1

Het Comité Ouwendijck is opgericht in 1979 en het predikt de eenheid van de Belgen en verdedigt de dynastie. De stichter is Patrick Huart, een PSC'er uit Schaarbeek.

Uit de brieven van Marcel Barbier:

Loki (*) leidt de SIS, "le service de sécurité" voor het Comité d’Ouwendijck. Loki wist bijvoorbeeld dat Patrick Huart als voorzitter zou vervangen worden door een zekere Gacky. Het comité heeft nauwe banden met de koninklijke familie. Het Comité Ouwendijck is iets bizar, opgericht in 1979 en het predikt de eenheid van de Belgen en verdedigt de dynastie. De stichter is Patrick Huart, een PSC’er uit Schaarbeek, een topman bij Opus Dei en met nauwe contacten in het leger en een kennis van de Bonvoisin. Vanden Boeynants is erevoorzitter geweest. Paul [Latinus] heeft enkele vergaderingen bijgewoond en stuurde later Loki Vandenherewege als infiltrant.

Het Comité beschikt over een solide structuur vergelijkbaar met WNP. Er is een filosofische component, een paramilitaire met 'marines' en 'rangers', een veiligheidsdienst en een politieke afdeling waarvan ministers, magistraten, politielui, militairen, ondernemers en zelfs leden van het koningshuis deel uitmaken. Het lijkt een Belgische versie van de Italiaanse vrijmetselaarsloge P2. Er is ook een geïnformatiseerd telefoonsysteem met Frankrijk en Nederland. Zo hebben we eens de legerkazerne in Tervuren, waar het hoofdkwartier van de landmacht is gevestigd, moeten bewaken omdat het Comité er vergaderde. Het patroneerde vaak discrete bijeenkomsten waar rechtse politici en extreem rechtse officieren uit rijkswacht en leger mekaar frequenteerden. Ik herinner me nog de naam van kolonel Mathen, maar ik weet niet of ik zijn naam juist spel.

(*) Loki is de codenaam van WNP-lid Philippe Vandenherewege.

Jozef Kausse: "Een lid van het koningsgezinde Comité Ouwendijck heeft enkele leden van WNP toen opgedragen om het dossier [Pinon] te bemachtigen."

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

2

Ik denk dat we hier dicht bij de kringen van organisators en hun sympathisanten zitten. Ook de huidige minister van justitie durft niet tegen het Brusselse milieu, dat tot zijn cliënten behoorde, in te gaan ... De bende is een voortdurend misdrijf, wat de verjaringskwestie enigszins relativeert. Er zijn bovendien een antal docenten aan de VUB die er meer van weten.

3

Over deze groepering staat het volgende in bijlage 4 van het verslag van de Tweede Bendecommissie:

De enige relevante inlichting die zich in de betrokken dossiers bevindt, betreft het feit dat in een nota van 10 juni 1983 werd geschreven dat "Jean Demol du Centre Universitaire de la Gendarmerie (Vottem)" lid was van de "conseil consultatif" en de "conseil commémoratif" van het Comité D'ouwendijck.

Ter info: Het gaat hier niet om Jean Demol maar over Johan Demol.

En in het laatste boek van Guy Bouten staat dit:

(...) Dit comité bevatte naast een inlichtingscel een militaire vleugel met Marines en Rangers, wat er opnieuw op kon wijzen dat Gladio erbij betrokken was. Speurder Vos deed Ouwendijck af als oninteressant en irrelevant voor het onderzoek. De WNP en de leden van Ouwendijck hielden schietoefeningen in het bos van Houssière en dat van Hourpes, waar de Bende zowel in 1983 als in 1985 diverse sporen achterliet. En op het militaire domein van Leopoldsburg schoot men met oorlogswapens.

Bron: De Bende van Nijvel - verraad, manipulatie, geheime diensten | Guy Bouten

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

4

Inmiddels zijn nieuwe bindingen van WNP aan het licht gekomen die verhelderend kunnen zijn om dit verschijnsel in het Belgisch sociologisch landschap te situeren. Verschillende WNP-militanten hebben aan de politie verklaard dat ze de bewaking verzorgd hebben van het merkwaardige comité d'Ouwendijck, waarvan Paul Vanden Boeynants een tijdlang ere-voorzitter geweest is. Dit comité, opgericht in het voorjaar van 1979, ijvert officieel voor de eenheid der Belgen rond de troon der dynastie en schijnt zijn levensvonk in eerste instantie gehaald te hebben uit de toen naderende viering van 150 jaar België. Overigens is stichter Patrick Huart een jongeman van extreemrechtse signatuur die als lid van het PSC-partijbestuur van Schaarbeek goede contacten met Belgische legerofficieren cultiveert.

Het eerbiedwaardige Comité d'Ouwendijck (het ere-voorzitterschap werd in september 1980 aangeboden aan prins Philippe himself) gaf in ieder geval aanleiding tot opmerkenswaardige zij het discrete bijeenkomsten van rechtse politici met extreemrechtse officieren van leger en rijkswacht, en zo kon het gebeuren dat WNP-militanten voor bewaking instonden van één van die bijeenkomsten binnen de muren van een legerkazerne in Tervuren.

Zo komt het ook dat verschillende leden van dit zo eerbiedwaardige comité d'Ouwendijck aan de tand gevoeld werden door de gerechtelijke politie over hun contacten met WNP, al bleek spoedig dat ze in dat opzicht hun eigen mannetje kunnen staan. De heren van het parket, die dezer dagen van niets meer opkijken, konden vernemen dat het Comité d'Ouwendijck over een aparte militaire organisatie beschikt met eenheden "rangers" en "marines", met een interne veiligheidsdienst, geïnformatiseerde telefoonlijnen en afdelingen in Frankrijk en Nederland, zoals Le Soir op 26 oktober wist te melden.

Bron: Humo | November 1983

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

5

Koen wrote:

Er zijn bovendien een antal docenten aan de VUB die er meer van weten.

??

6

Er is ook sprake van geheimzinnige ontmoetingen tussen leden van Westland New Post en bepaalde leden van het Comité d'Ouwendijck. Deze ontmoetingen vonden plaats in een kazerne in Tervuren. "Op zulke avonden was er naast de gewone militaire wacht ook een veiligheidsdienst van WNP; de contacten tussen het Comité d'Ouwendijck en WNP kwamen tot stand via een zekere Loki [Philippe Vandenherewege] die lid was van de twee organisaties." Loki is net als Wagner en Von Salza een codenaam die gebruikt werd in het kader van de WNP-activiteiten. In de Keltische mythologie is Loki de naam van een boosaardige god.

Toen het eerste artikel verscheen over de medeplichtigheid van een lid van het Comité d'Ouwendijck aan de diefstal van NATO-documenten, kreeg ik een recht op antwoord toegestuurd van de voorzitter van het comité, Patrick Huart. "De vereniging zonder winstgevend doel 'Comité d'Ouwendijck' werd gesticht in 1979. Doch de beweging bestaat al sinds 1972. Het comité was een initiatief van jongeren tussen 13 en 17 jaar, allesbehalve terroristen zoals de nazi-aanhangers van Westland New Post. Kunt u ons comité ervan beschuldigen deel uit te maken van of steun te verlenen aan een nazi-groep omdat één van onze leden er, buiten ons medeweten, lid van is?"

In het artikel over Ouwendijck had ik ook melding gemaakt van de militaire structuur van dit mysterieuze comité dat zich ogenschijnlijk alleen bezig hield met culturele activiteiten. Patrick Huart antwoordde daarop: "Onze organisatie is helemaal niet op militaire leest geschoeid. Er zijn bij ons geen rangers of marines; we hebben ook geen behoefte aan een interne veiligheidsdienst. Dat zijn allemaal pure verzinsels. Onze organisatie heeft een cultureel karakter en staat voor iedereen open. Onze ware verantwoordelijkheid ligt op het vlak van culturele en artistieke activiteiten en daar hebben we ons altijd toe beperkt."

Dit 'recht op antwoord' werd nooit gepubliceerd en niet zonder reden. Na die brief had ik een persoonlijk gesprek met Patrick Huart. Ik liet hem fotokopies van documenten zien waarvan sommige zijn handtekening droegen. In deze documenten was er niet alleen sprake van rangers en marines maar ook van de veiligheidsdienst van het comité die in bepaalde opzichten deed denken aan de Sicherheitspolizei van Westland New Post. Deze documenten bevatten ook verwijzingen naar paramilitaire activiteiten zoals trainingskampen, bewaking en bescherming van vergaderingen, methodes om vertrouwelijke boodschappen door te geven, ... Toch wel eigenaardig voor een vereniging die zich wijdt aan cultuur en ontspanning. Voegen we er nog aan toe dat de vereniging er in enkele jaren in geslaagd was een steuncomité bij elkaar te krijgen waarin naast een dozijn ministers, ex-ministers en partijvoorzitters ook een aantal vertegenwoordigers van de Belgische en Hollandse aristocratie opgenomen waren.

Ook op het niveau van militaire connecties hebben WNP-leden namen geciteerd van verschillende officieren van leger en rijkswacht die zouden deelgenomen hebben aan bepaalde vergaderingen. Sommige van deze hooggeplaatste militairen zouden de diefstal van NAVO-documenten aangemoedigd hebben of zelfs medeplichtig zijn geweest door interne rapporten over deze diefstallen te doen verdwijnen. Er zijn ook WNP'ers die nog een stapje verder gaan en die werkelijk alles met alles in verband brengen. Volgens hen mag je gerust een verbindingsteken plaatsen tussen de betrokken officieren enerzijds en een aantal politieke personaliteiten uit binnen- en buitenland anderzijds. Het is één grote extreem-rechtse familie die in heel Europa samenspant en bovendien ook nog contacten onderhoudt met de leidende kringen van Amerika en van de Arabische landen, die op hun beurt nauw betrokken zijn bij de oorlog in Libanon.

Bron: Operatie Staatsveiligheid | René Haquin

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

7

J’ai une fois vu chez Paul Latinus un dossier d’un mouvement de défense qui s’intitulait Comité Ouwendijk, faisait partie de ce comité, des gens importants je vous cit parmi les noms que j’ai vu, comme faisant partie de ce comité: monsieur Vanden Boeynants, le baron de Bonvoisin, il y avait également deux officiers supérieurs de l’armée belge.

Je crois que Paul Latinus a remis ce dossier à monsieur Marnette. Je lui ai conseillé d’ailleurs de la faire. Je pense que les gens qui faisaient partie de ce comité ont du lui en vouloir d’être rentreé en possession de ce dossier. 

Bron: Verhoor Karl Delombaerde | 14 juni 1984

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

8

(...) Le Westland New Post organisait aussi des week-ends et des camps au pays des Rièzes et des Sarts. Le comité d'Ouwendijk en organisait dans la région de Maredsous. Des Hollandais patrouillent chaque été dans la région de Marche-en-Famenne, avec véhicules tout-terrain et tenues paramilitaires. Que diable font tous ces "petits soldats"?

Bron: Le Soir | 28 December 1989

Op het Tueries-forum heeft iemand deze - interessante - vondst gedaan: als je in de zoekfunctie van de balanscentrale van de Nationale Bank de term 'Ouwendijck' ingeeft, kom je op de pagina van een vzw met de naam GST Europe (opgericht op 15 februari 1979). Geen idee wat de vzw juist doet maar er is wel degelijk een link met Comité Ouwendijck. Patrick Huart is namelijk de 'president' van deze VZW.

Een andere interessante naam die we tegenkomen in deze VZW is Nicole Andrien. Is dat toevallig de Nicole Andrien?

Bron van onderstaand document: bijlage bij het Belgisch Staatsblad | Gedeponeerd bij de griffie van de Franstalige Kamer van Koophandel in Brussel op 2 september 2015:

https://i58.servimg.com/u/f58/11/22/12/24/gst10.jpg

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube
Ben wrote:

Geen idee wat de vzw juist doet maar er is wel degelijk een link met Comité Ouwendijck. Patrick Huart is namelijk de 'president' van deze VZW.

Een andere interessante naam die we tegenkomen in deze VZW is Nicole Andrien. Is dat toevallig de Nicole Andrien?

Hierbij een uittreksel van de statuten van de vzw 'Ouwendijck-Belgique' (die omgedoopt werd onder de nieuwe naam 'GST Europe') opgesteld op 28 juni 2011 en neergelegd op de griffie op 19 juli 2011. De voorzitter van de vzw was Prins Alexander van België die deze taak gedelegeerd heeft aan Jean-Paul Walkenier. Het doel van de vzw was hoofdzakelijk het beschermen en promoten van de morele en humane Europese waarden.

http://nsm07.casimages.com/img/2017/05/31//17053111213914738715069792.jpg

De bestuurders van de vzw waren toen in 2011 de volgende (ook hier staat een zekere Nicole Andrien opgelijst):

http://nsm07.casimages.com/img/2017/05/31//17053111213914738715069793.jpg

Op 23 april 2015 namen de volgende bestuurders ontslag:

http://nsm07.casimages.com/img/2017/05/31//17053111213914738715069794.jpg

De vzw werd uiteindelijk op 12 mei 2015 ontbonden:

http://nsm07.casimages.com/img/2017/05/31//17053111213914738715069795.jpg

De advocaat van GST Europe was Xavier Magnée.

http://nsm07.casimages.com/img/2017/05/31//17053112002614738715069944.jpg

http://nsm07.casimages.com/img/2017/05/31//17053112002614738715069943.jpg