Het is misschien ijdele hoop, maar ik geloof veel meer in deze aanpak dan in welke aanpak dan ook van de huidige speurders en de politieke spelletjes die hun superieuren spelen. Maar zelfs als het onderzoek stopt, zullen academici niet zo maar mogen onderzoeken, dat kan ik je garanderen. De Valkeneer en vele anderen zullen geen gezichtsverlies willen lijden. Stel je voor dat een handvol academici in een paar jaar onderzoek meer teweegbrengen dan politie en justitie in 30 jaar... Dat zou een enorme afgang zijn, en dat gaat men niet zomaar laten gebeuren.

Het boek van deze mensen over de zaak Lahaut kan ik iedereen aanbevelen. Het leest niet alleen als een spannende whodunit, maar is bovendien volledig wetenschappelijk onderbouwd en gebaseerd op wetenschappelijk historisch onderzoek. Dat is wel een verademing voor mensen zoals mij die vaak op dit forum vertoeven, want hier blijft het toch vaak gissen naar wat feit en fictie is (met uitzondering dan misschien van de verslagen van de bendecommissies). Het boek bewijst ook dat er inderdaad hoop is dat ook het Bende van Nijvel mysterie op een gelijkaardige manier kan opgelost worden, als alle archiefstukken worden vrijgegeven, hopelijk op termijn ook de heikele dossiers die bij de staatsveiligheid blijven plakken.

Wat me ook verbaasde bij het lezen van het boek, is dat er effectief door André Moyen en consoorten een parallel en privaat inlichtingennetwerk opgezet was, gefinancierd door de haute finance, en die gretige gebruik maakte van enkele strategische contacten bij justitie, staatsveiligheid en politie/rijkswacht en met tentakels tot in Congo. Dit netwerk had meerdere opdrachten en opdrachtgevers. Het was ontstaan uit verzetsgroepen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden georganiseerd. Ook de Leopoldisten speelden - zo blijkt - een belangrijke rol in het verhaal.

Het punt dat ik wil maken is de volgende: mocht dit verhaal niet in een wetenschappelijk historisch onderzoek aan het licht zijn gekomen, het zou waarschijnlijk door veel forumleden en sommige journalisten als een uitzinnige, vergezochte complottheorie zijn weggezet. Men mag dus de complexiteit van historische gebeurtenissen niet onderschatten, vooral als er machtsstructuren bij gemoeid zijn. Dat heeft hdit onderzoek naar de vrij eenvoudige gebeurtenis - de politieke moord op een communist - wel bewezen denk ik.

13

Sebastiaan wrote:

Het punt dat ik wil maken is de volgende: mocht dit verhaal niet in een wetenschappelijk historisch onderzoek aan het licht zijn gekomen, het zou waarschijnlijk door veel forumleden en sommige journalisten als een uitzinnige, vergezochte complottheorie zijn weggezet. Men mag dus de complexiteit van historische gebeurtenissen niet onderschatten, vooral als er machtsstructuren bij gemoeid zijn.

Dat zegt ook Rudi Van Doorslaer in 'Deze Week' :

“De eerste feiten die toegeschreven worden aan de Bende van Nijvel dateren van 1982. Dat is niet zo heel veel later en nog steeds in volle Koude Oorlog. Wat is er intussen met die netwerken gebeurd? Welke waren hun doelstellingen, wie waren de opdrachtgevers en de financiers? Welke invloed oefenden zij uit op het gerechtelijke apparaat en de politiediensten? Waarom probeerde iemand als André Moyen, de spilfiguur in de moord op Lahaut, herhaaldelijk het onderzoek naar de Bende te manipuleren? Dat zouden bij de start de onderzoeksvragen kunnen zijn.”

“In tegenstelling tot de onderzoeksrechter zouden wij dus niet vertrekken van de feiten die gepleegd zijn tussen 1982 en 1985, maar vanuit de bredere context, wat Emmanuel Gerard ‘de buitenste schil’ noemt. Wij beweren helemaal niet dat wij hiermee alles zouden kunnen oplossen, maar we denken wel dat dit type van historisch onderzoek enige klaarheid zou kunnen brengen in zaken die tot nu toe totaal onbegrijpelijk zijn. Wat kun je na al die jaren nog vinden?”

“We kunnen er zeker van zijn dat heel veel sporen zijn uitgewist. Het gaat hier tenslotte om de zwaarste misdaadreeks in België in de twintigste eeuw. Ook in de zaak Lahaut waren vele bronnen gekuist. Maar ook al zuivert men erg grondig archieven en documenten, bijna altijd worden er details over het hoofd gezien die een goed historicus uiteindelijk wel ziet en die eventueel tot een doorbraak kunnen leiden.”

Denk dat we deze opvatting volledig kunnen onderschrijven.

14

Hier geeft Emmanuel Gerard toelichting hoe men het Bende van Nijvel-dossier anders zou kunnen benaderen vanuit een historisch onderzoek. Van de volgende stelling nemen we alvast nota:

“Het is bovendien niet zo dat we iemand die spreekt op zijn sterfbed zomaar moeten geloven. Er is veel klinkklare onzin verklaard in dit dossier. Wie bekent zonder bewijs, is dat maar een verklaring. Dan is het een hypothese waarmee het gerecht niet verder kan. Naar aanleiding van de moord op Lumumba hebben talloze psychopathische figuren beweerd dat ze geschoten hebben. Daar was niks van aan.”

Beluister vanaf 01:09:35 » radio1.be

"Waarom niet de archieven van de rijkswacht uitspitten?"

Historicus Emmanuel Gerard (KULeuven) wil de archieven van de rijkswacht uitspitten om de Bende van Nijvel te ontmaskeren. “Als we honderd jaar wachten, wordt het een fait divers. Laten we dat vandaag opkuisen. Historici zouden zich misschien met de zaak moeten bezighouden, in plaats van het gerecht.” Dat zegt Emmanuel Gerard, de historicus die ook de moordenaars van Patrice Lumumba en Julien Lahaut wist te ontmaskeren, over de Bende van Nijvel.

Lees hier het hele artikel » Nieuws

16

Op zich vind ik dit ook de beste weg om misschien ooit iets (ben zelfs daar pessimistisch in), al was het maar een klein stukje in dit
verhaal te kunnen bewijzen. De reden van mijn pessimisme: als die archieven van de rijkswacht worden bovengehaald zal men wellicht tot de vaststelling komen dat belangrijke literatuur ontbreekt. Tevens kan je de zaak rond de moord op Julien Lahaut niet vergelijken met deze saga. Dat lijkt me iets te kort door de bocht als je ziet hoeveel instanties en verdachten hiermee/hierbij te maken kunnen hebben.

17

Laat deze man doen en hij ontmaskert de Bende van Nijvel

Eindelijk hebben we ook eens zo’n titel waar iedereen op gaat klikken. En maar goed ook, want dit is écht een straf verhaal. En het strafste van al: hij meent het.

Er zijn massa’s mensen die beweren te weten hoe je het raadsel van de Bende van Nijvel kan oplossen, maar er zijn er weinig met zo'n staat van dienst.

Emmanuel Gerard is historicus aan de KULeuven. Of liever: hij was dat. Nu is hij met pensioen, maar hij is wel de man die erin geslaagd is de moord op Lumumba op te helderen. En te achterhalen wie de moordenaar van Etienne Lahaut (*) was. Plus de opdrachtgevers. En de mensen die er in geslaagd zijn het gerechterlijk onderzoek te saboteren.

De ideale man dus om ook het Bendedossier eens onder handen te nemen. Meer nog: hij wil dat zelfs graag doen, heeft hij laten weten. Hij weet in elk geval hoe het moet.

Onlangs nog publiceerde professor Gerard in de krant een opiniestuk, waarin hij beweert dat historici, meer nog dan speurders, in staat moeten zijn om het mysterie van de Bende van Nijvel te ontrafelen.

“Hoe dan wel?”, vraagt u zich nu natuurlijk af. Wel, wij ook. Dus hebben we de professor zaterdag een bordje soep aangeboden. In ruil voor een snelcursus bendevannijvel-vinden.

Bron: Radio 1 | 5 janauri 2018

(*) Julien Lahaut dus.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

18

Gerard:

“In de zaak-Lahaut zag ik in het strafdossier al de figuren verschijnen die eigenlijk verantwoordelijk waren voor de zaak. Het zou vreemd zijn dat er plots volkomen onbekenden zouden opduiken in de zaak rond De Bende van Nijvel.”

OK. Dus dezelfde groep mensen achter de zaak-Lahaut en -Lumumba zit achter de Bende van Nijvel volgens hem. Hij heeft alleen nog het Rijkswachtarchief nodig om te lezen wat daar staat, maar vooral ook te lezen wat daar niet staat om daders te kunnen aanwijzen. Dit zou betekenen dat deze schimmige "organisatie" toch een belangrijk stuk in de Belgische geschiedenis overschaduwd heeft. Koning Boudewijn valt van zijn sokkel? Einde koningshuis nu?

In de commissie voor Justitie werd vandaag ook gedebatteerd over de opportuniteit van een historisch onderzoek van het Bende-dossier.

Gedachtewisseling met de minister van Justitie over het dossier van de Bende van Nijvel en samengevoegde vragen van

- de heer Stefaan Van Hecke aan de minister van Justitie over "een historisch onderzoek naar de Bende van Nijvel" (nr. 23473)(...)

Minister Koen Geens: (...) (Nederlands) De heer Van Hecke had het over het historisch onderzoek. Ik wijs erop dat in de wet Potpourri I de verjaring van dergelijke feiten verlengd wordt met tien jaar. Ten gevolge van bepaalde onthullingen is het gerechtelijk onderzoek nu in een stroomversnelling gekomen en dit wil ik nu, met nieuwe en meer mensen en met de inzet van meer middelen, verder tot op het bot laten uitspitten. Een historisch onderzoek is volgens mij dan ook nog niet aan de orde.

Stefaan Van Hecke (Groen-Ecolo): (...) Wat het historisch onderzoek betreft, pleit ik zeker niet voor een stopzetting van het gerechtelijk onderzoek of voor een verjaring. Historici stellen nu echter voor om, terwijl het gerechtelijk onderzoek loopt, specifieke perifere onderzoeken toe te laten van bewijsmateriaal in andere ophefmakende dossiers uit de jaren 80, die nuttig kunnen zijn om bepaalde verbanden te leggen en bepaalde denksporen beter te begrijpen. Het een sluit het andere immers niet uit. Kan de minister akkoord gaan met die in mijn ogen zeer interessante optie?

Sarah Smeyers (N-VA): (...) Ik wil mij aansluiten bij de vraag van de heer Van Hecke over het inschakelen van een onafhankelijke instantie die een historisch onderzoek naar het onderzoek moet voeren, zonder het gerechtelijk onderzoek in het gedrang te brengen. In 2011 was er in opdracht van de Senaat ook een dergelijk onderzoek naar het onderzoek naar de moord op Julien Lahaut in 1950. Verschillende professoren zijn hiervoor trouwens vragende partij en zijn bereid om hieraan mee te werken. Wat is de mening van de minister hierover?

Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): (...) Gelet op de historische dimensie van het dossier zou het nuttig zijn dat er, parallel met het onderzoek, een commissie met historici en wetenschappers zou worden opgericht. Een diepgaande historische reflectie kan de onderzoekers helpen. Ik zou graag uw mening ter zake kennen.

Minister Koen Geens: (...) Ik denk dat de parketmagistraten het niet zouden appreciëren mocht er op dit ogenblik een historische enquête naar het onderzoek over de Bende van Nijvel komen. De historische onderzoeken naar het dossier-Lahaut en het dossier-Lumumba kwamen er pas nadat de zaken niet meer juridisch konden worden opgelost. We zijn echter nog acht jaar verwijderd van de verjaring in dit dossier en we moeten nu alles op alles zetten om de zaak volledig op te lossen. Ik laat echter wel informeren of een historisch onderzoek op dit moment een aanvullende waarde zou kunnen hebben om het lopende onderzoek vooruit te helpen, maar ik heb daarvoor nu geen indicaties.

Bron: Beknopt verslag nr. CRABV 54 COM 811 van de Commissie Justitie  | 6 februari 2018 (voormiddag)

20

(...) Historicus Emmanuel Gerard (KULeuven), mede-auteur van de opheldering van de moord op communistenleider Julien Lahaut, wil de archieven van de rijkswacht uitspitten om de Bende van Nijvel te ontmaskeren. “Als we honderd jaar wachten, wordt het een fait divers. Laten we dat vandaag opkuisen.”

“Historici zouden zich misschien met de zaak moeten bezighouden, in plaats van het gerecht. Het gerechtelijk onderzoek sleept al meer dan dertig jaar aan. Het gaat hier niet om een passionele moord waarbij het lijk verdwenen is, maar over tientallen misdaden, veel doden, getuigen, aanwijzingen, wapens en wagens, die allemaal tot niks hebben geleid.”

“Sommigen zeggen dat de tijd onze bondgenoot zal zijn, dat er misschien wel iemand zal bekennen op zijn sterfbed. Maar het is niet het werk van het gerecht om te zitten wachten op iemand die iets zegt.”

Zoals de professor het terecht opmerkt is het nu tijd voor de historici om net als in het Lahaut dossier een doorbraak te forceren.

“Het is bovendien niet zo dat we iemand die spreekt op zijn sterfbed zomaar moeten geloven. Er is veel klinkklare onzin verklaard in dit dossier. Wie bekent zonder bewijs, is dat maar een verklaring. Dan is het een hypothese waarmee het gerecht niet verder kan. Naar aanleiding van de moord op Lumumba hebben talloze psychopathische figuren beweerd dat ze geschoten hebben. Daar was niks van aan.” (De Standaard, 28 oktober 2017).

Zoals de professor het terecht opmerkt is het nu tijd voor de historici om net als in het Lahautdossier een doorbraak te forceren. Dat is in ieder geval heel wat dienstiger dan een nationale begrafenis door het federaal parket waarover niemand wil communiceren!

Bron » Nieuws

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube