11

Ben wrote:

Het kan zijn - en dit zeg ik onder voorbehoud - dat de V. hieronder deze Mark Vander Meiren is. Om dat zeker te kunnen weten, zouden we moeten weten of Vander Meiren in Anderlecht woonde.

K55 - MAI- CWB - 10.04.1990 - PV 23588/90 -19

In dit PV zijn diverse inlichtingen opgenomen waaruit blijkt dat Eric Lammers en V. (*uit Anderlecht) betrokken zouden zijn bij de overval op de Colruyt van Nijvel en bij de overval op Szymusik. Op dit onderzoeksspoor zal niet worden voortgegaan, zoals blijkt uit de verklaringen opgenomen in K56 - CWB - 11.05.1992 - PV 25198/92 34: V. heeft herhaaldelijk geweigerd te worden gehoord in verband met inlichtingen betreffende Eric Lammers en in verband met een Golf GTI die bij een overval zou zijn gebruikt.

Er worden twee verschillende V’s door de commissie aangehaald:

V1: De Spanjaard uit Anderlecht is bij WNP terecht gekomen via Libert. Het is een extreem-rechtse Spaanse Falangist. In Liberts verklaringen spreekt hij over deze man als Vicente. (Zie dossier Latinus) Die zou een vriendin Blanca gehad hebben. Vicente was de man die een uit de hand lopende ruzie tussen Libert en Van Vinck tijdens een maaltijd bij de moeder van Latinus trachtte te bekoelen. Van Vynck spreekt in dat verband ook over een Nederlandstalig koppel dat aanwezig was met een witte Mercedes, de enigen waarbij Libert geen namen plaats (hij noemt ze VL1 en VL2).

V2: Medeplichtige van Lammers en door Eric Lammers bij WNP binnengehaald: volgens de Bendecommissie is dit de man die deelnam aan Operatie Esperanza, de schaduwing van de “klokkenmaker” en “de maîtresse van terrorist Carlos”. Het is ook de man die het nummer voor de nummerplaat aan vader Lammers zou geleverd hebben, en verdacht werd om samen met Eric deelgenomen te hebben aan de overval te Nijvel en de moord op het juwelierskoppel in Anderlues. Het is de man die herhaaldelijk weigerde te worden gehoord.

Ik heb ook zeer lang gedacht dat het eventueel over Vander Meiren of Van Vynck ging, maar ik twijfelde. Ik denk dat de oplossing zit in het specifieke woord dat de Bendecommissie gebruikt: medeplichtige.

“reserve waarvan sprake in de synthese van adjudant Lachlan-Jenicot: V., medeplichtige van Eric Lammers, actief lid van WNP, heeft verklaard de nummerplaat van een Golf te hebben meegedeeld aan Maurice Lammers die daar volgens hem om gevraagd had; datzelfde nummer werd door de moordenaars gebruikt voor een valse nummerplaat die werd aangebracht op de Golf van de heer Van Camp, slachtoffer van de moordenaars in het restaurant”

Bron: Verslag Tweede Bendecommissie, deel 2, blz 31

Dit stuk, aldus de commissie, komt uit een een synthese-proces-verbaal van Jenicot-Lachlan van 29 april 1994 over de onderzoekspiste WNP/Calmette/LibertlLatinus en consorten.

Noch Van Vynck, noch Vander Meiren waren in '94 “medeplichtigen” van Lammers. Geen van hen was immers veroordeeld voor feiten met betrekking tot de Herdersliedstraat, WNP of de telexdiefstallen.

De enige veroordeelde medeplichtigen van Lammers, met een “V” in 94 waren Francis Verzar en Jean Claude Vits. Als je in dat licht de statements van de bendecommissie begint te lezen krijg je een heel ander verhaal.

Het is opvallend hoeveel bladzijden Ponsaers besteed aan die "Bende van Eric Lammers" in zijn boek, zonder daar conclusies aan te koppelen. Ze leven dan ook nog allemaal en als je hun exploten leest vanaf '84 is dat niet min, zeker als je nogal wat overeenkomsten met Bende feiten ziet.

12

Oeps nog iets vergeten : die FV is nog juridisch consulent geworden. Ik weet zelfs niet of hij ondertussen alweer in de cel is beland.
Kwestie van weer geen klachten voor de beheerder van dit forum te veroorzaken smile