1

Topic: Marc De Laever

Deze Luikenaar werd in 1979 samen met Pierre Carette in Zwitserland aangehouden op beschuldiging van wapensmokkel. Beiden kwamen echter opvallend snel vrij. Hetzelfde jaar dook de naam van De Laever opnieuw op, na de mislukte bomaanslag op generaal Haig in Obourg. Rond de aanslag, die meteen in de schoenen werd geschoven van de Rote Armee Fraktion, hing een waas van geheimzinnigheid. Later militeerde dezelfde De Laever in West-Duitsland bij extreemrechts. Insiders zijn ervan overtuigd dat hij een Amerikaans agent en provocateur was zoals John Wood, die in de vredesbeweging infiltreerde omdat er toen in ons land massaal verzet was tegen de plaatsing van Amerikaanse atoomraketten.

Bron: De Bende van Nijvel - verraad, manipulatie, geheime diensten | Guy Bouten

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

2

Re: Marc De Laever

Op 25 juni 1979 wordt in België een aanslag gepleegd op de Amerikaanse generaal Haig, de opperbevelhebber van de NAVO in Europa, door de tot dan onbekende brigade Julien Lahaut. Marc De Laever wordt in verband gebracht met de opeising. Deze is geen onbekende voor Carette. De Laever richtte te Luik ook een RAF-comité op waar Carette drukwerk voor verzorgde. Carette wordt niet verdacht. Hij hangt wel een levensgrote foto van de aanslag op zijn kamer. Op 5 juli eiste het commando Andreas Baader de aanslag op. Carette drukt en verspreidt dit communiqué. (...)

Carette treedt samen met De Laever toe tot het comité Graindorge. Dit comité werd opgericht als Comité voor hulp aan gedetineerden door advocaat Michel Graindorge naar aanleiding van de gevangenisopstand in juni 1976 te Leuven. Dit comité komt op voor de rechtvaardige behandeling van onder andere gevangenen van de RAF en voor de rechten van gedetineerden in België.

De oprichter, advocaat Michel Graindorge, wordt op 31 augustus 1979 zelf opgesloten in de gevangenis voor zijn vermeende aandeel in een ontsnapping van een gevangene. Hoewel Carette zich niet inschrijft in het vredelievend verzet van deze beweging, raken ze wel dezelfde thema's aan. Ze proberen Graindorge te winnen voor de gewapende bevrijding van de gevangenen.

Bron: The staircase to terrorism - Biografisch onderzoek naar Pierre Carette van de CCC | Masterproef van Hallemeersch Peter-Jan | 2012

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

3

Re: Marc De Laever

Een van de andere verdachten op dit ophefmakende proces was Marc De Laever, die bij verstek werd veroordeeld. Er bestonden zware vermoedens dat De Laever meer wist van de mislukte aanslag op de Amerikaanse generaal en toenmalige Navo-opperbevelhebber Alexander Haig. Die aanslag, de allereerste linkse terreuraanslag in België, had plaats op 25 juni 1979 in de omgeving van Bergen.

Datzelfde jaar werden Carette en De Laever trouwens gearresteerd in Zwitserland, wegens een wapentransactie, maar ze gingen zonderling genoeg vrijuit. De aanslag op Haig werd opgeëist door de 'Brigade Julien Lahaut', een groepering waar niemand ooit van had gehoord. De naam verwees naar de door Gladio-achtige figuren vermoorde leider van de Belgische communistische partij, die "Vive la république!" geroepen had bij de eedaflegging van koning Boudewijn. De opeising werd toegeschreven aan De Laever, die kort daarop de wijk nam naar Parijs, waar hij onderdook.

Ondanks het feit dat De Laever werd opgespoord voor de aanslag op Haig en zijn veroordeling bij verstek in de zaak-Graindorge, kon hij in Parijs nog jarenlang ongestoord politiek actief blijven als linkse activist. Tot Carette in 1982 in zijn blad Subversion zelf bekendmaakte dat De Laever plots, van de ene dag op de andere, was overgestapt naar de West-Duitse neonazi-terreurgroep Aktionsfront Nationaler Sozialisten (ANS), een buiten de wet gestelde groep die zich profileerde als het extreem rechtse spiegelbeeld van de RAF.

Bron » Nieuws

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube