161

coconut wrote:

Heb ik nu begrepen dat Deprêtre een cruciale rol speelt in het beschermen van de bende of dat hij tenminste zeer goed wist wie de bende was. (Ben mij op Deprêtre aan het richten.) Ik voel dat ik in de buurt geraak maar door te weinig kennis van het dossier raak ik af en toe het noorden kwijt.

Welkom in mijn team!

Deze week verschijnt hier bijkomende info van ons. Het moge duidelijk worden welke bescherming Deprêtre genoot en wat die zich verder kon veroorloven. Waarom geen opmaak van pv's waartoe hij ook de verplichting draagt van zijn eigen bizarre geheimzinnige interventies en tussenkomsten?

Indien hij merkt dat speurders doortastend op een voor hem gevaarlijk spoor beginnen te werken, zijn de ongebruikelijke en verwerpende tussenkomsten van zijnentwege wel bekend.

coconut wrote:

Deprêtre zal er toch zelf niet van gesnoven hebben zeker voor hij de kogels bij een van de overvallen begon weg te stampen. Die kerel zijn gedrag is zo bizar.

Vooreerst acht ik het niet netjes en tactvol van mezelf om het te verkondigen. Indien ik een televisie reportage bekeek waarin wijlen procureur Deprêtre aan het woord kwam, koesterde ik het vermoeden op basis van zijn houding, gedrag en spraak, het eventueel gebruik van medicijnen, alcohol of cannabis dat hij nuttigde.

Niet alleen zijn gedrag was bizar. De uitvoering van zijn ambt en tussenkomsten was mysterieus en zou al een doorgedreven onderzoek op zichzelf al vergen. Hier komen wij dan op het punt van de aanreikende bescherming Parket Generaal gevolgd door hoogste magistraat bij Cassatie en op haar beurt de, jawel, de politieke macht.

Om vervolgens toe te komen op de scheiding der machten:

Tegen de beslissing van de raadkamer te Dendermonde, werd vanuit het kabinet van het ministerie van Justitie, onmiddellijk een fax verzonden naar het Hof van beroep te Gent met de uitdrukkelijke opdracht onmiddellijk beroep aan te tekenen. In die mate lag vervolgens de beslissing bij het Hof van beroep inzake de overheveling van het dossier. De wijze waarop vervolgens het openbaar ministerie en de voorzitter van de KIB (Kamer van Inbeschuldigingstelling) zich hebben opgesteld met de opzettelijke verwerping van de belanghebbende burgerlijke partijen, heeft de weg geopend tot het onrecht en ongeloof hoe het dossier-Bende van Nijvel tot op heden is behandeld.

Het voltrekken van de bescherming opdat de werkelijke opdracht gevende daders nooit in het daglicht zouden verschijnen.

De uitvoerende bescherming en tussenkomsten langs Vlaamse zijde is overduidelijk mede in handen gelegd bij de officieren van de Rijkswacht. Bijkomend de mysterieuze werkwijze die ex Rijkwachters voltrokken die zich nadien situeerden binnen de Gerechtelijke Politie en de Staatsveiligheid.

Verder stel ik niet alleen twee handen op één buik vast: Deprêtre en Raes. Deze laatste heeft zijn grootste geheimzinnigheid prijs gegeven om te verkondigen dat hij hardnekkig zal vasthouden aan het beroepsgeheim en nooit een onthulling zal prijs geven.

Ik denk mij niet te vergissen wat ik al vroeger schreef in Hypothese, niets meer en niets minder ...

162

Bossi wrote:

Verder stel ik niet alleen twee handen op één buik vast: Deprêtre en Raes.

Daar ben ik nog zo zeker niet van. Waarom zou Raes naar Deprêtre zelf gaan? Niet omdat ze 2 handen op 1 buik zijn, want was dit zo was het bezoek niet nodig. Het uitzonderlijke aan het moment van het gebeuren is belangrijk. Tevens kan je Deprêtre dichter bij Bourgerol en de rijkswacht plaatsen, hij behoort tot de VDB-clan.

Er zwermen behoorlijk wat agenten van de VS rond het dossier, en toch komt Raes op bezoek. Raes kon zijn eigen agenten niet vertrouwen, wat was er aan de hand?

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

163

the end wrote:

Daar ben ik nog zo zeker niet van.

Ik zal het pogen aan te tonen en te weerleggen. Een klein probleem dat zich stelt, enerzijds hebben we hier de zaak Latinus en anderzijds hebben we het topic Deprêtre. Sommige berichten alhier zouden eveneens in het topic Deprêtre eveneens passen.

164

Bossi, super. Rekening houden met de rol van Deprêtre in alle oudere dossiers van Eurosystem, NBD, Tuna, de roze waar rijkswachters in voorkomen. Ook het parcours van Latinus dat start met Bourgerol en Vanden Boeynants, daarmee dat de getuigenis van Jandrain zo belangrijk is, want wie kwam er vlak na op kantoor bij Deprêtre?

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

165

the end wrote:

In het verslag van de Bendecommissie over het onderzoek naar rijkswachters staat er dat sommige BOB'ers van Waver melden dat Lekeu ook een lijfwacht was van Latinus. Waar de andere BOB'ers op antwoorden: "men moet daar niet veel achter zoeken, dit had met een caféruzie te maken". Die caféruzie is rond de periode dat Latinus doodsbedreigingen kreeg en Louvaert sterft. Wat deed Lekeu i.v.m. die drugdoden dan zo ver van huis bij Latinus rond de periode van Ohain als lijfwacht van Latinus? Ook wetende dat Latinus vlak voor zijn dood iets kwijt wilde over een drugsdode.

In een verklaring van 28 november '85 verklaart een Radmila, een vriendin van Mireille (de partner van Latinus), dat Mireille (met Latinus?) in de periode september-oktober 1983 gevolgd werd door een grote blond persoon. Dit is in dezelfde periode als de doodsbedreigingen eind oktober en na de overval in Beersel waar er 2 grote daders waren.

En ra ra ra wie zou het zijn? Veel keuze is er niet.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

166

the end wrote:

En ra ra ra wie zou het zijn? Veel keuze is er niet.

Ik had al een sterk vermoeden. Maar iets in wat dat cobra schreef maakt me duidelijk dat de stap tussen Latinus en Pilarski kleiner is dan velen vermoeden. Lekeu is onder andere een link. Als hij in het najaar achtervolgd wordt en het heeft met drugs en of de bende te maken, dan komt Pilarski als grote blonde heel sterk in beeld. Vooral omdat via De Pomp er toch wel connecties zijn naar het milieu van Pilarski.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

167

Weetje: Latinus heeft in de atoomsector gewerkt op 2 plaatsen.

Na zijn vlucht naar Chili sprak Latinus regelmatig over zijn Amerikaanse contacten. Namen werden niet bekend gemaakt of waren gewoon niet gekend. Het antwoord was terug te vinden in het eindwerk van Lander Van de Sompel (zie pagina 26). En eigenlijk, door de voorgeschiedenis van Latinus te kennen (ingenieur, nucleaire energie, reserve-officier), hadden we moeten inzien dat hij niet door CIA, FBI of Secret Sevice werd gestuurd, maar waarschijnlijk wel door DIA, de inlichtingendienst van het leger.

En hierdoor is de binding met Vanden Boeynants snel terug te vinden, o.a. met de door hem voorgestelde legerhervormingen. Deze hervormingen (beroepsleger, Rijkswacht onderbrengen onder Defensie, samenkoppelen PIO en SV/SE) waren twistpunten tussen VDB en Raes. En bekijk dit verhaal vanuit het oogpunt van "toen", dan is het te verstaan dat Raes, die zelf al niet direct een vriend was van of voor de Amerikanen, iemand was met linkse ideeën en dus gevaarlijk. Blijkbaar diende WNP initieel dus om de leiding van SV/SE te ontmantelen.

Heel interessante post, die enkele zaken in het juist perspectief zet, lijkt me. Top. Het zou fijn zijn meer informatie te vinden over de overtuigingen van Latinus in zijn jonge jaren (congres Italië, als ik mij niet vergis, wie was zijn grote voorbeeld?) maar ook om te weten of hij ook instructief was voor de CCC. En de oprichting van WNP, dat lijkt me een cruciaal moment, waar weinig over geweten is.

Uit het verslag van de Eerste Bendecommissie en het verhoor van Albert Raes:

Mededeling van de dood van Latinus aan de onderzoeksrechter

Getuige [Albert Raes] zou aan de onderzoeksrechter Lyna telefonisch hebben meegedeeld dat Latinus dood was. Op welke wijze heeft getuige dit overlijden vernomen? Is er een verband tussen de omstandigheden van het overlijden en het feit dat de heer Smets achteraf meermaals de vriendin van Latinus zou hebben ontmoet?

Getuige [Albert Raes] herinnert zich niet de onderzoeksrechter te hebben getelefoneerd, maar acht het mogelijk. Overigens zijn de gerechtelijke autoriteiten vlugger op de hoogte van dergelijke feiten dan de Veiligheid van de Staat.

Getuige [Albert Raes] herinnert zich niet door wie hij werd geïnformeerd. Een commissielid herinnert aan de getuigenis van de heer Marnette (Gerechtelijke Politie). Een tijd voordien had hij Latinus ondervraagd samen met iemand van de Staatsveiligheid.

Wat betreft de overige vragen meent de getuige [Albert Raes] dat de heer Smets daar beter zelf op kan antwoorden.