1

Topic: Pierre Fievez

Pierre Fievez is de vervanger van Lionel Ruth in de Cel Waals Brabant. Blijkbaar zou hiermee ook van alles aan de hand zijn. Er zou blijkbaar een band zijn tussen Fievez en de CIA.

De Franse wapenhandelaar Patrick Baudry verklaart dat Pierre Fievez bij hem tijdens een huiszoeking een tiental geweren en handvuurwapens in beslag liet nemen. "Ik heb de wapens nooit teruggezien. Toen ik klacht indiende, bleken ze te zijn verdwenen. Fievez werkte voor een buitenlandse geheime dienst waarvan ik de macht aan den lijve heb ondervonden na een conflict met de politicus Paul Vanden Boeynants over een grote wapendeal met een Afrikaans land. (...)"

Bron: De Bende van Nijvel en de CIA | Guy Bouten

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

2 (edited by Boemerang 18-10-2011 14:02)

Re: Pierre Fievez

Dat er nog meer (indirecte) banden zijn tussen CWB en de CIA/Amerikaanse diensten is evident:

"Danielle Zucker (2007). Gelieerd aan de FBI. De Brusselse leerde het vak in de Verenigde Staten. Haar leermeesters gaan haar werk voor de cel van de Bende van Nijvel overigens superviseren."

Profilers van de veiligheidsdienst van Quebec (2004/2005)

Tijdens een colloquium in Canada maakten de Bendespeurders in februari jongstleden kennis met Canadese profilers die met de Amerikanen hebben samengewerkt om de 650 gevangenen te ondervragen die op Guantánamo (Cuba) verdacht worden van banden met al-Qaeda en de Taliban. "Wij zijn overtuigd dat zij ons verder zullen helpen bij de opstelling van het daderprofiel van de Bendeleden'', menen de speurders van de "cel-Jumet''. "Wij zijn in volle voorbereiding van een effectieve samenwerking. Aan de hand van vragen maken de Canadese profilers ons duidelijk over welke elementen uit het dossier ze moeten beschikken om te helpen de Bende te ontmaskeren.''

Bron » nieuwsblad.be

Die Quebeckse lui zijn dus mensen die dan betrokken waren bij de fysieke en psychologische martelingen (als onderdeel van die verhoren) in Guantanamo bay. Het moge duidelijk zijn dat die Guantanamo-verhoren het domein van de CIA zijn! Dat diensten als de FBI, de Quebeckse waterboardprofilers en onze Europese politie en veiligheidsdiensten sowieso allemaal standaard nauw verbonden zijn met, of onderdanig zijn aan de CIA is ook niet bepaald een geheim.

Er hoefde schijnbaar maar gevraagd te worden naar dossierinfo en het werd opgestuurd naar de VS. Terwijl de CIA in principe geld als een van de verdachten (Buslik, Lekeu, FN-Herstal-werknemers, GLADIO, de CEPIC's en de anti-communistische cirkels en ga zo nog maar een tijdje door). Deze profilers kwamen vervolgens met de "noord-Franse ganster"-theorie en met de op zijn minst dubieuze stelling dat de "psychopaat" Killer 23 van de 28 slachtoffers maakte.

Reus werd (alhoewel door de getuigen beschreven als leider, gijzelnemer en doder met zijn Riotgun-1) gedegradeerd tot het hulpje van Killer (de huidige leider, gijzelnemer en doder met diezelfde Riotgun-1). Reus mag tegenwoordig bij wijze van spreken, nog net wat met de geldkoffer slepen. En het werkte, die switch valt schijnbaar niemand op de fora op.

Profilers of spindoctors?

3

Re: Pierre Fievez

Nu zullen er in deze wereld wel een paar Pierre Fievez's rondlopen, maar ik hoop ten zeerste dat het hier niet over dezelfde persoon gaat:

"Een aantal Brusselse collega’s zijn Bouhouche trouwens altijd erg genegen gebleven. De wapenexpert van de Brusselse BOB, Fievez met de bijnaam Pietje Boem, is altijd een goede vriend gebleven van Bouhouche en heeft zonder problemen kunnen deelnemen aan de huiszoekingen bij Bouhouche."

Michel Graindorge en de deken van de advocatenorde Xavier Magnée hebben enkele jaren geleden op een persconferentie de namen van een twintigtal rijkswachters en ex-rijkswachters die - volgens hen - betrokken waren bij de Bende van Nijvel genoemd. Het ging om de volgende personen:

Gringnez, Chang, Poncelet, Marbaix, Depaus, Gombert, Beijer, Bouhouche, Lekeu, Amory, Miévis, Maquet, Pattyn, Trotsaert, Galetta, Fievez, de kolonels Mayerus, Fastrez en Lhost, de generaal Beaurir.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

4

Re: Pierre Fievez

Asjemenou?!

Re: Pierre Fievez

Pierre Fievez was voor hij bij CWB kwam schijnbaar lid van de sectie antiterrorisme van de Brusselse federale politie. Hij volgde daar (anno 2006) al twintig jaar lang de dossiers van wapentrafiek. Hij weet alles van "end-user certificaten" en dergelijke. In dit artikel wordt hij geïnterviewd » mo.be

6

Re: Pierre Fievez

dim wrote:

Asjemenou?!

Zeg dat wel, en het wordt nog beter:

Fievez was in de jaren tachtig adjudant bij de rijkswacht en een echte wapenspecialist. Zijn naam stond in de agenda van Bouhouche. Hij onderhield ook nauwe contacten met Beijer en heeft op zijn aanraden een akte van de valse verklaringen van wapenhandelaar Dekaise opgesteld. Daarbij was het de bedoeling enkele speurders van de BOB van Waver in diskrediet te brengen die in het Bendeonderzoek het spoor volgden naar extreemrechts en naar een groep wapenhandelaars die connecties hadden met de CIA en de Mossad.

(...) Dekaise was woedend (op de speurders van de Waverse BOB) maar Bob Beijer stak hem een handje toe en overhandigde hem een envelop met het rijkswachtlogo en daarin twee pistoollopen, die eerder door Bouhouche in beslag waren genomen bij Marchetto, een vriend van Dekaise. Het volstond dat de Waverse wapenhandelaar beweerde dat de speurders Bihay en Balfroid hem hiermee willen omkopen. De BOB'er Pierre Fievez bood zich na een tip van Beijer aan om de klacht te registreren en stelde een pv op.

Districtcommandant majoor Mouthy verwijderde Bihay en Bakfroid uit de BOB en degradeerde hen tot straatgendarm. Meteen was men twee lastposten kwijt.

Guy Bouten beweert in zijn boek (De Bende van Nijvel en de CIA) dat Fievez als spion was aangeworven door de CIA, net zoals Bouhouche en Beijer.

Nu stel ik mijzelf de vraag hoe zo iemand zo'n functie kan krijgen in een onderzoek waarin hij zelf bijna een verdachte is?

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Pierre Fievez

Ben wrote:

Nu stel ik mijzelf de vraag hoe zo iemand zo'n functie kan krijgen in een onderzoek waarin hij zelf bijna een verdachte is?

Indien het de bedoeling is dat het onderzoek nooit opgelost geraakt dan is dit natuurlijk de ideale manier. De opdrachtgevers van de bendefeiten zetten één van hun eigen pionnen op het onderzoek en de mol doet zijn werk.

Re: Pierre Fievez

Het zelfde met het duikwerk in het kanaal. Ik vind het (als Ollander) onbegrijpelijk dat dezelfde groep duikers weer aan de slag ging. En nu weer Fievez, en in het verleden zijn er al meer schimmigheden geweest.

In Nederland zou dit tot een zee van verontwaardiging leiden. Tot en met vragen in het parlement aan toe. Maar dit kan allemaal in Belgie, zonder gene. Ik zou zeggen Belgen, word eens wakker!

9

Re: Pierre Fievez

Ik heb hier en daar een stukje gelezen in B3. Bouten beweert dat iemand van het gerecht in Brussel beweerd heeft dat Fievez, ... Ik dacht dat Nederland een geloof hechtte aan zeeweringen en niet aan beweringen. Anders was er geen delta-plan geweest. Een bewering dat het nooit meer zou stormen zoals in 1951 was dan wel genoeg.

Re: Pierre Fievez

noorderling wrote:

Het zelfde met het duikwerk in het kanaal. Ik vind het (als Ollander) onbegrijpelijk dat dezelfde groep duikers weer aan de slag ging.

Let op! Het waren niet dezelfde duikers: 1e keer één duiker van de lokale brandweer en in november 1986 onder leiding van de Delta-cel werd er gezocht met een Duitse sonarboot. Een heel verschil zou ik zeggen en waarschijnlijk geen toeval.

PS: in Nederland kan ook veel, verdiep je maar een in de IRT-affaire en dossier Mink K.

Kumbaya, it never hurts to help !