11

Merovinger wrote:

Over een mogelijk verband tussen de Roze Balletten en de Bende van Nijvel

De heren Rudy De Jonghe en Van Brussel, BOB Leuven, kregen het verbod om ambtshalve een onderzoek op te starten ivm de Roze Balletten. wink

12

Als íémand weet hoe moeilijk het is een onderzoek te voeren naar de rijkswacht, is het ex-rijkswachtkolonel Herman Vernaillen. Hij werd in 1981 het slachtoffer van een mislukte moordaanslag toen hij een drugsonderzoek voerde waarin zijn eigen collega’s betrokken waren. Op de herdenking in Aalst gaf hij jullie een brief van 26 bladzijden waarin hij zijn hele verhaal doet. Wat gaan jullie daarmee doen?

De Valkeneer: "Ik heb alles gelezen, en ik ga er niets over zeggen. Het is aan onderzoeksrechter Martine Michel om te beslissen of hij ondervraagd wordt. We moeten wel een onderscheid maken tussen mensen die nieuwe feiten aanbrengen en mensen die hypotheses neerschrijven over wat er gebeurd is."

Bron: Humo | 21 november 2017

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

13

Twee onderzoeksrechters hadden full time op de zaak moeten blijven en aangesteld worden. Troch en Bruno Bulthé. In een hypothese kan wel eens het spoor ontdekt worden als begin naar de waarheid. Ik sluit zeker niet uit dat er wel eens zeer belangrijke en nuttige informatie zou kunnen aangereikt worden door Herman Vernaillen.

Ik hoop alleen dat Procureurs-Generaal wat meer respect zouden tonen voor getuigen die hun verantwoordelijkheid opnemen. Het kan ook niet de bedoeling zijn om iemand met burgerzin deze met de grond gelijk te maken. Daar was Hasselt o.a. een prachtig voorbeeld van.

https://i62.servimg.com/u/f62/09/03/15/13/vernai10.png

De max! Het dossier 'Nijvel 79' is de Roze Balletten. De twee in '81 is vlak na de brand in Pour. Die in '84 in na de dood van Latinus.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

the end, als een sneeuwbal rolt gaat hij alsmaar dikker worden ...

16

Net als wij zal Herman Vernaillen zich al lang de vraag niet meer stellen waarom Bruno Bulthé nooit op het onderzoek werd gezet. Dit heeft men heel netjes weten te ontwijken. De redenen hiertoe spreken voor zich ...

Herman, je bent een van de weinige top-rijkswachters van toen die ik vertrouw. Mijn paswoord is 'Cyriel', de voornaam van jouw zwager zaliger. Misschien kan dat ervoor zorgen dat je cruciale informatie op dit forum deelt. Indien niet, is dat ook geen probleem. Dan moet het via de webmaster. Hoe dan ook lees je mijn meest geactualiseerde visie - gesprokkeld uit de eerste hand - als je de berichten onder de noemer 'Aubanel' consulteert.

18

De Valkeneer: "Ik heb alles gelezen, en ik ga er niets over zeggen. Het is aan onderzoeksrechter Martine Michel om te beslissen of hij ondervraagd wordt. We moeten wel een onderscheid maken tussen mensen die nieuwe feiten aanbrengen en mensen die hypotheses neerschrijven over wat er gebeurd is."

Doe uw taak zoals hoort, mijnheer de Procureur Generaal.

Geen regenscherm gebruiken ter ontduiking van verantwoordelijkheid. Een onderzoek naar de inhoud van de PV's is meer dan wenselijk als tevens naar de eventuele vernietiging ervan. Dit getuigt van optimale verantwoordelijkheidszin naar de werkelijke waarheid en de nodige vervolgingen waarvoor u als ambt werd aangesteld en beëdigd. Dit zou al minstens de geloofwaardigheid en het behoud in ons Belgisch rechtssysteem in de positieve zin kunnen beïnvloeden. Een onderscheid maken in dergelijke omvang van misdrijven, tast regelrecht de geloofwaardigheid aan van ons rechtssysteem en waar waarheid absoluut een prioritair karakter hoeft te bieden. Wat in het verlengde ligt in de ontegensprekelijke zienswijze en de vurige hoop van slachtoffers, nabestaanden en gans de Belgische bevolking.

Uw houding in het verleden getuigde niet van enige bezorgdheid inzake uw verplichtingen en gebondenheid aan het beroepsgeheim noch aan de geheimhouding van een lopend gerechtelijk onderzoek. Integendeel zelfs. Ook de lopende juridische geplogenheden waaraan een onderzoeksrechter dient te voldoen en een afwachtende houding dient aan te nemen, werden, mijn inzien, opzettelijk met de voeten getreden. In deze zin ontstond ontegensprekelijk het onrecht dat indruist tegen de normale te verwachten rechtsgang.

Ik acht uw houding dermate zo ernstig, dat zelfs in een dossier als de Bende van Nijvel, een bijzonder zorgwekkende rechtsonzekerheid is geschapen. Het kan echter niet de bedoeling zijn, dat door dergelijke ongeoorloofde machtsaanwending, alle ambtenaren met politionele bevoegdheid, op een dergelijk spoor worden gezet dat nuttige, correcte onderzoeken aangetast zouden worden door onjuiste vaststellingen die in het verlengde zouden kunnen liggen van die rechtsonzekerheid.

Het is droevig en onwaardig dat conclusies die enkel en alleen voorbehouden zijn aan zowel de zittende als staande magistratuur, in handen worden gelegd die absoluut niet toebehoren aan de bevolking, de politici, advocaten waar alle sereniteit hopeloos zoek kan worden.

Vandaar de enorme voorzichtigheid dat een Procureur Generaal aan de dag dient te leggen onder afwezigheid van boute inspraken in het kader van het geheim van het onderzoek.

De houding van een Procureur Generaal dat in het verlengde ligt van de informatie die de heer Vernaillen vrijwillig ter beschikking stelt, geeft blijkbaar de uitdrukkelijke intentie dat de weigerende waarheidsvinding vanuit de staande magistratuur het gevolg is van het onmiskenbaar voltrekken van een ingegeven gestuurde opdracht.

Zulke verwerpelijke werkwijze zou de aandacht erop moeten vestigen, dat onderzoeksrechters een volwaardige en te behouden taak blijvend te bieden hebben in onze huidige maatschappij. Dat nog enige waarborg kan bieden dat parketmagistraten niet omkleedt kunnen worden als zijnde 'personae non grata's' waarvan enkel en alleen al het dossier Bende van Nijvel het ontegensprekelijk voorbeeld heeft getoond en dat de geloofwaardigheid in onze rechtstaat ernstig heeft aangetast. Wat niet wegneemt dat de functie van onderzoeksrechter vatbaar is voor verbetering.

19

Bossi wrote:

De Valkeneer: "Ik heb alles gelezen, en ik ga er niets over zeggen. Het is aan onderzoeksrechter Martine Michel om te beslissen of hij ondervraagd wordt. We moeten wel een onderscheid maken tussen mensen die nieuwe feiten aanbrengen en mensen die hypotheses neerschrijven over wat er gebeurd is."

Ik heb in het verleden het "opgenomen" voor De Valkeneer door te vermelden dat men niet alle mislukkingen rond de Bende van Nijvel in zijn schoenen mag schuiven, dat hij niet als hoofd-van-de-mislukking mag gezien worden indien dit nooit opgelost zou raken. Hij heeft een hoop voorgangers die het nog 10x slechter deden. Echter moet ik bij bovenstaande opmerking van Valk’ske wel vaststellen dat hij beter zou zwijgen als hij wil zeggen dat hij niets te zeggen heeft. Aan de ene kant de media gaan opzoeken met verklaringen maar aan de andere kant zeggen dat je “niets” over “iets” te melden hebt, dan zwijg je beter over alles.

Non semper ea sunt quae videntur

Leg nu aub de verklaring van Vernaillen eens naast de verklaring van Eyskens op tv. Vernaillen deed nog een andere onthulling. Begin jaren tachtig leerde hij een mijnheer Finné kennen. Die had geruchten opgevangen over een complot binnen de rijkswacht om een staatsgreep te plegen. Finné noemde de namen van verscheidene hoge rijkswachtofficieren en van een minister.

Ik herinner mij een interview van Mark Eyskens met de VRT waarin deze verklaarde dat hij was benaderd door hoge ambtenaren en leden van de veiligheidsdiensten met het voorstel na een door hen gepleegde staatsgreep de leiding van het land op zich te nemen. Beide heren, niet van de minsten, hebben publieke verklaringen afgelegd en geen haan die er naar kraait. Zelfs de mensen op het forum geven er geen reactie op.

VRT, onderzoeksjournalisten, justitie, doe uw job aub. Ik heb er echt geen tijd voor maar lees dat bijvoorbeeld Bossi al een zeer goede aanzet gegeven heeft. Kunnen jullie beide verklaringen nog eens goed bestuderen en kan er dan geen open brief geschreven worden van forumleden die naar kranten en tv gaat. Ik bedenk maar wat op enkele minuten maar ben eigenlijk verbijsterd dat iedereen hier zomaar over leest.

Ik herhaal nog eens: Eyskens bevestigde Vernaillen dus ...