaking uitvoerde aan de Delhaize te Overijse vermelde ik reeds. Ronny Croes, het dodelijk slachtoffer van de Haemers-overval op het GMIC waardetransport was een collega van mij. We reden in dezelfde periode voor dezelfde firma en voor dezelfde opdrachtgever. Ik was dan ook aanwezig op de begrafenis in Blankenberge.

En geloof me of niet, Patrick Van Brussel, de rijkswachter die Haemers ging ophalen, was de zoon van een vriend van mij. Ik heb hem als cleane, gemotiveerde jongeling weten binnenstappen bij de rijkswacht. Later verloor ik de familie uit het oog en het deed dan ook pijn om hier op de site te lezen dat hij overleden is. Zo begrijpen jullie misschien mijn interesse voor de zwarte jaren '80.

1,426

(719 replies, posted in 1985)

Ik heb me pas geregistreerd op dit forum. Sinds de overval op de Delhaize in Overijse volg ik de perikelen over het onderzoek naar de bende. De reden hiervoor is dat ik tijdens de "rustperiode" van de bende verschillende weken als privé-bewaker dienst deed aan de Delhaize van Overijse. Omdat er niets meer gebeurde werd de bewaking afgeblazen.

Ik was er pakweg 14 dagen weg toen de overval gebeurde. Ik had redelijk goede contacten met het personeel van de winkel en emotioneel deed de overval dus wel wat, zeker ook voor mijn familie. Wat me naderhand wel verbaasde is het feit dat niemand van de onderzoekers me contacteerde. Tenslotte had ik wekenlang 's avonds de parking geobserveerd. Alhoewel ik, op enkele details na, niet veel zou kunnen verklaren.

Ik blijf dit forum wel volgen.