Jazeker, en jij dim?

Cabal of Illuminati. De geschiedenis herhaalt zich voortdurend. Koning, president, paus, stamhoofden, worden gekozen en werken onder diegenen die ervoor gezorgd hebben dat ze verkozen werden. De gewone burger wordt getroost bij het idee dat hij "democratisch" kan leven. Niets is echter minder waar. Overal ter wereld wordt de bevolking door een minderheid van deze bevolking gemanipuleerd. De verkiezing van Trump en de "Brexit" zijn in mijn ogen geen toevalligheden.

13

eenhoorn wrote:

Even een kleine zijtak » www.ellaster.nl

Sorry, maar dit soort sites kunnen we echt niet serieus nemen en als bron niet aanvaarden. ("Waar ons bloed bruin kleurt zodra het in contact komt met zuurstof, kleurt hun bloed blauwig-groen." Euh, nee.) Deze sites zijn zelfs gevaarlijk omdat ze bv. oproepen tegen vaccins.

P2 was een echt bestaand netwerk, dat is uitvoerig bewezen en onderzocht. De netwerken zoals bv. in kaart gebracht door Klaartje Schrijvers in haar onderzoek zijn netwerken die echt hebben bestaan. Maar dat soort netwerken (en het onderzoek dat ernaar gevoerd wordt) staat mijlenver van dit soort Illuminati-nonsens.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Kijk Ben jou mening, voor mij info die ik deel. Dit wil niet zeggen dat ik er mee eens ben. Zoals zo vele hier op deze website zal dit mijn laaste bijdrage zijn. Ik mag hopen dat ik ooit in het nieuws mag horen dat het bende verhaal is opgelost en dat deze site er toe heeft bijgedragen. Want ik weet zeker dat tussen de negentig procent indianen verhalen de waarheid zit verscholen. Gaat u goed vrienden

15

eenhoorn wrote:

Kijk Ben jou mening, voor mij info die ik deel.

Je mag het delen maar het is wel onze plicht om mensen te waarschuwen voor zo'n websites. Als je zo'n links plaatst, moet je dus ook met de kritiek kunnen omgaan. Zie ook deze link » www.hoax-wijzer.be

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Ik ben voorstander van een kritische houding. Daardoor vind ik het een beetje ongelukkig dat je de link van hoax-wijzer.be erbij plaatst. Het niveau van die site is bedenkelijk, en is zeer naïef in benadering. Het is jammer genoeg een hele opgave om door al het gekleurd en beperkte berichtgeving het grotere verhaal te zien. Vele sites of bedenkelijke bronnen spelen in op emoties, voornamelijk angst, wat hier ook gebeurt in dit topic i.v.m. argumentatie. Gelukkig is de werkelijkheid veel complexer en genuanceerder dan in vele artikels wordt beweerd en is angst die gezaaid word ongegrond.

Dit forum met de vele bijdragen is uitstekend als alternatief voor info i;v.m. de Bende van Nijvel en de jaren '80. Geen enkele informatiebron (nl) over deze onderwerpen is zo uitgebreid. Een P2 loge was er, in Belgie een soort P7, hoogt interessant.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

17

the end wrote:

Daardoor vind ik het een beetje ongelukkig dat je de link van hoax-wijzer.be erbij plaatst. Het niveau van die site is bedenkelijk, en is zeer naïef in benadering.

Dat is natuurlijk uw mening over die website maar in deze tijden van clickbait, fake news, kettingmails, complottheorieën en anti-wetenschappelijke sites, is hoax-wijzer een eiland van rede in een zee zever. Maar ik stel voor dat we het hier bij laten. smile

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Wel, ik hoop gewoon dat men kritischer is dan bovenvermelde site. Voor sociale media zever is deze site zeker nuttig maar voor complexere thema's onvoldoende. Op een forum over de bende van Nijvel en de jaren tachtig in het topic P2 staat het een beetje raar die link. Dit topic toont juist aan dat er complotten gecreëerd worden door groepen die zich vergeven voelen en in mysterie gehuld zijn. Het vergt jaren onderzoek om een beetje inzicht te krijgen in bepaalde materie zeker internationale connecties.

De verwevenheid van P2 met Gladio-structuren en de ellende die deze veroorzaakt hebben, is nog steeds onderbelicht en de mogelijkheid dat er zoiets in België gaande was, is amper onderzocht. De hoeveelheid misleidende berichtgeving over wat er in de jaren tachtig gebeurt is, is bijna niet te overzien. Het is nu eenmaal een feit dat België belangrijk was in wapenhandel en dat veel van die wapens met drugs werden betaald en dat dit niet gebeurt op grote schaal zonder dat de diensten die daar in gespecialiseerd zijn er van op de hoogte zijn. De bedragen die daarmee verdiend worden, wast men wit via bouwprojecten en andere. En er is ook dat de betrokkenen er alles aan zullen doen om de illegale (geheime) activiteiten te verdoezelen. Wat is de rol bijvoorbeeld van Ciolini in heel het verhaal? Via hem komt men aardig dicht bij P2. Wat deed hij in Belgie?

De afspraken die midden jaren zeventig gemaakt zijn door zes grote internationale wapenfirma's om België - en vooral Zeebrugge - als draaischijf voor de transporten te gebruiken omdat de controles daar het makkelijkst te omzeilen zijn, is niet zomaar iets. De link tussen wapens, drugs en zwart geld blijft tot op vandaag een gevoelig thema. Latinus was blijkbaar ook op de hoogte van gevoelige informatie over dit milieu.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

19

P2 in België: Jean-Michel Gelhay (licentiaat commerciële wetenschappen uit Halanzy), Francis Guillaume (bankbediende uit Tintigny), Vittorio Pons en de uit Hongarije uitgeweken Ernest Töttösy en Victor de Stankovich (ex-"Radio Free Europe") via de loge P7 (als die echt bestaan zou hebben...) Verder de ganse santaboetiek van AESP: Paul Vanden Boeynants, Vincent Van den Bosch (MAUE, CEDI), Bernard de Marcken de Merken (MAUE), Marcel de Roover (MAUE, WACL, Milpol, Delcourt-netwerk) en Paul Vankerkhoven (CEDI, LIL), Benoît de Bonvoisin, Jacques Jonet, Gaston Eyskens, Bernard Mercier, Walter Kunnen, Auguste Bekaert, ...

Vermoedelijk ook: Giorgio Gherardi Dandolo (althans volgens iemand die er dicht bij stond, persoonlijke bron).

20

Bomaanslag Bologna werd voorbereid op bijeenkomst P-2

Speurwerk naar verbanden tussen oud- en nieuw-fascisme leidt onder meer naar de Italiaanse vrijmetselaarsloge P-2 ("Propaganda Due"), het in 1981 verboden verklaarde supergeheime genootschap van topfiguren uit de politiek, het leger, de financiële wereld en geheime diensten.

Een verhoor door leden van het openbaar ministerie te Bologna van een bankroete geldschieter en notoire neo-fascist in een gevangenis in Lausanne heeft aan het licht gebracht dat er directe verbanden lijken te bestaan tussen het optreden van de P-2 loge en de bomaanslag in mei 1980 in Bologna op het hoofdstation tengevolge waarvan 85 mensen om het leven kwamen.

De ondervraagde persoon, Elio Ciolini, heeft de Bolognese autoriteiten verklaard dat de bomaanslag besproken is op een vergadering van 11 april 1980 in Monte Carlo en dat de aanslag onderdeel uitmaakte van een het jaar daarvoor genomen beslissing door de leiding van P-2 over te gaan tot "destabilisatie" van de Italiaanse samenleving. Op de bijeenkomst in Monte Carlo, aldus Ciolini, waren onder meer aanwezig de grootmeester van de loge, Licio Gelli, en de meest beruchte neo-fascistische terrorist van Italië, Stephan delle Chiaie. Volgens Ciolini had Gelli de verantwoordelijkheid van de "destabilisatie-campagne" op zich genomen en zou hij Delle Chiaie met de uitvoering ervan hebben belast.

Arrestatie

Delle Chiaie verzekerde zich van de medewerking van kompanen als Maurizio Giorgi (volgens Ciolini een agent van één van Italiës geheime diensten), Alfredo Graniti en Pierlugi Pagliai. En het was deze groep die de aanslag in Bologna pleegde. Kennelijk zijn de autoriteiten in Bologna overtuigd geraakt van Ciolini's verklaring want op 14 september vorig jaar werd een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Delle Chiaie, Graniti, Giorgi en Pagliai alsmede tegen de Fransman Olivier Danet en de Westduitser Joachim Fiebelkorn.

Barbie

Vorige week onthulden wij dat Delle Chiaie, Pagliai en Fiebelkorn behoorden tot de belangrijkste personen uit het geheime leger dat de thans in Lyon zittende oorlogsmisdadiger Klaus Barbie in Bolivia had opgericht ter verdediging van zijn lucratieve cocaïnehandel. Het legertje tooide zich met de naam "Bruidegommen des Doods" en fungeerde in de praktijk ook als een doodseskader, geheel in de stijl van de Triple A in Argentinië en de ORDEN-horden van Roberto d'Aubuisson in El Salvador. Hoewel het doodseskader was opgericht door Barbie stond het onder politieke controle van de toenmalige minister van binnenlandse zaken, generaal Arce Gomez - een van Barbies beste vrinden binnen de Boliviaanse generaalskliek. Tot de activiteiten van de "Bruidegommen des Doods" behoorde vooral de uitschakeling van hen die zich actief toonden in het onthullen van de nieuwe activiteiten van oud-nazi's. (*)

Bron: De waarheid | 24 Februari 1983 | Henk Glimmerveen

(*) In verband met deze info over Barbie is het ook interessant om te verwijzen naar de bomaanslagen in Brussel die werden gepleegd om "Barbie te wreken" » Forum

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube