21

Re: Jean-Luc Baugniet

En of! Lees eens de getuigenis van "Max" van de Dolo, lees eens alle info over Jean-Claude Darville, bekijk het schema van Latinus, lees het rapport Toussaint (usuwiel, Van Den Hove, Michel Beaux yeux, ...), zie nota's van Amory over Gignez (MSN) en huurlingen via Calmette en "contact", hou rekening met het feit van samenwerking tussen WNP en het huurlingenmilieu, zie de relevante posts van Hervé op het Franse forum, ...

22 (edited by the end 14-05-2013 03:08)

Re: Jean-Luc Baugniet

dim wrote:

hou rekening met het feit van samenwerking tussen WNP en het huurlingenmilieu,

Absoluut, en van de huurlingen zit je vlug bij het wapens voor drugsverhaal. De aanwezigheid van Denard en zijn huurlingen groep in Frankrijk in die periode om tegen de ETA te vechten, alsook Ciolini die verwees naar die hoek en ook Bultot en Massagrande (para officier) passen in het plaatje. Zowel Massagrande en Ciolini waren thuis in Frankrijk en bevochten de ETA en mengden zich met de onderwereld Bultot kende beide goed. Bultot kende waarschijnlijk ook huurlingen uit entourage Denard via wapenhandel, veel van die huurlingen in Frankrijk waren er niet alleen om de ETA te bestrijden maar ook om de nieuwe links regering in Frankrijk omver te werpen door het land in rep en roer te zetten.

Eind 81 is men in Frankrijk Denard en zijn mannen beginnen opsporen en oppakken op hetzelfde moment dat men de SAC ontbonden geeft. Een deel is naar Belgie gekomen zie ook bijvoorbeeld Jacques Laffaille of ook Luciano Bender, volk genoeg in en rond Brussel. Zowel Baugniet als Bultot blijken van meer te weten over de Bende van Nijvel en zijn bang, de sporen die in 85 nagelaten zijn en die de link tussen de SVVE, Bultot en Antoine Delsaut aanduiden spreken een duidelijke taal. Speelt Baugniet hier een rol in en geeft bijvoorbeeld: Bultot ook naar Baugniet gebeld voor wapens nadat Delsaut er geen wilde leveren aan Bultot? Beiden Bultot en Baugniet woonden in Sint-Gilles en Baugniet was ook wapenhandelaar.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Re: Jean-Luc Baugniet

Een OCR-scan uit het boek "Illegale wapenhandel":

Jean Baugniet

Uit twee verschillende maar "in het algemeen goed geïnformeerde bronnen - die echter anoniem willen blijven - vernamen we dat de Bernard soms samenwerkte met een Brusselse wapenhandelaar, Jean Baugniet, voor de operaties die hij leidde voor Gévelot. Deze wapenhandelaar is direkteur van de pvba "b.b.v.arms", rue Henri Wafelaerts, 52 te Sint-Gillis, tel. 538.69.40. Hij werd op 23 oktober 1979 te Luik aangehouden voor illegale wapenhandel en door onderzoeksrechter M. Deschamps-Heleire, onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Baugniet bekende dat hij een honderdtal diverse wapens had geleverd, met name via ambassades. Hij veinsde echter niet te weten dat hij daarvoor uitvoervergunningen moest hebben.

Aangezien het parket maar een klein gedeelte van de aanklacht kon bewijzen, moest hij in voorlopige vrijheid worden gesteld. Wij zijn in het bezit van een fotocopie van twee telexen (30) (19/12/78) van banken, met de melding dat Baugniet op zijn rekening van de Bank of America te Londen de som van 925.000 US$ heeft ontvangen voor levering van 100.000 obussen 20 mm Oerlikon m 151, betaald via de Banco nacional de Angola te Luanda en dat deze som werd overgemaakt aan de Bernard via de Banque Nationale de Paris. Het gaat hier om iets meer dan het "honderdtal diverse wapens", dat Baugniet toegaf. Het is Portugees materiaal dat van de hand werd gedaan na de onafhankelijkheid van de kolonies.

Armaco had een verkoopsoptie van de Portugese regering, dankzij de tussenkomst van Ruis Mendez Franco, direkteur van de Delta International Trading Inc, Tenboschstraat 80, 1050 Brussel. Deze Mendez Franco is overigeris ook een militant van extreem-rechts. Baugniet deed een bod voor bbv arms, omdat hij hoopte het materieel weer aan Angola te verkopen via een Antwerpse firma. Als dat was doorgegaan, zouden Portugese wapens aan een ex-kolonie in Afrika weer op het beginpunt zijn aangekomen, via makelaars in Antwerpen, Brussel en Luik! Uiteindelijk heeft Indonesië echter de obussen opgekocht. Het is de Bernard - wie had dat gedacht! - die de transaktie tot stand bracht met de Atlantic Oversea als tussenpersoon en zonder Armaco of Ruis Mendez Franco te betalen! We ontdekten ook dat Baugniet de gewiekste handelaar is die ervan wordt verdacht de BTW-administratie van Ukkel en Sint-Gillis te hebben opgelicht met een fiktieve wapenverkoop aan een ambassade. (31)

Hij is ook betrokken bij het misbruiken van een fotokopie van de vergunning van een wapenhandelaar. (31) Baugniet werkt op drie terreinen: wettige wapenhandel met vergunning, grote internationale clandestiene makelarij - hij heeft vele contacten met ambassades - en volgens de gerechtelijke politie, kleinschalige handel met de onderwereld. De gerechtelijke politie is vooral omwille van die laatste aktiviteit in hem geïnteresseerd, omdat ze vreest dat de wapens tegen haar zullen' worden gebruikt door de onderwereld. Men veronderstelt dat Baugniet zijn wapens aan de onderwereld verkoopt in de CD' bar van Patrick Baudry, rue des Commerçants 13, 1000 Brussel. De vader van Jean Baugniet is hoofdinspecteur bij de gemeentepolitie van Sint-Gillis. Hij is lang nationaal voorzitter geweest van de schietstanden in België. Met een zoon die als wapenhandelaar gevestigd is op het grondgebied van de gemeente, met een echtgenote die, zoals wij verder zullen zien, zaakvoerster is van de pvba BBV Arms, kan men zich de vraag stellen of er geen onverenigbaarheid bestaat tussen het ambtenarenstatuut van Baugniet Senior en de activiteiten van zijn directe familie. Wat er ook van zij, bij de Baugniets lijkt de belangstelling voor wapens wel erfelijk.

Ik heb ettelijke malen geprobeerd in contact te komen met Jean Baugniet om zijn mening over die zaak te vragen, maar ik ben er niet in geslaagd. Via een telefoontje aan de politie van Sint-Gillis kon ik echter wel zijn vader bereiken. Toen ik hem zei dat ik zijn zoon graag wilde ontmoeten, en waarom, antwoordde hij dat zijn zoon de Bernard inderdaad vaag had gekend, maar dat hij nooit met hem had samengewerkt. Toen ik vroeg of hij (de vader), inderdaad voorzitter was geweest van de Belgische schietklubs, antwoordde hij dat hij zich veel met sport had beziggehouden, maar niet alleen met schieten ... Omdat de zoon geen kontakt met me opnam, belde ik de vader weer op om nieuws te vragen. Hij zei me dat hij er met zijn zoon over had gepraat, maar dat die niets met de Bernard te maken had en me dus niets te zeggen had. Ik antwoordde dat ik een bankdokument bezat waarop een storting was vermeld van 925.000 US$ voor de Bernard, voor obussen. M. Baugniet zei daarop dat zijn zoon daar niets mee te maken had. Ik verduidelijkte dat zijn zoon de storting had gedaan. M. Baugniet raakte in de war en beweerde: "ik kan u in elk geval zeggen dat de operatie waarover u het hebt, nooit is uitgevoerd ... "

De politie-inspekteur is dus heel goed op de hoogte van de illegale zaken van zijn zoon en hij wil hem duidelijk dekken. Mooi hoor, vaderliefde (!) (32) Sindsdien echter, heb ik nog meer informatie gekregen. Mevr. Marie Vermotte, de echtgenote van Guillaume Baugniet, is beheerder van de pvba bbv Arms - bijlagen van het Staatsblad 448/4 en 448/23 (1977); 1039/32 (1977) en 1653/30 (1978). Ander detail: het is M. Baugniet, de hoofdinspekteur bij de politie te Sint-Gillis, die bij de BTW-administratie van Ukkel en Sint-Gillis is tussengekomen, opdat de 500.000 fr. BTW van de waarschijnlijk fiktieve wapenverkoop aan ambassades zou worden terugbetaald aan zijn zoon. Sindsdien is de situatie van de zoon veranderd. Hij is bij verstek veroordeeld voor klandestiene verkoop van 300 handwapens aan een Amerikaan te Antwerpen. Bij het onderzoek beweerde hij dat de wapens bestemd waren voor Armand Donnayen toonde hij een bestelbon van deze laatste - gek idee, niet? Langs Antwerpen gaan om wapens te verkopen aan een Luikenaar. Donnay bevestigde dat en toonde een faktuur op zijn naam voor de wapens. Toen hij echter verder werd ondervraagd, bekende hij dat de faktuur en de bestelbon vals waren, zodat Baugniet kon worden veroordeeld

Onlangs werd Jean Baugniet opnieuw aangehouden, dit keer voor deelname aan de fameuze illegale wapenhandel tussen België en extreem-rechts in Frankrijk, in oktober '81. Op 4 oktober werd op de auto-snelweg Brussel-Parijs een auto onderschept met een grote hoeveelheid wapens, voornamelijk pistolen en machinepistolen. In België en Frankrijk werden verschillende arrestaties verricht. In België was één van de beschuldigd en Roger Scheep, de schoonvader van Patriek Baudry, vriend van Baugniet. Deze laatste was overigens één van de medeplichtigen. Hij had 800 handwapens verkocht zonder de verkoper in de registers in te schrijven. Aan de BOB en onderzoeksrechter Lyna, deelde hij alleen mee dat de wapens gedemilitarizeerd waren - zonder dat ze langs de proefbank waren gegaan uiteraard - en verderverkocht op ... de rommelmarkt! De Luikse gerechtelijke politie vraagt zich nu af of men eindelijk de vergunning van Jean Baugniet zal intrekken.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Re: Jean-Luc Baugniet

Extra info over Baugniet van op het forum, link de Staerke > Farcy > wapens, drugs > Bourgerol, ...

Julien de Staerke, broer van Philippe de Staerke. Bijnaam Garçon. Had een huis in Sint-Pieters-Leeuw. Onderhield goede relaties met Jean-Luc Baugniet en wapenhandelaar Patrick Baudry. Was ook dik met Bultot en had contacten met politiewereldje. Zou volgens Bouten wapenleverancier van Johny geweest zijn en een soort go-between tussen boven- en onderwereld.

En van Merovinger:

Jean-Pierre Marino was portier van de Jonathan. Hij wordt gelinkt aan een zekere Gabriël Reich die samen met Jean-Marie Hoggart en Jean-Luc Baugniet deelnam aan verschillende wapentrafieken. Gabriël Reich werd in november 1986 gearresteerd naar aanleiding van een trafiek van 120 kg heroïne. Reich werd samen met de Brusselse drugskoning Michel Dewit al in april 1981 door Interpol gezocht (opsporingsbericht n° 5215 - WGO - 07/1495 van 07.04.1981). Michel Dewit was getrouwd met Simone Menin die Patrick Haemers heeft opgevoed. Jean-Marie Hoggart is de broer van Hans Hoggart (een adjunct van Majoor Bougerol en Majoor van de SDRA, had o.a. opdrachten in Washington).

Bron » Boek G. Dupont "Les Tueurs" edition EPO | Rapport Godbille

En in deze is het zeer opmerkelijk dat Bultot als reactie op het verschijnen van het boek van Guy Bouten in 2008 op het Franse forum schrijft:

Décidément, j'en apprends tous les jours sur moi-même, voici quelques affirmations de Bouten que je tiens a démentir formellement: Il dit que je connais Jean-Luc Baugniez: faux, je ne connais pas ce personnage.

Terwijl ze beiden in dezelfde gemeente wonen en met wapenhandel bezig zijn als ook actief in schietclubs. Waarom reageert Bultot zo?

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

25

Re: Jean-Luc Baugniet

Opnieuw te bekijken (gezien de mogelijke betrokkenheid van Baugniet bij Dekaise/Vandeuren/Van Cutsem/...).

En vooral ook: Baugniet zou in contact gestaan hebben met Michel Wojda (en dus Claude Maxheleau: zie spookhuis Houssière, zie Ronquières, zie De Staerke, ....)! Als dat zo is moeten we hem mogelijk ook als schakel zien bij het inzetten van de De Staerkes. Baugniet zou alles bij elkaar gezet wel eens belangrijk kunnen zijn. En wat als zijn bewering aan Bouten geen bluf was?

Op zijn minst een analyse waard. Laat ons beginnen met zijn netwerk te schematiseren.

26

Re: Jean-Luc Baugniet

Er is volgens Bultot verwarring tussen ene "Jean Baugniet" (marginale wapenhandelaar) en een "Jean-Luc Baugniet" (SDRA). Wat is daar van aan? Zijn er twee homoniemen in dit dossier of betreft het dezelfde persoon?

27

Re: Jean-Luc Baugniet

Correctie: volgens Bultot heet de SDRA-variant "Jean-Luc Baugniez". Quid?

28

Re: Jean-Luc Baugniet

Even herlezen: het zeer interessante gesprek met Baudry in het eerste Bende-boek van Bouten over Baugniet. Baugniet vormt een stevige link met bepaalde leden van de De Staerke-groep. Tel daarbij zijn mogelijke band met Michel Wojda en dus Maxheleau en dus Ronquières. Zou Baugniet één van de weinige constanten zijn (samen met Bouhouche) doorheen het Bende-verhaal, van Dekaise tot Aalst? Was hij één van de voornaamste recruteerders van types zoals Vandeuren, Farkas, Cocu, ...? Wat is zijn band met Darville, Bouchouche, ... en moet hij ook gekoppeld worden aan die andere Bende-daden onder de vermoedelijke vleugels van Calmette/Jean-Claude Darville?

Re: Jean-Luc Baugniet

dim, Baugniet is super interessant in vele opzichten. Vooral mede door de reacties van Bultot, vermoedelijk gaat het over één en dezelfde persoon, nog nergens ben ik het tegengekomen dat het om verschillende personen zou gaan, en Baugniet komt in verschillende boeken en dossiers voor. De reacties val Bultot zijn toch wel heel merkwaardig dat ze elkaar niet zouden kennen dat kan bijna niet, wat wil Bultot niet geweten hebben en waar is hij bang voor.

Baugniet was misschien wel marginaal maar draaide wel mee in internationale wapen en drughandel, zie stukje hierboven van Gabriël Reich en de link met Paraguay, Leroy, Gol, en ook Mendez van ergens begin 80:

Armaco had een verkoopsoptie van de Portugese regering, dankzij de tussenkomst van Ruis Mendez Franco, direkteur van de Delta International Trading Inc, Tenboschstraat 80, 1050 Brussel. Deze Mendez Franco is overigeris ook een militant van extreem-rechts. Baugniet deed een bod voor bbv arms, omdat hij hoopte het materieel weer aan Angola te verkopen via een Antwerpse firma. Als dat was doorgegaan, zouden Portugese wapens aan een ex-kolonie in Afrika weer op het beginpunt zijn aangekomen, via makelaars in Antwerpen, Brussel en Luik! Uiteindelijk heeft Indonesië echter de obussen opgekocht.

Zeer belangrijk voor 85 en 86, vooral als men aan de reacties van Gol denkt. Ook is er via die wereld een duidelijke link naar Zweden. Baugniet, is hij de link met zowel de onderwereld als met extreem rechtse organisaties in België en in het buiten land, en huurlingen en was een persoonlijke vriend van Cooper. En dan heb je ook nog de connectie met Julien De Staerke die ook weer in contact staat met de entourage van Reich, Farcy staat via Dewit. Link met de moord op Vanden Eynde in Beersel?

Men spreekt veel over de financiering van extreem-rechts in binnen en buitenland door overvallen, doch de bedragen die men kan verkrijgen door drughandel zijn gigantisch veel hoger, en de tol die de samenleving er moet voor betalen is nog veel groter. Het marginale karakter van de tak die de drugs verhandelt is niet te beschrijven, en ze zijn zeer goed georganiseerd en gesloten. Door de gigantische grote bedragen is de besmetting met de bovenwereld banken, en voor het witwassen bouw en casino’s heel groot, om een voorbeeld te geven 120 kilo zuivere heroïne waar in de zaak Reich sprake van is, was toen midden 80 goed voor een straatwaarde van 1 miljard en 200 miljoen Belgische frank of 30 000 000€.

Na zijn vlucht naar Paraguay wou men Bultot ruilen voor Reich die in Belgie in de gevangenis zat.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

30

Re: Jean-Luc Baugniet

Als Baugniet inderdaad ook De Pomp bezocht wordt het wel heel warm rond de piste Vandeuren/Van Cutsem voor de vroege eerste Bende-golf. Kunnen we dit geconfirmeerd krijgen? En als die band met Michel Wojda ook nog eens juist zou zijn zie ik een serieuze doorstroming tot in de 2de golf, inclusief Ronquières. Zijn er ergens op de sites PVs beschikbaar waarin Baugniet aan de tand gevoeld wordt? Dat lijkt me nu toch echt een piste om volle petrol te geven. Maar met Gol en de SDRA boven z'n hoofd zal het wel een harde noot geweest zijn om te kraken.

En toch hangt alles op duizend-en-één manieren aan elkaar: de De Staerkes & Farkas, Vandeuren, Kapllan, de motards, Smets, WNP (vooral Lammers, Nemry, Calmette, ...), Darville, Le Jonathan, ... met Baugniet als een soort recruterende spin in het web (eerder dan Bultot die er in gesukkeld is en als zwarte piet gebruikt werd) en de Mossad-associatie Beijer-Bouhouche-Lekeu-Mendez-Buslik om het in goede lijnen te leiden. Dit is alle toevalligheden voorbij. Als je 't mij vraagt: dit moet het zowat zijn. Mogelijk bij de latere aanvallen aangevuld met de sudisten-clan (incl. Luc Bouch.), de borains en de Haemers-bende als bliksemafleiders en misschien huurlingen/rijkswachters om de gaten te dichten.

De kop van jut was een bepaalde strekking van extreem-rechts: Bultot, Dossogne, de Bonvoisin, Delhuvenne, ... De hoofdvraag: waarom werden ze zo hard getorpedeerd door de Staatsveiligheid? Waren deze neofascisten aan het chanteren geslaan (met al dan niet "roze argumenten") en kwam het staatsbelang in gevaar? Was dit de "nébuleuse" die Gol zorgen baarde?