Re: Sint-Genesius-Rode: 9 Oktober 1980

Die dreigtelefoontjes beginnen precies een gewoonte te worden.

Re: Sint-Genesius-Rode: 9 Oktober 1980

Weet er iemand het adres waar de juwelier Valère Valcke vermoord is geweest?

Re: Sint-Genesius-Rode: 9 Oktober 1980

Post 1 van dit topic.

Re: Sint-Genesius-Rode: 9 Oktober 1980

Jaja, dat heb ik gelezen maar ik zoek het huis waar meneer Valcke woonde. Hierbij zou een huisnummer handig zijn vleermuisje, je weet wel, cijfers die aan huis te vinden zijn.

Re: Sint-Genesius-Rode: 9 Oktober 1980

Google is uw grote vriend in deze. Over nummers is dat hetzelfde 1971 achter mijn forumnaam, zou zo zeggen probeer deze juist te schrijven uit een stukje respect dank u en grt.

Re: Sint-Genesius-Rode: 9 Oktober 1980

Zal ik doen vleermuisje1971, ik heb dat ooit geweten waar dat huis zich bevond maar kan het niet meer terug vinden.

Re: Sint-Genesius-Rode: 9 Oktober 1980

Zoeken in oude krantenarchief kan wel eens wat opleveren, voorzichtig navraag doen bij lokale. Zoeken op juwelierszaken in die tijd. Voor de rest geen probleem.

18

Re: Sint-Genesius-Rode: 9 Oktober 1980

Nieuwe arrestatie na moordpartij te Sint-Genesius-Rode

Naar aanleiding van het doodschieten en verminken van drie Franse inbrekers op een braakliggend stuk grond langs de Grote Hutsesteenweg te Sint-Genesius-Rode, tijdens de nacht van 22 op 23 november, werd woensdag opnieuw een persoon aangehouden.

Het betreft de 33-jarige Hongaar Istvan Farkas, zonder gekende woonplaats. Farkas, die de drie slachtoffers kende, weigerde totnogtoe enige bekentenis af te leggen i.v.m. zijn mogelijke deelneming aan het drama.

Hierbij gebruikt hij dezelfde verdedigingsmiddelen als de sinds een paar weken aangehouden Leon De Staerke, die eveneens met de slachtoffers goed vertrouwd was, maar niettemin blijft volhouden met de hele zaak geen uitstaans te hebben.

Bron: Gazet van Antwerpen | 19 December 1980

De Staerke en Farkas vrijgelaten

De Kamer van Inbeschuldigingstelling van Brussel, voorgezeten door Mr. Desmedt heeft Leon De Staerke (44), een antiquair, wonende Steenweg op Bergen te Sint-Pieters-Leeuw en Istvan Farkas (34), handelaar in oud ijzer, zonder gekende verblijfplaats in België, in vrijheid gesteld.

Zij werden ervan verdacht betrokken te zijn bij de moord op drie Fransen die op 23 november 1980 werd gepleegd te Sint-Genesius-Rode. De Staerke werd eind november aangehouden, in staat van beschuldiging gesteld wegens moord, en opgesloten. Farkas werd medio december 1980 aangehouden. Hij is De Staerkes schoonbroer. De Staerke gaf toe de drie Fransen gekend te hebben, terwijl Farkas zei twee onder hen te kennen.

Tijdens de zitting van de Kamer van Inbeschuldigingstelling brachten de verdedigers van De Staerke en van Farkas naar voor dat er te weinig materiële elementen voorhanden zijn om de deelname van beide mannen aan de moordpartij te bewijzen.

Bron: Gazet van Antwerpen | 10 September 1981

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

19

Re: Sint-Genesius-Rode: 9 Oktober 1980

Ik breng de drievoudige moord op Grandclere Alain, Wenzel Hervé en Achnamlan Jean, ook onder de aandacht waarvan P.V. 428/86 dd. 09.04.86, gericht aan het Parket te Brussel. In dat kader is er een zoeking uitgevoerd op een terrein in Sint Pieters Leeuw.

20

Re: Sint-Genesius-Rode: 9 Oktober 1980

mcfisto wrote:

Weet er iemand het adres waar de juwelier Valère Valcke vermoord is geweest?

De man woonde in de Steenweg naar Grote Hut nummer 156 » Google Maps

Handelsvertegenwoordiger in juwelen, slachtoffer van roofmoord te Sint-Genesius-Rode

De 65-jarige handelsvertegenwoordiger in juwelen, Valère Valcke, werd vrijdagochtend vermoord aangetroffen in zijn villa aan de Grote Hutlaan 156 ter hoogte van de Middenhut te Sint-Genesius-Rode. Het slachtoffer was neergeschoten en beroofd van een aanzienlijke partij juwelen.

De h. Valcke werkte sinds geruime tijd als handelsvertegenwoordiger in juwelen, wat met zich meebracht dat hij zich vaak met zijn voertuig verplaatste in het bezit van aanzienlijke hoeveelheden juwelen die hij hoofdzakelijk te Brussel, maar ook elders in grote steden, presenteerde aan de juweliers.

De h. Valcke, die de jongste tijd alleen woonde, kwam in de late avond van donderdag of kort na middernacht thuis. Uit de vaststellingen blijkt dat hij in zijn woonplaats werd opgewacht door de dader of daders. Aan de achterkant van de villa werd een opengebroken deur aangetroffen.

De man werd blijkbaar zonder veel omhaal met verscheidene kogels doodschoten door de dader(s), die er degelijk van op de hoogte was (waren) dat hij erg laat in het bezit van een aanzienlijke partij juwelen zou thuiskomen.

Het slachtoffer werd vrijdagvoormiddag door buren aangetroffen, waarna de politie en ook het parket te Brussel werden verwittigd. Men tracht uit te maken met welke personen het slachtoffer laatst in aanraking kwam.

Bron: Gazet van Antwerpen | 11 Oktober 1980

Drie mannen doodgeschoten te Sint-Genesius-Rode

Op een braakliggend stuk grond werden in de late avond van zondag drie mannen neergeknald aan de Grote Hutsesteenweg te Sint-Genesius-Rode. De slachtoffers waren vermoedelijk inbrekers, want ze hadden elk een schroevendraaier op zak en droegen bovendien handschoenen.

Villabewoners van de Grote Hutsesteenweg te Sint-Genesius-Rode hoorden zondag omstreeks 23u tot tweemaal toe een reeks vuurschoten. Ze telefoneerden de rijkswacht, die wat later ter plaatse verscheen. Op een ongebruikt terrein tussen de villa’s nr. 156 en 158, vonden ze het lichaam van een jonge kerel, die achteraf de 28-jarige Fransman Jean Achianian, geboren te Issy-les-Moulinaux, bleek te zijn. 

Mes

Ongeveer een uur later werd door de rijkswacht een 30-tal meter verder een ander lichaam ontdekt, nl. dat van de 23-jarige Fransman Alain Grandcler, geboren te Abbeville.

Door een beroep te doen op een speurhond werd later nog een derde lichaam in de buurt aangetroffen, dat van een kerel die geen identiteitsbewijs op zak had, en die derhalve nog niet kon worden geïdentificeerd.

Op een van de lijken vond men documenten van een Alfa Romeo, met Franse nummerplaat, een voertuig dat ondertussen is verdwenen. De drie lichamen waren allen getroffen door kogels, maar vertoonden eveneens verwondingen toegebracht door een scherp voorwerp, wellicht een mes van groot formaat. De slachtoffers waren alle drie gedeeltelijk verminkt.

Daar ze in het bezit waren van een schroevendraaier wordt algemeen aangenomen, dat ze aan de “Grote Hut” opdaagden om er inbraken te plegen in de luxueuze villa’s. Heel waarschijnlijk kwamen ze daarbij in contact met een andere dievenbende, wat aanleiding gaf tot een vechtpartij, waarbij aanvankelijk messen aan te pas kwamen, tot de vuurwapens werden bovengehaald met het gekende gevolg.

Een van de villabewoners uit de buurt meende na het schieten een mannenstem te hebben gehoord die zijn vriend toeriep: “Eindelijk, ik heb hem”.

Zulks zou kunnen laten vermoeden dat de drie slachtoffers werden gedood door twee leden van een andere bende. De plaats waar de feiten zich voordeden, ligt in de onmiddellijke nabijheid van een villa, waar enkele weken geleden een alleenwonende juwelier in zijn garage werd vermoord en vervolgens beroofd van alle kleinoden die in zijn brandkast lagen.

Bron: Gazet van Antwerpen | 25 November 1980

Moordenaars van drie Fransen schoten ook juwelier dood

De gerechtelijke diensten zouden de namen kennen van twee of drie gangsters, die in de late avond van 22 november op een braakliggend terrein te Sint-Genesius-Rode drie Fransen om het leven brachten. Door vergelijking van de kogels, waarmee de Fransen werden vermoord, en de kogel waarmee op 8 oktober in dezelfde buurt een juwelier werd omgebracht, kon uitgemaakt worden dat al deze slachtoffers met hetzelfde wapen werden gedood.

De namen van de twee of drie gangsters, die deze vier moorden op hun geweten zouden hebben, worden in het belang van het verdere onderzoek voorlopig geheim gehouden. Een van die daders zou een Belg zijn.

In de late avond van 8 oktober werd juwelier Valère Valcke, bij zijn thuiskomst aan de Grote Hutsesteenweg 156 te Sint-Genesius-Rode, door onbekende opgewacht. Toen hij zijn brandkast in de garage had opengemaakt, werd hij door een paar kogels in de rug doodgeschoten. De daders konden beslag leggen op alle juwelen, die in de brandkast lagen opgeborgen. De waarde van die juwelen wordt op vele miljoenen geraamd.

Anderzijds werden op 22 november, op een braakliggend stuk grond dat paalt aan de villa van de vermoorde juwelier, drie Fransen met verscheidene kogels omgebracht. De slachtoffers waren ook met messen toegetakeld, twee van hen waren bijna onthoofd.

Een man in de buurt hoorde na het schieten een onbekende in het Frans roepen: “Ik heb hem uiteindelijk gekregen”, woorden die heel waarschijnlijk gericht waren tot een spitsbroeder.

Antiekdieven

Daar de drie slachtoffers in het bezit waren van een schroevendraaier, wordt door de onderzoekers aangenomen dat ze naar de buurt van de Grote Hut gekomen waren om daar inbraken te plegen in de luxueuze villa’s. Heel waarschijnlijk kwamen ze daarbij in contact met een andere dievenbende en ontstond er een vechtpartij, waaraan zowel messen als vuurwapens te pas kwamen.

Twee van de drie neergeschoten mannen konden dadelijk geïdentificeerd worden. Het ging om de 28-jarige Fransman Jean Achianian, geboren te Issy-les-Moulinaux, en de 23-jarige Fransman Alain Grandcler, geboren te Abbeville.

Het derde slachtoffer had geen identiteitspapieren bij zich. Zijn identiteit kon door de onderzoekers ondertussen achterhaald worden. Het gaat ook om een Fransman, Hervé Wenzel. Aanvankelijk deden geruchten de ronde dat hij een broer was van de gekende ski-kampioenen, maar later bleek dat die geruchten ongegrond waren. De ski-kampioenen zijn trouwens niet van Franse nationaliteit.

De drie Franse slachtoffers hebben een blanco strafregister. Het zou nochtans niet uitgesloten zijn dat zij te maken hebben met de diefstal van antieke voorwerpen. Het onderzoek spitst zich nu toe op de twee of drie daders, die de gerechtelijke diensten eerlang hopen te kunnen aanhouden.

Bron: Gazet van Antwerpen | 2 December 1980

Brusselse “zware jongen” aangehouden

De gerechtelijke politie van Brussel heeft een belangrijke stap voorwaarts gezet in haar onderzoek naar de moord op drie Franse gangsters te Sint-Genesius-Rode.

Eind vorige week werd een zekere Charles De Staerke (36), een kerel uit het Brusselse milieu en nogal veel gezien in Sint-Pieters-Leeuw, aangehouden. Hij zit opgesloten in de gevangenis van Doornik en men verwacht dat hij eerlang naar Brussel zal worden overgebracht. Alhoewel de gerechtelijke kringen te Brussel zwijgen, vernamen we dat de gearresteerde al zekere verklaringen zou hebben afgelegd over de moord op de drie Fransen.

Juwelier

Die Franse gangsters werden op zondagavond 23 november gevonden in een bosje langs de Grote Hutstweenweg te Sint-Genesius-Rode. Dit bosje ligt vlakbij nummer 156, de woning waarin op woensdag 8 oktober de 66-jarige juwelier Valère Valcke werd vermoord en beroofd. Een moord die nog niet werd opgehelderd, maar waarvan de gerechtelijke politie nu toch weet, dat de juwelier met hetzelfde wapen werd vermoord als de drie Fransen.

De vraag die hier onmiddellijk wordt gesteld is welke bekentenissen de gearresteerde Charles De Staerke heeft afgelegd. Weet hij misschien ook iets meer over de moord op juwelier Valcke?

Ook omtrent de aanleiding tot het vermoorden van de Fransen bestaat nog geen volstrekte zekerheid. Al vermoedt men dat het gaat om een afrekening in het inbrekersmilieu. De lijken waren vreselijk toegetakeld. Alle drie vertoonden schot- en steekwonden.

Vrij vlug zat de recherche, zowel de gerechtelijke politie als de BOB van Brussel, op het goede spoor.

Vervoordeling

Men achterhaalde de identiteit van de mogelijke daders. En begin deze week werden de namen van de gezochte verdachten officieel bekendgemaakt. Men achtte het echter opportuun nog niet te gewagen van de arrestatie van Charles De Staerke. Ook werd niet gezegd dat er een derde persoon op te sporen was. En dit is namelijk de broer van eerst voornoemde, nl. Leon De Staerke. Deze is geen onbekende van de politie, vermits hij jaren geleden al een veroordeling opliep wegens gewapende overvallen.

Leon De Staerke, 43 jaar, was ook een vriend van Armand Havelange, die jaren geleden berucht werd voor zijn hold-ups. De derde man die nog moet worden gevonden in verband met de moord in Sint-Genesius-Rode is een zekere Istvan Farkas, 33, een Joegoslaaf die ook tot de onderwereld behoort.

Bron: Gazet van Antwerpen | 4 December 1980

Inbreker en heler veroordeeld te Brussel

De correctionele rechtbank te Brussel veroordeelde dinsdag de 40-jarige François Schuller uit Koekelberg bij verstek tot 18 maanden effectieve gevangenisstraf. De rechtbank achtte Schuller schuldig allerlei antiek te hebben gestolen uit de villa van juwelier Valère Valcke in oktober 1980, nadat voornoemde persoon in zijn woning te Sint-Genesius-Rode werd vermoord.

Schuller had eveneens te maken met de diefstal van antiek in het kasteeltje van Paul Bril die in augustus 1980 te Hoegaarden vermoord werd aangetroffen. Schuller was ten slotte ook betrokken bij een diefstal in het Scott-museum aan de Eikstraat te Brussel.

In deze zaak werd ook een Fransman wegens heling veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel.

Anderzijds werd de 44-jarige antiekhandelaar Leon De Staerke uit Sint-Pieters-Leeuw vrijgesproken op grond van twijfel. Leon De Staerke werd ervan verdacht in november 1980 drie Franse inbrekers te hebben doodgeschoten nabij de woning van juwelier Valcke te Sint-Genesius-Rode. Enkele maanden geleden werd hij na een onderzoek in deze moordzaak in voorlopige vrijheid gesteld.

Bron: Gazet van Antwerpen | 14 Oktober 1981

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube