Topic: Samensmelting Rijkswacht en Politie

Daarnet met iemand gesproken, hij beweerde dat de top van de Rijkswacht een samensmelting met de politie niet zag zitten: ze wilden zelfstandig blijven. In de jaren '70 en vroege jaren '80 zou al van een fusie sprake geweest zijn en om dit te vermijden zou de Rijkswacht met de Bende van Nijvel begonnen zijn, om te bewijzen dat ze een bestaansreden hebben. Ik ga dit nog verder uitzoeken, naar ik meen is deze theorie nog niet op het forum gemeld? Jullie kunnen je inzichten geven natuurlijk.

2

Re: Samensmelting Rijkswacht en Politie

Ik denk persoonlijk dat het net omgekeerd is. Een van de doelen van de bende (naast het opknopen van 'lose touwtjes" in louche zaken van hooggeplaatste mensen), was net de onkunde en disfunctionele structuur van de huidige politie & rijkswacht aan te tonen. Het doel zou dan net het vernederen van politie/rijkswacht geweest zijn, wat ook aardig gelukt is. Ik kan me ook gemakkelijk inbeelden dat mensen als Bouhouche, Beijer & Bonkoffski hier wel direct voor te vinden waren gezien hun recente verleden.

Als dit inderdaad de juiste hypothese zou zijn kan het ook niet moeilijk zijn te vinden wie de opdrachtgevers waren, nl. je moet gewoon maar even nagaan wie er allemaal voordeel heeft gehaald uit de politiehervorming, wie aan de basis lag van die hervorming en welke van die mensen een geschiedenis hebben bij de rijkswacht, justitie etc.

Re: Samensmelting Rijkswacht en Politie

Of welke informanten nog geld te goed hadden van de rijkswacht en toevallig goed bevriend waren met Beijer-Bouhouche. Die bovendien ook niet konden uitstaan dat een Delhaize-baas in de Aarschotstraat hun maffia-zaakjes (drugs, prostitutie) wilde komen ontregelen door aankoop van bordelen in hun territorium.

Als men dit alles kan oplossen en het kan laten uitschijnen als een belediging aan de rijkswacht of zelfs een politieke boodschap in het kader van de Strategie van de Spanning.

Re: Samensmelting Rijkswacht en Politie

Misschien nog een keer onderlijnen dat de plotse recente beweging in het Bende van Nijvel-dossier samenvalt met het plots overlijden van de architect van de politiehervorming, Brice De Ruyver (waar de doodsoorzaak onduidelijk blijft, eerst was sprake van hartslagaderbreuk, nu spreekt men van acuut hartfalen, niet hetzelfde).

5

Re: Samensmelting Rijkswacht en Politie

De carriere van deze man valt mij meer op:

https://ds1.static.rtbf.be/article/image/370x208/3/0/d/cf82456d03cde59d5c4a601fc7ead000-1312434880.jpg

Let eens op waar die man begonnen is, met wie hij heeft samengewerkt, op welke momenten die man werd gepromoveerd naar nieuwe functies om uiteindelijk de hoogste functie van zijn nieuwe politie structuur in te nemen; en vooral, het feit dat die na meerdere schandalen erin slaagt gewoon even van het toneel te verdwijnen om daarna weer een heel hoge functie in te nemen in diezelfde structuur. En dat zo dicht tegen zijn pensioen! Waarom nog?

Re: Samensmelting Rijkswacht en Politie

En vooral: hoe dan?

1 + 1 = 2

7

Re: Samensmelting Rijkswacht en Politie

Fernand weet veel, vermoedelijk héél veel! Untouchable!

8

Re: Samensmelting Rijkswacht en Politie

Ik vond dit artikel anders wel leuk:

Federale politie is rijkswacht all over again

Seksisme! Waarom moeten Sylvie en Anja wel een stapje opzijzetten en commissaris-generaal Fernand Koekelberg niet? Het is een voor de hand liggende maar vooral naïeve vraag. Dit is nu eenmaal het leven zoals het is in het leger. Het zijn vrouwen, remember.

De politiehervorming kwam er - laat ons dat niet vergeten - omdat niemand het geflater van de goede oude rijkswacht nog langer kon aanzien. De zaak-Dutroux, de Bende van Nijvel, het Heizeldrama, het zonder pardon doodschieten van een paar brave Limburgse mijnwerkers en vul maar aan. Decennia lang leek niemand vat te krijgen op die alomtegenwoordige rijkswacht. Waren er tienduizend manifestanten, dan telde de rijkswacht er met een brede grijns duizend. Zei de procureur-generaal dat softdrugs niet langer een topprioriteit waren, dan werd het voor de rijkswacht meer dan ooit een topprioriteit.

Lees hier het hele artikel » Nieuws

Voor de fans: Het is net als in de films van Star Wars waar Chancellor Palpatine zelf aan de basis ligt van de oorlog met de Federation door beide kanten te bespelen, om dan later zichzelf alle macht toe te kennen in een verenigd "Gallactic Empire".