1

De Bende die niet bestaat

Deze theorie gaat over het feit dat de Bende van Nijvel eigenlijk helemaal niet bestaat. Het waren in de meeste gevallen verschillende personen die elkaar niet kenden en om totaal verschillende redenen de overvallen pleegden. Ze kwamen aan hun wapens door deze te huren op verschillende plaatsen in en rond Brussel. Na gebruik werden de wapens teruggebracht naar de verhuurder en kon een andere bende ze gebruiken.

Door het feit dat steeds dezelfde wapens werden gebruikt, leek het alsof er één machtige Bende aan het werk was die iedere keer de politie te snel af was. Dit zou kunnen verklaren waarom er na 1985 geen overvallen en moorden werden gepleegd door de 'Bende van Nijvel'. De meeste grote gangsters en hun bende werden trouwens na 1985 gearresteerd.

Motief » Imitators

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

2

Het valt ook te zien hoe je het bekijkt,de Bende die niet bestaat... Ik denk wel dat er feiten gepleegd zijn,door verschillende personen die elkaar niet kennen. Maar er volgens mij werd de Bende op verschillende niveau's geleid, op crimineel gebied en op hoger niveau. De uitvoerders hadden geen weet van de motieven.

Per opdracht zochten ze mensen in het milieu, betaalden zoveel op voorhand en na de opdracht de rest. De persoon die mensen zocht deed dat in opdracht van de leider. Ik noem hem de Bendeleider (maar eigenlijk stonden er nog mensen boven hem). Voor de wapens en de auto's werd gezorgd (kan ook dat een auto stelen in de opdracht zat of door andere werd gedaan).

De Bendeleider stond ook in contact met de mensen boven hem opdrachtgevers/financieerders. De gangsters kregen hun taken,en moesten hun mond houden. Het kan ook dat de Bendeleider, via zijn zoeker (hij die de mensen opzocht) maar contact had met 1 gangster en dat die de rest moest doorvertellen aan zijn collega's.

In schetsvorm zie ik het zo een beetje:

  • Mensen uit verschillende kringen met een hoge functie die dezelfde ideeën hadden: de Staat destabiliseren bv. politiek, Rijkswachtofficieren, Staatsveiligheid.

  • Contactman=Bendeleider(kan meer dan 1pers. zijn) die een "soort" van Bende moest oprichten. Via de personen boven hem werd voor het geld gezorgd.

  • De Bendeleider had connecties in alle milieu's,hij nam een paar mensen in "vertrouwen". Hij gaf hen de opdracht mensen te zoeken die wilden opdrachten uitvoeren. De mensen die hij in vertrouwen nam,moesten eerst wat kleinere zaakjes opknappen. Misschien gewoon auto's stelen of inbraken hier en daar.

  • De gangsters (uitvoerders) kregen opdrachten,maar er werden ook door anderen (die de doders niet kenden) opdrachten gedaan, bv. voorbereidingen. Auto's stelen, wapens bezorgen. Via de hoogste rang bekwam de Bendeleider ook inside informatie.

Het lijkt allemaal ver gezocht, maar ik blijf erbij dat zo iets alleen maar kan slagen met hulp van bovenaf. Onderzoeken zie gesaboteerd werden,en wat allemaal nog meer. Gewone criminelen zouden geen 22 jaar lang uit de handen van het gerecht kunnen blijven. En zou men bij gewone zaken informatie die men kan bekomen laten liggen (Beijer),voor een gewone naamsverandering. Belachelijk.

Waarom wil men niets over de zaak Zwarts te weten komen? Zogezegd omdat het een oud dossier is (en dat is al een belachelijke zaak), maar de hoofdzaak is denk dat men via dat dossier zaken over de Bende zou te weten komen en dat is wat men wil vermijden. De doofpot in voor eeuwig en altijd. Veel informatie word gewoon achter gehouden (Bultot), normaal vindt ik dat niet.

Met veel informatie word gewoon niets aangevangen. Mensen die meer weten en dat laten uitschijnen, werden koud afgemaakt. Mensen die meer weten worden als fantasten beschouwd... Het is een onderzoek dat er nooit één is geweest.

Dit sluit aan met een post die ik eens gemaakt heb op MSN en ik quote:

Kan het zijn dat in de tweede golf van overvallen die beginnen in 1985 we te maken hebben met "Copy Cats" van de eerste overvallen die hoogst vermoedelijk worden toegeschreven aan de groep Filiere Boraine van Adriano Vittorio?

De 2de golf van overvallen worden driester en op een meer militaristische wijze uitgevoerd. In de eerste golf kan er duidelijk gezien worden dat de overvallen meer te doen waren voor het geld met bedragen van 600.000 Bfr en meer met vrij geringe slachtoffers, waarbij de 2de golf het meer te doen was om te doden en geweld dan om het geld. Na de verklaringen (en ook de enigste) van de heren misdadigers Michel Cocu, Michel Baudet en Adriano Vittorio worden de basis tactieken van de eerste golf overvallen uitgevoerd in de 2de, alleen met het verschil dat het direct schieten om te doden was en de militaristische manier waarop de overvallers te werk gingen. Dit kan blijken uit eerdere post in dit forum en getuigen verklaringen.

4

mdanielsUK wrote:

De 2de golf van overvallen worden driester en op een meer militairistische wijze uitgevoerd.

Ik volg deze theorie niet helemaal. Als je kijkt naar de feiten in Waver of Nijvel, dan moet je vast stellen dat het daar gaat om professionele moordenaars die met een duidelijk doel een overval plegen. Deze theorie geldt ook voor bijvoorbeeld de overval in Temse. Zeker in Nijvel zie je dat het direct 'schieten om te doden' was.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

5 (edited by Koen 09-12-2008 03:53)

Allé, beziet de timing eens van de belangrijkste feiten voor het onderzoek. En kijk naar de namen: de 2 taxichauffeurs, de link naar Charly de Pauw via het echtpaar Fourez-Dewit, Finné en zijn banden met Bouhouche-Beijer. Dat is het ene pijltje na het andere dat wijst in de richting van Bouhouche-Beijer en de omgeving rond Vanden Boeynants. Moet er nog zand zijn? Wellicht een monsterverbond tussen enerzijds de persoonlijke agenda van dit allegaartje en anderzijds de agenda van de CIA en NAVO.

Wat is de link tussen Fourez-Dewit, en De Pauw?

7

patrickhaemers wrote:

Wat is de link tussen Fourez-Dewit, en De Pauw?

(...) Die cassette zou obscene beelden bevatten en verschillende belangrijke figuren zouden erop figureren. Charly De Pauw zou voor die cassette 140 miljoen frank betaald hebben. Een kopie van die cassette zou in het bezit zijn van een notaris. Adjudant Goffinon van de Brusselse BOB, belast met het onderzoek in Nijvel, gelastte zelfs een onderzoek naar de omstandigheden waarin de magnaat overleed. Volgens een bepaalde hypothese zou het paar Fourez-Dewit in de nacht van 16 op 17 september 1983 in het bezit geweest zijn van deze cassette. De Bende zou de videocassette uit de kofferruimte van de Mercedes van Fourez hebben genomen tijdens de moordpartij.

Feiten » Nijvel

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube