21

Wat gure tronies en een hoopje bomma's? Lijkt wel Monty Python.

22

De persoon rechts achteraan lijkt wel heel goed op Bonkoffsky.

23

Volgens Libert: Tout le monde est en principe à présent décédé.

Ik meen iemand te herkennen op de foto die nog niet overleden is. Aangezien de foto niet scherp genoeg is om het zeker te weten, ben ik het dus niet zeker. De persoon staat nergens met zijn/haar naam op dit forum of een ander forum. Hij/zij was was lid van WNP en is een Vlaming, al heb ik van dat lidmaatschap nergens zwart-op-wit bewijzen welke met 100% zekerheid juist zijn. Volgens mij zijn/waren die mensen op die foto eerder sympathisanten dan de echt actieve leden.

Non semper ea sunt quae videntur

24

Terug raadsels van ik meen of denk.

25

kenza wrote:

Terug raadsels van ik meen of denk.

Neen, geen raadsels, ik ben enkel maar "voorzichtig" in mijn bewoording indien ik niet zeker ben van iets. Misschien zouden sommige mensen beter ook wat meer voorzichtig zijn met uitspraken. Overigens, (als uw bericht van toepassing is op mij) spreek ik niet in raadsels vind ik door dat te zeggen.

Verder in verband met "Terug raadsels van ik meen of denk" even uw vorig bericht in dit topic "quote":

kenza wrote:

De persoon rechts achteraan lijkt wel heel goed op Bonkoffsky.

Is uw eigen bericht van toepassing op "ik meen of ik denk" dat die daar achteraan op Bonkoffsky lijkt of zijn uw opmerkingen over "menen en denken" en "de typetjes zijn terug" niet van toepassing op uzelf? Wat de persoon rechtsachter betreft, zijn onze meningen dan niet hetzelfde want behalve "een langere smallere" lijkt die niet op Bonkoffsky vind ik. Er zijn overigens (tot op heden) nergens meldingen gemaakt dat Bonkoffsky bij WNP zat.

Wat de persoon die ik "meen of denk" te herkennen (welke trouwens een "onbelangrijk lid" was van WNP indien hij lid was, eerder sympathisant) betreft: aangezien deze een onbelangrijke rol had vind ik het niet opportuun om zijn naam in een openbaar forum te plaatsen en zo misschien "gedeeltelijk" aan de schandpaal te zetten bij wijze van spreken. Voorzichtigheid met "namen" is overigens geen slechte eigenschap. Ik denk dat niemand graag zijn naam (al dan niet terecht) hier zou tegenkomen. Zeker niet als het geen enkele meerwaarde bevat.

Non semper ea sunt quae videntur

Volledige akkoord w.b.t. delen van van namen FreCR. Aan de andere kant kan ik de relevantie van uw post nog niet goed naar waarde indelen.

Jongens toch, wat lopen er mij toch fantasten rond in belgenlandje! Alles wat je leest over die Front de la jeunesse en WNP is toch te idioot om te geloven/voor waar aan te nemen? Een groepje van enkele tientallen aanhangers waarvan de meesten niet eens een diploma hebben behaald en enkele anderen (de denkers) die zich in de rol van Caesar/keizer zien!

En ja, de verklaringen in de pers en zelfs bij de politiediensten? Dat is toch opgeblazen en zo ongeloofwaardig nog ook dat je van mijlenver kan ruiken dat dit fantasie is! Wat weliswaar niet wegneemt dat een aantal leden zich in de criminaliteit begaf en dat uiteraard hun verderfelijke ideologie niet vergoelijkt hoor! Zeker niet!

Maar van die contacten met staatsveiligheid en buitenlandse veiligheidsdiensten en de zogezegd daarbij horende opdrachten etc? Ongelofelijk wat mij betreft. Welke zichzelf ernstig nemende buitenlandse en binnenlandse veiligheidsdienst zou scheep gaan met een stelletje gekken/fantasten? Fantasten en gekken die nog niet eens geschoold zijn en in de samenleving tot een marginale groep behoorden/behoren.

Denk je nu echt dat die telefoons kunnen/konden aftappen? Dat die het land rond gereden hebben om observaties te doen en dat nog heel erg uitgebreid ook? Bbeter dan politiediensten dan?) Dat die toegang hadden tot de hoogste regionen binnen de politiek en de zakenwereld en de politietop/staatsveiligheid en/of daardoor ernstig werden genomen en meer zelfs dat er op hen beroep werd gedaan? Dat die over de nodige middelen (geldelijk/logistiek/etc) beschikten om zo uitgebreid al die zogezegde opdrachten te volbrengen?

Het is niet omdat die fantasten in de Ardennen gingen cowboy spelen dat zij ook daadwerkelijk in staat waren tot het echte werk. (Ook de VMO hield kampen en we hebben gezien tot wat die in staat waren; robbertjes vechten in de Voerstreek en plakploegen tijdens verkiezingen aanvallen en via enkele verkozenen in het Parlement wat amok maken.)

En dan dat lidmaatschap; kaartjes die vrijgeleide zijn bij politiecontroles? Sjonge toch, wie dat gelooft, gelooft allicht nog in sinterklaas. Alsof bij een controle een WNP-lid maar te zeggen had tegen de Rijkswachter die hem controleerde van "ga eens in het kantoor telefoneren naar dit nummertje en je zal zien dat ik mag verder rijden"? Wat ik wel weet is dat wanneer iemand dit zou zeggen hij negen op de tien keer nog grondiger werd gecontroleerd!

Neen, wie zo iets stelt, zelfs in pv's of in ronkende persverklaringen, is niet goed wijs of is een zieke fantast en of wil indruk maken en kicken! Neem nu nog deze foto van hierboven: dat is een clubje gepensioneerden die misschien wel een abonnement heeft op een of ander blaadje van collaboratie-aanhangers maar is buiten wat mompelen tot niks groots in staat haha!

En dat er een club bestaat van extreemrechtse Rijkswachters en politici over partijgrenzen heen betwist ik niet! En die zijn effectief gevaarlijk want die hebben allicht wel de zogenaamde invloed en/of macht en kennis etc! Maar de WNP?

De WNP was enkel belangrijk en had enkel invloed bij de enkele tientallen aanhangers en verder betekende zo een clubje niks. Zo denk ik er over en ja de speurders moeten beter eens de echte politieke sporen volgen en dan doel ik op de machtswellustelingen binnen de "traditionele" politieke partijen want die acht ik tot heel veel meer in staat dan de spreekwoordelijke/en werkelijke molotov-cocktail te gooien.

Als er afrekeningen zijn gebeurd of plannen gesmeed voor politieke herschikking dan is het daar dat we moeten zoeken! Als er grote fraude is gebeurd, dan moeten we die contacten binnen die traditionele politieke partijen onderzoeken die de macht en het geld hebben (via ondernemingen die de faveurs genieten, lees: zich verrijken kunnen net als de politieker uiteraard). Wanneer bepaalde personen buiten schot moesten worden gehouden en/of anderzijds beschermd, dan moeten we terecht bij de traditionele politieke partijen! Maar een groepje van extreemrechtse fantasten (en kleine criminelen) is nooit in staat tot het organiseren van zoiets! Niet geldeijk en niet logistiek noch verstandelijk!!

Er is dus de Bende van Nijvel en daarover heb ik een analyse gemaakt en er is de "traditionele politiek" die zich inliet/inlaat met fraude en zwendel en om hun doel te bereiken echt wel over lijken gaat (maar dit dan wel op een geheel andere manier doet, bv. zoals de Mossad/CIA en niet door overvallen her en der).

28

Ja, Paard jong, maar zo eenvoudig is het niet, hoor... En uw analyse zal wel correct zijn (ook al moet ik ze nog gaan zoeken), maar WNP was zonder twijfel een label dat toentertijd een zekere lading dekte. Ik zou dat niet onderschatten. Zotten kunnen nu eenmaal ook gevaarlijke zotten zijn.

Dat is zeker zo dat zotten gevaarlijk kunnen zijn maar mocht WNP zo gevaarlijk en dus ook zo goed georganiseerd hebben geweest dan zouden er al langer meer echt duidelijk politieke aanslagen zijn geweest... zoals ook extreemlinks dat doet her en der. Politieke aanslagen worden opgeeist meestal.

Mijn analyse vindt u bij de analyses gewoon, dus daar waar iedereen zijn analyse deelt hier op dit forum » Forum

Beste luk paard, u bent blijkbaar niet zo goed op de hoogte van de misdaden verbonden aan WNP en andere obscure clubjes. Er zijn bijvoorbeeld wel bomaanslagen geweest, verschillende zelfs, van rechtse signatuur en de lijst met doden uit die omgeving is ook lang. Tevens is de aard van hun misdrijven wel om zorgen over te maken, zeker voor de veiligheidsdiensten van het land toen. Het is ook overduidelijk dat er contacten waren met buitenlandse agenten en WNP en zo vreemd is dit allemaal niet. De kans dat er uit die omgeving daders komen voor de supermarktovervallen van de Bende van Nijvel in '83 is heel erg groot, zelfs bijna zeker.   

De interne politie is interessant » Forum

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.