121

Waar is het autopsieveslag van Finné? Wie was de wetsdokter? Wat staat er in het verslag? Dat het een verse of een oudere dode was? Engelse getuigen verklaren dat hij een ander kleur en uitzicht had dan de anderen die net doodgeschoten waren. Hopelijk heeft de familie het verslag kunnen inkijken.

122

FreCR wrote:

Bij toeval ken ik de wetsdokter die opgeroepen werd voor een van de (vele) doden vernoemd op dit forum. Die dokter voert nooit autopsies uit bij mijn weten. Dat werd door een andere dokter gedaan (in zijn geval).

Vandaar dat er verandering is gekomen. En om even daarop verder te repliceren. De vorm van een uitschotopening is zeer variabel. Ze kan zowel circulair als onregelmatig zijn. Er is geen roet of tatoeagezoom. Wat ook onjuist is, dat de diameter van de uitschotopening steeds groter zou zijn dan die van de inschotopening. Door projectiel en botfragmentatie kan er meer dan één uitschotopening ontstaan. Op schedelbot geeft een uitschotopening aanleiding tot zogenaamde uitwendige kratervorming (external beveling); de inschotopening op schedelbot vertoont inwendige kratervorming (internal beveling). De differentiatie van inschot-versus uitschotverwondingen bij multipele schotverwondingen is echter niet zo eenvoudig als wordt aangenomen. Wetsgeneesheren die niet vertrouwd waren met autopsies, durven vaak de inschotverwondingen verwisselen met uitschotverwondingen. Er is zelfs een studie dat bij enkelvoudige schotverwondingen de inschotwonde in 37% van de gevallen verwisseld werden met een uitschotverwonding.

Boeken, misdaadromans, spannende films en politieseries zijn populairder dan ooit. maar wat er werkelijk schuil gaat achter de krantekoppen in de wereld van het misdaadonderzoek, is bij velen een gebrekkige kennis. In de wereld van het forensische onderzoek op de plaats delict zelf, wordt nu gekenmerkt door nauwgezet analyseren van de fysieke, chemische en digitale sporen, zoals DNA, toxicologie en beeldanalyse. En dat alles met maar één doel: sluitend bewijs presenteren in een rechtbank.

FreCR wrote:

Diegenen die nogal wat last hebben van "geheugenverlies" zijn diegenen met boter op hun hoofd.

Dat is uw mening. Zelfs bij herverhoor, 2 of 3 jaar na de feiten, komt geheugenverlies vaker voor zonder deze ooggetuigen te kunnen beschuldigen van boter op het hoofd.

FreCR wrote:

Ooggetuigen die geen schuld treffen durven al sneller een verklaring afleggen. Soms vele jaren nadien.

Wederom uw mening. Bij buuronderzoeken komt heel vaak naar voor dat gordijnen en rolluiken naar beneden blijven.

FreCR wrote:

Tot op heden is er geen verklaring (en ook geen anonieme verklaring) van een toegesneld lid van een hulpdienst welke twijfelt aan de omstandigheden van het overlijden van Finné.

Dan hebt u al geen kennis van het dossier. Wel jammer, want het zou geen aanleiding geven tot zulke uitspraken.


FreCR wrote:

Verder nog over het al-dan-niet in scène zetten van de moord op Finné:
Aan diegene die vermoeden dat dit in scène werd gezet:
Zou het niet enorm riskant zijn en enorm veel kans-tot-falen hebben om Finné daar te droppen en zijn auto daar te zetten als je weet dat de Brusselsesteenweg gedurende de feiten/overval niet afgesloten was en er veel passage langs die baan was en vanaf die baan de Delhaizeparking zichtbaar was? Mensen die de regio rond Delhaize Overijse kennen hoef ik niet te overtuigen dat de Brusselsesteenweg een drukke baan is met tamelijk wat passage. Er zou maar 1 van die toevallige passanten moeten zijn die de gebeurtenis gezien heeft. Ik denk dat de "onbekende factor" voor de uitvoerders van het hypothetische-feit "succesvol droppen van Finné" te groot zou zijn om het daar te doen als men de slaagkansen zo hoog mogelijk wou houden. (dat is mijn eigen persoonlijke mening uiteraard)

Wel beste, FreCR, ieder zijn mening. Ik was ook nauw betrokken bij de feiten te Rumst op de E19 alwaar drie kinderen vermoord werden gedumpt naast de pechstrook van de oprit rijrichting Brussel. Ondanks de vele passages aldaar, parkeerde de vader zijn voertuig op de pechstrook om vervolgens de drie kinderlijken uit de kofferruimte te halen en aldaar te dumpen. De plaats alwaar de kinderen werden gedumpt was ook zichtbaar vanaf de drie rijstroken op de autosnelweg.

De feiten op MENDEZ, was er op die plaats ook geen veelvuldige passage?

De afwezigheid van weefselresten op de Ford Sierra, gelet op de aard van de verwondingen van de heer FINNE, is op zich al een zeer merkwaardig gegeven.

123

Wat ik nog kan meedelen, dat er vier personen van de FGP zich bij de CWB bevinden dewelke zich continu toeleggen op het verdere sporenonderzoek. Ook een frustratiejob om te weten hoe is omgegaan met de overtuigingsstukken waarover men nog beschikt.

124

Bossi wrote:

Wat ik nog kan meedelen, dat er vier personen van de FGP zich bij de CWB bevinden dewelke zich continu toeleggen op het verdere sporenonderzoek. Ook een frustratiejob om te weten hoe is omgegaan met de overtuigingsstukken waarover men nog beschikt.

Ik kan me heel goed voorstellen hoe frustrerend de job van onderzoeker naar sporen moet zijn bij de CBW.  Alvast mijn respect.

Ik ken uiteraard natuurlijk het aantal foto's en opnameposities van dergelijk materiaal niet dat de CBW ter beschikking heeft en misschien is deze post dan ook wel volledig overbodig, maar met behulp van enkele eenvoudige 3D-technieken (opmetingen eventuele bestaande gebouwen met 3D-lezer ingelezen in bijvoorbeeld AutoCad, heel gewone praktijk heden ten dagen in bijvoorbeeld engineering) , aangevuld met onweerlegbare feitelijkheden die zichtbaar zijn op fotomateriaal (een ruit herstelt zichzelf niet :-) ) kan heel wat dingen uitsluiten of bevestigen. Ook tegenstrijdige verklaringen. Simpel gezegd, misschien kan een 3D grafische animator van studio 100 meer betekenen op dit moment dan de nalezing van duizenden PV's.

Het is een persoonlijke mening, maar het zou wel eens interessant kunnen zijn om publiekelijk, bijvoorbeeld naar aanleiding van de nieuwe film (HIPA leest mee hoop ik) om toch nog een oproep te doen aan het grote publiek om eventueel foto's ter beschikking te stellen die misschien nu enkel in een kast als souvenier stof liggen te vergaren. Foto's van de avond van de feiten en de daarop volgende uren. Het was wel het pré-GSM met camera tijdperk, maar er waren toch zoals bij elk dergelijk voorval een hoop ramptoeristen. Er zullen er wel bij geweest zijn met een fototoestel. Dat geldt ook voor regionale pers, enz. Duidelijkheid over kleine dingetjes kunnen misschien grote discussies vergemakkelijken door uitsluiting. Misschien zijn er wel burgers die iets opgeraapt hebben. Gewoon om te hebben. Ik denk als iemand als David VDS hiervoor een oproep zou doen dat dit meer effect zou hebben dan een oproep door Faroek in zijn programma.

VERMEULEN

125

Kees BK wrote:

(een ruit herstelt zichzelf niet smile)

Maar toch een belangrijke opmerking, Vermeulen.

Glasfragmenten die aan kleding, haar of schoeisel hechten, kunnen via forensische glasanalyse worden getypeerd en mogelijke links opleveren naar een misdrijf of verkeersongeluk. (Zien we PdK Deprêtre al in actie bij het wegschoppen van de sporen en het nihil van de plaatsbevriezing op de plaats delict? Rijkswacht, Politie, Gerechtelijke politie, Technische dienst GPP, wapendeskundigen, wetsgeneesheren, ooggetuigen, toeschouwers, ramptoeristen, liepen rakelings over de sporen 'de stille getuigen' die nog van plaats veranderden.)

Glas is een alomtegenwoordig materiaal in onze maatschappij en wordt regelmatig aangetroffen als bewijstype in allerlei vormen van criminaliteit, maar meestal in volumecriminaliteit.

Glasanalyse wordt regelmatig gebruikt voor een rechtszaak, maar de bewijskracht kan gering zijn. Volgens sommige studies heeft circa één op de twaalf mensen glas in kleding of schoeisel als gevolg van het leven van alledag en is het niet ongewoon om glas uit meer dan een bron te vinden op kleding. De waarde van glasbewijs in een proces is eerder aanvullend of ondersteunend dan onomstotelijk.

Glas bezit een aantal specifieke eigenschappen die bepalen hoe het breekt. Modificaties in de structuur, om het bijvoorbeeld te versterken, kunnen zorgen dat het anders breekt. Als glas, zoals een venster, wordt gebroken kunnen glasdeeltjes hechten aan de kleding van de dader, die gevonden kunnen worden en dan geanalyseerd. Glasanalyse draait normaal om het meten van de fysieke en chemische eigenschappen. Men bekijkt ook de kleur en de kromming, of het vlak is van een venster of gekromd van een pot of fles. De voornaamste analyse is de meting van de brekingsindex om deze te vergelijken met die van glas van de plaats delict of een andere bekende bron.

De brekingsindexwaardes van verschillende glastypes (huisraam, autoraam, windscherm, pot) vallen allemaal binnen een bepaald bereik, waarvan sommige overlappen. Soms doet men ook chemisch -elementaire analyse, maar ook hier overlappen de waardes van verschillende glastypes. Dit betekent dat het wel mogelijk kan zijn om te bepalen van welk glastype een fragment afkomstig is, maar dat men niet met zekerheid de specifieke bron kan bepalen, tenzij men alles, als een soort legpuzzel, weer in elkaar kan passen.

126

Bossi wrote:
FreCR wrote:

Diegenen die nogal wat last hebben van "geheugenverlies" zijn diegenen met boter op hun hoofd.

Dat is uw mening. Zelfs bij herverhoor, 2 of 3 jaar na de feiten, komt geheugenverlies vaker voor zonder deze ooggetuigen te kunnen beschuldigen van boter op het hoofd.

Ik heb het over types die we wel eens tegenkomen in het bendeverhaal die last hebben van "geheugenverlies" waarbij "geheugenverlies" tussen "..." haakjes staat.


Bossi wrote:
FreCR wrote:

Tot op heden is er geen verklaring (en ook geen anonieme verklaring) van een toegesneld lid van een hulpdienst welke twijfelt aan de omstandigheden van het overlijden van Finné.

Dan hebt u al geen kennis van het dossier. Wel jammer, want het zou geen aanleiding geven tot zulke uitspraken.

Ik weet niet hoe aandachtig je het forum volgt, maar de aandachtige lezer zal wel al eens hebben opgemerkt dat ik een gelijkaardige uitspraak wel al eens deed:

Ik heb geen dossierkennis. Het "dossier" bestaat naar schatting uit zo'n 1.500.000 a 2.000.000 pagina's. Iemand die zich het etiket "dossierkenner" durft op te spelden, die heeft een behoorlijk ego-probleem (met uitzondering van diegenen die er jaren aan een stuk dagelijks professioneel mee bezig zijn/waren zoals bijvoorbeeld Eddy Vos in der tijd).
Als je 10% van het dossier kent, dan ken je nog steeds "amper" iets. 10% van 1.500.000 à 2.000.000 pagina's = 150.000 à 200.000 pagina's.
Dus, inderdaad, goed opgemerkt, ik heb geen kennis van het dossier.

Diegene die denkt van zichzelf dat hij/zij over een grondige dossierkennis beschikt, mag me eens een bericht/email sturen want voor die persoon heb ik wel wat vraagjes.

Bossi wrote:
FreCR wrote:

... (dat is mijn eigen persoonlijke mening uiteraard)

Wel beste, FreCR, ieder zijn mening.

Dank u dat ik m'n eigen mening eens mag neerschrijven wink

Bossi wrote:

De feiten op MENDEZ, was er op die plaats ook geen veelvuldige passage?

Ikzelf (net zoals wellicht verschillende forumleden hier) ben verschillende keren op de locatie van de moord van Mendez geweest. De locatie op de oprit is niet goed zichtbaar vanaf de autosnelweg (door het verschil in hoogte) + het feit dat men op de autostrade ook niet eventjes halt kan houden om eventjes beter te bekijken wat er aan het gebeuren is.
De oprit zelf: ja, er passeert daar wel geregeld volk, maar het is wellicht niet de meest drukke oprit die ik me kan voorstellen. Ik herinner me dat de 2de keer ik daar even halt hield, er in de minuten dat ik daar stond niemand passeerde zelfs. Het zal wellicht geen minuuten geduurd hebben om Mendez te vermoorden.

Verder nog: een interessante uitleg over glas.

Non semper ea sunt quae videntur

127

FreCR wrote:

Ik weet niet hoe aandachtig je het forum volgt

Soms te aandachtig met ook de nodige notities, en soms diagonaal. 

FreCR wrote:

maar de aandachtige lezer zal wel al eens hebben opgemerkt dat ik een gelijkaardige uitspraak wel al eens deed:

Ik heb geen dossierkennis. Het "dossier" bestaat naar schatting uit zo'n 1.500.000 a 2.000.000 pagina's. Iemand die zich het etiket "dossierkenner" durft op te spelden, die heeft een behoorlijk ego-probleem (met uitzondering van diegenen die er jaren aan een stuk dagelijks professioneel mee bezig zijn/waren zoals bijvoorbeeld Eddy Vos in der tijd).
Als je 10% van het dossier kent, dan ken je nog steeds "amper" iets. 10% van 1.500.000 à 2.000.000 pagina's = 150.000 à 200.000 pagina's.
Dus, inderdaad, goed opgemerkt, ik heb geen kennis van het dossier.

Toegegeven, dit is inderdaad juist dat u daarover melding maakte. In het dossier bevinden zich heel wat zaken die uiteindelijk nutteloos bleken. Of zaken die mensen aanreikten die dachten iets te weten waarin heel wat nutteloos werk is ingestoken. Zelfs helemaal niet relevant zijn in het Bende van Nijvel-onderzoek. Verhoren waarvan de verhoorde op het einde verklaarde het in een boek ook te hebben vernomen. Over de heer V. heb ik ook wederom mijn bedenkingen inzake het spoor 'Rijkswacht'.

FreCR wrote:

Diegene die denkt van zichzelf dat hij/zij over een grondige dossierkennis beschikt, mag me eens een bericht/email sturen want voor die persoon heb ik wel wat vraagjes.

Om uw geheugen even op te frissen, die mogelijkheid heb ik u niet alleen reeds geboden. Buiten een visueel contact achtte u een telefonisch contact eveneens niet nuttig.

FreCR wrote:

Dank u dat ik m'n eigen mening eens mag neerschrijven wink

Geen enkel probleem hoor. Uw berichten zijn zowel zeer interessant, soms wel eens verbonden met wat jennen en deugnieterij, een vrolijke noot... smile

FreCR wrote:

Ikzelf (net zoals wellicht verschillende forumleden hier) ben verschillende keren op de locatie van de moord van Mendez geweest. De locatie op de oprit is niet goed zichtbaar vanaf de autosnelweg (door het verschil in hoogte) + het feit dat men op de autostrade ook niet eventjes halt kan houden om eventjes beter te bekijken wat er aan het gebeuren is.
De oprit zelf: ja, er passeert daar wel geregeld volk, maar het is wellicht niet de meest drukke oprit die ik me kan voorstellen. Ik herinner me dat de 2de keer ik daar even halt hield, er in de minuten dat ik daar stond niemand passeerde zelfs. Het zal wellicht geen minuuten geduurd hebben om Mendez te vermoorden.

Bedankt voor deze toelichting. De zichtbaarheid vanaf de autosnelweg, daar kan ik nog inkomen. Wat de passage op de oprit zelf betreft, daar heb ik persoonlijk toch mijn bedenkingen bij.

FreCR wrote:

Verder nog: een interessante uitleg over glas.

Bedankt. Er kunnen nog heel wat zaken worden opgenoemd en beschreven.

Wat misschien ook interessant kan zijn, het boek: "In eer en geweten, openhartige getuigenissen van Procureurs", door Veerle Maebe, ISBN 978 90 8924 641 7:

"Een aantal procureurs, ook wel openbare aanklagers of officiers van justitie genoemd, vertellen over wat er echt speelt. Meteen wordt duidelijk dat deze hofleveranciers van gerechtigheid hun dossiers vanuit een menselijk standpunt benaderen en dat hulpvaardigheid en mededogen hen niet vreemd zijn. Beklijvende levensverhalen die niet zouden misstaan in een film noir blijven ook na de werkuren hangen en bezorgen menig procureur slapeloze nachten."

Prijs : € 21.99

Een andere kijk dan wat PdK's en PG's veroorzaakt hebben in het Bende van Nijvel-dossier...

128

FreCR wrote:

Verder nog: een interessante uitleg over glas.

Om een lijstje te vervolledigen buiten het glas, is er nog heel wat aan te vullen in de navolgende onderwerpen:

De autopsie
Forensische antropologie
Gebitsgegevens
Medische beeldtechnieken
Gezichtsreconstructie
Tijdstip overlijden
Letsels
Verminkingen
DNA-profilering
Vingerafdrukanalyse
Anatomische identificatie
Loopanalyse (Bende van Nijvel dader !!)
Gezichtsvergelijking
Irisherkenning
Handschriftanalyse
Haarvergelijking
Vezels
Verf
Lichaamsvocht
Kruitsporen
Kleurstoffen en pigmenten
Gereedschapssporen
Vuurwapenanalyse & ballistiek
Voetafdrukken
Bloedpatroonanalyse
Documentenanalyse
Brandonderzoek
Drugs & medicijnen
Toxicologie
Explosieven
Forensische botanie
Forensische entomologie
Wilde dieren
Forensische palynologie
Forensische archeologie
Forensische bodemanalyse
Stabiele – isotopenanalyse
Videoanalyse
Audioanalyse
Beeldanalyse
Digitale apparatuur
Internet
Cybermisdaad

We kunnen nog aanvullen ivm de getuige deskundige, de rechtsgeldigheid, de toelaatbaarheid, de cognitieve bias, de interpretatie van bewijs en de presentatie van het bewijs.

Merovinger schreef, dan kunnen we beter de boeken sluiten. Ik kan beamen over de jaren heen, dat er heel wat tegenstrijdigheden zijn vast te stellen. Pv’s die mekaar tegen spreken en de ondeskundigheid van opstelling aantonen. De inhoud ervan regelrecht aanleiding geven tot vertikaal klassement. Uit sommige PV’s blijkt overduidelijk dat er tussen de onderzoeker en de verhoorde een soort jubelstemming heerste.

Juist daardoor zijn vele ondervragers minder scherp en worden belangrijke details vergeten om opgenomen te worden in het desbetreffend proces verbaal. Ik herhaal, details maken een bekentenis sterk, geloofwaardig, controleerbaar en moeilijk intrekbaar.

Een plichtbewust onderzoeker zal en mag geen genoegen nemen met een spontane bekentenis. Vanaf hier begint pas het eigenlijke doorgedreven verhoor…

Even een vergelijking schetsen met een actuele misdaadzaak: het proces Nemmouche, de man die in Brussel enkele bezoekers van het Joods Museum doodschoot. Volgens zijn advocaten hadden maar liefst drie van de vier dodelijke slachtoffers banden met de Mossad en waren ze dus geen toevallige slachtoffers (al is het nog maar de vraag of die informatie van de advocaten correct is, want de tegenpartij ontkent dat). Men wil zo proberen de indruk te wekken dat niet Nemmouche de feiten gepleegd heeft, maar iemand anders die een afrekening wilde met de Mossad.

Het deed me meteen denken aan de Bende van Nijvel en vooral Finné, die door velen ook nooit als een toevallig slachtoffer is gezien. Idem met het echtpaar in Nijvel en nog enkele andere dodelijke slachtoffers. In dit proces heeft het er alle schijn naar dat het wel degelijk om toevallige slachtoffers gaat, maar je ziet hoe snel er een - al dan niet correcte - link tussen slachtoffers kan gevonden worden en hoe snel de twijfel kan gewekt worden of iets nu al dan niet een gerichte afrekening was tegen bepaalde personen of gewoon ordinaire terreur. Soms is iets niet meer dan toeval en zoekt men wel eens te diep naar antwoorden. Met andere woorden: voor mij zijn enkel wat vage verbanden en associaties veel te weinig om Finné als een bewust doelwit te zien.

130

Patrick111, het had zijn redenen dat enkele dossiers niet onder ogen mochten komen van de Cel Delta. We kunnen het ook geen toeval noemen dat Mechor W., kabinetsbespreking hield met enkele Procureurs Generaals. Nu kunnen we alleen nog hopen dat het sporenonderzoek ordentelijk verloopt waar het in de periode van de bende feiten nog geen mogelijkheid toe was. Nu zijn er ook veel meer middelen en mogelijkheden waar men vroeger beperkt was.

Wat men opzettelijk vernietigde of liet verdwijnen, is over de jaren heen nog moeilijk om daarop door te werken.

In tegenstelling tot veel anderen, blijf ik nog altijd hopen op het kunnen identificeren van de juiste daders. Er zijn personen die allergisch zijn voor een zekere piste die men volgt en dat toch een zeer belangrijk onderwerp vormt in de informatie dat men hiertoe bekomt.

De heer Finné had ook contacten binnen de vroegere Rijkswacht. Rijkswacht viel onder drie ministeries. Ministerie van Binnenlandse zaken, Ministerie van Justitie en Ministerie van Landsverdediging. De top bij het huidig politielandschap wordt nog altijd waargenomen door ex RW officieren.