Re: Albert Raes

Een paar maanden geleden liet Albert Raes weten dat hij een boek klaar had en een uitgever zocht. Dat moeten we dan normaal gezien in het najaar zien verschijnen.

42

Re: Albert Raes

Stefaan De Clerck: "Toen ik in 1995 voor de eerste keer bij de Staatsveiligheid binnenwandelde, heb ik dat ook gevraagd: 'Allee, waar is mijn dossier hier?' Maar ik vroeg dat niet zomaar. Telkens toen ik voordien Albert Raes, de baas van de Staatsveiligheid, had ontmoet, liet hij mij voelen dat ze ergens wel een dossier over mij bijhielden bij de Staatsveiligheid. Ik wist maar al te goed dat ze een dossier over mij bijhielden, over mijn studentenjaren enzovoort. Het was een machtspelletje dat Raes als baas van de Staatsveiligheid ook met andere ministers graag speelde. Ze hebben mijn dossier nooit getoond natuurlijk." (...)

Bestaan er naast de officiële gegevens in de databank van de Staatsveiligheid nog andere dossiers die de top van de Staatsveiligheid verbergt, zelfs voor haar eigen speurders? Misschien beschikt het hoofd van de Staatsveiligheid wel over een speciale, geheime kast. Het lijkt karikaturaal, maar dat is het niet.

In februari 2006 kreeg het Comité I lucht van 'gereserveerde dossiers' bij de Staatsveiligheid. Die vertrouwelijke dossiers bevonden zich uitsluitend - en achter slot en grendel - op het secretariaat van de administrateur-generaal en waren bestemd voor een parallel circuit van ingewijden. In het gewone datanetwerk van de inlichtingendienst vond je er geen spoor van terug.

Op de kaften van de dossiers die een 'speciaal regime' genoten, prijkten onder andere de namen van toppolitici. De Staatsveiligheid had de praktijk om sommige geheime dossiers nog 'extra bescherming' te geven al in 1973 ingevoerd. Wat daarmee gebeurde, mocht nooit op papier worden gezet. Zelfs binnen de inlichtingendienst mocht niets naar die dossier leiden. 

Vanaf de jaren 1980 stonden de ultrageheime dossiers binnen de dienst bekend als de 'gereserveerde dossiers'. Administrateur-generaal Albert Raes begon toen om een of andere duistere reden de dossiers exclusief bij te houden op zijn secretariaat. Papieren dossiers over nieuwe parlementsleden en ministers verdwenen plots uit de databanken. Ook de fiches in de vroegere 'carthoteek' van de Staatsveiligheid waren plots nergens meer te bespeuren. Alleen de dienst 'Affaires Générales', die destijds de archieven beheerde, was telkens getuige van de 'verdwijning'. Onder het bewind van Albert Raes zouden liefst 202 dossiers over politici en socio-economische topfiguren in België uitsluitend op het secretariaat van de grote baas van de Staatsveiligheid zijn bewaard.

Dat doet me terugdenken aan wat Stefaan De Clerck me heeft verteld. Wanneer hij Raes ontmoette, liet die hem altijd voelen dat de Staatsveiligheid ergens wel een dossier over hem bijhield. Beschikte de Staatsveiligheid over een ultrageheim 'gereserveerd' dossier over Stefaan De Clerck, terwijl die als minister van Justitie rechtstreeks verantwoordelijk was voor de dienst.

Bron: De geheimen van de Staatsveiligheid | Lars Bové

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

43

Re: Albert Raes

Je zou gaan denken dat Raes in de leer is geweest bij J. Edgar Hoover van het FBI. Die had ook dossiers over God en Klein Pierke. cool

Re: Albert Raes

De dienst was ook wel als een kaas met vele gaten. smile

Over de geheime STC/Mob, wat de gladio BC meldt blz. 12 (in kort):

Inhoud kisten 56 dossier (namen)
26 inlichtingsagenten, 22 radiotechnici, 8 begeleiders voor infiltratie of exfiltratie, ...
Met een ter plaatse uitgevoerd onderzoek is het mogelijk ongeveer 80% van de agenten te identificeren.

Blz. 13:

De dossiers van de staatsveiligheid leveren echter vaak voldoende aanwijzingen om de agenten te identificeren via een politie-onderzoek en soms zelfs zonder dat dit nodig is; zij bevatten in sommige gevallen trouwens vingerafdrukken van de agenten.

Blijkbaar hadden de betrokkenen bij het maken van de reportage een paar maand terug een blackout.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

45

Re: Albert Raes

Onderstaand artikel is te vinden op de website van De Tijd » www.tijd.be Het zit achter een betaalmuur, dus hieronder kan je enkel de inleiding lezen. Moest iemand een abonnement hebben op De Tijd, dan mag je het artikel altijd doorsturen.

Bende roept bij Raes beeld van extreem-rechts op

'Het optreden van de Bende van Nijvel roept bij mij automatisch de biografieën voor de geest van sommige extreem-rechtse activisten. Het is juist dat in dit milieu nogal wat geschifte ex-militairen, huurlingen en dito uitschot evolueren, maar ik heb nooit aanwijzingen, laat staan materiële bewijzen gevonden dat extreem-rechts op een georganiseerde wijze betrokken was bij of opdracht gaf voor de Bende-moorden'. Dat verklaarde maandag gewezen administrateur van de Staatsveiligheid Albert Raes voor de parlementaire onderzoekscommissie Bende van Nijvel-bis.

Albert Raes is voor nogal wat waarnemers een van de hoofdverantwoordelijken voor het veronachtzamen van de zogenaamde extreem-rechtse samenzwering achter de Bende van Nijvel. Onder anderen de Nijvelse Procureur des Konings Deprêtre beroept zich op de gewezen chef van de Veiligheid om deze thesis naar de prullenmand te verwijzen. Raes zou Deprêtre ooit hebben toevertrouwd dat extreem-rechts in België niet veel meer voorstelt dan een handvol geschifte zotjes, maar de ere-administrateur was het daar maandag hoegenaamd niet mee eens.

Bron: De Tijd | 8 Juli 1997

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

46

Re: Albert Raes

Merovinger wrote:

Naar aanleiding van de Panorama-uitzending over Gladio zat Albert Raes op 10.12.2014 in de studio van Terzake. Op een bepaald ogenblik gaat het over het feit of er al dan niet een link is tussen het Gladio-netwerk en de Bende van Nijvel.

Dit interview met Albert Raes kan je vanaf nu bekijken op het YouTube-kanaal van deze site » YouTube

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Albert Raes

Op 15 juni 1989 interpelleert een senator [naam is onbekend] als volgt de toenmalige minister van Justitie Melchior Wathelet aangaande een interview van Albert Raes:

Spreker verklaart dat hij geschokt was na het lezen van een recent interview dat de huidige administrateur-generaal van de Staatsveiligheid [Albert Raes] heeft toegestaan aan een dagblad en waarin hij de rol van extreem-rechts bij de moordpartijen in Waals-Brabant in twijfel trok, omdat uit die hoek niets werd opgeëist. Het lid meent dat die verklaring getuigt van een flagrant gebrek aan kennis van de geplogenheden in het internationaal terrorisme. Het is immers algemeen bekend dat extreem-rechts niet de gewoonte heeft de door haar gepleegde aanslagen op te eisen.

De minister van Justitie Melchior Wathelet antwoordde als volgt:

De administrateur-generaal van de Staatsveiligheid heeft mij meegedeeld dat extreem-rechtse groeperingen in België een aantal acties opeisen, ook die welke zij niet hebben ondernomen. In tegenstelling tot wat in Italië gebeurt, zou het opeisen of het niet opeisen aangevoerd kunnen worden als argument dat extreem-rechts waarschijnlijk niet betrokken geweest is bij de moorden van de Bende van Nijvel.

Re: Albert Raes

Albert Raes in de tweede bendecommissie:

Maar hij (Albert Raes) zou zich er niet over verbazen dat, als deze bende zou worden opgespoord, er ook aanhangers van extreem-rechts zouden blijken bij te horen:

"Dat is nog al logisch daar ik uiting geef aan mijn gevoel. De 27 jaar die ik heb besteed aan het lezen en het herlezen van de talrijke verslagen betreffende de leden en de activisten van deze extreem-rechtse bewegingen waarover u het heeft, hebben me geleerd dat er zich onder hen tal van delinquenten bevinden, uiterst verdachte personen, geweldenaars, heel wat mensen die betrokken zijn bij wapenzwendel evenals een categorie 'freaks' (wapenfanaten). Bovendien doen alle geciteerde namen bij mij een lichtje branden."

"Indien men nu ontdekt - en ik hoop dat men dit zo vlug mogelijk zal doen - dat militanten van deze extreem-rechtse groeperingen rechtstreeks betrokken zijn, dan zou dat voor mij de bevestiging zijn van een hypothese, van een gevoel dat we sinds lang hadden. Niettemin, zoals ik reeds heb gezegd, voeg ik er aan toe dat de inlichtingendienst geen hypotheses mag vooropstellen; wij moeten facts and figures (feiten en cijfers) doorsturen, hetgeen ik naar mijn mening ook heb gedaan. Ik heb gezegd dat 'het me niet zou verbazen' omdat men, zonder het te hebben over onze observaties van deze kleine gewelddadige en subversieve groepen, vaak de leiders en leden van extreem-rechtse groeperingen snapt bij misdaadzaken."

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

49

Re: Albert Raes

Werner Mauss duikt op in de Panama papers. Het hoerenkot Orchidee tussen Leuven en Diest verbond hem met Raes van de Staatsveiligheid.

50

Re: Albert Raes

Ben wrote:

Onderstaand artikel is te vinden op de website van De Tijd » www.tijd.be Het zit achter een betaalmuur, dus hieronder kan je enkel de inleiding lezen. Moest iemand een abonnement hebben op De Tijd, dan mag je het artikel altijd doorsturen.

Hieronder het volledige artikel:

Bende roept bij Raes beeld van extreem-rechts op

'Het optreden van de Bende van Nijvel roept bij mij automatisch de biografieën voor de geest van sommige extreem-rechtse activisten. Het is juist dat in dit milieu nogal wat geschifte ex-militairen, huurlingen en dito uitschot evolueren, maar ik heb nooit aanwijzingen, laat staan materiële bewijzen gevonden dat extreem-rechts op een georganiseerde wijze betrokken was bij of opdracht gaf voor de Bende-moorden'. Dat verklaarde maandag gewezen administrateur van de Staatsveiligheid Albert Raes voor de parlementaire onderzoekscommissie Bende van Nijvel-bis.

Albert Raes is voor nogal wat waarnemers een van de hoofdverantwoordelijken voor het veronachtzamen van de zogenaamde extreem-rechtse samenzwering achter de Bende van Nijvel. Onder anderen de Nijvelse Procureur des Konings Deprêtre beroept zich op de gewezen chef van de Veiligheid om deze thesis naar de prullenmand te verwijzen. Raes zou Deprêtre ooit hebben toevertrouwd dat extreem-rechts in België niet veel meer voorstelt dan een handvol geschifte zotjes, maar de ere-administrateur was het daar maandag hoegenaamd niet mee eens.

'Dit soort uitspraken staat niet in mijn woordenboek. Als ik het ooit over 'des demi-soldes' ofte 'halve garen' had, doelde ik uitsluitend op het - inderdaad gevaarlijke - uitschot dat de harde kern vormde van Westland New Post. Dat extremistische wapengekken van dit slag bij de Bende-moorden betrokken waren, heb ik echter nooit uitgesloten en het zou me behagen dat dit in het eindverslag van de commissie wordt geacteerd', zo betoogde de getuige.

Raes wacht echter nog op het eerste teken van politieke betrokkenheid van georganiseerd extreem-rechts bij de Bende-moorden. Een hypothese waarin hij bij gebrek aan enig bewijs moeilijk geloof kan hechten, zonder deze mogelijkheid helemaal uit te sluiten. 'Mijn diensten zijn er echter nooit in geslaagd ernstige bewijzen van deze aard in te zamelen. 'Mocht ooit het tegendeel blijken, dan pleit ik schuldig wegens grove fout', voegde hij er aan toe.

Voorts bestreed de getuige met klem de 'grove verdachtmaking' dat de Staatsveiligheid stelselmatig zou hebben nagelaten de mogelijke verbanden tussen extreem-rechts en de Bende-moorden te onderzoeken. Raes wees er op dat het weliswaar niet de taak van de Staatsveiligheid was om de Bende op te sporen en dat het gerecht nooit de hypothese van een samenzwering expliciet aan de orde had gesteld, 'maar alle inlichtingen van deze strekking werden stelselmatig verstrekt aan alle bij het onderzoek betrokken parketten en onderzoeksrechters'.

Raes zei herhaaldelijk 'niet te kunnen aanvaarden dat zijn geloofwaardigheid en die van zijn dienst in twijfel wordt getrokken'. Die opmerking was indirect gericht aan baron De Bonvoisin die maandag vanop de publieke tribune ijverig de debatten volgde. De Bonvoisin wordt er door Raes van verdacht de ware auteur te zijn achter het boek [De weg naar wanorde] van veiligheidsagent Robert Chevalier waarin de Staatsveiligheid 'andermaal' door de modder wordt gesleurd.

'Tijdens mijn 29 jaar bij de Staatsveiligheid werd nooit een agent schuldig bevonden aan enige inbreuk, werd nooit één magistraat of minister voorgelogen, werd nooit enig onderzoek afgeremd, ook niet 'par raison d'état', zei Raes.

Hij illustreerde dat laatste door er - in vrij hermetische bewoordingen - aan te herinneren dat hij wellicht wegens het consequente optreden van zijn diensten in 1991 op een zijspoor werd gezet (Wathelet benoemde hem tot administrateur-generaal van de administratie erediensten). 'Onze belangstelling voor het milieu van de wapenhandel in relatie met het terrorisme, heeft in deze kringen wellicht paniek veroorzaakt', zo stelde de getuige. Als u me namen vraagt kan ik enkel antwoorden dat alle feiten werden gemeld aan de bevoegde overheden', aldus Raes.

Bron: De Tijd | 8 juli 1997

Aansluitend op bovenstaande uitspraken van Raes nog dit artikel over een interview van Albert Raes tijdens het VTM-programma Telefacts:

Albert Raes: 'Bende van Nijvel heeft nooit bestaan'

Volgens Albert Raes, gewezen hoofd van de Staatsveiligheid, heeft de Bende van Nijvel nooit bestaan. Volgens Raes ging het om akties van een aantal boeven, maar is nooit aangetoond dat er sprake was van een georganizeerde bende die banden had met extreem-rechts. Raes sprak voor het TV-programma 'Telefacts' van de commerciële omroep VTM.

Bron: De Tijd | 7 Februari 1995

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube