151

Re: Gladio B

En binnenkort gaan ze die jihadisten volop lanceren om amok te maken in ex-Sovjetstaten, Rusland en China. En die laatsten weten dat maar al te goed, vandaar hun interesse in de Syrië-crisis.

152

Re: Gladio B

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov heeft de Verenigde Staten er van beschuldigd Rusland te chanteren opdat het een VN-resolutie zou steunen tegen Syrië. Lavrov verwijt het Westen verblind te zijn door de idee van een regimewijziging in het door oorlog verscheurde land. "Onze Amerikaanse partners beginnen ons te chanteren", aldus Lavrov in een interview met Channel One. "Onze partners zijn verblind door hun ideologische doelstelling van een wijziging van het regime in Syrië, terwijl de doelstelling van Rusland is om het probleem van de chemische wapens in Syrië op te lossen."

Bron » www.hln.be

153

Re: Gladio B

DeadLetterBox wrote:

Wat je zegt Werner, is misschien niet eens zo ver van de waarheid, misschien niet strikt genomen in de zin die jij nu schrijft, maar Osama Bin Laden en zijn kornuiten zijn destijds getraind door de Britse en Amerikaanse geheime diensten en speciale eenheden. Het is wel zeer zeker dat in bepaalde aspecten het terrorisme sinds 9-11 werd misbruikt om dingen te bekomen, misschien wel in de vorm van manipulatie van terroristische cellen, of false flag operaties.

Het is juist dat een buitenlandse agenda, OBL gesteund heeft (toen nog de mudjahedeen), maar men heeft het nooit onder controle kunnen houden met als gevolg een splitsing waardoor de Noordelijke Alliantie is ontstaan en de Taliban. Een zelfde fenomeen zien we met de Taliban en de AQ strekking.

Of dergelijke structuren ook van toepassing konden zijn rond warenhuis aanslagen in België is moeilijk te zeggen. Het is op dat vlak ook eens interessant om de motieven van de laatste aanslag door Al-Chabaab op een Keniaans shoppingcenter van naderbij te bekijken » thinkprogress.org

154

Re: Gladio B

dim wrote:

Generaal Wesley Clark (alsjeblief!) op 2 maart 2007 (!) over een gesprek in het Pentagon, daterend van tien dagen na 9/11 (!) » YouTube

General Wesley Clark reveals the US plan to invade and take over 7 countries, Iraq, Syria, Lebanon, Lybia, Somalia, Sudan, And Iran, before we even invaded Afghanistan. The first part of the plan was revealed 10 days after 9/11 and was expanded to included the other nations. Clark is quoted as saying the invasion wasn't based on links to Al-Queda or any other intelligence reports but just because the US has an army that is great at taking over other nations.

7 landen in 5 jaar tijd was het plan, en het is géén conspiracy nut die hier aan de praat is. Er zit wat speling op de timing en de volgorde, maar: Afghanistan (check), Irak (check), Lybië (check). En terwijl Libanon, Soedan en Somalië onder (voor de publieke opinie) minder opvallende behandeling zijn... en Tunesië, Turkije en Egypte in een soort van update van de Strategie van de Spanning gedropt werden (o.a. salafisten vs. sjiieten; moslimbroeders vs. wereldse politiek, ...) gaat Syrië voor de bijl (met dank aan Al Qaida).

Ik weet het zo niet, maar Israël is ook in dit verhaal weer niet ver af (zie special forces, zie eigenaar van het shoppingcenter). En dat allemaal in een land uit "het lijstje" (het Gladio-B-lijstje, that is) met de gebruikelijke actoren (jihadisten). Ik zal wel weer spoken zien ...

155

Re: Gladio B

Werner wrote:

Het is juist dat een buitenlandse agenda, OBL gesteund heeft (toen nog de mudjahedeen), maar men heeft het nooit onder controle kunnen houden met als gevolg een splitsing waardoor de Noordelijke Alliantie is ontstaan en de Taliban. Een zelfde fenomeen zien we met de Taliban en de AQ strekking.

België speelt een niet onbelangrijke rol in boven genoemde zaken. Via het Eurosystem (bouwproject) dossier kom je bij de Arabische prinsen en de bin Laden clan die in de bouw zaten. In het begin van het Afghanistan conflict steunde Amerika de mudjahedeen in het geheim en moest daardoor aan Russisch wapentuig geraken, anders zou het opvallen dat de USA de mudjahedeen steunde. Dit materieel kwam voornamelijk van Israël via België, in deze context is het Gevelot-dossier niet onbelangrijk.

Tevens waren er Belgische huurlingen actief in Afghanistan. Ook via de heroïnehandel zijn er duidelijke linken met België de gigantische hoeveelheden van die rommel die opeens op de Europese markt verscheen, zie Farcy, Vanden Boeynants, NDB. Tevens als ik me het nog goed kan herinneren is de leider van de Noordelijke Alliantie vermoord door iemand die in België verbleef of iets in die aard. Alhoewel België een zakdoek groot is had ze door de unieke wapenwetgeving een niet onbelangrijke rol in de koude oorlog.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Re: Gladio B

Ja, Mashoud werd kort voor 9/11 vermoord door twee mannen uit Brussel die zich voordeden als journalisten en een bom in een camera hadden verborgen. De aanslag is gefilmd. Het was nutteloos bleek achteraf want het team 'Jawbreaker' was er op korte tijd in geslaagd de Noordelijke Alliantie alsnog zonder Mashoud te verenigen in de strijd tegen de Tali's.

Servo per Amikeco

Re: Gladio B

Dim, DeadLetterbox en anderen sta mij toe om even tussen te komen in het debat rond het strategospelletje in Syrië (met dank aan een collega die zich in deze materie al jarenlang sterk verdiept en documenteert).

Waarom is die vreemde oorlog in Syrië aan de gang? Waarom wil vooral Frankrijk tussenkomen na die recente (ironisch genoeg) gasaanval? Waarom steunt Rusland het regime van Assad? Waarom is de VS Syrië niet binnengevallen? Wel het draait in hoofdzaak om de aanleg van een gaspijpleiding vanuit Qatar naar Europa. Met deze nieuwe pijpleiding zou Europa nl. niet meer zo sterk afhankelijk blijven van de Russische gastoevoer en kan Europa de dure Russische monopolie doorbreken en de gasprijs drukken. Rusland ziet dit niet zitten en zorgt ervoor dat het regime van Assad aan de macht kan blijven. Hoe? Door dit regime te betalen. Die zit nl. in geldnood wegens haar opdrogende olieontginning en haar groot olieverbruik (zie wat verder hieronder).

» Begin van het verhaal in 2011
» Rusland vindt dit geen leuk initiatief

Waarom is de VS Irak binnengevallen en niet Syrië? De VS is als grootste olieverbruiker naarstig bezig om wereldwijd controle te krijgen over de nog resterende olievelden. De olie geraakt nl. stilaan op. De VS beseffen dit maar al te goed en weten dat diegene die de controle heeft over de olievelden de rest van de wereld zal domineren. Maar waarom dus wel Irak en niet Syrië? Omdat er in Irak nog voldoende potentieel aanwezig is om uit de grond te halen. In Syrië is dat potentieel er niet en daarom laat de VS voorlopig Syrië links liggen. Bovendien verbruikt Syrië nu zelf meer olie dan ze zelf ontgint. M.a.w. Syrië moet nu olie importeren terwijl ze die olie vroeger kon exporteren. De inkomsten uit het verleden zijn er niet meer. Nog erger, omdat het verbruik groter is dan de ontginning moet Syrië nu voor olie betalen. Het leven in Syrië wordt dus duurder waardoor de mensen het moeilijk krijgen en makkelijk in opstand komen tegen de huidige regering. Een perfecte broeihaard voor revolutie. Hetzelfde verhaal is aan de gang in Egypte en Yemen. Allemaal landen die tot voor kort altijd olie hebben kunnen exporteren en bijgevolg in het verleden zeer veel geld het land hebben zien binnenstromen. Nu is die instromende geldkraan plots volledig opgedroogd en zitten die landen met een serieus probleem. Het bevolkingsaantal in deze landen is bovendien meer dan verdubbeld(!) sinds 1980. Onderstaande grafieken verduidelijken veel:

http://www.theoildrum.com/files/population-compared-to-1980-population.png
http://www.theoildrum.com/files/syria-oil-production-and-consumption.png
http://www.theoildrum.com/files/egypt-oil-production-and-consumption-v2.png
http://www.theoildrum.com/files/yemen-oil-production-and-consumption.png
http://www.theoildrum.com/files/food-and-oil-prices-are-correlated.png

En waarom volgde de UK de VS in haar plan om Irak binnen te vallen. Wel om dezelfde reden. De UK moet sinds 2004 olie importeren om haar verbruik te garanderen. De oliekoek in Irak zal mooi verdeeld geweest zijn tussen de VS en de UK.

http://mazamascience.com/OilExport/output_en/Exports_BP_2013_oil_bbl_GB_MZM_NONE_auto_M.png

Om het simpel te houden, heb ik hierboven bewust enkel gefocust op de productie en consumptie van olie. Natuurlijk zijn er ook de andere brandstoffen die het verhaal mee beïnvloeden zoals gas, steenkool, nucleaire energie, waterkracht, zonne-energie.

Het ultieme doel van de VS zal inderdaad wel Iran zijn. Een zeer groot land met nog grote voorraden aan fossiele brandstoffen.

Alles in het Midden-Oosten, ook de Arabische lente, draait de laatste jaren puur om de strategie om de macht te behouden of te verwerven over de resterende voorraden aan fossiele brandstoffen en andere grondstoffen. Net zoals in het gezelschapsspel "De Kolonisten van Catan", maar dan in het echt. Dat is volgens mij wat Gladio B is. Het gaat niet enkel maar om de wapenindustrie draaiende te houden (dat is ondertussen wel mooi meegenomen), maar om de macht om de nog resterende fossiele brandstoffen op onze aardbol waarvan de ontginning op een bepaald ogenblik (binnen 10, 20 of 50 jaar?) eindig is. Meer moet men er niet achter zoeken.

Zie ook de opdracht van de US Departement of Energy en het finale Hirsch rapport uit 2005.

158

Re: Gladio B

Helemaal mee eens dat olie een factor is. en vermoedelijk een belangrijke. Maar het is niet het enige dat speelt: het zionisme is een andere. Lees dit indrukwekkende boek eens » amazon.com

Waarin ondermeer uitgelegd en onderbouwd wordt hoe olie niet noodzakelijk steeds de belangrijkste drijfveer is, en hoe dit bv. bij de invasie van Irak lang niet zo doorslaggevend was als meestal wordt beweerd. Sowieso is dit boek een absolute must om te lezen voor wie het Midden-Oosten beter wil begrijpen!

Re: Gladio B

Dim, ik ben van mening dat het Zionisme er inderdaad ook wel wat mee te maken heeft maar dat was dan toch vooral in het verleden het geval. Ik denk echter dat de VS haar beweegredenreden en geopolitieke strategie in het Midden-Oosten sinds 2000 grondig aangepast heeft en dit nu in hoofdzaak te maken heeft met de voorraden aan fossiele brandstoffen.

De wereldbevolking blijft sterk groeien waardoor het totale energieverbruik elke dag maar blijft stijgen en dit terwijl de reserves (olie, gas, steenkool) stilaan maar zeker slinken. Dat zijn de harde feiten. Wie dus de hand heeft op deze reserves voor de komende jaren, zal het het langste uithouden en zal, tot zover er geen volwaardige alternatieve energiebron gevonden wordt, de rest domineren. Bovendien zullen de gevolgen van energieschaarste bijzonder groot zijn (zie het reeds vernoemde Hirsch-rapport). Wij zijn hier in het Westen immers niet meer gewoon om te leven zoals in de Middeleeuwen.

Alles draait in ons leven op elektriciteit (onze manier van leven, onze economische groei, ...). Hoe wordt die massale hoeveelheid aan elektriciteit, die we dagdagelijks nodig hebben, opgewekt? Door elektriciteitscentrales. De meeste elektriciteitscentrales op onze aardbol wekken nog altijd energie op door water in een stoomketel te verwarmen door middel van het verbranden van fossiele brandstoffen. Daarnaast heb je nog de nucleaire kerncentrales (maar probleem met het radioactief afval) en waterkrachtcentrales. Het verbranden van fossiele brandstoffen is nog steeds de belangrijkste manier van energieopwekking. Een collaps in de voorraad aan fossiele brandstoffen zal dus een zeer grote impact hebben. Een impact waarop sommige landen zich op aan het voorbereiden zijn.

Hieronder nog twee linken waarmee ik de discussie over Gladio B hierbij zal laten (we zitten hier immers op een forum rond de Bende van Nijvel en niet rond peak oil problematiek noch rond de buitenlandse strategie van de VS). Een eerste link naar wat Generaal Clark te vertellen heeft over de strategie van de VS in het Midden-Oosten en een tweede naar een artikel van The Guardian:

» Generaal Clark over de oorlog om olie
» Artikel van The Guardian

160

Re: Gladio B

Interessante uiteenzetting Merovinger. Het is nu eenmaal zo dat onze economie een op olie-gebaseerde-economie is. Dat geld niet alleen voor het westen, het is een wereldwijd fenomeen. Het is dan ook niet moeilijk om de link te leggen tussen geweld en een terugvallende toegang tot energiebronnen. Maar... de dieperliggende problemen in Syrië hebben niets met olie te maken, alleen vergroot het sociaal spanningsveld als hun economie begint te stagneren.

Een goed voorbeeld is het ontstaan van het geweld en de chaos na de storm Katrina. Dat had ook niets met olie te maken, maar het geweld heeft zich toch kunnen ontwikkelen. Maar al bij al zal het spannend worden voor wie de laatste jerrycan tankt ...