Nog een quote van Lammers over het verraad door Nemry. De woordkeuze van Lammers is best wel opvallend. Lammers heeft het altijd over 'verraad' door Nemry en niet over 'valse beschuldigingen' of 'leugens' door Nemry.

Vraag: Avez-vous-personnellement participé aux observations des supermarchés? Avez-vous connaissance d’une observation du Delhaize d’Alost (ou autres) par des membres du WNP?

Antwoord: Non. La seule chose que je sait à ce propos me vient de la bouche de Nemry avant qu’il ne me trahisse.

122

Merovinger wrote:

Volgens wat ik heb kunnen nagaan, hebben, noch Nemry noch Saucez, Eric Lammers aan de galg gepraat over de moord in de Herderliedstraat in Anderlecht. Wel hebben zij allebei ooit aangegeven dat zij sterke vermoedens hebben dat bepaalde WNP-leden betrokken zijn bij een aantal Bendefeiten, zoals deze aan de Colruyt in Nijvel (zie » Forum). Gaat het dan niet eerder over dat verraad waarop Lammers doelt? Zie nl. ook de volgende vragen en antwoorden van Eric Lammers.

Nemry en Saucez hebben wel degelijk verklaringen afgelegd over de dubbele moord in Anderlecht:

Lors de son audition du 4 octobre 1983 par la police judiciaire Maurice Lammers, père d’Eric Lammers, a déclaré que la mère de Barbier avait pris contact avec lui le 1er octobre 1983 et qu’elle lui aurait dit qu’Eric Lammers était impliqué dans une affaire d’assassinat. Eric Lammers a été découvert et arrêté le 4 octobre 1983 dans un bunker de fort de Dave.

(...)

Jean-Louis Nemry, interrogé par la police judiciaire le 6 octobre 1983, confirma la déclaration de Saucez en ce qui concerne les propos tenus par Lammers, lors de la réunion du 1er octobre 1983, relatifs à son implication dans le double assassinat, mais il ne se souvenait plus du fait que Lammers aurait dit qu’il avait agi sur ordre de Barbier.

Bron: Documenten proces Pastorale-moorden

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

123

In hetzelfde documenten komen de verklaringen van Nemry en Saucez nog eens aan bod:

Frédéric Saucez a confirmé le fait que Eric Lammers avait parlé du double assassinat lors de la rencontre du 1e octobre 1983. Lammers aurait notamment demandé à Saucez: "est-ce que Barbier a avoué pour moi aussi … pour cette histoire de la rue de la Pastorale."

Jean-Louis Nemry, entendu le même jour par le magistrat instructeur confirma la déclaration de Saucez en ce qui concerne la rencontre du 1e octobre 1983 et ajouta que Lammers lui avait déjà dit, un an avant cette rencontre, "qu’il avait flingué les gens de la rue de la Pastorale". Il ajouta toutefois que Lammers était "très vantard". Il reconfirma que Lammers avait dit qu’il avait un alibi en béton, étant puni à l’ERM [Koninklijke Militaire School].

Tijdens een confrontatie op 14 december 1983 zullen Nemry en Saucez hun verklaringen bevestigen.

Bron: Documenten proces Pastorale-moorden

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Bedankt Ben voor die bijkomende info over de verklaringen van Saucez en Nemry tijdens het Pastorale-onderzoek. Enig idee waar die vergadering op 1 oktober 1983 heeft plaatsgevonden?

Het antwoord van Eric Lammers op de heel concrete vraag over de beschuldiging van Nemry over de betrokkenheid van Lammers bij de feiten aan de Colruyt in Nijvel blijf ik toch nog altijd zeer vreemd vinden.

Vraag: Pourquoi votre ami Nemry vous a accusé d’avoir participé aux faits le 17.09.1983 au Colruyt de Nivelles?

Antwoord: Je n’ai que ses dires. Il devait soit me dénoncer soit me tuer. J’aurais participé aux tueries et essayé de prendre des sous au lieu de seulement tuer. C’est faux.

125

Merovinger wrote:

Bedankt Ben voor die bijkomende info over de verklaringen van Saucez en Nemry tijdens het Pastorale-onderzoek. Enig idee waar die vergadering op 1 oktober 1983 heeft plaatsgevonden?

Lang leve mijn tijdlijn. smile

1 oktober: Eric Lammers begeeft zich samen met Vander Meiren, naar Frédéric Saucez (Nemry was daar ook aanwezig). 's Avonds ontvangen de ouders van Lammers een telefoontje van de moeder van Barbier met de melding dat haar zoon bekend heeft. Eric Lammers is aanwezig tijdens dit telefoontje.

Merovinger wrote:

Het antwoord van Eric Lammers op de heel concrete vraag over de beschuldiging van Nemry over de betrokkenheid van Lammers bij de feiten aan de Colruyt in Nijvel blijf ik toch nog altijd zeer vreemd vinden.

Volledig mee akkoord. Lammers heeft ook tijd gehad om na te denken over zijn antwoorden vermits Michel de vragen heeft doorgestuurd en Lammers daarop de antwoorden genoteerd heeft.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube
Ben wrote:
Merovinger wrote:

Het antwoord van Eric Lammers op de heel concrete vraag over de beschuldiging van Nemry over de betrokkenheid van Lammers bij de feiten aan de Colruyt in Nijvel blijf ik toch nog altijd zeer vreemd vinden.

Vraag: Pourquoi votre ami Nemry vous a accusé d’avoir participé aux faits le 17.09.1983 au Colruyt de Nivelles?
Antwoord: Je n’ai que ses dires. Il devait soit me dénoncer soit me tuer. J’aurais participé aux tueries et essayé de prendre des sous au lieu de seulement tuer. C’est faux.

Volledig mee akkoord. Lammers heeft ook tijd gehad om na te denken over zijn antwoorden vermits Michel de vragen heeft doorgestuurd en Lammers daarop de antwoorden genoteerd heeft.

Of doelt Eric Lammers op de moord op Van Camp? Dacht Nemry dat Lammers het geld van Van Camp gestolen had? Wat inderdaad niet juist bleek te zijn want het geld stak nog in zijn jas.

De moordenaars zijn weggevlucht in uw Golf, nadat ze op de parkeerplaats uw vader hadden vermoord en de banden van de andere wagens hadden stukgeschoten. Hadden ze nog meer dingen gestolen?
“Nee, alleen mijn wagen. Geen juwelen, en ook het Frans geld niet dat mijn vader had afgehaald voor zijn vakantie.”

Het ging om een aanzienlijk bedrag, omgerekend een paar tienduizend Belgische franken.
“Ja, dat geld zat nog in zijn jasje toen we hem vonden.

127

Misschien gaat het iets verder terug. De diefstal van de Peugeot waar WNP in beeld komt, Genval waar er mogelijks meer daders zijn. Voor Genval komt Libert sterk in beeld. Dan is er Ukkel en in Halle is er de eerste dode (supermarkt) en wordt er geld gestolen. Dan stopt het. Wat als Lammers er in Halle bij was? Er is ook Barbier die in augustus alle aandacht op WNP zet, ondertussen is Libert bij de Staatsveiligheid alles over WNP uit de doeken aan het doen.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

128

Merovinger wrote:

Of doelt Eric Lammers op de moord op Van Camp?

In zijn antwoord zegt Eric Lammers:

"J’aurais participé aux tueries (...)"

Hij gebruikt duidelijk meervoud. Mijn "voorkeur" gaat dus nog steeds uit naar de feiten in Nijvel.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

129

Nijvel kan zeker maar samen met een feit ervoor is ook mogelijk. En het verraad kan ook ruimer zijn. Is de gebruiker van de 0.38, een andere Michel, een van WNP, één die niet met wagens kan omgaan? Ik vraag met trouwens af hoever Lammers of zijn vader van Louvaert staat. In de nota's van Willy Acke staat dat het lief van Lacroix de ex is van Lammers.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

130

Hieronder het uitgebreide verhaal van de bewegingen van Eric Lammers eind september-begin oktober 1983. In diezelfde periode - begin oktober - heeft Maurice Lammers op een bepaald moment een nummerplaat gevraagd voor zwarte VW Golf. Dit moet volgens mij gebeurd zijn tussen 1 oktober (het telefoontje tussen de ouders van Barbier en Lammers, waar Eric Lammers bij was) en de ochtend van 4 oktober (op 4 oktober wordt Maurice Lammers ondervraagd en in 's middags wordt Eric Lammers opgepakt):

De gerechtelijke politie heeft dan Eric Lammers opgezocht [Na ondervraging van Barbier door de onderzoeksrechter op 26 september 1983]. Die bevond zich in Chamonix waar hij normaal zou verblijven van 23 september tot 2 oktober 1983. Langs zijn vader om vernam hij dat de commissaris Marnette hem wenste te ondervragen zonder dat nader bepaald werd waarover het zou gaan.

Lammers kwam bij zijn vader aan op vrijdag 30 september 1983, te 22u. Hij begaf zich niet onmiddellijk bij de gerechtelijke politie voor ondervraging maar volgende feiten grepen plaats:

Eric Lammers, vergezeld van Marc Vander Meiren, begaf zich in de namiddag van 1 oktober 1983 bij Frédéric Saucez waar Jean-Louis Nemry ook aanwezig was. Allen waren lid van de WNP. Lammers en Nemry kenden elkaar sedert oktober 1980 van het Front de la Jeunesse. Na uitsluiting uit deze beweging waren ze overgegaan tot de WNP. Lammers kwam om nieuws omtrent Barbier en Libert die dan aangehouden waren en Frédéric Saucez was ondervraagd door de gerechtelijke politie op 27 september 1983 inzake de WNP.

Saucez herhaalde dan dat Barbier bekend had deelgenomen te hebben aan de dubbele moord van de Pastorale. Lammers vroeg dan aan Saucez of Barbier ook bekend had wat hem, Lammers, betrof. Deze laatste zou dan aan Saucez en Nemry bekend hebben dat hij ook deelgenomen had aan de dubbele moord en dat hij geschoten had. Het voertuig Peugeot 504 van vader Lammers was gebruikt voor de verplaatsing. Lammers was dan leerling in de Militaire School en was die dag gestraft maar hij zou "de muur gedaan hebben". Hij zou gehandeld hebben op bevel van zijn hiërarchische overste, Marcel Barbier.

Saucez zou dan nog aan de gerechtelijke politie verklaard hebben dat hij deelgenomen had aan de filature van de Herderliedstraat en van de Blaesstraat, in het begin van 1982, samen met Jean-Bernard Pèche en Marc De Joce, onder leiding van Michel Libert. Op bevel van deze laatste had hij ook in februari of maart 1982 een begrafenisplechtigheid moeten bijwonen. Het bleek de begrafenis te zijn van Alfons Vander Meulen. Aan Saucez is nooit gezegd geworden waarom hij die begrafenis moest bijwonen en wie de overledene was.

Aan de gerechtelijke politie bevestigde Jean-Louis Nemry de verklaringen van Saucez maar hij voegde er nog het volgende aan toe: in de loop van 1982 had hij en ook anderen uit de grootspraak van Lammers kunnen afleiden dat Lammers betrokken was bij de moorden van de Herderliedstraat en dat Barbier wellicht ook erbij was, maar er was geen zekerheid. 

Op de avond van 1 oktober 1983 hebben de ouders van Eric Lammers een telefoontje gekregen van de moeder van Barbier die hen ter kennis bracht dat haar zoon bekend had dat hij en Eric Lammers zeer erge feiten gepleegd hadden, dat zij dit niet geloofde en om meer inlichtingen zou gaan de maandag daarop. Eric Lammers was aanwezig bij dit telefonisch gesprek.

Op zondag 2 oktober 1983 heeft Eric Lammers zich dan samen met Marc Vander Meiren naar de woning van Michel De Bondt, ook lid van WNP, begeven, waar hij om herberging vroeg daar hij in grote moeilijkheden verkeerde. De Bondt kon dit niet doen en ze zijn dan met zijn drieën bij Yves Brams geweest die Lammers kende. Brams was geen lid van de WNP maar wist dat Lammers tot het Front de la Jeunesse behoorde. Aan Brams vroeg Lammers daar enkele dagen te mogen blijven daar hij in onmin was geraakt met zijn vader. Yves Brams heeft aanvaard hem te herbergen. Op maandag 3 oktober, in de avond, vroeg Lammers om gevoerd te worden naar het Fort van Dave in de streek van Namen. Yves Brams heeft hem daarheen gevoerd.

De gerechtelijke politie ondervroeg op 4 oktober 1983 de vader Maurice Lammers, alsook Marc Vander Meiren, Michel De Bondt en Yves Brams. Aldus vernamen ze het schuiloord van Eric Lammers.

Deze laatste werd in een bunker van het Fort van Dave aangetroffen op 4 oktober 1983 te 14 uur en hij werd overgebracht naar Brussel waar hij op 5 oktober 1983 ondervraagd werd door de onderzoeksrechter, mevr. Lyna.

Betreffende de dubbele moord van de Pastorale ontkent Eric Lammers iedere deelneming. Indien Barbier hem daarvan beschuldigt, dan is het om iemand anders te dekken, vermoedelijk Michel Libert die in staat zou zijn dergelijke feiten te plegen. Lammers zegt dat hij een alibi bezit voor 18 februari 1982: hij was in de militaire school. 

De onderzoeksrechter plaatst Eric Lammers onder bevel tot aanhouding op 5 oktober 1983. Hij zal in voorlopige hechtenis blijven tot op 27 juni 1984.

Bron: De Bende - Het Rapport | EPO-dossier

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube