Merovinger wrote:

Het interview van 21 november 2017 van de procureurs-generaal Christian De Valkeneer en Ignacio de la Serna aan Humo is niet onopgemerkt voorbijgegaan aan een aantal parlementsleden. De volgende schriftelijke parlementaire vragen over de opmaak van een documentaire door de RTBF en de VRT van het bendeonderzoek zijn alvast gesteld aan de minister van Justitie Koen Geens. Het is afwachten op het antwoord van de minister die tegen ten laatste 9 februari 2018 dient te antwoorden.

Schriftelijke vraag nr. 2350 gesteld door Hendrik Vuye (Vuye&Wouters) op 4 januari 2018

In een interview in Humo (21 november 2017) bevestigen procureur-generaal Christian De Valkeneer en procureur-generaal Ignacio de la Serna dat de onderzoekers in het dossier van de Bende van Nijvel gevolgd worden door een cameraploeg van VRT en RTBF. In de commissie voor de Justitie hebt u verklaard dat de documentaire slechts zal worden uitgezonden eens het dossier is verjaard of het strafproces is afgesloten. Beide procureurs-generaal stellen echter dat ze intussen de documentaire hebben gezien. Meer nog, het was de bedoeling de documentaire reeds dit jaar uit te zenden, terwijl het onderzoek nog lopende is. Ze stellen dat het pas is nadat het spoor van Bonkoffsky werd ontdekt dat men beslist heeft om verder te gaan met filmen.

  1. Wie heeft VRT en RTBF toestemming gegeven om deze documentaire te filmen?

  2. Wie is hiervoor de politiek verantwoordelijke?

  3. Klopt de informatie dat het oorspronkelijk de bedoeling was om de documentaire uit te zenden terwijl het onderzoek nog lopende is?

Schriftelijke vraag nr. 2351 gesteld door Hendrik Vuye (Vuye&Wouters) op 4 januari 2018

In een interview in Humo (21 november 2017) bevestigen procureur-generaal Christian De Valkeneer en procureur-generaal Ignacio de la Serna dat de onderzoekers in het dossier van de Bende van Nijvel gevolgd worden door een cameraploeg van VRT en RTBF. Ze argumenteren dat er zich geen probleem stelt met betrekking tot het geheim van het onderzoek daar de journalisten "een contract van absolute geheimhouding" hebben ondertekend. Het is niet duidelijk welke partijen dit hebben ondertekend. Al evenmin is het duidelijk wat de inhoud is van dit contract.

  1. Wat is de inhoud van dit contract? Kan u dit contract bezorgen?

  2. Wie heeft dit contract ondertekend?

  3. Wie is hiervoor de politiek verantwoordelijke?

De minister heeft tot op heden de vragen niet beantwoord (er is een algemene grote achterstand van Koen Geens op het beantwoorden van de aan hem gestelde schriftelijke vragen). De vragen werden dan maar zonder antwoord gepubliceerd in het bulletin van de Kamer. Zie » bulletin 145 (PDF-bestand - de vragen staan op de pagina 50, 51 en 52)