1

Topic: BROC

Brabant Reserve Officer Club (BROC) werd opgericht in december 1975. De organisatie groepeerde conservatie militairen die geobsedeerd waren door het "communistisch gevaar" en die wensten een leidende politie rol te spelen.

Ze zou banden hebben met CEPIC en Latinus zou deze club bezocht hebben.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

2

Re: BROC

In de jaren zeventig wordt Latinus lid van de BROC, de Brusselse club van reserve-officieren. Daar leert hij luitenant-kolonel Gaspard Vuylsteke kennen, een sleutelfiguur in het door minister van Defensie Paul Vanden Boeynants opgerichte Speakersbureau. Een andere belangrijke figuur in de BROC is de toenmalige commandant van de infanterieschool, een officier met stamnummer 47395: Paul Detrembleur. Van 1 juli 1981 tot 30 oktober 1984 was kolonel Detrembleur de chef van de SDRA. Na zijn pensionering op 1 januari 1985 werd hij de verbindingsman tussen het officiële Belgische Gladio-netwerk en de NAVO.

Bron: Gladio-Netwerk | Hugo Gijsels

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

3

Re: BROC

(...) Ook Latinus was een reserveofficier. Hij zat in de Brusselse vriendenkring voor reserveofficieren BROC (Brussels Reserve Officers Club), waar hij relaties aanknoopte die hem later in contact brachten met bepaalde inlichtingendiensten. Volgens De Bock zou BROC opgericht zijn onder impuls van Vanden Boeynants. De ledenlijst van die club was indrukwekkend, velen komen later in contact met extreemrechts. Een bloemlezing:

“Naast hemzelf als lid vindt men op die lijst een ganse reeks namen die men kan situeren als militairen uit de inlichtingendiensten, of als reserveofficieren uit uitgesproken rechtse hoek. Namen zoals Jean-Marie Borsu, een inspekteur (sic) van de gerechtelijke politie in Brussel wiens broer sedert jaren aan het hoofd staat van de extreemrechtse Europese Partij/Parti Européen (EPE), Pierre Eveillard, een kabinetsmedewerker van Defensieminister VDB, Jean-Pierre Dutry, de schoonzoon van VDB (…) Freddy Stolting, een extreemrechtse militant in de PSC uit de jaren zestig die later reservekolonel werd bij de Rijkswacht. (…) Of ook nog Paul Detrembleur, een man die na 1980 chef wordt van de militaire inlichtingen-en aktiedienst (sic) van het leger, de SDRA. En dan is er vooral de ook politiek aktieve (sic) luitenant-kolonel Gaspard Vuylsteke die later nog een zekere reputatie zal krijgen door de publikatie (sic) van een open brief aan SP-voorzitter Karel Van Miert in verband met de rakettenkwestie. In de jaren 1980/1984 was hij overigens verbonden aan de NAVO. Als Latinus de BROC frekwenteert (sic) is Vuylsteke al een belangrijk lid van het zgn. Speakersbureau op Landsverdediging waarvan de koördinatie (sic) berust bij majoor Bougerol. Van Latinus en Vuylsteke naar Bougerol is een kleine stap.”

Het citaat wijst een opvallende link aan tussen het leger en de extreemrechtse hoek. Waar De Bock zijn bronnen haalde, vermeld hij jammer genoeg niet. De Bock vergat hier ook de naam te vermelden van Paul Vankerckhoven, die ook lid was van BROC, en die reeds behandeld werd in het hoofdstuk over extreemrechtse netwerken. Verder is het ook opvallend dat Latinus in 1980 nog werd gepromoveerd tot luitenant in het reservekader. Hij had toen reeds een extreemrechts parcours afgelegd in het FJ.

Bron: De Westland New Post: Pop-up van een veranderende samenleving? (thesis) | Lander Van de Sompel | 2017

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube