791

Re: Beersel: 23 December

Als je Acke een geweldige bron vindt dan sta je bij mij al drie trappen hoger Patrick (smiley). Vind ik ook.

Dit terzijde, waar woonde Florizoone voor hij in de vroegere villa van Marc Vanden Eynde trok? In ieder geval was de woonplaats van Florizoone gedurende 14 dagen een schuilplaats voor Marc. Er is dus blijkbaar gelogen over het tijdsstip dat Marc Florizoone leerde kennen. Net zoals er gelogen is over het feit dat hij nog een andere persoon slechts oppervlakkig kende (een De Staerke).

En op een nacht werd hij vermoord. De flikken hebben me toen gezegd dat die zoon [Marc Vanden Eynde dus] een strafblad had, heling van wapens.

Bron: Het Nieuwsblad | 21 juni 2016

Als er nu één zaak op te lossen was dan was het volgens mij deze. En rara wie was de eerste flik ter plaatse? Zeer zeer toevallig dezelfde die aan de basis lag van ... Ronquières.

De Brusselse onderzoeksrechter Kesteloot, die de dag van de moord belast werd met het dossier, heeft voor de tweede Bendecommissie verklaard dat hij in hoofdzaak samenwerkte met een BOB-adjudant uit Halle, François Achten, die uit de BOB van Brussel kwam, waar hij optrok met de latere Bende-verdachte Madani Bouhouche en Robert Beijer.

Bron » Feiten Inderdaad, feiten, geen verdenkingen.

Waar zouden we gestaan hebben indien Acke verder had mogen werken?

Re: Beersel: 23 December

Er zijn verschillende achtergrondverhalen die in deze zaak naar boven zijn gekomen. Dat VDE dikke vriendjes was met Degrelle, vocht aan de zijde van Franco en tot extreem-rechts behoorde. Of dat hij een videocassette van de Roze Balletten had. Een ander was dat zijn schoondochter een verleden had dat naar drugs en de bende-De Staerke leidde.

Van dat eerste is ondertussen gebleken dat het niet waar is. VDE zat in het verzet. Dwaalspoor dus. Opvallend: want ook Marc kwam op een gegeven moment met dit verhaal af. De videocassette? Nooit gezien door iemand, nooit gevonden. Naar alle waarschijnlijkheid dus ook een dwaalspoor. Maar dat derde verhaal, van de schoondochter, blijkt uit oude krantenartikels wel gewoon waar te zijn. Of dat met de moord te maken heeft, is natuurlijk een ander verhaal.

En dan is er nog Florizoone, die na de moord afkomt met iets dat heel hard ruikt naar een dwaalspoor. Een bezoekje van al dan niet Christian Smets die naar 'iets' op zoek was in de voormalige woning van zoon Marc, gevolgd door een inbraak zonder gestolen spullen. Hopla, weer een wilde complottheorie waar iedereen zijn fantasie kan op loslaten.

Voeg daar aan toe dat de modus operandi - inbreken en etenswaren stelen - perfect past bij de inbrekende zigeuners die de De Staerkes waren. Dat Beersel in hun achtertuin lag. Dat Marc beweerde Philippe De Staerke te kennen. Dat Florizoone bevriend was met Leon De Staerke. En dat de .22 gebruikt werd die ook opduikt bij andere feiten waar enkele De Staerkes opvallend in voor komen. Zoals de inbraak en diefstal van de Saab Turbo in Eigenbrakel. Daar werd de .22 gebruikt om de hond dood te schieten en kwamen Istvan Farkas en Bertha De Staerke op verkenning. Léon gaf zelfs toe dat hij Farkas van het doodschieten van die hond verdacht! Farkas die in 1988 veroordeeld werd voor, jawel, het vermoorden van een bejaarde man bij een inbraak. Die ook martelde voor hij doodde (wat naar verluidt bij VDE ook gebeurde).

fenix wrote:

Als er nu één zaak op te lossen was dan was het volgens mij deze. En rara wie was de eerste flik ter plaatse? Zeer zeer toevallig dezelfde die aan de basis lag van ... Ronquières.

Inderdaad. En als je dan het volgende leest over Beersel, dan stel je je veel vragen:

Alle mogelijke sporen naar de daders waren inmiddels lang verdwenen: de glazen waarmee ze champagne dronken en de sigarettenpeuken die ze uitdoofden op het lichaam van hun slachtoffer.

Bron: De Bende van Nijvel | Guy Bouten

Tot slot ook nog het volgende opmerken: Danièle Zucker kwam met profiling uit bij een dader die vermoedelijk connecties had met het restaurantmilieu. Zij plakte daar onder meer om die reden de naam Nicolas Lebon op. Maar niet vergeten dat ook Philippe De Staerke én zoon Marc een restaurantverleden hadden. Daardoor zouden ze elkaar naar verluidt ook kennen.

793

Re: Beersel: 23 December

Ze kenden elkaar zogezegd van hun respectieve jobs in de Beenhouwersstraat. Maar mogelijk niet ENKEL vandaar. En zeker niet enkel Philippe.

Spoorslags vertrek naar Zuid-Afrika. Hoeveel koks kennen jullie die voldoende verdienden om in een villa in Overijse te wonen? Die daarna verhuurd wordt aan een andere bijzonder interessante connectie, aangereikt door de Afrikareiziger en waar een paar weken daarna wordt ingebroken.

794

Re: Beersel: 23 December

Helemaal juist maar je bent nog iets vergeten toe te voegen aan je lijstje ... en die voldoende verdienen om ... grote bedragen te vergokken bij het kaartspel.

795

Re: Beersel: 23 December

Marc heeft ook nog mee een kind opgevoed afkomstig van De Staerke. En voor het overige ga ik het hier beperken. De kleinkinderen hebben het al moeilijk genoeg. Een magistraat heeft ons toegegeven dat we de dader kennen. Alleen hebben we sterke vermoedens van de mededaders. Maar wederom stuitende ook hier op een ontbrekend PV in het dossier.

En ja, Fenix, Willy Acke in samenwerking met het Delta team. Zulke magistraten en teams zijn in de huidige generatie nog ver te zoeken. Strijdvaardigheid, recht en rechtlijnigheid worden zelden nog beloond.

Re: Beersel: 23 December

Op donderdag 23 december 1982 wordt de zeventigjarige conciërge van de Auberge des Chevaliers tijdens de nacht neergeschoten. Het slachtoffer werd gedood door middel van acht kaliber 22 LR-kogels (long rifle) in het hoofd.

Is dit hetzelfde type wapen zoals hieronder beschreven (wat betreft wapens ben ik zoals een olifant in een porseleinenwinkel)?

Karabijn FN Herstal Smokeless Cal .22 nr. 36765

797

Re: Beersel: 23 December

Nee, het kaliber van de munitie is hetzelfde. Het type wapen is totaal anders. Wat jij beschrijft is een karabijn (geweer) waarvan ik denk dat ze bij Amory werd gevonden.

Moordwapen Beersel dat ook nog bij diverse andere feiten opduikt is een FN Concours 150 pistool in kaliber .22.

798

Re: Beersel: 23 December

CITAAT UIT DE BRIEF VAN DE HEER MSTR. XAVIER MAGNEE AAN ONDERZOEKSRECHTER LACROIX:

Daterende Zaterdag 12 juli 1997:

…/…

Dans cet ordre d’idée, je prend l’hypothèse que ces milieux politico-affairistes, forcément, à leur service des petites gens (quand “tout allait bien”). Ces petites gens auraient été utilisées pour des missions diverses: chauffeur-coursier, agent immobilier, secrétaire, architecte… Or, il faut rapprocher ces différents rôles des fonctions ayant pu être exercées par Monsieur Vanden Eynde (Beersel), qui a été chauffeur-coursier chez un expert fiscal réviseur d’entreprises, par Monsieur Van Camp (Ohain), qui a été architecte, par Monsieur Fourez (Nivelles), fut agent immobilier, par sa compagne Madame Dewit (Nivelles) qui a été secrétaire. Or, coursier chez qui?, architecte de qui?, agent immobilier pour qui? Secrétaire où? Il se trouverait donc, dans la biographie de ces premières victimes, une explication commune expliquant leur meurtre, au demeurant au moyen de la même arme .22.

On peut se demander, notamment, si ces quatre personnes, tuées dans un délai rapproché, ne s’étaient montrées gourmandes ou menaçantes à la faveur des secrets dont elles auraient eu connaissance à l’occassion de leurs activités professionelles.

1)    En tout cas, leur mort, certainement bien voulue, et avec la même arme, n’a pas été accidentelle et n’avait pas d’emblée pour mobile de déstabiliser le gouvernement ou de mobiliser l’électorat Belge en faveur de l’extrême-droit.

2)    Or, les liaisons balistiques mettent ces quatre morts au palmarès des tueurs se livrant par la suite au terrorisme dans les grandes surfaces. (Un riotgun de Tamise a encore servi à Alost, de même qu’un riot gun de Nivelles. La continuit éest évidente)

3)    Ces quatre morts doivent donc apporter une clef aux tueries globales qui suivront. Elles en sont le prélude et, donc, l’explication probable.

Qui a voulu leur mort? Et pourqoi?

Re: Beersel: 23 December

De recente dynamiek rond het beheer van gevoelige informatie betreffende de Bende van Nijvel op openbare forums roept vragen op over de effectiviteit en autoriteit van het federaal parket en de Cel Waals Brabant. Mijn analyse beoogt een informatief overzicht te geven van de juridische implicaties en de mogelijke responsen op de schijnbare nalatigheid in het beschermen van gerechtelijke integriteit en het waarborgen van vertrouwelijkheid binnen lopende onderzoeken.

Het juridische kader waarin het federaal parket en de Cel Waals Brabant opereren, wordt voornamelijk bepaald door de Belgische grondwet, de wet op het politieambt, en de wet op het strafrechtelijk onderzoek. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) biedt daarnaast aanvullende bescherming voor het recht op een eerlijk proces (artikel 6 EVRM) en het recht op privacy (artikel 8 EVRM).

Onder Belgische wetgeving is het beschermen van gevoelige informatie binnen een strafrechtelijk onderzoek van cruciaal belang. Artikel 28quinquies van het Wetboek van Strafvordering legt een plicht tot geheimhouding op aan alle betrokkenen bij een strafonderzoek. De overtreding van deze geheimhoudingsplicht kan leiden tot disciplinaire maatregelen en strafrechtelijke vervolging.

Het uitlekken van proces-verbalen en andere gerechtelijke stukken op publieke forums ondermijnt de integriteit van het strafrechtelijk onderzoek en kan een inbreuk vormen op het recht op een eerlijk proces. Bovendien kan het publiekelijk bespreken en verhandelen van deze documenten de veiligheid van betrokkenen in gevaar brengen en leiden tot trial by media, waarbij de publieke opinie de uitkomst van een lopende zaak kan beïnvloeden.

Het federaal parket en de Cel Waals Brabant dragen de verantwoordelijkheid voor het toezicht op de naleving van geheimhoudingsplichten en het handhaven van gerechtelijke integriteit. Hun schijnbare falen om effectief op te treden tegen het ongeoorloofd verspreiden van vertrouwelijke informatie kan leiden tot een perceptie van incompetentie en een verlies van vertrouwen in het gerechtelijk systeem.

Om deze problemen aan te pakken, kunnen de volgende maatregelen overwogen worden:

A. Aanpassing van de wetgeving om strengere sancties in te voeren voor het lekken van gerechtelijke documenten.
B. Implementatie van geavanceerde technologieën voor het beschermen van digitale informatie en het traceren van lekken.
C. Handelingen vanuit de bevoegde diensten om het publiek bewust te maken van de juridische en maatschappelijke gevolgen van het verspreiden van vertrouwelijke informatie.
D. Verhoogde inspanningen om overtreders te identificeren en te vervolgen.

De situatie waarin vertrouwelijke informatie betreffende de Bende van Nijvel vrijelijk circuleert op openbare forums, is een ernstig probleem dat de competentie en integriteit van het federaal parket en de Cel Waals Brabant ondermijnt.

800

Re: Beersel: 23 December

Ringo Starr wrote:

De recente dynamiek ....
... betreffende de Bende van Nijvel vrijelijk circuleert op openbare forums, is een ernstig probleem dat de competentie en integriteit van het federaal parket en de Cel Waals Brabant ondermijnt.

Okay en wat nu, wat wil u hiermee bereiken?
Gaat u bij ieder bericht dit bericht plaatsen en wat is uw doel op dit forum?