Dus een gecreëerde mythe dat bende verhaal? De Groene Amsterdammer schreef op 23 oktober 1996 al dat de Bende van Nijvel ook fungeert als een doodseskader.

12

Eenhoorn, volgens mij sla je de nagel op zijn kop! Ik denk ook in de richting van een groep die fungeerde als een soort doodseskader maar dan met een naamkaartje. Ze hebben steeds dwaalsporen aangelegd en af en toe eens een crimineel bij betrokken voor wat vuile klusjes en eenmaal het klusje gedaan dan kreeg hij toevallig een ongeluk of pleegde hij ook toevallig zelfmoord of werd hij geliquideerd (met rond hem nog wat onschuldige slachtoffers om vooral geen argwaan te wekken).

DeadLetterBox, ik dacht dat het een ex-vriendin betrof, en dus niet zijn vrouw.

DeadLetterBox wrote:

De aanwezigheid van dergelijk spoor wekt volgende vragen op:

1. Indien het spoor aanwezig is omdat Bultot mededader is:

 • Waarom zou Bultot het nodig vinden om enkele spullen achter te laten op een locatie/wijze waarvan iedereen weet dat het vroeg of laat zal gevonden worden?

 • Als Bultot deelnam aan de actie, waarom zou hij dan tijdens die actie, tijdens het dumpen van spullen, in het bezit zijn van dergelijke vreemde objecten als geschreven tekst van zijn vrouw? of een foto?

 • Waarom zou een dader van feiten, met een zekere kennis van zake zoals Bultot, het risico nemen om dergelijke spullen in een bos te laten liggen waar ook andere sporen gevonden zijn?!

2. Indien Bultot geen mededader is:

 • Een onbekende partij heeft baat bij het leggen van een spoor naar andere personen

 • Bultot is door zijn profiel en de kringen waarin hij zich begeeft een geschikte valse vlag "dader" of bliksemafleider

 • Het zou verklaren waarom de gevonden sporen uit dergelijke bizarre items bestaan, de legger van het spoor had mogelijk maar een beperkte beschikking over spullen die naar bepaalde personen kon leiden. Men zou ter voorbereiding een aantal spullen moeten ontvreemden om deze valse sporen te leggen en dan moet men het doen met wat men heeft kunnen meegraaien.

 • Zelfs indien Bultot een alibi kan voorleggen, zal het vinden van deze sporen voor aanzienlijke verwarring zorgen in heel het dossier en twijfel zaaien

Voor mij zijn al deze flagrante sporen van snippers en boekjes en andere spullen in heel het dossier één van de meest overduidelijke aanwijzingen van een valse vlag operatie. Welke dader zou het nodig vinden om spullen na een overval te dumpen in een bos, waar hij ook persoonlijke spullen dumpt die zijn identiteit kunnen verraden?! Iemand als Bultot, als die al de zin had om geschreven tekst van zijn vrouw mbt een conferentie weg te gooien, zou hij dit dan werkelijk in een bos gaan dumpen?! Waarom niet gewoon in de vuilbak of verbranden in een haardvuur? Zou jij dit doen als je zelf uitvoerder was van de Bende van Nijvel?

Als we de hokjes gaan afvinken naar het meest waarschijnlijke, dan lijkt mij de optie van de valse sporen de meest aannemelijke.

Je vergeet nog een derde doch niet onbelangrijke en schrikbarende mogelijkheid DBL. Namelijk dat er door de daders helemaal geen sporen naar Bultot werden gelegd in het bos van Houssière maar dat de onderzoekers op een bepaald ogenblik zelf de link papiersnippers/geschrift/foto/Bultot gemaakt hebben omdat het nu eenmaal in het kraam of de piste paste van diezelfde onderzoekers (een beetje zoals die link diefstal van de Golf in Erps-Kwerps/Salesse/Houssière/Bende van Nijvel). Zie nl. wat Bultot zegt over het handschriftenonderzoek van de papiersnippers. En dan vallen we natuurlijk terug op de manipulatie van het onderzoek (door speurders of magistraten en niet door de daders), wat nog veel erger is.

Origineel gevonden Merovinger. Mijn vraag blijft dan echter: hoe wisten ze dan dat de snippers bij de speurders zou belanden? Zaten die motorcrossers dan ook al in het complot? Wat als het die dag geregend had en de snippers onleesbaar waren geworden? Zoeken we er misschien niet te veel achter?

Terechte vraag Noorderling, dus aan Ben de vraag is de opgemaakte pv. over motorcrossers bekend? Gezien het complexe verhaal van de bende zou het me niet verbazen dat dit in elkaar is geknutseld.

noorderling wrote:

Origineel gevonden Merovinger. Mijn vraag blijft dan echter: hoe wisten ze dan dat de snippers bij de speurders zou belanden? Zaten die motorcrossers dan ook al in het complot? Wat als het die dag geregend had en de snippers onleesbaar waren geworden? Zoeken we er misschien niet te veel achter?

Je begrijpt me verkeerd noorderling. Met die derde moeilijkheid beweer ik niet dat speurders doelbewust de snippers in het bos hebben gelegd of dat deze snippers zeker en vast bij de speurders moesten geraken. Door de motocrossers is er effectief en volledig toevallig iets gevonden. Als die motocrossers dat niet hadden gevonden of de snippers helemaal opgebrand of onleesbaar zouden geweest zijn dan zou er van deze vondst absoluut niets te melden zijn in het Bende van Nijvel-dossier. Tenzij het echt volledig in het midden van een pad lag dat elke dag druk bewandeld of met moto's bereden werd. Of dat de motocrossers mee in het complot zaten wat ik eigenlijk uitsluit.

Wat ik wél in dit dossier mogelijk acht is dat speurders op een bepaald ogenblik, op basis van andere informatie, hun focus hebben gelegd op Bultot en diens entourage, dat ze rond Bultot een hypothese aan het uitwerken waren, dat het hen daarbij perfect uitkwam indien een concreet bewijs in de richting van Bultot zou wijzen en dat ze dan ook de expert beïnvloed hebben (zoals bijvoorbeeld Bouhouche de expert Dery trachtte te beïnvloeden) opdat deze zou aantonen dat het het handschrift van de vriendin van Bultot betrof terwijl het misschien louter het handschrift van Mariette uit Ittre is dat door één van haar broers in het bos opgestookt werd.

Maar zoals gesteld betreft het louter een mogelijkheid (boven de twee van DeadLetterBox) en zeg ik niet dat het zo is. Ik maak mij enkel deze bedenking op basis van de verklaringen van Bultot en de resultaten van de tegenexpertise die stellen dat uit het weinige materiaal niet kan opgemaakt worden dat het effectief het handschrift van Falkenburg is.

Vergeet daarbij niet dat wie toen als eerste de Bendeleden in de bak zou krijgen, met alle eer zou bedolven zijn en de nationale held zou geworden zijn. Die wedren tussen onderzoekers heeft het onderzoek dan ook absoluut geen deugd gedaan. En dat er vreemde zaken gebeurd zijn in het onderzoek is ondertussen meer dan eens aangetoond (zie de verslagen van de twee commissies en bijvoorbeeld de vondst van de zakken in Ronquières).

18

Intussen leert Bultot een vrouw kennen die werkzaam was op het kabinet van de Minister van het Brusselse gewest, Cecile Goor, met name Claudine Falkenburg, gehuwd met de Nederlander Axel Van Reijsen (1). Voorheen was Falkenburg tewerkgesteld als ambtenaar op het ABOS (2). Op het moment van de kennismaking, via haar zus, was de vrouw gedetacheerd naar het kabinet van Goor. Bultot start een relatie met Falkenburg, die het secretariaat van de Phenix van Alice V. overneemt. Het is Falkenburg die de toespraken over practical shooting uitschrijft, die Bultot regelmatig gaat houden. Zo ook die ene toespraak die hij hield in februari '84, dezelfde maand dat hij naar New York reisde om, naar eigen zeggen, zijn tante Rita te bezoeken en correspondentie over te brengen. (...)

Wanneer Bultot wordt gearresteerd in verband met de heling van de Wieze-kasbons, wordt ook Falkenburg ondervraagd. Deze technicienne in de scheikunde is immers lange tijd intieme vriendin geweest van Bultot. Grafologisch expert Guillaume vergelijkt de gevonden notities met het handschrift van Claudine Falkenburg en komt tot de vaststelling dat er opvallende overeenkomsten bestaan tussen beide. Falkenburg ontkent niet dat het eventueel notities zijn van haar hand. Ze stelt echter niet te begrijpen hoe die papieren daar zijn verzeild geraakt, en ook meent ze toch verschillen te ontdekken tussen haar huidige handschrift en de geschreven tekst. Gaat het om een oud stuk?

Als secretaresse van de Phenix schreef Falkenburg een tijdlang de toespraken uit die Bultot her en der gaf over practical shooting. Zijn de notities afkomstig van één van die toespraken? Sommige onderzoekers geloven dat het gaat om een stuk van een tekst uit een spreekbeurt die Bultot gaf in februari '84. Blutst stelt dat zijn aktetas in '84 in de schietclub van Evere werd gestolen, incluis deze toespraak.

Onmiddellijk wordt aan Falkenburg, die op dat moment werkzaam is als ambtenaar op het departement van Cécile Goor, gesuggereerd een ontslagbrief te schrijven, ingeval er zich in de nabije toekomst problemen zouden voordoen. Bultot verneemt dat en vraagt aan een bevriend advocaat van PSC-huize om op het kabinet van Goor te interveniëren en het ontslag te vermijden. Het ontslag wordt geweigerd, maar ondanks dat, verlaat Falkenburg toch het kabinet.

De speurders zitten met een immens probleem. Waarom hebben de moordenaars van Nijvel precies op de plaats waar de aantekeningen van Falkenburg werden verbrand op 9 november '85, één dag later de wapens en de buit in het water gegooid? [De auteurs gaan met deze zin een beetje kort door de bocht, Ben] Heeft men Bultot en Falkenburg in opspraak willen brengen? Is de gehele puzzel die in La Houssière aan de speurders werd aangeboden opgezet spel? Sommigen denken van wel. Anderen zijn eerder geneigd te geloven dat Bultot meer weet van hetgeen 'Bende van Nijvel' genoemd wordt.

Bron: De Bende, een documentaire | Paul Ponsaers en Gilbert Dupont

Noten: 

 1. Deze Axel Van Reijsen had een videozaak op de Sleeckxlaan in Schaarbeek en was betrokken bij de heling van gestolen video-apparatuur door Bultot, Van Esbroeck en Salesse. Hij werd daar ook bij verstek voor veroordeeld. Het toeval wil dat in het bos van La Houssière ook afstandsbedieningen werden gevonden » Forum

 2. ABOS: Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking. Zie bv. ook de affaire-Modulmed.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Inderdaad Merovinger, 3 opties dus. Waarvan ik er 1 uitsluit: dat Bultot zelf de sporen heeft gelegd.

In mijn optie waarbij de daders de schuld in Bultot zijn schoenen steken hou ik rekening met twee pistes:

 1. Bultot is tot op zekere hoogte betrokken bij de Bende van Nijvel (al dat niet met zijn eigen medeweten) maar is geen "veiligheidsrisico", men wil hem uit de weg omdat hij een last is of omdat hij te dicht bij bepaalde leden staat of misschien zelfs omwille van een persoonlijke vete uitgekozen. Door hem verdacht te maken is zijn geloofwaardigheid aangetast en is hij dus als potentieel getuige "geneutraliseerd".

 2. Bultot staat volledig buiten alle feiten en is na een onderzoek van de spindokters van de Bende van Nijvel, uitgekozen als onfortuinlijke bliksemafleider.

Gezien Bultot zijn achtergrond vermoed ik dat de eerste piste hierin een grotere kans maakt. Volgens mij kende Bultot, waarschijnlijk onbewust, enkele sleutelfiguren en had hij zelfs persoonlijke problemen met deze mensen. Hij was voor hen de juiste man op de juiste plaats met het juiste profiel.

Servo per Amikeco

Alle personen die de intentie zouden gehad hebben om te praten of zelfs loslippig zouden zijn, werden op non-actief geplaatst: Van den Eynde, Angelou, Finné, Fourez, De Wit, Mendez, van Camp, ... en Bultot dan niet?