Topic: Inbraken: Juli en augustus 1981

Uit het verslag van de Tweede Bendecommissie:

De grieven die door de burgerlijke partijen naar voren werden gebracht zijn de volgende:
(...) Mevrouw Patricia Finné (conclusies neergelegd op de zitting van de raadkamer van 20 september 1996):

- (...) er is een bijkomend onderzoek nodig, waarbij in de conclusies 92 vragen worden geformuleerd die een antwoord vereisen; sommige van deze vragen suggereren verder onderzoek; andere strekken ertoe dat informatie wordt verstrekt met betrekking tot de onderzoeken die reeds werden uitgevoerd; in het licht van de onderzochte grieven kan bijvoorbeeld worden gewezen op vragen omtrent (...) de verklaring voor een reeks van inbraken in juli en augustus 1981, met name bij onderzoeksrechter Lambeau, bakkerij Nihoul, advocaat Jean-Paul Dumont, advocaat Etienne Delhuvenne, advocaat Philippe Foret, de heer Henri Simonet, de heer Paul Vanden Boeynants, de heer Hugo Coveliers, de burelen van de Volksunie, advocaat Chome, enzovoort (6) (...)

Iemand meer info over deze merkwaardige reeks inbraken in de zomer van 1981? Een werkje van Beijer of van WNP-leden?

2 (edited by K& 16-05-2013 13:54)

Re: Inbraken: Juli en augustus 1981

Best eens oude nummers van Pour nalezen: "(...) que des militants d'extrême droite finirent par mettre le feu à ses bureaux et son imprimerie, le 5 juillet 1981, au 22 rue de la Concorde à Ixelles." Men zocht waarschijnlijk naar niet verbrande dossiers of meegenomen (kopies van) dossiers.

Re: Inbraken: Juli en augustus 1981

Merovinger, interessant lijstje. Misschien is de bende van Claude Nitelet bij enkele van die inbraken betrokken, het was één van zijn specialiteiten, WNP of anderen kunnen natuurlijk ook enkele van die inbraken gepleegd hebben. Tevens staan er een paar namen bij waaronder die van Henri Simonet die een hoofdrol spelen in de zaak Gevelot, deze zaak heeft voor heel wat beroering gezorgd zowel in Belgie en Frankrijk het onderzoek liep juist ook in die periode.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

4

Re: Inbraken: Juli en augustus 1981

Dit verhaal stond ook al verstopt op de website, maar daar staat (waarschijnlijk verkeerd) 1982 i.p.v. 1981:

Op 5 juni 1982 wordt er bij de Brusselse onderzoeksrechter Lambeau thuis ingebroken. De dieven hadden blijkbaar enkel aandacht voor het dossier van het Front de la Jeunesse, dat hij mee naar huis had genomen om te bestuderen. In de daarop volgende dagen en weken zijn er inbraken bij enkele Brusselse advocaten waaronder Jean-Paul Dumont, Etienne Delhuvenne en Philippe Forét en politici waaronder Paul Vanden Boeynants, Henri Simonet en Hugo Coveliers. Ook hier schijnt de aandacht te zijn gegaan naar dossiers die verband houden met extreem-rechts. De Franstalige pers schrijft over Watergate in Brussel.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Inbraken: Juli en augustus 1981

K& wrote:

Best eens oude nummers van Pour nalezen: "(...) que des militants d'extrême droite finirent par mettre le feu à ses bureaux et son imprimerie, le 5 juillet 1981, au 22 rue de la Concorde à Ixelles." Men zocht waarschijnlijk naar niet verbrande dossiers of meegenomen (kopies van) dossiers.

Het is Pour die de zaak Gevelot uitvoerig in de openbaarheid bracht, misschien dat het FJ ook sporen van deze dossier probeerde uit te wissen?

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

6

Re: Inbraken: Juli en augustus 1981

Op 17 augustus 1981 gaf procureur des Konings Deprêtre aan dat hij had beslist over te gaan tot de heropening van het opsporingsonderzoek in zaak nr. 38.91.1005179 [het dossier Pinon]. Hij baseerde deze beslissing op twee overwegingen. Enerzijds verwees hij naar persberichten in Le Soir en La Dernière Heure van respectievelijk 5 en 6 augustus 1981, waarin gewag werd gemaakt van geruchten volgens welke diefstallen die te Brussel waren gepleegd bij advocaten en politieke personaliteiten, in verband zouden kunnen staan met zedenfeiten gepleegd in Waals Brabant. (...)

Bron: Verslag Tweede Bendecommissie (bijlage 3)

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

7

Re: Inbraken: Juli en augustus 1981

Merovinger wrote:

Iemand meer info over deze merkwaardige reeks inbraken in de zomer van 1981? Een werkje van Beijer of van WNP-leden?

Er waren geruchten dat de inbraken te maken hadden met "zedenfeiten in Waals-Brabant" en we weten dat Christian Smets betrokken was in het dossier-Pinon. Dus stel ik mij de vraag: was Smets de opdrachtgever van deze inbraken en heeft hij leden van WNP gebruikt om de feiten te plegen? (Ook met de uitspraak van Libert in het achterhoofd dat WNP "een instrument was in handen van vuile politici en van crapuul dat tot alles in staat was om meer macht te verwerven".)

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

8

Re: Inbraken: Juli en augustus 1981

De militie van het Front de la Jeunesse is echter slechts het bovenste deel van een ijsberg. Haar leden zijn handlangers die het grove werk verrichten, maar achter de schermen zijn invloedrijke figuren aan het werk, behoedzame professionelen, wier namen niet bekend zijn en die geen sporen achterlaten. De brand in de lokalen van Pour in juni 1981 is zeker en vast hun werk en vormt de zwaarste aanslag die extreem-rechts de laatste jaren tegen de democratische beweging gepleegd heeft.

Veelbetekenend zijn ook een reeks politiek geïnspireerde diefstallen of inbraken: de inbraak bij de rechter van instructie Lambeau, die belast is met het dossier van de maatschappij PDG (beter bekend als de zaak Bonvoisin), het stelen van het dossier van het Front de la Jeunesse bij advocaat Jean-Paul Dumont van de CEPIC en de inbraak bij de voorzitter van de Brusselse CEPIC, Jacques Nihoul.

Natuurlijk kan men niet zeggen of de ene zaak ernstiger is dan de andere, maar het blijkt in ieder geval, dat achter de schermen een gewapende bende bestaat, uitgerust en getraind voor technisch geperfectioneerde misdrijven waarvan de belangen die van het Front overstijgen. Dat belet natuurlijk niet, dat bepaalde goed uitgezochte Front-militanten van deze misdadigersbende kunnen deel uitmaken.

Bron: Extreem-rechts en de staat | Verschillende auteurs | 1981

Ter info: let er op dat dit boek uitgegeven is in 1981, dus voor de misdaden van de Bende van Nijvel, terwijl de omschrijving van "deze misdadigersbende" een perfecte beschrijving zou kunnen zijn van de Bende van Nijvel.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Inbraken: Juli en augustus 1981

Bij deze reeks inbraken in de zomer van 1981 moet ik toch ook denken aan de uitspraak van Eric Lammers in de RTBF-reportage dat in oktober 2014 werd uitgezonden: 

"Eerst laten ze je kleine dingen doen, en dan nog meer kleine dingen. Daarna kan je niet meer terug want dan chanteren ze je met al die kleine dingen en moet je grote dingen doen."

In België mogelijk 'Watergate – affaire'

Het Belgische blad Le Soir heeft het vermoeden geuit dat onbekenden jacht maken op inlichtingen over banden tussen de uiterst rechtse paramilitaire organisatie Front de la Jeunesse en vertegenwoordigers van de rechtervleugel van de Franstalige christen-democratische partij in België.

Le Soir, dat spreekt van een 'Watergate-affaire', vraagt zich af of in Brussel 'loodgieters' aan het werk zijn. Volgens het blad zijn dossiers over het Front de la Jeunesse ontvreemd bij een rechter in het proces, waarin in mei van dit jaar deze organisatie werd veroordeeld wegens overtreding van een wet die particuliere milities verbiedt. Ook bij de bij dat proces betrokken advocaat en leden van het Jeugdfront en van de christen-democratische partij waren stukken verdwenen. Een ander blad, De Morgen, schreef dat het huis van Henri Simonet, oud-minister van buitenlandse zaken, ook al bezoek van 'loodgieters' had gehad.

Over beweerde contacten tussen rechtse christen-democraten en het Jeugdfront is enige maanden geleden deinig ontstaan toen een geheim rapport van de Belgische veiligheidsdienst uitlekte, waarin de Belgische baron Benoit de Bonvoisin werd genoemd als de belangrijkste financier van deze extreemrechtse groepering, waarvan in het verleden verscheidene leden zijn veroordeeld wegens bomaanslagen en brandstichting. De baron is penningmeester van de CEPIC, een rechtse groep in de CVP.

Bron: Limburgsch Dagblad | 7 augustus 1981

10

Re: Inbraken: Juli en augustus 1981

Een van de inbraken is bij Chomé. Pierre of vader Jules?

In De Morgen, uit het vandaag opgehaalde artikel uit 2006 lees ik: Pierre Chomé (zoon van Mobutu-opponent Jules Chomé en onderzoeksrechter Francine Lyna) was klant bij ARI.

Nu is mijn vraag: Hoe komt het dat een Bende van Nijvel-verdachte, nl. Toumaniantz, stage deed bij de man of de zoon van een onderzoeksrechter in hetzelfde dossier? Bizar. En dat daar bovenop zoon Chomé klant is bij ARI, het kantoor van de twee sterverdachten Bouhouche en Beijer? Meer dan bizar.