811

‘Onschuldig tot het tegendeel beweren is.’

Dus waarom dan de moeite getroosten om een gangster of ex-gangster hierin te blijven verdedigen?
Heel opvallend…
Heel opvallend die niet aflatende moeite die sommigen doen en blijven doen om Philippe De Staerke zijn ‘rechten’ te komen verdedigen.
Ze komen er zelfs speciaal voor met de “Google Translate-bus” naar hier.

Waarom? Welk belang heb je daarbij?
Waarom moet een geverifieerd getuigenis, gestaafd door andere elementen, in twijfel getrokken worden?
Waarom daarvoor verschillende bijdragen (!!!) op rij hierover komen posten?
Omdat het niet strookt met je eigen overtuiging?
Of is er meer aan de hand?

(Let wel, ik zeg NIET dat Franstaligen/anderstaligen geen zinvolle en inhoudsvolle post hier zouden gedaan hebben, doen of kunnen doen, ik doel enkel op de motivatie van sommigen om uit ‘het niets’ opeens actief worden op dit forum om Philippe De Staerke te willen komen ‘verdedigen’.  Iedereen die een onderbouwde, relevante, heldere en vooral objectieve bijdrage doet, ook al is het vertaald uit een andere taal!, is een verrijking voor dit forum!)

812

@ Bossi:

Werd PDS op de dag van de feiten te Aalst (voordat de feiten te Aalst plaatsvonden) afgezet te Halle?

813

Whynot? wrote:

@ Bossi:

Werd PDS op de dag van de feiten te Aalst (voordat de feiten te Aalst plaatsvonden) afgezet te Halle?

Zie mijn post n° 804 in deze topic.

814

@HIPA

Al op voorhand sorry voor deze misschien kwetsend overkomende en directe vraag, je hoeft ze ook niet te beantwoorden als je daar geen zin in hebt.

Denk jij, of heb je aanwijzingen dat uw ouders en zus dit lot moesten ondergaan omdat (de gangsters dachten dat) ze iets gezien hadden of wisten wat ze niet hadden mogen weten ? 

In dat geval zou toch nog wat dieper moeten gegraven worden naar de handel en wandel van de (bezoekers van) de toenmalige buren

Bedankt Bossi,
ik zal over je antwoorden nadenken.

816

Omdat dit gedeelte van het onderzoek nauwelijks of niet gevoerd was heb ik zelf wat onderzoek gedaan .
Net als mijn grootvader ben ik overtuigd dat men ons moest liquideren.
De manier waarop blijkt uit de autopsie , deze tart alle verbeelding .
Als Beyer Bouhouche de man van de moto’s en Mendez allemaal in je achtertuin lopen kan je nog moeilijk anders denken .
De details blijven ongeweten , er was daar een grote wapenhandel naar buitenland  , plus atelier waar menig rijkswachter en politieman kwam prutsen .
Dan had je nog de Nederlandse criminelen die 300 m van ons woonden . 
Toen er een artikel verscheen over Podevijn in de krant kwam hij briesend en kwaad bij ons binnengestormd .
Ik stond naast mijn grootvader toen hij dreigde de zaak in brand te steken . Mijn grootvader had hem verdacht gemaakt in de krant zei hij . Mijn grootvader had nooit een interview gegeven aan die krant .

817

HIPA wrote:

Omdat dit gedeelte van het onderzoek nauwelijks of niet gevoerd was heb ik zelf wat onderzoek gedaan .
Net als mijn grootvader ben ik overtuigd dat men ons moest liquideren.
De manier waarop blijkt uit de autopsie , deze tart alle verbeelding .
Als Beyer Bouhouche de man van de moto’s en Mendez allemaal in je achtertuin lopen kan je nog moeilijk anders denken .
De details blijven ongeweten , er was daar een grote wapenhandel naar buitenland  , plus atelier waar menig rijkswachter en politieman kwam prutsen .
Dan had je nog de Nederlandse criminelen die 300 m van ons woonden . 
Toen er een artikel verscheen over Podevijn in de krant kwam hij briesend en kwaad bij ons binnengestormd .
Ik stond naast mijn grootvader toen hij dreigde de zaak in brand te steken . Mijn grootvader had hem verdacht gemaakt in de krant zei hij . Mijn grootvader had nooit een interview gegeven aan die krant .

Dag HIPA,

Bedankt voor uw bijdrage. En dankbaar dat u opnieuw tijd kunt vinden om het forum te bezoeken.

Vraagjes:
- Hoe weet u dat de bende Bouhouche-Beyer (incl. Mendez) de zaak Podevijn frequent bezocht? Staat dit ergens in een PV of is dat terug te vinden in bende-literatuur? Of hebt u dit vernomen van uw opa? Dat is uiteraard heel interessant, want dat lijkt mij een belangrijk verband dat op die manier bloot ligt.
- Waar verscheen dit artikel over de zaal Podevijn? Hebt u daarvan een kopie?

Dank bij voorbaat voor de info. En mijn beste wensen voor 2022 voor u en uw familie! Hopelijk brengt 2022 wat meer verlossing in dit dossier.

818

Podevijn was goed gekend , vele mensen hebben ons verhalen gebracht . Mijn grootvader liep natuurlijk ook rond . Ikzelf was nog te klein om enige herinnering te hebben over deze heren .

819

gloacoster wrote:
Bossi wrote:

Wat uw eerste vraag betreft, DE STAERKE was samenwonend met VANHEMELRYCK Yvette en haar dochter MERTENS Sandra te 1050 Elsene op een appartement aan de Malibranstraat. Niet alleen in het Proces Verbaal van de wedersamenstelling maar ook ik voorafgaande verklaringen vanwege MERTENS Sandra geeft zij aan samen met haar moeder en DE STAERKE op het appartement te zijn toegekomen na de verkenning in de Delhaize te Aalst in de namiddag. Zoals ook duidelijk in het Proces Verbaal nummer 7511 dd. van 05 augustus 1987 staat vermeld, gaf MERTENS aan dat bij hun thuiskomst “Moustafa” zich op hun appartement bevond. Het betrof KISSI Moustafa.

Noch uit de verklaringen van de dochter noch uit de verklaring van VANHEMELRYCK komt naar voor dat DE STAERKE in HALLE zou afgezet zijn. Wie dat uit zijn onderbroek toverde is mij een raadsel net zoals het niet bestaand verband met een school in Aalst dat men boven toverde.

In een bijkomend verhoor van VANHEMELRYCK en dat is opgenomen in het Proces Verbaal nummer 101.307 dd. van 4 augustus 1987 uitgaande de B.O.B. van Dendermonde, gaf VANHEMELRYCK aan te weten wat DE STAERKE bedoelde met ‘iets’ te gaan bekijken. Betrokkene ging in de Delhaize te Aalst ‘iets’ verkennen met het oog op latere diefstal. Dat zou DE STAERKE zijn gewoonte zijn. Daarbij verwees VANHEMELRYCK ook naar een ander dossier, namelijk het dossier ‘Bende van Baasrode’ alwaar DE STAERKE alsnog plaatselijke verkenningen deed met betrekking tot het postkantoor te Sint Gillis Brussel en diefstallen in villa’s. Het viel haar ook op dat DE STAERKE alles nauwlettend in de gaten hield in de Delhaize te Aalst.

Deze verklaringen zijn ook reeds opgenomen in een voorgaand Proces Verbaal dragende het nummer 2359 dd. van 22 november 1986 uitgaande de B.O.B. te Dendermonde.

Blijkens uit de verklaringen van ooggetuigen zijn er op 31 oktober 1985 drie personen opgemerkt dewelke verdachte gedragingen vertoonden in de onmiddellijke omgeving van de Delhaize te Aalst. Onder de drie personen is één verdachte beschreven als een ‘zigeunertype’.  Uit het direct milieu van DE STAERKE kwamen er ook sterke aanwijzingen van zijn betrokkenheid in Aalst. Ook belastende verklaringen werden opnieuw afgelegd in verband met BULTOT en zijn relatie met DE STAERKE. Onderzoek in uitvoering van het kantschrift dd. 20.11.1987 uitgaande O.R. TROCH en Proces Verbaal nummer 101789 dd. van 10.12.1987 uitgaande de GPP te Dendermonde.

Persoonlijk komen voor mij twee robotfoto's overeen met BULTOT. Thans zijn er ook nog robotfoto's die nooit publiekelijk zijn vrijgegeven.

Heeft ze ook uitgelegd dat ze de chauffeur was, van een wandeling naar een begraafplaats waar VDS en  een medeplichtige een barones wilde opgraven om de juwelen te stelen die ze in de kist zou hebben bewaard?
Sorry maar deze dame is niet geloofwaardig, ze handelde alleen uit wraak

Inderdaad zo denk ik er ook over.

820

Kurosawa wrote:

Een 'sympathieke man'? Is hij een persoonlijke vriend van je? Besef je dat het gaat om iemand die door veel speurders wordt omgeschreven als manipulatief, opvliegend en sociopathisch?
Iemand die ook betrokken was in de moord op Wenzel, Granclere & Achnamian? (volgens zijn broer Léon, 'Johnny' stoefte hier ook over in de gevangenis)
En ik vind het ook frappant dat er soms mensen zijn die overvallen waarbij niet geschoten is afdoen alsof het niet zo erg is. Zelfs zonder schoten te lossen is dit nog steeds zwaar banditisme dat serieuze trauma's kan veroorzaken bij de getuigen van zo'n overval. Johnny heeft daar nooit geen oprecht spijt over betuigd, laat staan dat hij enigszins beseft dat zo iets trauma's en angsten bij mensen veroorzaakt.
Dat is alleszins geen gedrag dat ik sympathiek vind en ik vind het van weinig respect getuigen naar de Bende slachtoffers toe als iemand zich als een soort fan van een mogelijke dader uit en er ook nog eens automatisch van uit gaat dat De Staercke niets met de Bende te maken had terwijl er toch ernstige indicaties zijn dat hij wel degelijk potentieel betrokken was. Indicaties gebaseerd op feiten, niet op een 'mening'.

Citaat:...en ik vind het van weinig RESPECT (gloacoaster, Mincky, ...)  getuigen naar de Bende slachtoffers toe als iemand zich als een soort fan van een mogelijke dader uit en er ook nog eens automatisch van uit gaat dat De Staercke niets met de Bende te maken had terwijl er toch ernstige indicaties zijn dat hij wel degelijk potentieel betrokken was.

En uit Philippe Johnny De Staerke zijn brief van 2 juni 1992 aan toenmalige minister van Justitie Whatelet:

De heer Madani Bouhouche, ex-rijkswachter, die overduidelijk een van de verantwoordelijken is voor de gewelddadige dood van verscheidene tientallen onschuldigen bij de bloedige aanslagen in Waals-Brabant en ook voor andere moorden, werd enkele weken terug eens te meer in voorlopige vrijheid gesteld.
Ik daarentegen ben het slachtoffer van de meest schandelijke politiek-juridische machinatie die ons land ooit heeft gekend. Naar mij wordt niet omgekeken en ik blijf in de gevangenis opgesloten. Ik wil u er met de meeste eerbied op wijzen dat uzelf, nadat u een haast volledig ondermijnde Justitie hebt overgenomen van de heer Gol, uw eigen onvermogen te kennen geeft met die 'verkieslijk lijkende' schandalige vrijlating van de heer Madani Bouhouche; dat zijn de knelpunten waarmee een op zijn minst mank lopende Justitie te kampen heeft. Is er in ons land dan geen eerlijk iemand die met de grootste vastberadenheid paal en perk wil stellen aan dergelijke handelwijzen?

...
Met deze brief zweer ik derhalve op de christene Bijbel dat wanneer ik na afloop van mijn gevangenisstraf vrijkom, de waarheid aan het licht zal worden gebracht en gezegd ! Op dat ogenblik zal ik geen materiële en financiële middelen ontberen; om dat doel te bereiken zal ik een beroep kunnen doen op alle mij ter beschikking staande middelen en op de wet. Voorts wil ik met Justitie (is die immers niet grensoverschrijdend ?) vorm geven aan twee concrete plannen die ik in het achterhoofd heb; ik verzeker u dat een en ander zoveel deining zal veroorzaken dat alles de wereld rond bekend zal raken.

Veel geblaat dus, niks bekend gemaakt, bij zijn gevangenisneming schreeuwde hij nog tegen zijn Yvette dat ze niks mocht vertellen over 'Aalst'.  Raar gedrag voor iemand die nu blijft beweren dat hij er toen niks mee te maken had.Citaat:...en ik vind het van weinig RESPECT (gloacoaster, Mincky, ...)  getuigen naar de Bende slachtoffers toe als iemand zich als een soort fan van een mogelijke dader uit en er ook nog eens automatisch van uit gaat dat De Staercke niets met de Bende te maken had terwijl er toch ernstige indicaties zijn dat hij wel degelijk potentieel betrokken was.