71

Re: Rijkswacht

En naar bewijzen toe staat het onderzoek naar de Bende van Nijvel nog geen stap verder! Wat hebben we nu om over na te denken? De niet te bewijzen verklaring van een op sterven liggend menselijk wrak (Bonkoffsky) die inmiddels overleden en gecremeerd is en die verwijst naar een organisatie die niet meer bestaat (de Rijkswacht). En dat is het! We weten goed genoeg dat er qua daders niemand meer gaat gevonden en veroordeeld worden. We worden gedwongen om in het spoor "Bonkoffsky" te geloven! Het is 'the end of the road'! Voor de cirkel achter de schermen is dit de beste oplossing. Ondanks de overdonderende verklaringen van Meester Vermassen zit het onderzoek nog steeds klem!

Re: Rijkswacht

klopt wat LEO stelt: er is nog he-le-maal niks bewezen! En de gouden tip van dhr Vermassen lijkt eerder een slag in het water want niks nieuws onder de zon en ook totaal geen doorbraak! Ja, het onder de aandacht/opnieuw op de voorpagina's van de kranten brengen is op het conto van de top-advocaat klopt!

Voorts wil ik nog eens stellen (wat ik ook in mijn ruimere analyse stel: een mening en niks meer niks minder) dat de gedachte van een complot, het plannen van een staatsgreep, een staatsgreep op het oog hebben enzoverder waarbij allerlei veiligheidsdiensten en zelfs buitenlandse veiligheidsdiensten bij betrokken zijn eigenlijk niet aan de orde is! Nogmaals herhaal ik dat een staatsgreep in een land binnen de Europese Unie, waar totaal geen "staatsgreepgeschiedenis" bestaat, enkel maar zou leiden tot de doodsteek voor dat betreffende land! Economisch en politiek want de steun van andere landen zou helemaal wegvallen!

De Rijkswacht hier zien als de organisatie die dit allemaal zou bekokstoven is ook van de gekke! De Rijkswacht zal uiteraard personeel geteld hebben met extremistisch gedachtegoed net zoals de verenigde bankiers (bij wijze van spreken) en het lid van de poetsvrouwen (bij wijze van spreken) en keurslagers ook.

En ja, enkele van die leden zullen wel bijeenkomsten gehouden hebben en allicht ook oefenkampjes hebben georganiseerd maar waren zeker niet allemaal lid van dezelfde brigade of in dienst van hetzelfde onderdeel (Diane/cavalerie/verkeerspolitie/BOB/mobiel legioen/koninklijke wacht/...) en dus hadden zeker niet allemaal "weet" van elkaar! Er zijn heel veel verschillende brigades verdeeld over de gemeenten van het land. De mensen met dienst in de kazernes hadden ook niet allemaal contact met elkaar noch zagen elkaar. U moet weten dat de Rijkswacht zovele personeel had dat elkaar niet eens kende of weet had van elkaar!

Dat handjevol dat extremistische ideeën had en elkaar wel ontmoette bij diensten/trainingen of stand-by kan echter niet tot het daadwerkelijke uitvoeren van een staatsgreep overgaan omdat er gewoonweg heel veel meer mankracht nodig is en bovenal ook steun van heel veel andere mensen nog! We spreken hier over België zonder enige staatsgreeptraditie hoor en dus vooraleer zoiets nog maar enige kans op slagen zou kunnen hebben moet er heel wat meer steun zijn van verschillende geledingen binnen de bevolking en de ordediensten! Dit is in België nooit het geval geweest!

Overigens dat de Rijkswacht versterkt werd is uit hoge noodzaak geweest! Het banditisme in het algemeen binnen eigen land dat steeds zwaarder werd en ook het steeds meer voorkomen van aanslagen in Europa hebben de noodzaak om de uitrusting en andere middelen uit te breiden meer dan hoognodig aangetoond! Ik heb een voorbeeld gegeven van gangsters die naast patrouillerende politiemensen gingen rijden, de zware wapens toonden en de agenten die nauwelijks durfden kijken. De bandieten waren gewoonweg veel beter bewapend en hadden snellere wagens dan de ordehandhavers!

Moet er nog zand zijn? Dus dat de budgetten omhoog gingen is volledig normaal en gelukkig maar ook. Overigens werd de Rijkswacht eerst gedemilitariseerd en nadien opgeslokt door de politiehervormingen en kregen zij een baas die de Rode Ridder werd genoemd omdat hij van socialistische signatuur was! OK, allemaal wel in een latere periode maar toch goed om weten. Ja dus, de Rijkswacht werd beter uitgerust in de jaren 80 maar dit als een gevolg van het zware banditisme! We gaan hier toch niet stellen dat elke bandiet dit als doel voor ogen had? Ook de Bende van Nijvel niet durf ik stellen.

Wraak en doorgedraaid door woede en de kennis die zij hadden zijn de insteek van deze bende! De bescherming die ze nadien konden/nog kunnen genieten is te danken aan het feit dat ze info hadden over belangrijke personen (verschillende geledingen van de bevolking) en dus alle hens aan dek werden geroepen om toch niks te laten uitlekken en oplossen en dit dus tot de dag van vandaag!

Maar dit is mijn mening en niks meer niks minder en verder is er eigenlijk in heel deze onverkwikkelijke zaak nog niks bewezen. Ook de tip van de heer Vermassen bracht het onderzoek blijkbaar geen stap verder.

Re: Rijkswacht

vleermuisje1971 wrote:

Meest gemaakte fout alles aan elkaar koppelen. Begin met Aalst en werk stap je voor stapje terug in de tijd.

En ik zeg. dat ook is net een grote fout om alles vanuit Aalst te starten! De bende bestond al eerder en nadien ook nog vermoed ik. Het is niet zo dat de bende een thuisbasis had en dat die thuisbasis Aalst zou zijn! Ik bedoel dat de bende actief is geweest al langer en ook elders en Aalst maar een plek van een overval is geweest!

Ik denk dus dat er wel verschillende eerdere en latere overvallen moeten gelinkt worden of alleszins gezocht naar een link maar om nu Aalst als vertrekpunt te nemen? Dat lijkt mij niet de goede weg. Maar ook dit is mijn gedachte.

Re: Rijkswacht

Kijk Luk, je kan wel blijven schrijven tot je een ons weegt. Je kan Vermassen wel blijven dood blijven analyseren, maar je kan niet ontkennen dat er in 32 jaar nog niet zoveel beweging is geweest. De opsommingen van Ben dat is het, niet meer en niet minder.

Re: Rijkswacht

Dat klopt inderdaad! Er is nog helemaal niks bewezen en ik vermoed dat het nooit zal bewezen worden, hoe spijtig ook! Dit neemt niet weg dat wij, zoals in jij en ik en anderen, elk een mening mogen hebben en die opperen en ja een analyse maken voor onszelf en die delen met anderen etcetera. Maar inderdaad meer is dit niet.

En eigenlijk? België is maar een dweil groot en de grootste misdadigers zijn hier gekend hoor net zoals de bendes waar zij deel van uit maakten/uitmaken! Stuk voor stuk! De individuele moorden en criminele activiteiten (ik doel op enkelingen die op eigen houtje in de misdaad zijn gegaan) er buiten gelaten. Echt, de zwaarste criminelen zijn gekend en staan geregistreerd maar dit wil niet zeggen dat ze gestraft worden want daarvoor zijn nu eenmaal harde bewijzen nodig en daar wringt soms het schoentje.

Ik bedoel: het was/is zaak van de personen waarbij het nog mogelijk is zwaar het vuur aan de schenen te leggen en hopen dat er iemand van hen door de mand valt of wil praten! Maar ook dit zal allicht niet kunnen want in België heeft men al goede troeven nodig vooraleer iemand kan opgepakt en verhoord worden laat staan vastgehouden enzoverder. Dus ja...wat weten wij? Nog niks dat echt zoden aan de dijk brengt.

76

Re: Rijkswacht

Aalst is het eindpunt! Niet het punt waar alles om draait. Wel het verschrikkelijkste. De 'roots' van de bende liggen in Wallonië! En van de politici en magistraten wiens naam al eens negatief in beeld komt in verband met de Bende moet je het politieke lidmaatschap eens bekijken. En hou rekening met de Roze Balletten en de nieuwe partijnaam!

Re: Rijkswacht

Inderdaad LEO: Hou rekening met de Roze Balletten!

78

Re: Rijkswacht

Hugo Coveliers over de Rijkswacht-connectie:

Ook in de jaren daarna [na de Eerste Bendecommissie] zou het Bendedossier nog geregeld opduiken, niet zelden met Coveliers in een hoofdrol. “Toen ik hier vorige week een van de kasten aan het leegmaken was, stootte ik op een artikel uit De Morgen van 1995, met als titel: Hugo Coveliers: ‘De Reus van de Bende is een rijkswachter’.”

Waarom was u daar altijd al van overtuigd?

“Vanwege de manier waarop de Bende opereerde. En ze kenden zeer goed de procedures van de politiediensten. In andere landen had men bij dat soort georganiseerde misdaden ook gezien dat er dan mensen uit de politiediensten mee gemoeid waren.”

“Ikzelf had in 1988, op uitnodiging van de Amerikaanse overheid, de kans gekregen om hun politie- en inlichtingendiensten te gaan bezoeken. Daar had ik geleerd dat de moderne misdaad een vorm van corruptie inhield, met als onmisbaar ingrediënt zogenaamde degenerated agents, ontspoorde agenten die niet meer te vertrouwen waren. Een andere reden om richting de rijkswacht te kijken, was natuurlijk het ontbreken van een motief bij al dat zwaar geweld.”

Waaruit u concludeert dat er maar één reden geweest kan zijn: angst zaaien?

(knikt) “Het doel was een gevoel van onveiligheid creëren, waardoor de macht van de rijkswacht zou vergroten.”

(...)

Een van de conclusies van de tweede onderzoekscommissie was dat de link met de rijkswacht moest worden onderzocht. Is het parlement dan niet belachelijk gemaakt?

“Ja, natuurlijk. (lacht) Enfin, je voelt de beperkte mogelijkheden van het parlement. Het doel van de onderzoekscommissie is uiteraard niet om het gerechtelijk dossier op te lossen. Wel wat moet veranderen in de toekomst. Maar ik geef toe dat ook ik ooit gehoopt heb dat we in de commissie het misdrijf zouden oplossen. IJdele hoop, besef ik nu.”

Lees hier het hele interview » Nieuws

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Rijkswacht

Sjonge jongens toch, wat is dat toch dat al die politici van (voornamelijk) linkse signatuur altijd maar bedoelen met "de macht van de Rijkswacht"? Alsof de Rijkswacht ooit enige andere taak gehad heeft en de daar bij horende daadkracht (macht?) dan de orde te handhaven en het bestrijden van banditisme/criminaliteit? De Rijkswacht is geen politieke organisatie en meer zelfs, toen de leden van de Rijkswacht nog het militaire statuut hadden mochten die zich zelfs niet bezig houden met enige politieke bedrijvigheid... De Rijkswacht viel overigens onder de bevoegdheid van verschillende ministeries en dus berustte de verantwoordelijk niet bij slechts een persoon/ministerie!

Trouwens ook binnen die groep politiekers die ministers waren (ik zie dit ruim) was niet iedereen over alles eensgezind (ook zelfs niet binnen de partijgrenzen) en is het niet zo dat het woord wet was zonder enige anders-klinkende-inspraak/medezeggenschap van een hele team! Dat iedereen dan met dezelfde plannen zou rondlopen binnen die ministeries, dat er dan ook geen enkele tegenspraak is, verzet, enzoverder is totaal ongeloofwaardig toch! Er kunnen een paar politici gek zijn maar er zijn heel veel niet gekke politici met invloed en/of werkzaam en betrokken bij ministeries en de entourage...

Kortom, al kan dit voor de buitenwacht zo lijken omdat een minister in het nieuws komt, mededelingen doet en jawel de eindverantwoordelijkheid draagt, is het niet zo dat een minister maar de beslissingen te nemen heeft volgens zijn losse pols of dromen hoor! In onze Europese democratieën is het niet zo dat de beslissingen/wetten gemaakt/genomen worden door 1 iemand hoor! Dat is wel zo in dictaturen maar daar hebben wij hier hoegenaamd geen uitstaans mee en is dit ook niet aan de orde!

Sjonge, dit is toch ongelofelijk allemaal vind ik! De macht van de Rijkswacht? Wat is dat dan precies? Beter uitgerust worden en een gedegen opleiding? Is dit macht? Terwijl voor vele jaren de gangsters over snellere wagens beschikten (en de politiediensten met oude combi's/auto's aan de slag moesten). Zij hadden ze maar te stelen en beter bewapend was. Zij hadden ze maar op de zwarte markt te halen. Is het gewoon nodig gebleken ook de Rijkswacht uit te rusten met betere auto's en betere bewapening! Is dit macht?

Kortom: kunnen die politici die de piste volgen van deelname van de Rijkswacht (als organisatie) en het steeds hebben over de "macht" van de Rijkswacht en in het bijzonder de "uitbreiding van de macht van de Rijkswacht" dan eens vertellen wat dat precies inhoudt?

De Rijkswacht noch de Politie en ook vandaag de Politie hebben nooit enige macht gehad. Macht zoals die bepaalde politiekers dat maar al te graag voorstellen bedoel ik. Wie onder ons heeft al te maken gehad met die "macht" (tenzij je iets op de kerfstok hebt/had natuurlijk)? Ik bedoel maar dat de fantasie bij sommige politici en ook een klein deel van de bevolking danig groot kan zijn dat wel maar, gelukkig betekent dit niet dat ze macht hebben (cynisch bedoeld hoor).

En let op: in mijn analyse stel ik wel dat er ex-Rijkswachters bij betrokken zijn en ik zei ook waarom ik dat denk en hoe ik dat zie! Dit is echter iets anders dan een complot vanuit de politiek in samenwerking met de Rijkswacht! Maar ook hier is niks hard gemaakt en is het slechts mijn mening.

80

Re: Rijkswacht

Ik las dat het onderzoek wat Vernaillen destijds deed ook volgens zijn verhaal in de pers werd gemanipuleerd. Door wie is niet duidelijk. Maar ik vermoed vanuit de Rijkswacht. Waarschijnlijk iemand die voldoende invloed heeft. Datzelfde zien we ook bij de Bende van Nijvel.

De vraag is ook hoe zeker zijn al die verbanden. Is de Bende van Nijvel niet gewoon een concept van verschillende criminelen voor zaken die niet direct met terreur te maken hebben? Uitbater van een horeca gelegenheid vermoord, inbraak in een restaurant en dan killen van de enige getuige die boven sliep etc. Waarbij er wel een bepaalde kern is, maar ook meelopers. Er wordt beweerd dat de kern uit 3 mensen bestaat. Wat de uitvoer betreft. Ook gebruik maken van bepaalde typen wapens, die sporen hebben achtergelaten bij bepaalde zaken. Maar is dat per definitie dan de Bende van Nijvel. Kunnen wapens ook niet worden uitgeleend? Dan hoeven die mensen niet per se tot dezelfde bende te behoren. Maar het zou me niet verbazen als een criminele rijkswacht aan criminelen wapens tegen bepaalde vergoeding uitleent. En zo zou je kunnen zeggen, he die zaken dat is de bende. Vervolgens wanneer het te heet wordt kan je natuurlijk zo een wapen na verloop van tijd lozen.

In Nieuwegein was er bende die faciliteiten leverde aan criminelen, zoals de uitvoer van liquidaties » www.parool.nl

Als rijkswachter die crimineel is kan je op verschillende manieren extra bijverdienen. Zoals elders gebeurd is door het verkopen van gevoelige informatie over lopende opsporingsonderzoeken of het bekend maken van plaatsen waar een hennepplantage is etc. Waarom niet het zogenaamd in beslag nemen, dus rippen van drugs van criminelen om door te verkopen. Zal ongetwijfeld wel gebeuren. Wapens en munitie aan criminelen verhuren etc. Alles waar je een voordeel mee kan doen. En vervolgens voor de kick meedoen aan diverse brutale moorddadige overvallen. Om even cowboy te spelen en lekker je frustraties te uiten op de maatschappij. Dit is pas bij de tweede golf gebeurt.

Manipulatie is gewoon simpelweg de zaak in de doofpot stoppen. Waarom, het mag niet bekend worden dat er in de Rijkswacht ook criminelen actief zijn. Kijk naar de drugszaak bij Vernaillen. Ik kom steeds weer op de theorie van criminelen en criminelen rijkswachters uit.

Achterhaal wie er verantwoordelijk is geweest dat het onderzoek in de eerste succesvolle onderzoekscel van Troch de boel heeft overgeheveld naar het andere parket. Waar vervolgens alles moest worden vertaald. Achterhaal wie invloed heeft kunnen uitoefenen dat bij de Reus geen alibi onderzoek werd gedaan. Waarom is dat niet gebeurd.