161

Libert vindt het 'een vermakelijk idee', maar hij zat toevallig wel twee keer naast Dauphin toen die als chauffeur een epilepsie-aanval kreeg. Klinkt wat dubbelzinnig...

Hopen maar dat Dauphin nog iets verteld heeft.

162

Ik heb Dauphin persoonlijk gekend. Zijn rugproblemen waren niet het gevolg van een schotwonde, maar van een aangeboren misvorming. Hij liep als Quasimodo, exact hetzelfde. Dat gedeelte van de brief is alleszins een verzinsel. Tevens was hij fysiek geenszins in staat deel uit te maken van de Bende.

Kijk en dit heeft Reneke hier nu al meermaals geschreven! Hij heeft Dauphin gezien en dit op regelmatige basis wegens werkzaam bij zelfde instelling... namelijk "Cantersteen" zoals wij dit noemden (de DIV dus). Hij heeft hem dus gekend als collega! Ik denk dus dat we Dauphin gerust mogen afschrijven als mogelijk bendelid en zoals door sommigen hier geopperd zelfs de chauffeur en killer!