1

Topic: Fortunato Israel

Fortunato Israel was de voorgangster van Lydia Montaricourt. Montaricourt kocht haar netwerk over. In het onderzoek naar Montaricourt werd Fortunato Israel volledig ongemoeid gelaten. Het dossier Fortunato Israel dat voortvloeide uit de zaak Montaricourt, bestaat slechts uit één enkel proces-verbaal van de BOB-Brussel. Er werd geen onderzoeksrechter aangesteld, maar er was wel het huiszoekingsbevel van 26 februari 1979 van onderzoeksrechter Schellekens in het kader van het dossier Montaricourt. Dit leverde een pv op dat kan tellen, een document waarin Fortunato Israel volmondig haar prostitutierol voor Eurosystem toegaf. Niet alleen voor Eurosystem trouwens, want ze bleek ook bedrijvig voor de wapenfirma's van Boas:

"Ten slotte erken ik dat ik prostituee geweest ben. Ik erken ook dat ik contact opnam met meisjes voor de belangrijke klanten, maar ik werd door die meisjes niet betaald, zelfs niet omdat ik ze gevonden had. Eurosystem Hospitalier betaalde me wel voor mijn persoonlijke prestaties als prostituee, en voor mijn pr-rol die erin bestond, zoals ik al gezegd heb, meisjes te vinden die ermee instemden de prins en zijn vervolg in het buitenland gezelschap te houden. Ik erken dat die meisjes prostituees waren voor de relaties van Eurosystem. (...) Het klopt dat meisjes of klanten me konden bellen op het nummer (...) en dat deden ze effectief. Het klopt dus dat ik 'werkte' voor eigen rekening en niet uitsluitend voor Eurosystem."

Voor de goede verstaanbaarheid: via hogergenoemde firma Eurosystem trachtte de Société Générale miljardencontracten met Saoedi-Arabië af te sluiten.

De bij Fortunato Israel aangeslagen adressenboekjes, facturen en bankuittreksels werden in afwachting van een beslissing van het parket in de bureaus bewaard. Tijdens de huiszoeking bij Fortunato Israel hadden de BOB'ers tevens een tafelplan meegenomen met de namen van enkele prominenten. Rijkswachtcommandant Beaurir was één van hen. De vriend van Fortunato Israel, wapenhandelaar Roger Boas, kon tijdens de huiszoeking het huis verlaten. BOB'er Lainé bewaarde het foto-album met Beaurir in zijn persoonlijke werkmap binnen de rijkswachtkazerne. Na zijn terugkomst uit vakantie in 1979 bleek die leeg te zijn. De grote verdwijntruc! Alsof David Copperfield himself even was langs geweest.

Bron: De namen uit de doofpot | Stef Janssens

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

2

Re: Fortunato Israel

De zaak-Fortunato Israël komt twee keer aan bod in het eindverslag van de Tweede Bendecommissie en velt een zeer duidelijk oordeel over de rol van toenmalig substituut Deprêtre:

Eén keer op pagina 31:

De commissie herinnert tenslotte aan de rol die procureur Deprêtre gespeeld heeft bij de behandeling van sommige zedendossiers. Het was de heer Deprêtre die, als eerste substituut, het dossier Fortunato Israël heeft doen seponeren. De commissie is van oordeel dat de betreffende dossiers geen normale behandeling hebben gekregen. Zij is het niet eens met het standpunt van toenmalig eerste substituut Deprêtre dat de niet-vervolging van Fortunato Israël in de gegeven omstandigheden verantwoord was.

De commissie heeft ook kunnen vaststellen dat procureur Deprêtre in een brief van 13 maart 1985 aan de procureur-generaal zijn tevredenheid uitdrukt over het feit dat hij de onderzoeksrechter heeft kunnen overtuigen om minder aandacht te schenken aan het dossier Pinon (zeden). Voorts is het zo dat procureur Deprêtre minstens aanleiding heeft gegeven tot de overdreven aandacht voor de zaak Pinon door geheimzinnig met dit dossier om te gaan en het te bewaren in een slotvaste kast op zijn bureau.

En een tweede keer op pagina 60:

De commissie is van oordeel dat het parket bij de seponering van het dossier Fortunato Israël misbruik heeft gemaakt van haar beslissingsautonomie (zie supra, II. - Vaststellingen in verband met het strafrechtelijk onderzoek inzake de bende van Nijvel, D. Het onderzoek naar de roze balletten). Dit dossier had moeten aanleiding geven tot vervolging. Het is dus niet uitgesloten dat er in deze zaak sprake is van bescherming.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

3

Re: Fortunato Israel

Nergens geen foto's te vinden van deze dame en haar opvolgster?

4

Re: Fortunato Israel

https://lh6.googleusercontent.com/-l0lKSIFcUxc/TuqHfYUGClI/AAAAAAAACK0/DPKhPafTDmQ/s640/Israel%252520Fortunato.jpg

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Fortunato Israel

Op onderstaande foto van de danseressen zou Fortunato Israel de dame zijn die zingt met de microfoon. Maud Sarr zou de dame zijn in het midden van de foto met de drie vrouwen.

http://i43.servimg.com/u/f43/09/03/15/13/scanub10.jpg

6

Re: Fortunato Israel

Bedankt allebei!

7

Re: Fortunato Israel

Op het ogenblik van de huiszoeking in 1979 bij Fortunato ('Tuna') Israel, staat deze dame via dochtervennootschappen Plexycca en Soremi op de loonlijst van de wapenfirma Asco van Roger Boas. En ze was sinds 1976 tewerkgesteld bij Eurosystem als 'pr-kaderlid'. Toen al apprecieerden toplui uit de Belgische diplomatieke en industriële wereld de goede service van de Tuna-kring. Fortunato was ook bekend bij Arabische diplomaten en zakenlui, wat voor Eurosystem vruchten zou opleveren.

(...) In 1989 werkte callgirl Fortunato Israel nog altijd als 'directiesecretaresse', ditmaal in Malta in een gebouw waarin twee firma's, ASCO en Mediterranean Meat Company, gevestigd waren. Beide firma's hadden zogezegd niets met elkaar te maken. Opvallend is dat bij beide firma's dezelfde personeelsleden werkten. Agent Peelos van de Gerechtelijke Politie (GPP) gaf deze informatie door aan zijn chef, hoofdcommissaris Reyniers, om het Brussels parket hiervan op de hoogte te brengen. Het parket heeft dit nooit ontvangen. Uiteraard ontkende Boas, toen hij in de Parlementaire Onderzoekscommissie over de illegale wapentrafieken ondervraagd werd, elke mogelijke band tussen deze twee firma's.

Bron: De namen uit de doofpot | Stef Janssens

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

8

Re: Fortunato Israel

Het dossier "Israël", dat "ontstond" uit het onderzoek inzake Montaricourt, werd het voorwerp van een afzonderlijk opsporingsonderzoek bij het parket te Brussel onder nr. 38.66.2230/79. De reden waarom een afzonderlijk onderzoek werd gelast wordt nergens vermeld. In dit dossier werd klaarblijkelijk geen onderzoeksrechter gevorderd. In het dossier "Montaricourt" waaraan het - met het oog op een passende beoordeling hiervan - werd toegevoegd, bestaat het dossier "Israël" slechts uit één enkel proces-verbaal, namelijk nr. 2330 van de BOB te Brussel.

In dit proces-verbaal wordt uiteengezet dat "als voortzetting van het dossier Montaricourt Lydia" op 28 maart 1979 werd overgegaan tot de uitvoering van een huiszoekingsmandaat - dat reeds op 26 februari 1979 werd afgeleverd door onderzoeksrechter Schellekens in het kader van zijn dossier 25/79 - in een appartement gelegen aan de Van Severlaan 90 in Wezembeek-Oppem. De rijkswacht rapporteerde dat geen enkel bijzonder verdacht voorwerp werd gevonden, doch dat ze, "met het oog op de voortzetting van het onderzoek foto's, adressenboekjes, bankdocumenten en andere documenten" had meegenomen. Israël werd op de hoogte gebracht van het feit dat de rijkswacht de meegenomen documenten zou bewaren, en dat contact zou worden opgenomen met het oog op de teruggave ervan.

Vervolgens noteerde de rijkswacht in het proces-verbaal de punten van overeenstemming tussen de telefoonnummers in de adressenboekjes van Montaricourt en deze in die van Israël. De rijkswacht leidde verder uit de inbeslaggenomen documenten af dat Montaricourt en Israël elkaar goed kenden. Israël erkende dat zij zich aan prostitutie overleverde, alsook dat zij betrokken was bij de recrutering van prostituées en de uitbating van een huis van ontucht in haar woning. De rijkswacht was ervan overtuigd dat Israël inderdaad een netwerk van call-girls uitbaatte en dat zij bij de verkoop van haar adressenboekje aan Montaricourt de beste cliënten voor zichzelf had gehouden, alsook een aantal vrouwelijke contactpersonen voor zichzelf had gereserveerd.

Volgens de rijkswacht zou de ondervraging van de meisjes die voor Israël hadden gewerkt, eventueel toelaten om te bewijzen dat het misdrijf: exploitatie van andermans ontucht, was gepleegd. Israël ontkende dit echter. De rijkswacht noteerde ook dat Israël leefde "in gegoede kringen". Het proces-verbaal vermeldt tot slot dat "facturenboek, de adressenboekjes en de rekeninguittreksels" zouden worden bewaard in haar burelen, in afwachting van een beslissing van het parket hierover.

Het proces-verbaal werd alleen overgemaakt aan het parket, en niet aan - de reeds in het dossier "Montaricourt" ontlaste - onderzoeksrechter Schellekens. Op 28 maart 1979 beval (substituut-procureur des Konings) Deprêtre om hem alle processen-verbaal en het mandaat tot huiszoeking over te maken. Kennelijk werd er verder geen gevolg gegeven aan dit dossier. Uit de stukken blijkt ook niet wat er is gebeurd met de spullen en documenten die door de rijkswacht waren meegenomen.

Bron: Verslag Tweede Bendecommissie (bijlage 3)

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

9

Re: Fortunato Israel

Uit het verslag van de Tweede Bendecommissie, het besluit van de commissie:

In verband met het dossier Israël, van wie de activiteiten aan de orde werden gesteld in het dossier Montaricourt, rijst de vraag waarom de huiszoeking bij de betrokkene, die werd uitgevoerd op grond van een mandaat dat werd afgeleverd door de onderzoeksrechter die was belast met het onderzoek Montaricourt, slechts plaatsgreep nadat dit onderzoek Montaricourt reeds door de raadkamer was afgesloten.

Hierdoor kreeg de onderzoeksrechter geen bericht meer over het resultaat van de huiszoeking, en werd enkel de procureur des Konings ingelicht. Opvallend is verder dat in het dossier Israël geen verder onderzoek geschiedde, en de zaak zonder meer zonder gevolg werd geclasseerd, hoewel bepaalde activiteiten van de betrokkene volstrekt dezelfde waren als die van Montaricourt die wel werd vervolgd. Ook bij Israël werden trouwens stukken in beslag genomen, waarvan in het geheel niet duidelijk is wat er mee is gebeurd.

Bron: Verslag Tweede Bendecommissie (bijlage 3)

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube