71

Vaak is de oplossing simpel. Zelfs zo simpel dat mensen het niet willen /kunnen geloven.

72

P-51 wrote:

Zou - dixit Hilde Geens in Beetgenomen (pag. 393) - afgeserveerd geweest zijn door De Valkeneer. Vreemd toch, dat iemand die in de leer gegaan is bij het FBI, op die manier uitgerangeerd werd.

De bewuste passage:

Franse en Canadese profilers passeerden de revue, Harry 'De Neus' Jongen - de Nederlandse specialist in het opsporen van lijken - en als laatste in de rij psychologe Danièle Zucker, die jarenlang aan het hoofd stond van het psychiatrisch crisiscentrum van het Sint-Pieters-ziekenhuis in Brussel. Zucker volgde een opleiding bij mensen van de Academy Group Inc., een commercieel kantoor in de Verenigde Staten dat is opgebouwd rond vroegere agenten van de Amerikaanse politiedienst FBI.

De psychologe had volgens Eddy Vos ‘vooral aandacht voor de automatismen van de daders, de tics die een mens niet onder controle heeft. Zo wordt bij haast elke bendemisdaad het telefoonsnoer uitgerukt. Zit daar een vast patroon in? Wij hebben zelf geprobeerd om dergelijke patronen uit te tekenen en dan zie je dat elk bendelid een specifieke rol heeft bij al die overvallen.’

Zucker leverde haar nooit bekendgemaakte verslag in over haar analyse van de eerste serie aanslagen, maar voordat ze aan de tweede reeks misdaden uit 1985 kon beginnen, werd ze in 2012 publiek en vernederend afgeserveerd door de toenmalige procureur Christian De Valkeneer.

Bron: Beetgenomen | Hilde Geens

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube
P-51 wrote:

Dat neemt niet weg dat Danièle Zucker misschien wel kan of mag spreken ... Haar expertise moet toch wel e.e.a. aan het licht kunnen brengen. Als ik "Beetgenomen" als waarheidsgetrouw (?) mag aannemen, dan zouden haar bevindingen m.b.t. de eerste golf van aanslagen het daglicht niet gezien hebben. Misschien heb ik iets gemist op dit forum, maar de resultaten van haar onderzoek lijken me wel - om het zacht uit te drukken - interessant.

Danièle Zucker mag over haar bevindingen niets zeggen, omdat ze dan de geheimhouding van het onderzoek schendt en dat is strafbaar. Het zou het einde van haar loopbaan betekenen. Maar ondertussen is er wel een en ander uitgelekt, hoewel Zucker niet eens mag zeggen of die lekken juist waren.

Profilers kunnen ernaast zitten, maar in de meerderheid van de gevallen zitten ze er juist pal op, volgens Amerikaans onderzoek. De profilers in het bendeonderzoek zijn door de publieke opinie desondanks eerder smalend ontvangen en De Valkeneer heeft Zuckers werk (naar het schijnt ongelezen) bij het restafval gezet. De speurders waren toen volop bezig met WNP en konden op dat moment een profiler die de piste-banditisme waarschijnlijker achtte niet gebruiken. Hoewel ook eerdere profilers weinig reden zagen voor het politieke spoor.

vleermuisje1971 wrote:

Ik refereer naar deze post van Merovinger » Forum

Niet alleen door de publieke opinie CleverTrevor.

In de commissie voor Justitie werd vandaag ook gedebatteerd over het onderzoek en verslag van Danièle Zucker:

Minister Koen Geens: (...) De besluiten van profiler Danièle Zucker waren te algemeen om het onderzoek vooruit te helpen. Het alternatieve denkspoor in verband met banditisme heeft niets opgeleverd.

Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): (...) Mevrouw Danièle Zucker heeft tweeënhalf jaar aan het verslag gewerkt, dat in 2010 werd ingediend. Ik weet niet hoe pertinent het is, maar ik vraag me af waarom men die lijn niet doortrekt. Waarom werden al die middelen uitgetrokken? Waarom werd er geen gevolg gegeven aan die aanbevelingen, onderzoeksdaden en rogatoire commissies?

Het is verbazingwekkend dat men zo lang bepaalde sporen is blijven volgen, om uiteindelijk te concluderen dat het verslag niet serieus, rigoureus en precies genoeg was. Er is veel energie geïnvesteerd in die andere piste die geschetst werd in het verslag van profileringsexpert Danièle Zucker! Het is belangrijk dat alle twijfel wordt weggenomen.

Minister Koen Geens: (...) Wat het rapport-Zucker betreft, heb ik op 20 december 2017 een uitgebreid antwoord verstrekt. Zoals procureur-generaal De Valkeneer laat verstaan, heeft men eruit gehaald wat erin zat en zal men er niet meer op teruggrijpen.

Bron: Beknopt verslag nr. CRABV 54 COM 811 van de Commissie Justitie  | 6 februari 2018 (voormiddag)

76

M.i. moet er doorgezocht worden op de piste Nicolas Lebon - door Zucker aangehaald als mogelijke dader - en diens vertrek naar Zwitserland, nota bene naar het dorp waar toen Eric Delfosse woonde, meermaals genoemd in het bendedossier en ex-werknemer van Au Trois Canards in Ohain, het restaurant van de vermoorde Jacques Van Camp. Ook de link van Lebon met de vermoorde Christine van Hees moet opnieuw onder de loep genomen worden.

In het artikel van La Dernière Heure van 2 oktober 2015 geeft Gilbert Dupont meer informatie over de piste en de verdachte die Danièle Zucker in het vizier had, nl. de 18 jarige Nicolas Lebon. In haar analyse haalt Danièle Zucker de mogelijke link aan tussen Nicolas Lebon, die in een restaurant op het Kasteleinplein in Elsene gewerkt heeft, en een auto met nummerplaat EXA146 die regelmatig op het Kasteleinplein reed (en bij één van de bendefeiten zou opgemerkt geweest zijn). In mijn kritiek op het onderzoek van Zucker maakte ik mij de volgende bedenking:

Merovinger wrote:
  • Er wordt bij een bendefeit (dewelke?) een auto gezien met valse nummerplaat. De auto met de echte nummerplaat zou dikwijls rond het Kasteleinplein gereden hebben. Dit betekent dat de eigenaar van de echte nummerplaat dus ofwel in de buurt van het Kasteleinplein werkte of woonde. Volgens Zucker zou Nicolas deze nummerplaat dus hebben opgemerkt, gekopieerd en gebruikt hebben bij een ander bendefeit. Het feit dat een WNP-lid bij DIV werkte vind ik toch wel een aanwijzing van een héél ander kaliber, dan dat verhaal van Zucker.

Ik viel vandaag toevallig op onderstaande bericht van dim. Voor zover de informatie van Boreux correct is: zou de opgemerkte auto een auto van de Bende van Waterloo kunnen zijn? De periode (maart 1982) is alvast interessant. Heeft er iemand meer informatie over de afrekeningsfeiten van 13 maart 1982 op het Kasteleinplein in Brussel of over deze Paul Delenre uit Elsene?

dim wrote:

Ik heb me sinds de naamnoeming van de sudisten (Alain Vincx, Isaac R., Thierry S., Willy D.) als Bende-daders door Deprêtre altijd afgevraagd of "J.-P. F." niet slaat op Jean-Pierre François uit de bende van Waterloo? De kans is groot dat deze twee bendes elkaar goed kenden (ze woonden op een zakdoek en Facebook-analyse toont aan dat leden van de respectievelijke benden bevriend zijn).

De bendehoofden waren vader (Jean) en zoon (Dominique) Houdy. Andere leden waren Jean-Louis Paul, Alain Gailly, Paul Delenre (uit Elsene), extreem-rechts politicus Philippe Duquenne (interessant figuur!), Thierry Clayton, René Froes, Nicole Rosir, Patrick Derea/Dereau, Daniel Stroeykens, Claude Hellendorf, Jean-Pierre François, Christain Clercq, Marc Van Hulle et Hermann Bonnemeirde (Duitser die de bende wapens leverde).

In 1982 werden 20 bendeleden uit Waterloo en Brussel opgepakt voor een tiental gewapende holdups op benzinestations (Gulf in Limal, 08/07/1982), Quicks (St. Pieters-Leeuw, 05/03/1982), een racket op restaurant "La Menestrel" aan het meer van Genval op 13/06/1982, een diefstal bij graaf Launoy in Waterloo en een zaak van valse checques samen met een persoon die aan een bank werkte. Op 13/03/1982 gingen de twee Houdy's en Delenre naar de Chatelainplaats in Brussel om er met molotovs en enkele schoten een rekening te vereffenen met een bende motards in café "Le contact". Volgens "Boreux" op de site tueries:

"C'était précisemment en 1982 étaient impliqués 20 prévenus tous domiciliés à waterloo et bxl, ils avaient à répondre de plusieurs dizaines de hold up de commis contre des stations d'essences, et des quick, de faux et usages de faux chéques et de recels les noms des "chefs": Jean Houdy, son fils Dominique, J., et Alain Gailly, le quatuors travaillaient presque toujours armé de pistolets, revolvers et mitraillettes, ils blesserent 3 personnes le 5 mars 1982 au Quick de Leeuw st Pierre et le 8 juillet 1982 à la station Gulf de Limal notons ausis comme nom Paul Delenre d'Ixelles comme complice pour l'attaque de la station Gulf. le 13 mars Houdy pére et fils accompagnés de paul se rendirent place du Chatelain à Bruxelles afin de regler leurs comptes avec une bande de motards dans le QG était le café "le contact" On utilisa qq coctails molotov on tira q qcoups de feu mais personne ne fut blessé dans cette action de représaile."

Het is niet duidelijk of er verwarring is met café Contact in de Avenue Wielemans-Ceuppens 64, Anderlecht, dat diende als verzamelplaats voor de Mouvement Social Nationaliste (MSN) van Freddy Gignez, een boezemvriend van Herman Wachtelaer die in direct contact stond met WNP en er wapens leverde (adres lijkt niet overeen te komen maar dit kan mogelijk een fout zijn).