151

Re: Rijkswacht

Hoe kwam BOB’er De Locht in kanaal terecht

Zolang er geen tastbare bewijzen omtrent de oorzaak van het ongeval zijn geleverd, blijft alles bij veronderstellingen, maar in kringen die nauw aanleunen bij drugspeurders te Brussel stelt men zich vragen in verband met de verongelukte auto met het rijkswachtersgezin dat na een slip in het kanaal terechtkwam te Balen-Wezel.

De vrouw en het 4-jarig zoontje van de rijkswachter verdronken terwijl hijzelf, samen met zijn dochtertje van achttien maanden, in shock-toestand in het ziekenhuis werd opgenomen.

Ondertussen hebben de deskundigen van het parket, dat ter plaatse een onderzoek instelde en de nodige vaststellingen deed, voorlopig geen besluiten kunnen trekken die wijzen op enig misdadig opzet.

Idealist

Toch leggen sommige kringen een zekere achterdocht aan de dag i.v.m. dit verkeersongeval, dat plaatshad op een privé-weg en in zeer slechte weersomstandigheden. Rijkswacht Eddy De Locht is immers niet de eerste de beste. Te Brussel is hij gekend als een flink speurder, een idealist die in zijn enquêtes recht door zee gaat.

Overigens is het opperwachtmeester Eddy De Locht geweest die de ophefmakende drugsmokkel, via de Antwerpse haven, aan het licht heeft gebracht. Het was ook Eddy De Locht die in Nederland de gearresteerde smokkelaar Joop Van Wely op de rooster heeft gelegd, en wiens onderzoek eveneens leidde tot de arrestatie van rijkswachtadjudant Gilbert De Rechter, die op de generale staf te Brussel werkte.

Door het verkeersongeval dat maandagavond het gezin van rijkswachter De Locht trof, zal - zo werd gisteren in Brussel verondersteld - het belangrijke onderzoek in vermoedelijk de grootste drugsmokkel die ooit in België werd ontdekt, aan iemand anders worden toevertrouwd. Waarschijnlijk aan iemand die minder geneigd zal zijn tot de kern van de zaak door te stoten. Want dat Eddy De Locht ophefmakende feiten had achterhaald laat niet de minste twijfel.

Gelet daarop vragen sommige Brusselse collega’s van de verongelukte rijkswachter uit Geel zich af, of de slippartij geen andere oorzaak zou kunnen hebben. Sommigen gaan zelfs zover zich af te vragen of het drugmilieu, dat door Eddy De Locht een zeer zware klap kreeg toegediend, niet heeft toegeslagen door bv. de wagen op één of andere manier onklaar te maken.

Zelfmoorden

Het blijft bij gissingen, maar in de hoofdstad wordt het verkeersongeval dat Eddy De Locht overkwam als een merkwaardig feit ervaren. Er wordt daarbij verwezen naar de aanslag op rijkswachtmajoor, nu luitenant-kolonel Vernaillen, die eind oktober 1981 door onbekenden onder vuur werd genomen; naar de steeds duister gebleven zelfmoorden van de rijkswachters Luc Van den Daele en Emmanuel Ameloot.

Rijkswachtofficier Vernaillen had tijdens zijn enquête in de François-zaak sensationele feiten ontdekt, Luc Vandendaele had op eigen houtje het dossier in diezelfde François-zaak compleet uitgepluisd en adjudant Manu Ameloot was een ex-lid van de omstreden anti-drugbrigade. In zijn afscheidsbrief had deze laatste, amper 31 jaar, geschreven: “Overval heerst wanorde wanneer nergens verantwoordelijkheidszin te bespeuren valt”. Wat hij daarmee bedoelde weten alleen ingewijden. Daarom dat die zielige zelfmoord van een bekwaam drugspeurder zo angstvallig werd stil gehouden. (*)

Hoe dan ook: het ongeval van Eddy De Locht in Balen-Wezel roept vraagtekens op. Te meer daar de BOB’er uit Geel in het kanaal reed aan de vooravond van het Van Wely-proces in Rotterdam, de Nederlandse drugsmokkelaar die indertijd in Mol heeft gewoon en nu door het speurwerk van opperwachtmeester De Locht op het bankje moet plaatsnemen.

Bron: Gazet van Antwerpen | 9 Februari 1984

(*) Meer informatie over de zelfmoord van Manu Ameloot vind je hier » Forum

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

152

Re: Rijkswacht

Onder het motto "niet leren van fouten uit het verleden":

Wapens gestolen bij rijkswacht

Een onbekende heeft acht uzi-machinepistolen en twee 9mm pistolen gestolen uit het depot van de rijkswachtbrigade van Laken. De diefstal gebeurde vermoedelijk al enkele weken geleden, werd twee weken geleden vastgesteld, maar het bericht lekte nu pas uit.

De roof gebeurde in bijzonder vreemde omstandigheden. De wapens waren opgeslagen in een plaats die vrijwel onmogelijk toegankelijk is voor buitenstaanders. Daarom sluit men niet uit dat (ex-) rijkswachters zelf het wapentuig hebben gestolen. Het Brusselse parket volgt de zaak op.

Diefstallen in rijkswachtkazernes zelf komen niet zo vaak voor. In 1982 verdwenen in het totaal 25 wapens - riot guns, FALS en mitrailleurs - uit de rijkswachtkazerne van Etterbeek. (1) De wapens werden later gebruikt door Bouhouche en Beijer - twee ex-gendarmes - voor de moord op Juan Mendez. (2)

Bron: Gazet van Antwerpen | 6 Oktober 1999

(1) Meer info over deze diefstal » Forum
(2) Deze informatie klopt niet.

Er wordt vaak gezegd dat de wapens bij de Groep Diane heel goed beveiligd werden. Maar als je kijkt naar het aantal wapendiefstallen uit de kazernes van de rijkswacht, dan begin ik me echt vragen te stellen bij de beveiliging van de wapenarsenalen. Het is natuurlijk gemakkelijk voor de top van de rijkswacht om na een gigantische wapenroof zoals bij de Groep Diane te vertellen dat deze wapens extreem goed beveiligd werden en het daarom top-gangsters waren die deze hebben gestolen. Al was het maar om hun eigen gezicht te redden.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

153

Re: Rijkswacht

Ben wrote:

Het is natuurlijk gemakkelijk voor de top van de rijkswacht om na een gigantische wapenroof zoals bij de Groep Diane te vertellen dat deze wapens extreem goed beveiligd werden en het daarom top-gangsters waren die deze hebben gestolen. Al was het maar om hun eigen gezicht te redden.

Het gezicht van de rijkswacht, inderdaad. Ik zal on topic nog even iets herhalen:

Ben wrote:

Nog wat meer informatie over de rol van Kercher. Het is me wel nog steeds niet duidelijk waarom hij wordt omschreven als "een van de sleutels tot begin en einde van het zogenaamde ‘dossier van de Bende van Nijvel’".

Tiens wrote:

De top van de rijkswacht heeft alles uit de kast getrokken en erin gelaten opdat op het proces François
enkel de feiten tot 1975 berecht zouden worden. Wat hen gelukt is, herlees de akte van beschuldiging bv eens.

Majoor en later kolonel Hasaert-Johan Kercher. Verder dan die naam zal niemand ooit geraken. (nuance: mogelijk niemand) Toen niet, gisteren niet, vandaag niet en morgen ook niet. (nuance: toen niet, gisteren niet, vandaag nog niet en misschien morgen ook niet/niemand allicht ooit)

154

Re: Rijkswacht

Naar aanleiding van de terreur van de CCC en de bloedige overvallen van de Bende van Nijvel, besliste de regering eind november 1985 dat de rijkswacht hulp kreeg van het leger - met name de paracommando's - voor de bewaking aan ambassades, mogelijke CCC-doelwitten en andere gebouwen waar bijvoorbeeld hoge gezagsdragers bijeenkomen en vergaderen.

Paracommandoregiment staat rijkswacht bij

Op het kasteel van Stuivenberg te Brussel hebben de topministers van de ontslagnemende regering beslist om voor beperkte duur beroep te doen op het paracommandoregiment, dat over zo’n 2.000 manschappen beschikt. De bedoeling is de rijkswacht bij te staan bij haar bewakingsopdracht aan ambassades, mogelijke CCC-doelwitten en andere gebouwen waar bijvoorbeeld hoge gezagsdragers bijeenkomen en vergaderen.

Hoeveel paracommando’s zullen worden ingezet hangt in grote mate af van de noodwendigheid. Dit betekent dat de rijkswacht onmiddellijk “versterking” van de rode en groene baretten kan vragen. Omdat het 2de bataljon commando’s, uit Flawinne, dat tot vrijdag 6 december in Groot-Britannië op oefening is, momenteel niet kan worden ingezet, zal men dus voorlopig alleen het 3de Para uit Diest de bewaking zien uitvoeren. Wel te verstaan blijven ze onder de leiding van hun militaire chef doch die hangt rechtstreeks af van de rijkswacht.

Het feit dat heden donderdag de Amerikaanse president omstreeks 15u30 landt op Zaventem en in Brussel andere regeringsleiders zal ontvangen, is niet vreemd aan de Stuivenberg-maatregel.

Het toevoegen van paracommando’s aan bewakingsopdrachten zal ook de rijkswacht toelaten manschappen vrij te maken voor de strijd tegen het terrorisme en het banditisme in ons land.

Onderstreept werd dat het voorlopig gaat om een maatregel van beperkte duur. Die zou dan tot het volgende weekend gaan. Begin volgende week zou een eerste evaluatie gemaakt worden.

Extra training

Indien zou blijken - en dat ligt in lijn der verwachtingen - dat men ook in de toekomst de medewerking en de hulp van de paracommando’s moet inroepen, dan zullen die keurtroepen wellicht een extra training van rijkswachters krijgen. Voorts is gepland dat men later ook militairen kan inschakelen van de binnenlandse strijdkrachten en indien nog meer manschappen zouden nodig zijn, staan infanteriesoldaten van het 1ste Belgische Korps in Duitsland gereed.

De overheid heeft op de eerste plaats aan de paracommando’s gedacht, een eenheid waar de miliciens vijftien maanden onder de wapens blijven. Wat op zichzelf impliceert dat ze een hoge graad van training bezitten. De paracommando’s zullen bij hun bewakingsopdracht steeds vergezeld zijn van een rijkswachter.

Die zal dan moeten oordelen op welke manier moet worden tussengekomen. Het is niet de eerste keer dat paracommando’s voor bewakingstaken worden ingezet. Eerder gebeurde dit reeds te Zaventem en aan kerncentrales.

Bron: Gazet van Antwerpen | 21 November 1985

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Rijkswacht

Wie een staatsgreep wil plegen, moet absoluut eerst de medewerking van geavanceerde militaire eenheden verkrijgen en deze ondergeschikt maken.

156

Re: Rijkswacht

BOB'er verongelukt te Grand-Leuze

Dinsdagavond omstreeks 21u15 heeft zich een dodelijk ongeval voorgedaan op de rijksweg Doornik-Brussel te Chapelle-à-Wattines (Grand-Leuze). Een wagen die in de richting van Aat reed, is met geweld achteraan tegen een in dezelfde richting rijdende landbouwtrekker gebotst. De twee voertuigen kantelden in de gracht. De landbouwer kwam er met de schrik af, maar de autobestuurder was op slag dood. Het betreft Eddy Doyen (35), lid van de Bewakings- en Opsporingsbrigade van de rijkswacht te Aat. Een niet-geïdentificeerde vrouw die met hem meereed, werd in stervensgevaar naar de kliniek van Leuze overgebracht.

Bron: Gazet van Antwerpen | 9 September 1982

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

157

Re: Rijkswacht

Van het leger naar de rijkswacht

Je moet geen grote ogen trekken, als je dezer dagen onverwacht door de commandant van de plaatselijke rijkswachtbrigade voor een persoonlijk onderhoud wordt uitgenodigd, en als daar gevraagd wordt of je deel wil uitmaken van … de rijkswachtreserve. Bij de rijkswacht?! Een wettelijke, maar toch ongewone manier van doen.

De rijkswacht is namelijk volop bezig haar reserve-effectieven aan te vullen, en mogelijke kandidaten worden door de brigadecommandanten zorgvuldig uitgekozen. Eerste vereiste is natuurlijk een smetteloos strafregister.

Verder mag je niet te klein zijn en geen lid van de “subversieve verenigingen”, waarvan jaarlijks door de rijkswacht zelf een lijst wordt opgesteld.

De rijkswachtreserve werd opgericht bij wet van 2 december 1957. Die stelt dat deze reserve “onder de wapens kan worden geroepen wanneer de omstandigheden het vereisen. Zij wordt gevormd door militairen met onbepaald verlof.” De getalsterkte van deze reserve wordt vastgesteld door het Koninklijk Besluit van 3 november 1970: maximum 4.000 man.

Voor welke taken deze reserve wordt aangewend, staat nergens omschreven, maar de Generale Staf denkt in de praktijk vooral aan inzetten bij betogingen en aan bewakingsopdrachten.

“Wettelijk, maar bedenkelijk”, zo luidt het oordeel van kamerlid Hugo Coveliers. “Wie heeft, buiten de Generale Staf, trouwens enige controle op dit reserveleger? Waarom wordt ook de naam van de burger, die toetreding weigert, aan de Generale Staf doorgegeven? De rijkswacht heeft geen reserve nodig … Hieruit blijkt nog maar eens, dat de rijkswacht meer belang hecht aan het zogeheten handhaven van de orde, dan aan haar specifieke politietaken.”

“Ik herinner me een verklaring van Karel De Lombaerde, de denker van de extreem-rechtse Westland New Post. Hij vertelde mij dat de “gezelfmoorde” Paul Latinus over lijsten beschikte, met namen van lieden op wie, bij gewapend conflict, een beroep kon worden gedaan … Ging het hier misschien ook over de lijsten van de rijkswachtreserve?”

Bron: Gazet van Antwerpen | 29 Augustus 1989

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

158

Re: Rijkswacht

Moet er nog zand zijn?

159

Re: Rijkswacht

Ben wrote:

Rijkswachter overviel benzinestations

Door de krijgsauditeur te Antwerpen werd rijkswachter L.N. [naam zelf afgekort] uit Lummen onder aanhoudingsmandaat gesteld. De 24-jarige man wordt verdacht van overvallen op benzinestations. Hij heeft er intussen twee bekend.

Aangehouden rijkswachter bekende negen gewapende overvallen

In rijkswachtkringen en vooral bij het mobiel legioen te Brussel waar hij de jongste tijd in dienst was, blijft de arrestatie van de 24-jarige Ludo N. het onderwerp van vele gesprekken.

Nu deze jonge Limburger reeds negen gewapende overvallen (o.m. te Overijse, Oudergem, Rode, enz.) heeft toegegeven, vraagt men zich binnenskamers af, waarom men hem niet reeds eerder de laan heeft uitgestuurd. Naar verluidt werd hij immers van Hasselt overgeplaatst naar het mobiel legioen te Brussel, omdat men in de Limburgse hoofdplaats niet gemakkelijk met hem overweg kon. Bij dit mobiel legioen heeft men Ludo N. niet tot andere inzichten kunnen brengen. Want men wist al een poosje dat de jonge man uit Lummen de verdachte toer opging. Maar dat het zo de spuigaten zou uitlopen had men op de generale staf en ook op het kruigsauditoriaat te Antwerpen niet gedacht.

Dienstpistool

Men onderzoek nu of de overvaller medeplichtigen had. Het laatste woord is nog niet gesproken in een zaak die zwaar op de maag ligt bij het rijkswachtcommando. Tot op heden heeft Ludo N. reeds negen overvallen bekend. Telkens heeft hij zijn dienstwapen gebruikt. Hij begon de reeks overvallen in januari. De doelwitten waren telkens benzinestations. Volgens zijn verklaringen was hij op 21 januari de dader van een overval op een benzinestation te Overijse.

Drie weken later was hij daar opnieuw aan de slag. Hoeveel hij buitmaakte is niet geweten, doch het kan niet veel zijn geweest. Toen hij op 8 februari aan de Waversesteenweg te Oudergem toesloeg, kon hij slechts 20.000 fr. buitmaken. Twee dagen later legde hij een hold-up op een benzinestation aan de Vorstlaan te Bosvoorde, waar hij amper 15.000 fr. kon bemachtigen. De vijfde overval had plaats aan de Beukenlaan te Sint-Genesius-Rode. Hoeveel die overval (op 12 februari) hem opleverde, is al evenmin gekend.

Te voet

Daarna verlegde hij zijn actieterrein naar Limburg. Drie dagen na de overval te Rode overviel hij aan de Kempensesteenweg een BP-station. Van dan af heeft Ludo N. vermoedelijk wat “rust” genomen, want de zevende overval die hij bekende, gebeurde pas op 1 maart in een Seca-station te Hasselt. Rijk werd hij er niet door, want hij kon ternauwernood 10.000 fr. meegrabbelen. De buit van een gewapende overval op 7 maart in een BP-station aan de Hasseltsesteenweg te Genk is onbekend, maar op 10 maart roofde hij bij een overval op een Gulf-station op de parking van Sarma te Waterloo toch 50.000 fr.

Opvallend is dat Ludo N. doorgaans zijn slag sloeg in de late avond. Hij ging echter steeds op dezelfde manier te werk. Na de overval stapte hij altijd een heel eindje te voet verder, om dan plaats te nemen in zijn voertuig. Dit werd hem ten slotte fataal, want getuigen konden niet alleen een tamelijk precieze persoonsbeschrijving geven, maar wisten precies te vertellen met welke auto hij reed.

Bron: Gazet van Antwerpen | 26 Maart 1983

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube