141

Er waren voldoende redenen om aan te nemen dat zelfmoord was uitgesloten. Ik stel me wel vragen over het lichaamsonderzoek ter plaatse, de rectale lichaamstemperatuur de omgevingstemperatuur en dergelijke meer. We weten immers dat België heel wat autopsies mis loopt die spijtig genoeg een natuurlijk overlijden of suïcide ten onrechte weerhouden. We zijn er helaas nog niet aan toe om bij elk overlijden een autopsie uit te voeren.

142

Op pagina 491 staat wel een interessante aanwijzing maar ik kan die moeilijk interpreteren. De markeringen in de hals zouden niet dezelfde kenmerken vertonen (of niet gelijkmatig zijn, zo je wil).

Op pagina 511 staat overigens nog een interessante passage - PV verhoor Jean-Paul Dauphin - maar dit gaat niet over Paul Latinus, wel over een liberaal politicus. Hoort dus eigenlijk niet thuis in deze topic.

Het gaat hier vaak over doofpotoperaties en manipulaties maar er blijken toch ook heel wat onderzoeksdaden verricht geweest te zijn. De meesten uiteindelijk zonder resultaat, jammer genoeg. sad

143

P-51 wrote:

Op pagina 511 staat overigens nog een interessante passage - PV verhoor Jean-Paul Dauphin - maar dit gaat niet over Paul Latinus, wel over een liberaal politicus. Hoort dus eigenlijk niet thuis in deze topic.

Zie mijn bericht N° 138, P-51. Dit gaat hem over Louis Michel, PRL. Kan u mij eens doorverwijzen naar die pag. 491 en pagina 511 aub?

144

Da's het dossier waar jij ook naar verwijst, vermoed ik » wlstorage.net/file/paul-latinus.pdf

Sorry, Trojan ... bij deze toch de link. Een kleine tip: tik links bovenaan het paginanummer in ... dat scheelt wel wat in tijd. smile

145

Neen P-51. Ik verwijs gewoon op huidig topic maar dan de vorige blz, betreft mijn post met nummer 138.

146

Zie mijn 2e post ... had net iets te laat door dat Trojan hiervan bericht had.

De meeste WNP'ers gaan er van uit dat Louis Michel belangrijke info wou afkopen ivm partijgenoten (ik ga er van uit dat het hier om Gol gaat), maar Jean-Paul Dauphin vermoed dat Louis Michel zelf het voorwerp van discussie was. Vreemde tegenstrijdigheid maar goed, dat was toen wel gemeengoed, zeker?

De verklaringen van de vriendin van Paul Latinus zijn overigens ook niet mis ... Hij zou nog geleefd hebben op het ogenblik dat ze hem vond, hangend aan een (al dan niet dubbel geknoopt) telefoonsnoer maar in plaats van te helpen, zou ze in paniek naar de buurvrouw gelopen zijn. Ze blijkt wel - althans volgens diverse verklaringen - behoorlijk dronken geweest te zijn - misschien wel een verklaring voor haar wat vreemde gedrag.

Wat nog vreemder is: al de getuigen van wie verklaringen afgelegd geweest zijn, waren formeel en sloten zelfmoord uit.

147

Staat er hier ergens vermeld dat de telefoonkabels doorgesneden waren waarvan foto in pv.?

148

Bossi wrote:
Trojan wrote:

In meerder PV's is sprake van een afspraak met Louis Michel. Wat wist Latinus dat Louis Michel kon interesseren? Als ik moet gokken; iets over Jean Gol?

Paul Latinus zou in februari 1984 dienst hebben gedaan al chauffeur op een feest binnen de PRL. Namelijk als chauffeur voor Louis Michel. Er was zelfs overleg inzake een staatsgreep.

Dan het contact dat plaatsvond in het Meerdaelbos tussen Louis Michel en Paul Latinus. Het ging om het overhandigen van een dossier op verzoek van Louis Michel waarbij een aanzienlijk bedrag werd aangeboden. Maar ook de moeder van Paul Latinus informeerde over een ontmoeting tussen haar zoon en Louis Michel in het Meerdaelbos.

Later zal ik in mijn hypothese kenbaar maken waarom een politieke partij voor mij niet alleen als zeer verdacht naar voor komt. Dit spruit niet enkel en alleen voort uit de aanwezigheid van Louis Michel in het Meerdaelbos.

En waarom dient men als politieke partij een hardnekkige weigerende houding aan te nemen en zelfs verzet te tonen tegen de oprichting van een onderzoekscommissie indien men niets te vrezen heeft? Indien partijgenoten hun mandaat en voorbeeldfunctie in eer en geweten volgen?

Ik verwijs naar het verhoor van René Haquin van 24 mei 1984. Het verhoor van Jean-Louis Nemry ivm de toelichtingen van mevrouw Latinus.

Het is iets anders:

28.4.83: Begrafenis van Paul Latinus

Begrafenis van Latinus in Court-Saint-Etienne in aanwezig van onder meer rijkswachter Marbaix, Delombaerde, Saucez, … BOB, GP en Sûreté zijn aanwezig. Paquin noteert er de aanwezigheid van twee Oostfrontstrijders. Na de begrafenis praat moeder Latinus met Delombaerde over de contacten die haar zoon had opgenomen met de Moon-sekte aan de Alsembergsesteenweg die hem geld had aangeboden voor een anti-communistische actie in België.

Ze had het ook over plannen voor een staatsgreep waarvan haar zoon op de hoogte was. Een vooraanstaand politicus had Paul Latinus in het geheim ontmoet en hem geld aangeboden om bepaalde verklaringen in te trekken die hij sedert het begin van de WNP-affaire aan de gerechtelijke politie had afgelegd. Die ontmoeting had volgens haar plaats twee maanden voor zijn dood in een villa in het Meerdaelwoud en de chauffeur van de politicus had Latinus daarheen vervoerd.

Latinus was geen chauffeur en werd gevraagd bepaalde verklaringen in te trekken.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

149

Ik heb die vergissing hedennacht gemerkt maar vergeten te corrigeren. Waarvoor mijn verontschuldiging.

Wat betreft de heer Deprêtre, Procureur des Konings te Nijvel in de zaak Mendez en het overlijden van Latinus:

In de verslagen van Procureur Deprêtre inzake geregeld gehouden vergaderingen met de speurders en de onderzoeksrechter inzake de stand van zaken in het dossier, kon opgemerkt worden dat het onderzoek in de richting van extreem rechts beperkt bleef tot huiszoekingen in de practical shooting clubs. Geen enkel document daaromtrent vermeldt de naam van een lid van extreem rechts, van Groep G of van gewezen rijkswachters, noch de naam van WNP of Latinus. In het dossier Mendez, waarnaar het onderzoek eveneens in Nijvel wordt verricht, schuift Procureur Deprêtre daarentegen openlijk de mogelijke betrokkenheid van gewezen rijkswachters of van personen uit hun omgeving naar voren.

Wat de zaak Latinus betreft: Daarentegen blijft het gegeven dat het volgens sommigen overhaast afsluiten van het gerechtelijk onderzoek in het dossier Latinus kan doen vermoeden dat de procureur des Konings van Nijvel, Deprêtre, elke mogelijke politieke betrokkenheid bij de dood van Latinus wou uitsluiten.

Onderzoeksrechter Schlicker was verder ook niet op de hoogte van de contacten die procureur Deprêtre had met de heer Raes, administrateur directeur generaal van de Staatsveiligheid. Dat valt des te meer te betreuren daar de heer Schlicker in een kantschrift, dd. 18 oktober 1985, die hij uitschreef in het kader van het dossier Latinus reeds een mogelijke materiële link deed onderzoeken tussen dat dossier (dus extreem rechts) en het dossier van de Bende, in casu de overval te Genval.

Voorts was er een duidelijk discrepantie tussen de verklaringen van procureur Deprêtre, die over zijn gesprekken met de heer Raes meedeelde dat Raes extreem-rechts omschreef als een vijftigtal "halvegaren" terwijl de ere administrateur directeur  generaal die uitspraak tegenspreekt of minstens sterk nuanceert en meedeelt dat de betrokkenheid van extreem rechtse elementen bij de aanslagen hem niet zou verwonderen.

150

Hypothese: Maarschalk Latinus was niet meer dan een pion. Wie bewoog de pion op het bord? Christian Smets. Wie fluisterde de zetten in? Raes en de top van de PRL, Gol en Louis Michel. Wat was de bedoeling? De criminele kliek rond VDB onherstelbaar beschadigen met dossier Pinon en dossier Geschier. Koningshuis meeslepen in de val van VDB? Rijkswachttop uitmesten? Wat liep er mis? Latinus pleegt zelfmoord. Streep door de rekening. Want nu komt de eigenaardige relatie tussen Staatsveiligheid en WNP helemaal bloot te liggen. Kostte Raes zijn job in elk geval. Het vervolg? De in het nauw gedreven kliek rond VDB begint een grote opruimactie, verraders, infiltranten en potentiële klikkers worden geëxecuteerd.