1

Vincent Louvaert zou, aldus Van Binst, het wapen waarmee Jacques Van Camp vermoord werd, verkocht hebben aan Hage Maroun, een van de leden van de delegatie christelijke falangisten die onderhandelde met Dekaise over de prototype-geluidsdempers. Als men Maroun hierover aan de tand voelt, geeft hij toe Louvaert gekend te hebben. Maroun benaderde zijn moeder voorheen nog met het voorstel Libanese producten te verkopen. Maroun geeft zelfs toe een GP 9 mm gekocht te hebben van Louvaert.

In feite gaf hij er Louvaert in ruil een uurwerk en juwelen ter waarde van 18.000 frank voor. Volgens Maroun zijn GP 9 mm-pistolen zeer gegeerd in Beiroet. Op 9 november 1983 rolt er een telex binnen waarin gemeld wordt dat de voorzitter van het hof van cassatie te Beiroet akkoord is om een Belgische rogatoire commissie te ontvangen. De bewuste GP 9 mm ligt voor de commissie beschikbaar in de sector Ouzai. Er is nooit een rogatoire commissie vertrokken om het wapen te gaan ophalen.

Een bemerking uit het verslag van Fijnaut en Verstraeten:

Er wordt niet verder aangeduid van welk onderzoek betreffende welk feit de verklaringen van Van Binst werden afgelegd. Er wordt ook niet precies aangegeven of een rogatoire commissie werd gevraagd en eventueel uitgeschreven, doch niet uitgevoerd, dan wel of nooit enig initiatief tot een rogatoire commissie werd genomen.

2

Over de befaamde 9mm staat nog wat info in de nota's van Willy Acke:

9mm Hage
zou gediend hebben in WB [Waals-Brabant]
Hage zegt tegen BB [Bihay en Balfroid?]: wapen door mij gegeven aan Hajjar Pierre.
Daags erna verhoor: Hage wordt gebracht door Goffinon die verklaring [onleesbaar]: dan zegt Hage: wapen naar onbekende Libanees, zit nu in Beiroet.
Als BB [Bihay en Balfroid?] vragen waarom nieuwe versie, zegt Hage: wil niet eindigen met kogel in mijn kop.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube
Ben wrote:

Over de befaamde 9mm staat nog wat info in de nota's van Willy Acke:

9mm Hage
zou gediend hebben in WB [Waals-Brabant]
Hage zegt tegen BB [Bihay en Balfroid?]: wapen door mij gegeven aan Hajjar Pierre.
Daags erna verhoor: Hage wordt gebracht door Goffinon die verklaring [onleesbaar]: dan zegt Hage: wapen naar onbekende Libanees, zit nu in Beiroet.
Als BB [Bihay en Balfroid?] vragen waarom nieuwe versie, zegt Hage: wil niet eindigen met kogel in mijn kop.

Deze Pierre Hajjar? » www.traxio.be

4

Er is door de Bende van Nijvel een pistool 9mm gebruikt in Waver en in Nijvel.

In de zaak-Bouhouche en de moord op Mendez is er ook sprake van een FN GP 9mm-pistool:

Juan Mendez werd vermoord door zes kogels. De munitie was Remington Peters, 9mm Para, Hollow Point. Dit werd vastgesteld door wapenexpert Claude Dery. Dery herinnert zich dat hij zes jaar eerder, op 11 juni 1980, eveneens optrad als wapendeskundige, bij de arrestatie van een Griek in de Louizalaan, die gepaard ging met een schietincident waarbij de rijkswachters Madani Bouhouche en Christian Amory betrokken waren. Bij die aanhouding maakte Bouhouche, toen nog lid van de BOB van Brussel, gebruik van zijn persoonlijk pistool, een GP 9mm, maar eveneens van erg ongebruikelijke munitie voorzien, meer bepaald van "hollow point" munitie, precies dezelfde die nu werd gebruikt bij de moord op Mendez.

(...) Op 10 januari 1986 wordt opnieuw een huiszoeking verricht bij Madani Bouhouche. (...) Een FN GP 9mm pistool wordt gevonden, met n° 76C19693. De experten denken dat het zou kunnen gaan om het moordwapen. Er worden verschillende opeenvolgende expertises op uitgevoerd. Volgens Claude Dery gaat het wel degelijk om het moordwapen en tevens om hetzelfde persoonlijke wapen dat Bouhouche gebruikte bij het vermelde schietincident met de Griek. Onderzoeksrechter Jean-Marie Schlicker stelt een college van drie experten aan, waaronder Dery. Het college concludeert dat het inderdaad om het moordwapen gaat.

Er wordt nog een ander GP pistool gevonden bij Bouhouche. Expert Edouard Tombeur vergelijkt dat met het eerste pistool met n° 76C19693. Hij bevestigt de conclusie van het college van experten. Hij doet een proef met dertig andere pistolen en concludeert dat geen enkel pistool een impact heeft als deze met n° 76C19693. De expert die Bouhouche aanstelt, Vander Stock, betwist de conclusie van het college en van Tombleur. Het college zal in antwoord hierop een test doen met reële schoten op een pop geplaatst in een VW Passat. Een lid van het college (expert Hoet) zal later verklaren ten aanzien van onderzoeksrechter Luc Hennart dat hij twijfels heeft over de gemaakte conclusie door het college.

Hennart zal een nieuwe expertise vragen aan het Franse labo CARME. Dit labo bevestigt grotendeels de conclusie van het college. Het labo denkt evenwel dat de loop van het wapen werd gepolijst tussen het moment dat de feiten werden gepleegd en de in beslagname van het wapen, om de identificatie ervan te bemoeilijken. Kortom: er is een grote overeenkomst tussen de expertise van het college, van Tombeur en van CARME: volgens alle gaat het om het moordwapen. De dag dat Madani Bouhouche dit verneemt is hij buiten zichzelf van woede en stelt hij voor aan de speurders informatie te bezorgen die hen in staat moet stellen de Bende van Nijvel op te sporen.

(...) Anne Quittner, de vrouw van Bouhouche, signaleert aan de cel Mendez dat er zich nog een wapen bevindt in haar woning, met name een FN GP 9mm pistool. Het pistool zit in een doos met bolognaisesaus in de diepvriezer. Zij preciseert dat het wapen aan haar werd overhandigd door Beijer in het kader van het ontsnappingsplan van Bouhouche en afkomstig is van de box uit de Rue du Beau Site of van de avenue Hippocrate. (*) Beijer ontkent alles. Later zal hij toegeven dat hij het wapen gaf aan Quittner. Expert Claude Dery komt tot de conclusie dat het gaat om een wapen dat gebruikt werd in het kader van de Bende van Nijvel-feiten.

Bouhouche is erg aangeslagen omdat hij Robert Beijer ervan verdenkt dat hij hem een streek wil lappen met het wapen in de bolognaisesaus in verband te brengen met de Bendefeiten. Hij begint verklaringen af te leggen. (...) Ondertussen laat onderzoeksrechter Jean-Marie Schlicker een tegenexpertise uitvoeren op het wapen uit de bolognaisesaus. Een college van experten trekt de conclusie van Claude Dery, dat het om een wapen gaat gebruikt door de Bende van Nijvel, in twijfel. Nog een ander expert, Edouard Tombeur, komt tot de conclusie dat het gaat om een samengesteld wapen. Hij slaagt erin het nummer te reonstitueren dat werd weggevijld van de loop. Het gaat om een wapen dat zou geleverd worden door FN aan Guatemala, maar waarvan de levering werd geannuleerd. Het parket gaat ervan uit dat het wapen werd ontvreemd door Mendez. Een ander wapen, afkomstig uit dezelfde levering, werd teruggevonden bij ene Willy Claes. Claes verklaart dat hij het kocht van René Gondry, lid van de PPCB en van Target 121, die beweert dat hij handelde in opdracht van Bouhouche. Bouhouche zal "officieus" verklaren dat het hem werd ter beschikking gesteld door Mendez. Eens Bouhouche verneemt dat de tegenexpertise op het wapen in de bolognaisesaus negatief is, klapt hij toe.

Bron: Loden jaren | Paul Ponsaers

(*) Meer info over deze garageboxen vind je hier » Forum

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Hoe het verder verlopen is met de 9mm's van Bouhouche » Forum

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

In de bendeonderzoeken werd aangetoond dat het parket een overmatige invloed had op de onderzoekspistes en de onderzoekstrategie. Dit is niet meer de justitie voor en door de burger, maar de ontwrichting van de democratische rechtsstaat ten voordele van het militair-industrieel-technologisch complex.

Dat nabestaanden, slachtoffers, advocaten en een bevolking dit al 33 jaar machteloos ondergaan zonder één vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid, dat begrijp ik niet.

Failed state? De hoogste magistraat van het land doet er nog een schep bovenop. Jean de Codt, voorzitter van het Hof van Cassatie, noemt België een schurkenstaat. “Dit is geen rechtsstaat meer.” Zijn uithaal naar de uitvoerende macht is du jamais vu.

Bron: Het Laatste Nieuws

Hij had gelijk, maar vergat zijn eigen magistratuur te vermelden. Degoutant.

Dit soort deals, waarvan bovenstaand voorbeeld waarschijnlijk maar het topje van de ijsberg is, is één van de grootste oorzaken van een failed onderzoek. Les gens d' armes hebben zo letterlijk en figuurlijk de wapens op hun eigen bevolking gericht. Op dit moment kan het mij niet schelen of dat nu een 9 of 12mm is.

7

Ben wrote:

Juan Mendez werd vermoord door zes kogels. De munitie was Remington Peters, 9mm Para, Hollow Point. Dit werd vastgesteld door wapenexpert Claude Dery.

Nog iets meer details over de gebruikte munitie:

(...) Het gaat inderdaad om munitie van het type Remington Peters 9 mm Para Hollow Point 115 hagel, die verboden is door de Conventie van Genève. Het zijn speciale kogels met ingedrukte kop, die een betere expansie mogelijk maken op het moment van de inslag. Ze veroorzaken zeer zware schade.

Bron: De Laatste Leugen | Robert Beijer

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube
Ben wrote:
Ben wrote:

Juan Mendez werd vermoord door zes kogels. De munitie was Remington Peters, 9mm Para, Hollow Point. Dit werd vastgesteld door wapenexpert Claude Dery.

Nog iets meer details over de gebruikte munitie:

(...) Het gaat inderdaad om munitie van het type Remington Peters 9 mm Para Hollow Point 115 hagel, die verboden is door de Conventie van Genève. Het zijn speciale kogels met ingedrukte kop, die een betere expansie mogelijk maken op het moment van de inslag. Ze veroorzaken zeer zware schade.

Bron: De Laatste Leugen | Robert Beijer

Ben, dat is niet helemaal correct. Sterk ingesneden kogels die extreem openklappen bij impact oftewel ook wel dum-dum kogels genoemd zijn door de conventie van Genève verboden bij militair gebruik omdat ze onnodig zware verwondingen veroorzaken. Hollow point kogels worden wel o.a. door speciale politiediensten, enz gebruikt omwille van wat men wel simpel weg wel eens stopkracht noemt. Minder penetratie, meer afgifte energie in het lichaam. Persoonlijk ben in uit ervaring voorstander dat politiediensten hollow points gebruiken in plaats van full metal jackets. Zo is het risico dat een kogelkop door een lichaam gaat en ongewild een andere persoon verwondt of dood, een pak minder. Ik ga er van uit als men op iemand vuurt, dat het de bedoeling is om deze uit te schakelen. Voor militair gebruik maakt dat niet uit. Als men op de vijand vuurt en de kogel gaat door een lichaam en raakt een tweede vijand, dan is dat militair gezien mooi meegenomen.

In het boek van Beijer staat ook het woordje hagel in "Remington Peters 9 mm Para Hollow Point 115 hagel". Dat is vermoedelijk een slechte vertaling vanuit het Frans van het woordje grains, dat slaat op de lading, 115 grains. Het is niet verwonderlijk dat iemand met een beetje wapenkennis een hollow point verkiest boven een full metal jacket.

Ter info: standaard gebruikte men in die periode bij de rijkswacht FMJ patronen. Bouhouche dacht er het zijne van en gebruikte liever hollow points, waar hij dan weer op een bepaald moment Dery voor nodig had. om het weg te foefelen. smile