Re: Visserhoedje

Merovinger wrote:

De ‘reus’ verloor zijn muts in Aalst - Haren en vlekken kunnen leiden tot ontmaskering Nijvels bendelid

(...) Paul, de grote blonde kerel uit Waterloo (*), in wie de speurders aanvankelijk de fameuze ‘reus’ zagen omdat hij reeds eerder overvallen zou hebben gepleegd om cocaïne te kunnen kopen, heeft zijn vrijlating aan de muts te danken. (...)

(*) Ik zal binnenkort meer info posten over deze toenmalige verdachte.

Meer info over deze verdachte 'Paul' kan je hier lezen » Forum

Re: Visserhoedje

Merovinger wrote:

De ‘reus’ verloor zijn muts in Aalst - Haren en vlekken kunnen leiden tot ontmaskering Nijvels bendelid

Dankzij zweetvlekken op het hoofddeksel konden deskundigen ook de bloedgroep van (vermoedelijk) de ‘reus’ achterhalen.

Bron: Het Laatste Nieuws | 2 december 1985.

De bloedgroep van de zweetvlekken op het vissershoedje is B, afscheider A2B aanwezig.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Re: Visserhoedje

Ben wrote:

Een onderzoek uit de Delta-cel verklaarde tegenover Humo het volgende over de overval in Temse :

'We hadden een lok blond haar van één van de daders van de moorddadige overval op de zeilmakerij in Temse. Die lok hebben we naar het lab gestuurd, maar toen ze terugkwam was ze totaal onbruikbaar geworden.'

Een lok haar die totaal "onbruikbaar" werd?  Waarvoor moest ze dan nog gebruikt worden? Ik snap niet hoe je haar onbruikbaar kan maken. En dat was dus een speurder uit de Delta cel die dat zogezegd gezegd had. Het is een onnozel detail maar gezien er zo veel sporen zijn vreselijk belangrijk in dit dossier. Ik zoek dit uit.

Of zou men de lok haar en het hoedje door mekaar halen? Want daarover weet ik wel wat daar mee gebeurd is. Het vissershoedje was op een gegeven moment zoek en men heeft het teruggevonden ergens achter een radiator. Nadien heeft zo ongeveer iedereen "al spelend?" dit hoedje op zijn hoofd gehad.

Re: Visserhoedje

Ik vrees dat dit weer een van de cruciale bewijsstukken is die verdwenen zijn. Anders zou de CWB deze haren toch al lang gebruikt hebben om dna uit te halen?

75

Re: Visserhoedje

Niet te geloven wat men ons allemaal in het Bendeverhaal doen slikken heeft. Het vissershoedje.

Dat vissershoedje is helemaal geen vissershoedje, al ontken ik niet dat vissers het soms ook dragen. Of vinden jullie het normaal dat men "vissershoedjes" in wapenwinkels verkoopt? Ik niet.

Ik zou jullie even goed kunnen wijs maken dat het een hoofddeksel was dat vooral gedragen werd door franse militairen, ziehier het bewijs van mijn bewering » tueriesdubrabant.1fr1.net

Maar wie droeg dat vissershoedje en waarom en waarom verloor men het minstens twee maal? Voor mij is de meest plausibele uitleg dat men op die manier de aandacht wou afleiden van het gezicht. In Aalst was het de Reus die zijn muts verloor. Daar werd toen dit over geschreven:

Dankzij zweetvlekken op het hoofddeksel konden deskundigen ook de bloedgroep van (vermoedelijk) de ‘reus’ achterhalen.

Bron: Het Laatste Nieuws | 2 december 1985

Ik heb er geen flauw benul van of bovenstaande klopt, maar indien dat zou kloppen, hebben jullie er dan een idee over de mogelijke impact hier van?

De gevonden bloedgroep was dus B/A2B. Zullen we daar eens de kansberekening op los laten indien er pakweg van 1000 mensen DNA stalen genomen zijn? Hoeveel mensen op 1000 hebben bloedgroep B?

In België heeft: 46 % van de bevolking bloedgroep O, 42 % bloedgroep A. Alleen al op basis van bloedgroep ABO op 1000 verdachten 90 mogelijke reuzen. Via rhesusfactor is 15 % negatief, dus 15 % van 90 is. Op 1000 verdachten nog 76,5 effectieven.

Nu nog rekening houden met A2B:

Antigeen - frequentie - antistoffen

  • A1 - 33% - Anti-B

  • A2 - 9% -Anti-B, evt. anti-A1

  • B - 8.5% - Anti-A/A1

  • A1B - 2.5%

  • A2B - <1% - Evt. Anti-A1

  • O - 46% - Anti-A/B/AB

Dus minder dan 1% of minder dan 10 op 1000. Hoeveel zijn er dat dan op 76 van die duizend? 0, ...

Ik vergeet nog het feit dat de reus minstens groter dan 1,80 meter groot zou moeten zijn. Hier werd af en toe de vraag gesteld hoe het kon dat de cel met 100% zekerheid wist dat Bono de reus niet was. Ik denk dat ik het antwoord kan geven. Christiaan Bonkoffsky had een andere bloedgroep.

(Onder zigeuners is het percentage bloedgroep B hoog en zij komen oorspronkelijk uit Iran en India. Ik vermoed dat Philippe De Staerke zijn bloedgroep gekend is, misschien kan hij hem zelf meedelen?)

76

Re: Visserhoedje

Louter op basis van de bloedresultaten (en indien deze info klopt ) plus hetgeen Victor Ostrovsky stelde, dat WNP een Gladio-structuur was die werd overgenomen door de Mossad en verantwoordelijk was voor ondermeer de Bende van Nijvel-aanslagen is de meest plausibele gok dat de reus een Iranees was.

Deze stelling is minder gek dan dat ze op het eerste zicht lijkt. Bloedresultaten zijn feiten.

77

Re: Visserhoedje

Maar er zijn nog andere onderzoeken op dat hoedje gedaan. Zeg bewust niet vissershoedje omdat ik ook dat misleiding vind. Er werd ooit een bloedgroep bepaald uit de zweetvlekken op het hoedje. Ik mag toch hopen dat beide resultaten naast elkaar gelegd werden en vervolgens aan wetenschappers voorgelegd zijn.

Dankzij zweetvlekken op het hoofddeksel konden deskundigen ook de bloedgroep van (vermoedelijk) de ‘reus’ achterhalen.

Bron: Het Laatste Nieuws | 2 december 1985.

Ik heb er geen flauw benul van of bovenstaande klopt, maar indien dat zou kloppen, hebben jullie dan een idee over de mogelijke impact hier van? De gevonden bloedgroep was dus B/A2B. Minder dan 1% van de Belgen heeft deze bloedgroep

» www.ikhebeenvraag.be

Begrijpen jullie hoe zeldzaam deze bloedgroep is?

Re: Visserhoedje

fenix wrote:

Louter op basis van de bloedresultaten (en indien deze info klopt) plus hetgeen Victor Ostrovsky stelde, dat WNP een Gladio-structuur was die werd overgenomen door de Mossad en verantwoordelijk was voor ondermeer de Bende van Nijvel-aanslagen is de meest plausibele gok dat de reus een Iranees was.

Deze stelling is minder gek dan dat ze op het eerste zicht lijkt. Bloedresultaten zijn feiten.

Bloedresultaten zijn feiten, indien correct getest en indien vaststaat dat de relevante persoon het voorwerp droeg.

Wat Ostrovsky stelt heb ik niet onderzocht maar het lijkt me onplausibel. Maar soit, neem aan dat het een waar statement is.

Wat jij zegt heeft een vorm als:

  1. Gras is groen (waar)

  2. Antwerpen speelde kampioen in 2023 (waar, tenminste, dat hoop ik, ik volg geen voetbal)

Maar waar is de causaliteit?

Dat bloed resultaat en de verdeling ervan is een statistisch gegeven. Het feit dat een bepaalde bloedgroep meer voorkomt bij sommige populaties stelt je niet in staat om te deduceren dat de dader uit die groep komt (tenzij bepaalde bloedgroepen ENKEL) bij die populatie zouden voorkomen.

Laat staan dat je iets kan zeggen over het feit dat dat element van die populatie voor de Mossad zou werken.

79

Re: Visserhoedje

Ik heb letterlijk geschreven "is de meest plausiebele GOK".

Ik ken de huidige stand van zaken niet i.v.m. bloedgroepen en waar ze (in welke landen) het meest voorkomen. Maar door de migratie is dit beeld zeker en vast niet hetzelfde als in 1985.

Ik weet zelfs nog heel precies waarom ik in die post het woord "Irakees" gebruikte. Ik wou namelijk dat die post zou opvallen of dat men er op zijn minst een discussie zou over voeren. Maar neen. Over belangrijke en cruciale dingen worden er zelden of nooit lange discussies gevoerd. Zal het nog eens anders formuleren. Met die specifieke bloedgroep hadden de speurders niet min of niet meer dan goud in hun handen. Een zeer groot deel van de verdachten kon namelijk gewoon geschrapt worden. Minder dan 1% dat zijn er nog maximum 50 van de 5000.

En ik ga het hier niet verder hebben over causale verbanden en INUS-conditie's. Ik zal mijn causale verbanden in 't vervolg explicieter maken zodat mij geen slordigheid in dat verband kan verweten worden. Fijn te weten dat we hier een specialist terzake hebben.

» books.google.be (Smiley ... en nu mag jij eens op zoek gaan naar het causaal verband tussen deze link en euh een coconut.)

Re: Visserhoedje

Ok, ok, ok ... ik erken, je had inderdaad 'gok' geschreven, daar had ik over gelezen, mijn excuses.

Ik weet dat ook niet, van die bloedgroepen. Wat ik wel weet is dat er in DNA 'markers' zitten die vrij specifiek zijn voor bepaalde etnische afkomsten. Maar wat ik niet weet is wat exact bedoeld wordt wanneer gezegd wordt dat men van één dader een 'volledig' DNA-profiel heeft en of de 'volledig' profiel impliceert of ook die info zou kunnen bekeken worden (mits er een wettelijk kader voor bestaat).

Als ik nog eens tijd heb (zal niet de komende maanden zijn) dan bekijk ik dat boek waarvan je me een link zond, maar mijn reading list is langer dan de tijd die ik heb om hem af te werken.