Re: Christian Smets

Smets doet in de volgende Franse documentaire over de geheime legers van de Nato toch wel een heel  merkwaardige uitspraak over de verhalen over zijn mogelijke betrokkenheid bij het geheime Gladioleger van de Staatsveiligheid, zijn manipulatie van extreem-rechts en de Bende van Nijvel (het Belgische luik begint op 27'33", de uitspraak van Smets begint op 33’33”):

"Ce que je vais vous dire: c'est qu’on n’a toujours pas trouvé le début de commencement d’un indice trente ans après. Et là j’en reste la. On n’a rien! Si on n’a rien - je suis désolé mais on peut me considérer comme suspect tant qu’on veut - on n’a rien, DONC je suis innocent. Et là point final."

Eigen vertaling:

"Wat ik u zal zeggen: is dat men dertig jaar later nog altijd geen aanvang van begin van bewijs heeft. En ik laat het daar. Men heeft niets! Als men niets heeft - het spijt me maar men mag mij zolang men wil beschouwen als verdachte – men heeft niets, DUS ben ik onschuldig. Punt andere lijn."

Ik vind dit een heel merkwaardige uitspraak. Moest hij echt onschuldig zijn waarom zegt hij niet gewoon: "Ik heb daar niets mee te maken, ik ben onschuldig." Hij zegt, zoals zijn vroegere baas Albert Raes, iets helemaal anders (!!): "Men heeft niets, DUS ben ik onschuldig." Betekent dit dat er dan toch nog altijd iets moet gevonden worden in zijn richting? Heeft Smets er wel degelijk iets mee te maken maar wordt dat bewijs maar niet gevonden en zal hij het pas toegeven de dag dat het bewijs gevonden is?

Het kan toeval zijn maar ik merk ook op dat hij bijna dezelfde bewoording gebruikt als Opus Dei in haar brief van 1989 als reactie op de uitspraken van speurder Guy Dussart voor de Bendecommissie. Geeft Smets met zijn uitspraak tegelijkertijd een boodschap naar anderen toe?

Let ook wat verder in de documentaire op op de anonieme getuigenis van een collega (Michel Dufrane?) van Smets die aanhaalt dat Smets hem heeft aangesproken om deel uit te maken van een speciale niet-officiële sectie P van het stay-behind netwerk. Deze collega verduidelijkt dat er enerzijds het officiële stay-behind netwerk was, dat weliswaar zeer geheim was maar officieel, en anderzijds een niet-officiële sectie. Deze sectie werd op vraag van Albert Raes opgericht om heel bijzondere 'kromme' karweien uit te voeren. Die collega vertelt verder dat hij effectief een aantal ‘vuile’ zaken heeft gedaan en gewrongen was om dit niet aan de gerechtelijke of politiediensten te melden.

Re: Christian Smets

We zien hetzelfde vreemde refrein bij Raes en Smets : 'Jullie heb geen enkel bewijs gevonden van wat wij - tenandere niet - gedaan hebben...' hmm

43

Re: Christian Smets

Dit soort uitspraken doe je volgens mij alleen als je het heet onder je voeten voelt worden ...

44

Re: Christian Smets

Ik denk ook dat het gloeiend heet onder hun voeten is! Eerst Lammers zijn getuigenis, dan Libert die ontkent en andere beschuldigd, plus de getuigenis van Joel, en nu dit ongeziene tafereeltje. Ik maak er van uit dat die mannen in hun eigen wereld leven en zich oppermachtig voelen! Hoe kan dit nog in 2015? Bij mij komt het er op neer dat ze denken iedereen een dienst te hebben bewezen. Voor de slachtoffers en nabestaanden moet dit een serieuze kaakslag zijn!

Re: Christian Smets

Feit is toen Barbier opgepakt werd in augustus 83 de staatsveiligheid in rep en roer stond.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

46

Re: Christian Smets

Als ze allen hetzelfde refreintje zingen, dan wil dat zeggen dat ze het liedje opnieuw goed hebben ingestudeerd? Het is spijtig maar als deze mensen zich dit tafereeltje in 2015 nog altijd kunnen permitteren, dan zijn wij uitgezongen! Nogmaals het ontbreekt ons hier aan goede onderzoeksjournalistiek!

Re: Christian Smets

Als je sec kijkt naar de uitspraak: "er is geen bewijs, dus zijn we onschuldig", dan zou je dat als typisch kunnen bestempelen of als je er met argwaan naar kijkt zou je het verdacht kunnen noemen. Echter als zulke opmerkingen komen nadat er al een tijd een discussie, onderzoeken en geruchten zijn geweest, dan is die houding van beter te begrijpen. Ook wiskundig. Want de kans dat alle genoemde personen bij de Bende betrokken zijn, is gewoon verwaarloosbaar klein. Dus een paar van deze mensen op zijn minst, liegen niet.

48

Re: Christian Smets

Maak u geen zorgen, volgens Christian Smets heeft extreem-rechts/WNP niets met de Bende van Nijvel te maken:

(...) Bij het vorenstaande moet tot slot wel worden aangetekend dat het lid van de staatsveiligheid dat opereerde in dekring van de WNP, Christian Smets, voor de eerste parlementaire onderzoekscommissie heeft uitgesproken dat:

"(hij) geen aanwijzingen (heeft) gevonden voor de betrokkenheid van WNP bij de zware criminaliteit. Hij ziet geen extreem-rechtse groep die hiervoor in aanmerking zou kunnen genomen worden. Het valt echter niet uit te sluiten dat bepaalde individuen uit het extreem-rechtse milieu hiertoe aangetrokken kunnen geweest zijn."

Bron: Verslag Tweede Bendecommissie (bijlage 1 en 2)

Zo'n uitspraak is natuurlijk niets waard als je als commissaris zelf betrokken bent bij de activiteiten van Westland New Post.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

49

Re: Christian Smets

Tijdens een huiszoeking bij de Staatsveiligheid op 24 april 1989 vond men in het bureau van Smets vertrouwelijke info over Calmette, Beijer en ARI, maar ook een adreskaartje van het detectivebureau van Beijer. Toen men Smets om uitleg vroeg, repliceerde hij met: "Iedereen kan dat in mijn bureau hebben gelegd." Smets kreeg het moeilijk, maar beet van zich af door collega Gerald Damseaux ervan te beschuldigen dat hij de voorwerpen in zijn bureau had verborgen om hem te compromitteren.

Bron: De Bende van Nijvel - verraad, manipulatie, geheime diensten | Guy Bouten

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

50

Re: Christian Smets

In mei 1987 kwam het Assisenhof van Brabant, dat belast was met het onderzoek naar de moord in de Herderliedstraat, in het bezit van een document van de hand van Christian Smets. Het betrof een ontwerptekst voor het artikel dat in augustus 1980 in het extreem-rechtse tijdschrift Nouvel Europe Magazine verscheen. Het is zoals gezegd een interessant stuk. De auteur vloog onder de titel 'Een geur van Havana' heftig uit tegen het extreem-linkse tijdschrift Pour. Dit klad zou door Christian de Roock, die toen inspecteur was bij de brigade van Smets, in zijn kast "vergeten zijn".

Toen Smets in de getuigenbank verscheen, verklaarde hij: "Dit document zegt me niks. Dit lijkt wel mijn handschrift, maar ik heb geen artikel geschreven voor Nouvel Europe Magazine." De verklaring, die onjuist bleek te zijn, leverde Smets samen met zijn deelname aan de 'Operatie Esperanza' een tuchtsanctie op: zijn uitbetaling werd acht dagen opgeschort en bovendien zakte zijn beoordeling van 'zeer goed' naar 'goed'. Het was Joseph Kausse, collega van Victor Massart, die de ontwerptekst aan het gerecht had bezorgd.

Op 7 april 1988 legde dezelfde Joseph Kausse zijn getuigenis af voor commissaris Dorpe van het Hoog Comité van Toezicht. Hij verklaarde: "U moet weten dat Smets en zijn adjunct De Roock sympathisanten waren van uiterst-rechts. (...) Smets was rond 1980-1981 de minnaar van de echtgenote van dokter Pinon, bij wie er seksfuiven georganiseerd werden waarbij hooggeplaatste personen in opspraak werden gebracht. "

Bron: De Staatsveiligheid, geschiedenis van een destabilisatie | Christian Carpentier en Frédéric Moser

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube