371

Los van de connectie met de overvallen (ben geen believer van de achterliggende gedachte) is het verhaal van Insider geen slappe koek. Moest me even van het hart; zeker een aanrader om eens een paar keer aandachtig te lezen!

372

Peloton trainde voor invasie in Suriname

Een invasiepeloton, dat de Surinaamse legerleider Desi Bouterse had moeten verdrijven, heeft dit voorjaar getraind op de stormbaan van het militair oefenterrein in het Drentse Schipborg. Ook heeft de groep een para-opleiding genoten op het terrein van de paraclub Texel. Dat heeft het weekblad Vrij Nederland gisteren onthuld.

Het invasiepeloton stond, aldus het weekblad, onder leiding van de Nederlander Peter van Haperen (34), die zich uitgaf als militair sportinstructeur in Assen. De man blijkt echter nooit als militair sportinstructeur in Assen te hebben gewerkt. In het Nederlandse leger komt bovendien helemaal geen officier Van Haperen voor. Inmiddels is Van Haperen van de aardbodem verdwenen met medeneming van een bedrag van 310.000 gulden, dat hem door het Surinaams verzet voor de invasie beschikbaar was gesteld.

Oplichter

Het lijkt er dan ook op dat Van Haperen een oplichter is, maar dat is volgens het weekblad niet helemaal waar. Van Haperen, die in 1969 als dienstplichtig militair in Suriname is geweest, bleek alles van Suriname af te weten. Hij was in het bezit van foto's van de mislukte coup tegen Bouterse door Rambocus. Bovendien kende hij namen van mensen, die aan die coup hadden deelgenomen. Het is dan ook niet uitgesloten, dat Van Haperen werkzaam is voor de Nederlandse Contra Inlichtingendienst (CID), het broertje van de BVD met dit verschil dat de CID een militaire inlichtingendienst is.

Van Haperen had een commandogroep van 79 man geformeerd, dat uit vooral Nederlanders, Belgen en enkele Molukkers bestond. Het merendeel van de groep was nog in actieve dienst. Met deze groep zou de invasie plaatsvinden, gevolgd door een tweede groep van zon vijftig Surinamers zodat de indruk zou ontstaan dat die tweede groep de invasie zou hebben gepleegd.

Voor zijn plan wist Van Haperen de belangstelling te. winnen van André Haakmat, die zich inmiddels had verzoend met de voorzitter van de Bevrijdingsraad voor Suriname, Henk Chin A Sen. Als beloning voor de invasie wilde Van Haperen bevelhebber in Suriname worden. Hij moest dan wel Surinamer worden, maar dat zou volgens Haakmat geen punt zijn.

Ook sprak Van Haperen met Chin A Sen, die volgens Vrij Nederland wel oren had naar de plannen. Van Chin A Sen hoorde Van Haperen echter niets meer.

Bron: Limburgsch dagblad | 14 Juli 1983

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

373

Mooi zoekwerk, Ben. Misschien heeft Van Haperen die 310.000 gulden als voorschot verdeeld over de troepen. Eigenlijk is dit toch een parlementaire vraag waard: wie waren die Belgen? Als het verhaal helemaal klopt heb je de Bende van Nijvel zó.

374

Het verhaal had eigenlijk al afgesloten kunnen worden op 30-10-2010 om 20.46u. (Her)lees post n° 1 nog eens (goed).

P-51 wrote:

Het verhaal had eigenlijk al afgesloten kunnen worden op 30-10-2010 om 20.46u. (Her)lees post n° 1 nog eens (goed).

Gedaan, en nu uw menning over de afsluiting aub.

376

Insider, had je kunnen inschatten dat die Belgen zich aan dergelijke criminele feiten zouden kunnen bezondigen en was er misschien al een aanleiding te vinden in de periode dat jij nog met ze samenwerkte? Misschien voelden ze zich onheus behandeld? Want we spreken wel over een aantal man, die gezamenlijk de stap in de criminaliteit gezet hebben.

Ik raad je aan je boek te schrijven van uit je eigen perspectief. Dus niet een biografie van Armfelt, maar als het ware een autobiografie van die bewust periode in je leven. Dat leest gemakkelijker en dan zal je sneller een uitgever vinden. Misschien kan die uitgever je trouwens aan een ghostwriter helpen.

377

Charly en anderen, waarschijnlijk heb ik binnenkort de lijst van Belgen die Van Haperen ‘in dienst had’. Ik popel nu al.

378

Reneke wrote:

Charly en anderen, waarschijnlijk heb ik binnenkort de lijst van Belgen die Van Haperen ‘in dienst had’. Ik popel nu al.

Waarom denk je dat je deze lijst die je nog niet hebt, binnenkort waarschijnlijk wel hebt? (Ondanks mijn soms nogal sceptische houding t.o.v. vele zaken die rond de Bende van Nijvel geplaatst worden en waarbij dat meestal een juiste houding bleek te zijn, is dit niet zo'n vraag en geen negatief bedoelde vraag, enkel uit nieuwsgierigheid over wat de reden kan zijn dat deze misschien uw richting uitkomt.)

Non semper ea sunt quae videntur
Reneke wrote:

Charly en anderen, waarschijnlijk heb ik binnenkort de lijst van Belgen die Van Haperen ‘in dienst had’. Ik popel nu al.

Fijn dat het u gedeeld wordt uit eerste hand. Grt

380

Ze gingen oefenen id Gasselte en Schipborg.

Weekblad "Vrij Nederland": Invasiepeloton voor Suriname trainde op stormbaan Drenthe

Een invasiepeloton, dat de Surinaamse legerleider Desi Bouterse had moeten verdrijven, heeft dit voorjaar getraind op de stormbaan van het militair oefenterrein in het Drentse Schipborg. Ook heeft de groep een para-opleiding genoten op het terrein van de paraclub Texel. Dat heeft het weekblad "Vrij Nederland" onthuld. Het invasiepeloton stond, aldus het weekblad, onder leiding van de Nederlander Peter van Haperen (34), die zich uitgaf als militair sportinstructeur in Assen. De man blijkt echter nooit als militair sportinstructeur in Assen te hebben gewerkt. In het Nederlandse leger komt bovendien helemaal geen officier Van Haperen voor. Inmiddels is Van Haperen van de aardbodem verdwenen met medeneming van een bedrag van f 310.000, dat hem door het Surinaams verzet voor de invasie beschikbaar was gesteld.

Het lijkt er dan ook op dat Van Haperen een oplichter is, maar dat is volgens het weekblad niet helemaal waar. Van Haperen, die in 1969 als dienstplichtig militair in Suriname is geweest, bleek alles van Suriname af te weten. Hii was in het bezit van foto's van de mislukte coup tegen Bouterse door Rambocus. Bovendien kende hij namen van mensen, die aan die coup nadden deelgenomen. Het is dan ook niet uitgesloten, dat Van Haperen werkzaam is voor de Nederlandse Contra Inlichtingendienst (CID), het broertje van de BVD met dit verschil dat de CID een militaire inlichtingendienst is.

Van Haperen had een commandogroep van 79 man geformeerd, die uit vooral Nederlanders, Belgen en enkele Molukkers bestond. Het merendeel van de groep was nou in actieve dienst. Met deze groep zou de invasie plaatsvinden, gevolgd door een tweede groep van zo'n vijftig Surinamers zodat de indruk zou ontstaan dat die tweede groep de invasie zou hebben gepleegd. Voor zijn plan wist Van Haperen de belangstelling te winnen van André Haakmat, die zich inmiddels had verzoend met de voorzitter van de Bevrijdingsraad voor Suriname, Henk Chin A Sen. Als beloning voor de invasie wilde Van Haperen bevelhebber in Suriname worden. Hij moest dan wel Surinamer worden, maar dat zou volgens Haakmat geen punt zijn. Ook sprak Van Haperen met Chin A Sen die volgens Vrij Nederland wel oren had naar de plannen. Van Chin A Sen hoorde Van Haperen echter niets meer.

Toen Van Haperen in mei van dit jaar over het geld beschikte, werd het trainingskamp georganiseerd. Een groep van negentien man verbleef gedurende veertien dagen in drie bungalows op een kampeerterrein in Gasselte. Zij hadden zich voorgesteld als atleten, die zich kwamen voorbereiden op de Koninkrijksspelen. De avondoefeningen werden geüniformeerd gehouden op de stormbaan van het militair oefenterrein Schipborg. Alle groepsleden waren in het bezit van een plunjezak met een complete gevechtsuitrusting. Van Haperen nad zich zelfs, aldus getuigen in VN, bij de foerier van de Johan Willem Friso kazerne in Assen gemeld om minder geschikte spullen uit de plunjezakken om te ruilen. In de weken na Pinksteren volgde onder leiding van Van Haperen een parachutistenopleiding op de paraclub Texel. Toen de fatale datum van 15 juni - de dag waarop men naar Suriname zou vertrekken - in zicht kwam, was Van Haperen plotseling verdwenen.

Over het trainingskamp op de stormbaan in Schipborg zegt het ministerie van defensie niets te weten. "Als dat gebeurd is, hebben ze getraind zonder dat wij ervan wisten," aldus woordvoerder Van Tussenbroek van de Legervoorlichtingsdienst. "De stormbaan ligt buiten het terrein van de kazerne en wordt niet bewaakt. Wel worden meteen na de oefeningen de touwen weggehaald, maar iedereen kan natuurlijk zijn eigen touwen meenemen". Volgens luitenant-kolonel Reurekas, de regionaal militair commandant noord, dienen burgers geregeld verzoeken in om gebruik te maken van de stormbaan. Maar volgens hem zijn de laatste tijd geen aanvragen geweest van groepen, die de argwaan Kunnen wekken.

Bron: Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland | 14 Juli 1983