11

Re: Wackenhut

(...) En er werd verteld dat de mensen die voor Wackenhut 's nachts de bewaking van City II deden, enige tijd werden uitgerust met riot guns. Van enige verificatie van deze berichten en geruchten blijkt in het strafdossier echter niet.

Bron: Verslag Tweede Bendecommissie (bijlage 3)

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

12

Re: Wackenhut

(...) Calmette was buiten zijn instructeurschap bij FDJ [Front de la Jeunesse] en WNP ook instructeur bij Wackenhut. Aldaar heeft  hij een speciale ploeg opgeleid, welke voornamelijk bewakingen deden ten voordele van de Britse en Amerikaanse ambassades. Zij waren opgeleid voor de-bugging, bomb-researsch, defense against terrorist attacks, counter terrorist driving course, karate en kendo en tevens opgeleid als commando (trainigs- en vormingskampen te Marche-les Dames).

Tot deze bijzondere ploeg van Wackenhut behoorden:

Deze bijzondere ploeg trad altijd op in uniform van Wackenhut en werd door Wackenhut betaald. Naast deze speciale équipe had Calmette nog een "eigen" ploeg, welke altijd optrad in burger.

Bron: Vervolg PV 4.001 | 5.12.1985 van de BOB van Gent

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Wackenhut

Hierbij een uittreksel van een door K& gescand artikel van 'Halt'. Ik heb geen idee van de datum van het artikel:

Het mag niet, maar het gebeurt wel

Er bestaan verscheidene voorbeelden van privé-bewakers die hun bevoegdheden te buiten gaan. Ook de pers heeft hier herhaaldelijk op gewezen. Een bekend voorbeeld is het optreden van bewakers van Wackenhut Belgium in City 2. Vanaf 28 januari 1980 door 7 Wackenhut-bewakers , met gummiknuppels en walkie-talkies, bewaakt.

Een bloemlezing:

  • 29 januari 1980 : 5 scholieren worden geïdentificeerd en bedreigd door bewakers van Wackenhut.

  • 2 maart 1980 : een jongeman wordt geïdentificeerd, geslagen en bedreigd door bewakers van Wackenhut.

  • 7 april 1980 : 13 jonge immigranten worden gefouilleerd, geïdentificeerd, bedreigd en geslagen door bewakers van Wackenhut.

  • 27 mei 1980 : een tiental jongens worden geïdentificeerd en bedreigd door bewakers van Wackenhut. 

Wackenhut Belgium was een filiaal van de multinational The Wackenhut Corporation. Anno 1980 had die gigantische bewakingsfirma 27.000 personeelsleden. Destijds zaten in de raad van beheer van The Wackenhut Corporation (ex)agenten van het FBI, (ex)-legerofficieren, een voormalige direkteur van de US Secret Service, de vice-voorzitter van Lockheed Aircraft Corporation. Genoeg kontaktpersonen om bewakingsopdrachten in de overheids- en privésektor te krijgen, dat is duidelijk.

Wackenhut Belgium was sinds 1972 aktief in België. Benevens City 2 had zij ook kontrakten met bijvoorbeeld EURATOM en de ambassade van de Verenigde Staten. Vanaf 1974 had Wackenhut Belgium een uitzondering op het verbod van privémilities verkregen. Op het ogenblik van hogergenoemde feiten bezat zij echter geen uitzondering meer, zodat zij ook op dat vlak illegaal optrad!

Bovendien bestond het Wackenhut-team in City 2 niet bepaald uit zogenaamd doorsnee burgers. Marcel Barbier (gewezen lid van Front de la Jeunesse, lid van Westland New Post, tot levenslang veroordeeld wegens een dubbele moord) was één van hen. In een BRT Panorama-uitzending over privé-bewaking (24 april 1980) kon men hem trouwens "bewonderen". Tijdens een huiszoeking in Barbiers woning op 16 augustus 1983 ontdekte de politie kilo's dokumenten geheime militaire dokumenten (waaronder gekodeerde NAVO-boodschappen) , lijsten van geficheerde personen, gedetailleerde aanvalsplannen en gedetailleerde plannen van City 2.

Ook Jean-François Calmette moet worden vermeld: hij had de leiding over het Wackenhut-team, dat door hem was opgeleid. Deze gevechtsdeskundige heeft bovendien ook leden van de speciale interventie-eenheid Dyane en leden van het Front de la Jeunesse en Westland New Post opgeleid.

Wackenhut is sinds 20 maart 1984 [?] niet meer in België aktief. De City 2 wordt nu door een andere privé-bewakingsfirma én een eigen bewakingsdienst bewaakt. Maar een Brusselse politieman vertelde ons dat ook de huidige privébewakers hun boekje te buiten gaan.

Heeft er iemand toevallig de Panorama-reportage waarvan sprake?

Re: Wackenhut

Toeval of niet? In het begin van 1980 misdragen de bewakers zich of werden ze uitgedaagd? In augustus kreeg ze een dan laatste verlenging van hun activiteiten. Wackenhut was is in de VS tijdens de jaren 80 onder president Reagan overal aanwezig en keken voortdurend uit naar nieuwere en efficiëntere bewapening, krachtiger munitie, pantsering voor hun voertuigen en betere kogelvrije vesten...

Bron: zie oa Walter Baeyens, Crapule de luxe

Re: Wackenhut

Zoals elke bewakingsfirma dat doet het Nieuwe Snaar.

De betrokken bewakers waren extremisten. Er was dacht ik ook sprake van een zaak waarbij een een Tunesier na een incident met de ploeg in City2, verdween. Hij zou zijn ontvoerd en vermoord maar ik dacht dat de zaak onopgelost was.

Servo per Amikeco

16

Re: Wackenhut

Onder het motto "de waarheid staat ergens in het dossier", hieronder een getuigenis van Ruth en Lachlan voor de Tweede Bendecommissie over Wackenhut:

Hier moet overigens bij worden opgemerkt dat - en dit op bepaalde punten in tegenstelling tot wat in de dossier-analyse naar voren kwam - er te Nijvel wel een uitvoerig onderzoek werd ingesteld naar de personen die door de firma Wackenhut te werk werden gesteld in City 2. Ruth en Lachlan verklaarden in elk geval:

"Wij hebben dus getracht de personen terug te vinden die met die zaak verband hielden. Wij hebben het verdachte overlijden van één van hun leden onderzocht, iemand die zeer groot was en die enkele maanden na de laatste feiten gepleegd door de Bende van Nijvel, was vermoord. Wij hebben ons dus gericht op alle personen die aangeworven waren."

"U moet weten - daar botsen wij op de uitgestrektheid zelf van het dossier van de Bende van Nijvel - dat Calmette omringd was door mensen uit de streek van Bergen, van karatéclubs die hij kende. Wij hadden ze reeds ontmoet bij het onderzoek van de Borinage. Wij vroegen ons af of het verband niet op die manier kon worden gelegd. Wij hebben dus veel gewerkt op de personen die er deel van uitmaakten. Wij hebben inderdaad misschien over het hoofd gezien hoe en waarom de firma werd opgericht. U mag niet vergeten dat wij, betreffende de firma Wackenhut, in 1986 niet dezelfde gegevens hadden als wat er nu, in 1997, blijkt."

En op de vraag of Schlicker hen ooit enige aanwijzing terzake had gegeven, antwoordden zij:

"Wij hebben nooit enig probleem gekend, zelfs toen wij naar verschillende arrondissementen moesten gaan. Ik geloof dat de overleden persoon afhing van Charleroi, wij hebben kennis genomen van het dossier bij het parket van Charleroi. Hij kende dus onze werkwijze en wist goed waar wij naar toe wilden; aangezien wij een verband hadden gelegd met WNP. Die firma Wackenhut, zoals zij was georganiseerd en gezien het feit dat zij teveel werk had, kwam daar inderdaad goed mee overeen en gezien men daar mensen vond met - laat ons zeggen - een bepaalde mentaliteit, kon dat interessant zijn."

"Dus hebben wij die personen opnieuw geviseerd. Wij wachtten echter nog steeds op de juiste inlichting, de goede tip of de geslaagde huiszoeking. Die kregen wij niet. Nu beweer ik niet dat zij het niet waren. Er zal over twee jaar misschien een derde parlementaire commissie zijn waar wordt gezegd dat het de mensen van Wackenhut waren en men zal ons vragen hoe het komt dat wij dat niet hebben ontdekt tijdens de huiszoeking bij de heer X. Het spijt mij, maar men kan ons niet verwijten er niet aan te hebben gewerkt."

Bron: Verslag Tweede Bendecommissie (bijlage 5)

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Wackenhut

Ben wrote:

Wij hebben het verdachte overlijden van één van hun leden onderzocht, iemand die zeer groot was en die enkele maanden na de laatste feiten gepleegd door de Bende van Nijvel, was vermoord.

Het gaat hier vermoedelijk om Daniël Gillard, alias Baloo (punt 7 in het proces-verbaal), die in november 1985 tijdens een opdracht als portier van een dancing door het hoofd werd geschoten » archives.lesoir.be

Ben wrote:

"Dus hebben wij die personen opnieuw geviseerd. Wij wachtten echter nog steeds op de juiste inlichting, de goede tip of de geslaagde huiszoeking. Die kregen wij niet. Nu beweer ik niet dat zij het niet waren. Er zal over twee jaar misschien een derde parlementaire commissie zijn waar wordt gezegd dat het de mensen van Wackenhut waren en men zal ons vragen hoe het komt dat wij dat niet hebben ontdekt tijdens de huiszoeking bij de heer X. Het spijt mij, maar men kan ons niet verwijten er niet aan te hebben gewerkt."

En toch concludeert Ruth eind 2014 dat de Bende van Nijvel puur banditisme betrof. Zie forum.

18

Re: Wackenhut

Weet iemand of hij eerder ook als portier optrad in Brussel? Ik heb wat info opgevangen over een interessante "reus" die tevens portier was in een Brusselse bar.

19

Re: Wackenhut

Inderdaad een heel goed spoor. Weet er iemand hoe en waar Daniel Gillard is vermoord? Waar hij portier was en is er ook een foto? Leeftijd? Raar dat juist een reus uit het entourage korte tijd na de feiten in Aalst worden vermoord.

20

Re: Wackenhut

Het antwoord op je vragen staat in de post van Merovinger.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube