Mijn beschrijving van de Lloyds was een simplistische beschrijving . Je kan moeilijk niet akkoord gaan met het woord "markt", maar ik begrijp wat je bedoelt. ( had ook de uitleg van wikipedia kunnen geven).

Het is trouwens nogal wiedes dat die Arabische oliesjeiks daar niet zelf rondliepen.
Heb gewoon een "algemeen beeld" van de traiding room beschreven. ( met Arabieren )

https://www.youtube.com/watch?v=uFt4CWZ4q5k.

Als Elisabeth Tayler haar benen kon laten verzekeren voor 300 miljoen dollar dan zal het ook wel mogelijk geweest zijn ESH  als project te verzekeren tegen faillissement zeker ?
Bon, indien ik vandaag überhaupt nog iets begrijp dan hebben wij dus mogen opdraaien voor het "behagen" van die Saudische prinsen (met Tuna- achtige toestanden) . Hier geen airco ddd en ik kan inderdaad niet tegen temperaturen van 40 graden Fahrenheit euh Celcius.

62

Ik ben er gewoon zelf meermaals geweest en kon me niet vinden in die beschrijving. Maar goed als we verder willen keuvelen over Lloyd's is dit niet de plaats.

Een project op zich niet worden verzekerd tegen faillissement omdat alleen een vennootschap, de rechtspersoon zelf met al zijn vermogen, failliet kan gaan.

Bepaalde risico's in verband met het Saudische project kunnen inderdaad verzekerd zijn. Het is hiervoor echter niet nodig naar Londen te gaan. De Belgische staat heeft reeds zeer lang een publieke instelling (thans Credendo) in het leven geroepen om Belgische ondernemingen te verzekeren tegen verschillende risico's van zakendoen in het buitenland. Dat zijn de zogenaamde exportkredietverzekeringen. Uit de geciteerde passage in mijn vorige post blijkt dat er wel degelijk sprake was van dergelijke verzekeringen. Blijkbaar is naar de gevolgen voor de Belgische exportkredietverzekeraar dus wel onderzoek gedaan en was er alleen sprake van verzekeringen in verband met de "commissielonen".

Blijft de vraag nog of er 1) exportkredietrisico's bij andere verzekeraar zijn afgesloten door ESH of een andere partij en 2) of een partij zich heeft verzekerd tegen het faillissement van ESH als vennootschap.

Gezien het schandaalsfeertje rond ESH en de serieuze vragen over de gang van zaken lijkt het mij sterk dat een private verzekeraar in scenario 1) of 2) zomaar zou hebben uitbetaald zonder hierover te procederen. In verzekeringspolissen zijn normaal tal van voorwaarden en uitzonderingen opgenomen en het lijkt mij plausibel dat een verzekeraar die werd geconfronteerd met een claim in verband met ESH wel wat munitie zo hebben gevonden.

Wat specifiek het verzekeren tegen het faillissement van een bepaalde vennootschap betreft, ben ik niet zeker of dat in die tijd mogelijk was. In de loop van de jaren 90 werd wel de Credit Default Swap ontwikkeld in de US, die eventueel als een dergelijke verzekering zou  kunnen worden beschouwd. Dit was echter zo een revolutionair product dat ik niet durf te zeggen dat op het eind van de jaren 70 al iets vergelijkbaar bestond.