221

Over het Mendez-onderzoek dat steevast door Gol ver weg van de bendespeurders zou gehouden worden: dat was misschien helemaal in het begin zo met Deprêtre en z'n slaafje Schlicker, maar Schlicker was nogal snel "buiten strijd" en werd uiteindelijk door Hennart vervangen. Hennart was (en is) iemand die zich niet echt laat zeggen wat hij moet doen. Dat heeft Deprêtre al snel mogen ervaren. Jean Gol zal niet bij hem aangeklopt hebben om hem te zeggen wat al dan niet te doen. Hennart heeft er nooit echt een geheim van gemaakt dat hij eerder links is (PS).

Dat het Mendez-dossier weggehouden werd bij de Bende-speurders en dat deze geen rechtstreekse toegang meer kregen tot het dossier-Mendez, heeft niets te maken met Jean Gol. Een beetje snuffelen in "het dossier" (zoals men dat hier zo graag noemt) en je ontdekt de echte reden wel smile (en ook aan die "reden" hangt er een kluchtig verhaaltje).

Non semper ea sunt quae videntur

222

FreCR wrote:

Over het Mendez-onderzoek dat steevast door Gol ver weg van de bendespeurders zou gehouden worden: dat was misschien helemaal in het begin zo met Deprêtre en z'n slaafje Schlicker, maar Schlicker was nogal snel "buiten strijd" en werd uiteindelijk door Hennart vervangen. Hennart was (en is) iemand die zich niet echt laat zeggen wat hij moet doen. Dat heeft Deprêtre al snel mogen ervaren. Jean Gol zal niet bij hem aangeklopt hebben om hem te zeggen wat al dan niet te doen. Hennart heeft er nooit echt een geheim van gemaakt dat hij eerder links is (PS).

Je snapt het blijkbaar niet. Die misschien helemaal in het begin, is in werkelijkheid sinds het begin en daarna nooit meer. Die gevoelige dossiers die Mendez kopieerde zijn zeer gevoelig materiaal voor de politiek, vooral in en rond Luik. Dat er iemand koppig met een kleurtje Schlicker opvolgt is geen toeval vooral met Luik in gedachten. Wees maar gerust dat Gol en Hennart ivm de moord op Mendez dezelfde agenda hadden.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

223

Natuurlijk snap ik het niet (volgens u). Iedereen die u geen onvoorwaardelijk gelijk geeft in alles wat je (niet) schrijft en (niet) vertelt snapt het niet. Of wacht, er is nog hoop, ik snap het misschien toch: "de daders zijn uit een zeer gesloten milieu en zijn extreem gruwelijk te werk gegaan".

Non semper ea sunt quae videntur

224

In plaats van het persoonlijk te spelen zou je beter eens aandachtig lezen hoe je jezelf tegenspreek in een paar zinnen. Het argument dat je aanhaalt is niet meer smiley. Heel erg op niveau hoor. smile

FreCR wrote:

Over het Mendez-onderzoek dat steevast door Gol ver weg van de bendespeurders zou gehouden worden: dat was misschien helemaal in het begin zo met Deprêtre en z'n slaafje Schlicker, maar Schlicker was nogal snel "buiten strijd" en werd uiteindelijk door Hennart vervangen.

Dat het Mendez-Dossier weggehouden werd bij de Bende-speurders en dat deze geen rechtstreekse toegang meer kregen tot het dossier-Mendez, heeft niets te maken met Jean Gol.

Heb je ondertussen al door dat er vanaf dag 1 tot nu de beide dossiers afzonderlijk gehouden worden?

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

225

the end wrote:

Heb je ondertussen al door dat er vanaf dag 1 tot nu de beide dossiers afzonderlijk gehouden worden?

Kan iemand bovenstaand forumlid eens uitleggen dat dit de normale gang van zaken is binnen ons juridisch systeem dat in eerste instantie elk "dossier" afzonderlijk gehouden wordt. Mij zou hij toch niet geloven. Misschien kan het voorbeeld van de feiten te Temse (1983) aangehaald worden dat bij een andere onderzoeksrechter zat (gerechtelijk arrondissement Dendermonde) dan de feiten van de diefstal van de Saab en de feiten van Nijvel (1983) (gerechtelijk arrondissement Nijvel) ter illustratie.

Non semper ea sunt quae videntur

226

FreCR wrote:

Kan iemand bovenstaand forumlid eens uitleggen dat dit de normale gang van zaken is binnen ons juridisch systeem dat in eerste instantie elk "dossier" afzonderlijk gehouden wordt..

Je niveau van argumenteren gaat van een smiley naar niet zeggende argumenten. Het ontgaat je blijkbaar iets cruciaal zoals ik al al eerder schreef in vorige post. En dit is namelijk het volgende, lees het aandachtig het is niet moeilijk te verstaan!

Beide onderzoeken, het bende-deel en het Mendez-dossier, bevonden zich bij hetzelfde parket in hetzelfde gebouw. Het werd behandeld door dezelfde onderzoeksrechter en het waren dezelfde speurders die in beide zaken onderzoekdaden pleegden. Het zijn de speurders zelf die de verbanden zagen en het is hun van bovenaf verboden om die samen te brengen. En dit vanaf het begin van het onderzoek naar de moord op Mendez.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

227

Ongeveer een half jaar geleden heb ik een poging gedaan om u aan het verstand te brengen dat "Adjudant" en "Adjunct", 2 totaal verschillende begrippen zijn. Ik ben er niet in geslaagd. Je bleef alles door elkaar gebruiken. Ik heb er toen veel tijd in gestoken. Ik ga nu niet hetzelfde doen om u uit te leggen hoe een onderzoek in z'n werk gaat.

Of dat nu door dezelfde onderzoeksrechter of een verschillende is, maakt in principe niets uit. Ik gaf het voorbeeld van Temse & Nijvel omdat dit het misschien makkelijker begrijpbaar maakt. Blijkbaar niet.

Het zijn 2 verschillende dossiers en die kan je gewoonweg niet zomaar op een hoopje allemaal samen gooien, en al zeker helemaal in het begin van het onderzoek niet.

Zelfs de verschillende onderzoeksrechters waren geen vragende partij om deze dossiers samen te voegen (er is een verschil tussen "inzage in het dossier" en "samenvoegen"). Tot op heden is er bij m'n weten ook geen enkel sterk element waarop je die dossiers zou kunnen samenvoegen (wat niet wil zeggen dat die elementen niet kunnen aanwezig kan zijn, alleen zijn deze tot op heden volgens mij nog niet bekend of "bewezen").

Het totale gebeuren rond het dossier Mendez en de houding van Hennart is overigens getoetst aan de wetgeving en daaruit bleek dat Hennart geen wetgeving had overtreden. Hij had het de bendespeurders ongetwijfeld wel een héél pak makkelijker kunnen maken en minder tijd te laten verliezen, zonder ook daarbij de wetgeving te overtreden.

Discussiëren daar rond met u heeft geen zin. Ik schrijf dit ook niet voor u maar voor de andere forumgebruikers. Wat baten kaars en bril als de uil niet zien en lezen wil.

Non semper ea sunt quae videntur

228

Heeft iemand de data of meer info van Mendez zijn bezoek aan Argentinië?

229

Goede vraag zenga.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

230

Mijn hypothese; het was Bultot die Mendez vermoordde (zie Acke).