1

Topic: SIPO

SIPO was de geheime politie van Westland New Post. Deze zou - volgens Barbier - op vraag van Christian Smets opgericht zijn en Libert had de leiding over deze groep. Op een bepaald moment ontstond er tussen Libert en De Lombaerde een discussie omdat De Lombaerde meer macht wou krijgen over SIPO. Libert wou dit echt niet toestaan omdat hij carte-blanche had gekregen en alleen op die manier de anonimiteit van de leden van SIPO kon waarborgen.

Voor de rest valt er eigenlijk weinig te vinden over deze groep.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

2

Re: SIPO

Deze naam komt trouwens exact overeen met de naam van de Duitse politieke recherche tijdens het Nazi-tijdperk (Sicherheitspolizei of Sipo).

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

3

Re: SIPO

(...) Ook in België dient WNP zich als de lokale afdeling van een internationale organisatie die het tot haar taak rekent de politiediensten een helpende hand te reiken bij de bestrijding van de criminele linkse subversie. Men kan dan ook her en der in betogingen individuen opmerken met een geplastificeerde badge van "SIPO", zoals recent nog in Chooz, en dat dit door de politiediensten gepikt wordt doet op zich al vragen rijzen.

Bron: Humo | November 1983

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: SIPO

(...) Zo dragen de leden van de sectie "Politie" tijdens betogingen, zoals recent in Chooz, een geplastificeerde badge met de vermelding SIPO, een verwijzing naar de Sicherheitspolizei uit de Nazitijd. Het SIPO-embleem van WNP is aan verschillende politiediensten bekend waar men de 'goede bedoelingen' van de WNP-miltanten blijkbaar erg weinig in twijfel trekt. Op die manier tracht de WNP stilaan te functioneren als een echte paralelle politie- en inlichtingenorganisatie, die dankzij hoge officiële protectie, geduld en zelfs verdedigd wordt bij sommige officiële politiediensten.

Bron: Walter De Bock in De Morgen | 12 oktober 1983

Re: SIPO

Merovinger wrote:

Op die manier tracht de WNP stilaan te functioneren als een echte paralelle politie- en inlichtingenorganisatie, die dankzij hoge officiële protectie, geduld en zelfs verdedigd wordt bij sommige officiële politiediensten.

Zie ook hier de gelijkenissen met het netwerk (of de netwerken) van André Moyen.

6

Re: SIPO

Op een dag vertelt Latinus mij dat de SIPO-afdeling van Westland New Post zich ook inspireert op het Heilig Veemgericht, het bekendste geheime genootschap op het vlak van de rechtspraak. Hierover schreef Serge Hutin in zijn boek 'Sociétés secrètes':

"Deze beruchte rechtbank ontstond in het midden van de dertiende eeuw, tijdens de periode van wanorde en roverij die volgde op het in de ban slaan van Hendrik de Leeuw (hertog van Saksen en Beieren, en leider van de Welfen die de paus steunden tijdens de 'ruzie van het heilig ambt en de staat') door Frederik I. Omdat de keizer niet in staat bleek de orde te handhaven in heel dat gebied tussen de Rijn en de Weser, slaagden dievenbenden en andere misdadigers erin overal wanorde te zaaien. Om aan deze anarchie een einde te stellen werd het Veemgericht op het getouw gezet, dat de falende justitie moest vervangen. Gedurende de veertiende eeuw kende dit geheim genootschap een grenzeloze macht. Op het hoogtepunt van zijn macht telde het zelfs meer dan honderdduizend Wissenden (zij die het weten). In 1371 werd zijn rechtspraak overigens erkend door de Kode die Keizer Karel IV aan Westfalen toekende."

"Uiteindelijk zouden de gerechtelijke verordeningen van de keizers Maximiliaan en Karel V het vlugge Veemgericht overbodig maken ... maar zelfs na de zestiende eeuw bleef de geduchte macht van het Veemgericht voortsluieren. Slechts na de inval van de Napoleontische troepen in Duitsland in 1811 verdween het Veemgericht helemaal."

Men hield openbare zittingen, hoewel soms alleen de beëdigde leden toegang hadden. Men steunde op een geschreven wetgeving, die echter geheim gehouden werd. De enige straf was de doodstraf, die onmiddellijk na de uitspraak voltrokken werd: de veroordeelde werd opgehangen aan de dichtstbijzijnde boom. het vonnis werd betekend door na de terechtstelling een mes in de schors van de boom te steken.

Bron: Operatie Staatsveiligheid | René Haquin

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: SIPO

Ben wrote:

Op een dag vertelt Latinus mij dat de SIPO-afdeling van Westland New Post zich ook inspireert op het Heilig Veemgericht, het bekendste geheime genootschap op het vlak van de rechtspraak. Hierover schreef Serge Hutin in zijn boek 'Sociétés secrètes':

"Deze beruchte rechtbank ontstond in het midden van de dertiende eeuw, tijdens de periode van wanorde en roverij die volgde op het in de ban slaan van Hendrik de Leeuw (hertog van Saksen en Beieren, en leider van de Welfen die de paus steunden tijdens de 'ruzie van het heilig ambt en de staat') door Frederik I. Omdat de keizer niet in staat bleek de orde te handhaven in heel dat gebied tussen de Rijn en de Weser, slaagden dievenbenden en andere misdadigers erin overal wanorde te zaaien. Om aan deze anarchie een einde te stellen werd het Veemgericht op het getouw gezet, dat de falende justitie moest vervangen. Gedurende de veertiende eeuw kende dit geheim genootschap een grenzeloze macht. Op het hoogtepunt van zijn macht telde het zelfs meer dan honderdduizend Wissenden (zij die het weten). In 1371 werd zijn rechtspraak overigens erkend door de Kode die Keizer Karel IV aan Westfalen toekende."

"Uiteindelijk zouden de gerechtelijke verordeningen van de keizers Maximiliaan en Karel V het vlugge Veemgericht overbodig maken ... maar zelfs na de zestiende eeuw bleef de geduchte macht van het Veemgericht voortsluieren. Slechts na de inval van de Napoleontische troepen in Duitsland in 1811 verdween het Veemgericht helemaal."

Men hield openbare zittingen, hoewel soms alleen de beëdigde leden toegang hadden. Men steunde op een geschreven wetgeving, die echter geheim gehouden werd. De enige straf was de doodstraf, die onmiddellijk na de uitspraak voltrokken werd: de veroordeelde werd opgehangen aan de dichtstbijzijnde boom. het vonnis werd betekend door na de terechtstelling een mes in de schors van de boom te steken.

Bron: Operatie Staatsveiligheid | René Haquin

Zie ook de beschrijving van Thingvellir en Althing » Forum

8

Re: SIPO

't Wordt alleen maar beter/erger:

In het milieu rond Westland New Post kon je inderdaad vage berichten opvangen over fysieke eliminaties [let er ook op dat hier meervoud wordt gebruikt]. Tot in het Front de la Jeunesse werd gefluisterd over de executies van SIPO. ondermeer SIPO-leider Michel Libert speelde daar handig op in. Ongehoorzaamheid werd gestraft, zo luidde de boodschap. Wie het waagde bepaalde bevelen niet uit te voeren of wie initiatieven nam tegen de wil van de WNP-leiding in, zou zich geen minuut meer veilig voelen.

Bron: Operatie Staatsveiligheid | René Haquin

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: SIPO

Ben wrote:

't Wordt alleen maar beter/erger:

In het milieu rond Westland New Post kon je inderdaad vage berichten opvangen over fysieke eliminaties [let er ook op dat hier meervoud wordt gebruikt]. Tot in het Front de la Jeunesse werd gefluisterd over de executies van SIPO. ondermeer SIPO-leider Michel Libert speelde daar handig op in. Ongehoorzaamheid werd gestraft, zo luidde de boodschap. Wie het waagde bepaalde bevelen niet uit te voeren of wie initiatieven nam tegen de wil van de WNP-leiding in, zou zich geen minuut meer veilig voelen.

Bron: Operatie Staatsveiligheid | René Haquin

Zie in dat kader dan ook de verklaring van Marc De Jode die door Michel Libert bedreigd werd omdat hij eerst niet wou deelnemen aan de diefstal van de telexen van de NATO:

"Au point de départ, je ne voulais pas voler les documents Télex. Devant mon refus, Libert a affirmé que l'on s'en prendrait à des membres de ma famille."

10

Re: SIPO

De leden van de speciale sectie SIPO, een interne veiligheidsdienst die heerst via terreur, hebben als opdracht ervoor te zorgen dat de andere leden van de groep niet twijfelen bij de uitvoering van om het even welk bevel. Met gesloten ogen, zonder vragen te stellen.

Bron: Operatie Staatsveiligheid | René Haquin

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube