Django68, ik ben het volkomen met u eens. ‘Gestoord zijn’ was zonder enige twijfel een noodzakelijke voorwaarde om de feiten te kunnen plegen die door de bende zijn gepleegd. Religieuze goeroes maken er hun doel van om mensen die zoekend zijn met gestoord gedachtegoed te infecteren.

612

Ik wil deze post van Merovinger uit 2014 nog eens onder de aandacht brengen. Dat verklaart eigenlijk het gedrag van Libert. Kan je " normaal " zijn als je vader of stiefvader je op je zestiende dergelijke dingen laat doen.

Ik dacht het niet. Dat hij psychisch "beschadigd " is dat is een feit. Of hij dan bipolair of schizofreen is laat ik in het midden. Ik denk dat de juiste diagnose al moeilijk is voor een psy.

Ik heb zonet in de post hierboven eens doorgeklikt naar die post van Merovinger uit 2014. Libert schrijft dat hij mensen rekruteerde die zich vervolgens de vingers moesten branden door bijvoorbeeld iemand te liquideren. Hij schrijft ook dat de CWB niets met zijn info doet. Waar wacht men ginder in Charleroi eigenlijk nog op?

614

Libert weet niet wat hem overkomen is. Hij praat veel maar weet erg weinig!

Ben wrote:

Hij was niet echt een man die zijn woorden wikt en weegt. Extreem-rechts was een "verzameling psychopaten en schizofrenen", het leger "een infernaal bordeel", en de druïde en aanhanger van Germaanse riten, taxichauffeur Herman Wachtelaer, in wiens domein de Cel Waals Brabant in de zomer van 2012 graafwerken deed, "dat debiele onderwerp".

Na urenlange gesprekken werd ik niet veel wijzer over de dubbele moord [in de Herderliedstraat]. Het probleem was niet dat Libert van alles verzon. Als hij niet wilde antwoorden, kreeg hij een kleur en zei hij: "No comment". Het probleem was dat hij niet veel wist van wat er achter de schermen van de WNP gebeurd was. Hij vertelde verhalen en als ik vroeg of hij er zelf bij was geweest of het van horen zeggen had, begon zijn antwoord altijd met: "Non, mais Latinus m'a dit que ...". Ik noemde hem Latinusmadike.

Hij lag in de knoop met zijn oude loyaliteiten. "Als je trouw ben aan een dienst, kun je niet ook trouw zijn aan andere kippen en hun kippenhokken", zei hij op het assisenproces. Maar wie was die dienst en wie waren de kippen? Libert was begin 1987 nog altijd in de weer voor niet nader genoemde figuren die de WNP op pad hadden gestuurd, hij toonde me een nieuwe uitgebreide fiche die hij had gemaakt over de door de WNP belaagde wapenhandelaar Herman Geschier, maar hij vertelde niet voor wie hij dat deed. Hij voelde zich belazerd, maar kon niet bepalen door wie, of wilde het niet zeggen.

Bron: Beetgenomen | Hilde Geens

Hij is gebruikt geweest dit is een feit, hij heeft een groot gedacht van zichzelf voor iemand die niet weet wat in zijn organisatie afspeelde.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

615

Bakerstreet 221B wrote:

Hij schrijft ook dat de CWB niets met zijn info doet. Waar wacht men ginder in Charleroi eigenlijk nog op?

De redenen staat beschreven in bovenstaande post. Erbij er is over WNP en de bende een heleboel info die gewoon niet klopt.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

616

» tueriesdubrabant.1fr1.net (blz. 76, 77, 78)

Wat hebben we daar op te zeggen? Ik citeer:

"In de loop van 1983 kreeg Libert het gevoel dat hij werd gebruikt om mensen te doden, te bespioneren en af te luisteren."

Bron: Libert zelf als we Bouten mogen geloven

Lees ik dat verkeerd of is dat een schulbekentenis van Libert? Ik werd gebruikt is voor mij geen excuus. IS strijders worden ook gebruikt. Van de moment dat er een wapen in je handen gestopt werd ben je al een stap te ver in mijn ogen. Of moeten we echt geloven dat Libert zo naief was dat hij dacht dat hij aangenomen was voor de vroegere versie van Kamp W.

9 November - In de nazireligie staat deze voor het feest van de wederopstanding van (de martelaren van) het arische volk

Via deze link kan u allen, met ingang van vandaag en gedurende één week, een bijzonder interessante documentaire van Discovery Channel over nazireligie downloaden. Voor iedereen die mensen als een Michel Libert ten gronde wil begrijpen is dit een absolute must! » we.t

Kan eventueel iemand deze documentaire definitief online zetten (op het Bende van Nijvel-YouTube-kanaal bijvoorbeeld)?

Hieronder licht ik toe hoe frappant de parallellen (waarvan ik er zonet nog een paar heb gelezen in het laatste boek van Bouten) met WNP zijn:

De nazi’s wilden een nieuwe wereldorde tot stand brengen onder leiding van het Arische ras. Zij waren ervan overtuigd dat Ariërs superieure, goddelijke kwaliteiten hadden die ze in de loop der tijden verloren hadden omdat hun ras zich gekruist had met andere volkeren. Oorspronkelijk zouden deze goddelijke Ariërs geleefd hebben op het (mythische) eiland Atlantis, ergens in de noordelijke zeeën. Door ontucht en verderf had God een vloek uitgesproken over dat eiland, waardoor het overspoeld werd en verzonk in zee. Dit aspect uit de Arische mythologie loopt quasi parallel met het Bijbelse verhaal over de ark van Noë. Een paar hogepriesters hadden vanop Atlantis met een vaartuig het vasteland kunnen bereiken (de ark), ergens in Oost-Azië. De nazi’s geloofden dat Noordwest-Europese volkeren afstamden van het goddelijke volk van Atlantis, net zoals sommige volkeren uit de Himalaya of uit Japan.

In het tijdschrift Tingvellir besteedt Michel Libert aandacht aan Japan en de Japanse cultuur. Jean-François (Ferrari) Calmette, vooraanstaand WNP-lid, hield voor een opleiding tot Ninja te hebben genoten en beschouwde zichzelf als een samourai.

Bron: Bouhouche, Beijer, Beuckels en de anderen | Guy Bouten (blz.54)

Volgens de nazi’s zou Jezus van Nazareth een super-Ariër geweest zijn, en volgens hen werd hij door de katholieke kerk onterecht geclaimd als iemand van hen, als hun Messias. Ook Adolf Hitler was volgens de nazi’s een zuivere Ariër en niets minder dan hun Messias. De nazireligie is een religie van het bloed en draait rond de bloedlijn die leidt naar de oorspronkelijke goddelijke wezens waarvan de Ariërs zouden afstammen. Verschillende leerstellingen uit andere religies en uit de mythologie werden overgenomen in de nazireligie, voor zover die de nazistische rassentheorie konden ondersteunen. Alfred Rosenberg was Hitlers commissaris voor filosofie en onderwijs. Rosenberg schreef een compleet religieus basiswerk dat dienstdeed als spiritueel ankerpunt voor Hitlers strijders.

In het artikel ‘Libert Bekent’, verschenen in 1989 in Panorama, verklaart Michel Libert dat de opdrachten die hij van hogerhand kreeg versleuteld waren in de zogeheten ‘Rosenbergschaal’. Dit doet denken aan Alfred Rosenberg.

Heinrich Himmler, hoofd van de SS, werkte de occulte stellingen uit in de praktijk en zat mee aan de tekentafel waar het rassenzuiveringsplan werd gesmeed. Om lid te worden van de SS moest men van zuiver Arischen bloede zijn, een lichaamslengte hebben van minstens 1,75 m en kunnen aantonen dat je familie tot 1750 raszuiver was. De oorspronkelijke Ariërs waren reuzen, strijders. Googel op ‘Thurizas’, ‘Frost Giant’ of ‘Project Riese’. De nazi’s zagen onder meer ‘bewijs’ voor hun theorie in de Bijbel, Genesis 6:4. Binnen WNP was de bijnaam van Frédéric Saucez ‘Armageddon’, wat staat voor ‘reuzenstrijd’ en ‘ultiem godendrama’. Door Ariërs enkel toe te laten zich met Ariërs voort te planten, dacht men dat het Arische bloed steeds zuiverder zou worden en dat men het Arische ras zou kunnen herstellen. Hierdoor zouden Ariërs mettertijd terug over dezelfde goddelijke eigenschappen beschikken als de oorspronkelijke inwoners van Atlantis, die op hun beurt afstamden van de goden ...

Michel Libert hield zich actief bezig met deze occulte studie van de genese. Michel Libert over de vzw Les Compagnons du Christ-Graal » Forum

De Rassentheorie, gestoeld op occulte overtuigingen, werd omgezet in de praktijk. De SS-officieren waren daartoe de uitgelezen zaaddonoren. In het Lebensborn-mensenkweekprogramma werden in totaal 11.000 Arische baby’s gekweekt die rechtstreeks eigendom waren van de Duitse overheid. Frieda, zangeres van ABBA, is zo’n ‘Lebensborn kind’, wellicht genoemd naar de Noorse godin Freya. In België waren twee Lebensborn-kraamklinieken » nl.wikipedia.org

De paganistische en occulte leerstellingen werden in nazi-Duitsland uitgebreid opgedrongen aan de jeugd, zowel via het onderwijs als via jeugdbewegingen. Hitler werd voorgesteld als een verlossende Messias. Katholieke rituelen maakten plaats voor paganistische rituelen en de occulte doctrines versmolten met Duitse wetten en cultuur. Adolf Hitler keek heel erg op naar Richard Wagner, die de nazistische leerstellingen verwerkte in de opera Parsifal, een muziekstuk dat handelt over de zoektocht naar de heilige graal (alweer). Omdat die graal ooit het heilig bloed had bevat, en omdat de nazi’s bezeten waren door alles wat met de heilige bloedlijn had te maken, wilden zij niets liever dan de graal te bemachtigen. Ook de Arma Christi, de doornenkroon, de spijkers waarmee Jezus aan het kruis werd genageld en de lans waarmee hij de genadesteek kreeg, wilden de nazi’s koste wat kost in handen krijgen. Zij waren ervan overtuigd dat ze hun vermeende goddelijke krachten zouden terugkrijgen door in contact te komen met dat bloed. Het nazi-racisme, de religie van het bloed, werd door Adolf Hitler ook wel ‘de religie van Parsifal’ genoemd. In de opera Parsifal van Wagner, door de Führer als een standaardwerk bestempeld, wordt heel sterk benadrukt dat Ariërs enkel en alleen mededogen mogen tonen tegenover andere Ariërs. Andere volkeren waren nu eenmaal Untermenschen en dus een bedreiging voor het Arische ras.

Michel Libert liet zichzelf ‘Wagner’ noemen, een roepnaam die wel meer gebruikt wordt in extreemrechtse kringen.

9 November, de datum van de aanslagen in Aalst, is niet alleen de datum van Kristallnacht, maar ook de datum van de eerste couppoging die Hitlers privéleger in 1923 pleegde. Tijdens die nacht sneuvelden 16 strijders uit Hitlers privémilitie. In de nazireligie kregen deze gesneuvelden het statuut van martelaar. De datum van 9 november stond tijdens het nazibewind symbool voor de wederopstanding van het Arische volk, voor de verrijzenis van de martelaren. Propagandaminister Joseph Geubbels bedacht een groots ritueel om de op 9 november 1923 gesneuvelde nazihelden te eren en hun verrijzenis te vieren. Over heel Duitsland werden luidsprekers opgesteld opdat de bevolking deze plechtigheid zou kunnen volgen. Deze feestdag, die in het teken stond van de verrijzenis van de martelaren, wordt gezien als het equivalent van het paasfeest voor de katholieken.

De nazireligie, waarin alle Duitsers een Arische superioriteit aangemeten werd, werd het gedachtegoed dat het derde Rijk samenhield en dat de basis zou vormen voor de macht van de Führer. ‘Religare’ betekent immers ‘verbondenheid’. Vanaf 1933 nam de nazipartij alle jeugdorganisaties over. Meisjes werden lid van de Bund Deutscher Mädel. Ze leerden dat ze jong moesten huwen en dat hun lichaam ten dienste moest staan van het Duitse volk. Jongens werden op hun tiende lid van het Deutsche Jungvolk, op hun veertiende gingen ze bij de Hitlerjugend en op hun achttiende traden ze toe tot de nazipartij. Ze werden ingeleid in de rituelen van het heilig bloed en er werd hen ingeprent dat ze tot een superieur ras behoorden. Ze werden geprogrammeerd om onvoorwaardelijk trouw te blijven aan Hitler. Sterven voor hun vaderland was voor hen geen opdracht. Er werd hen geleerd dat het een recht was om dat te mogen doen. Mein Kampf werd de nazibijbel. Het was zonder meer een eer om tot het meest superieure ras van de wereld te behoren.

De ‘scoutsverenigingen’ die Michel Libert oprichtte, hadden zich afgescheurd van de katholieke basisideologie. In plaats daarvan gaf Michel Libert cursussen over Keltische filosofie. De ‘scoutsverenigingen’ die volgens Joseph Kausse (Staatsveiligheid) slechts dienden om WNP-leden te ronselen, waren ondergebracht binnen vzw Iggdrasil (een Keltische term). In het artikel ‘Libert Bekent’, verschenen in 1989 in Panorama, heeft Michel Libert het over een scoutsvereniging en over ‘Operatie Ginunagap’ (alweer een Keltische term), ook wel ‘Les Grands Evènements’ genoemd » Daders

Michel Libert zijn appartement was behangen met foto’s van allerlei totalitaire leiders: Hitler, Mussolini, Pinochet, de Sjah van Iran, … Zijn bibliotheek gaf hetzelfde beeld: ‘Mein Kampf’, boeken van Degrelle, ...

Bron: Bouhouche, Beijer, Beuckels en de anderen | Guy Bouten (blz. 76)

Ariërs die niet raszuiver genoeg bleken en leden aan een of andere ongeneeslijke ziekte, werden gesteriliseerd. 400.000 mensen ondergingen dat lot. Ongeneeslijk zieke kinderen werden door naziartsen ge-euthanaseerd en aan hun ouders werd verteld dat ze een natuurlijke dood waren gestorven. Vanaf 1935 werd de Arische rassentheorie ingeschreven in de Duitse wetboeken. Dat effende het pad naar het uitroeien van alle niet-Ariërs. Precies omdat dit deel uitmaakte van de nieuwe nazireligie, werd dit door het Duitse volk gezien als een noodzakelijk kwaad dat ‘de goede zaak’ – ‘de zuiverheid van het bloed’ – diende. Het individu stelde niets voor, het enige wat er toe deed was: het Arische ras. Gebrekkige nazaten op de wereld zetten kon nu eenmaal niet in de context van de nazifilosofie.

Michel Libert lichtte in tijdschrift Thingvellir uitgebreid de nazistische voortplantingsvoorschriften toe.

Heinrich Himmler ontleende zijn nazistische leerstellingen ook deels aan het hindoeïsme. Het kastensysteem leek hem een perfect model – en excuus – om aan de nazi-elite voorrechten toe te kennen. Hoe knettergek het ook mag klinken: Heinrich Himmler raakte ervan overtuigd dat hij de reïncarnatie was van koning Heinrich (876-937), een Germaanse leider uit de vroege middeleeuwen die de Slavische volkeren had belemmerd het Germaanse Rijk te veroveren. Op de duizendste verjaardag van het overlijden van koning Heinrich werden zijn lichamelijke resten door Heinrich Himmler herbegraven tijdens een oud-paganistisch ritueel. Tijdens dat ritueel zwoer Himmler de goddelijke opdracht van koning Heinrich voort te zetten, te weten: Duitsland te beschermen tegen een invasie van oostelijke volkeren.

Ook hier volgt Michel Libert Heinrich Himmler op de voet. Libert noemt zichzelf een ‘vroege middeleeuwer’:

De WNP bestond al lang niet meer, maar hij [Michel Libert] had een nieuwe groep, de Christ-Graal. "Wij voelen ons niet thuis in deze eeuw. Wij zijn mensen van de vroege middeleeuwen. Wij zijn geheim om te vermijden dat alle domoren van België hier voor de deur staan. De domoren druipen wel af als ze het hoge gehalte van de filosofische lessen over zich krijgen." De inlichtingenchef floot. "Ik zal ze voor u versimpelen.”

Bron: Beetgenomen | Hilde Geens

De organisatie van de leiding van de SS of Schutzstaffel, de persoonlijke beschermingseenheid van Hitler, werd gemodelleerd naar het 13de-eeuwse leiderschapsmodel dat van toepassing was bij de Ridders van de Teutoonse Orde. Het feodale systeem van de Ridders van de Teutoonse Orde werd door nazi’s gezien als een ideaal maatschappijmodel. Wie in de Middeleeuwen door de Ridders van de Teutoonse Orde werd verslagen, werd gedood of ingezet als slaaf. Dit model werd uitgerold via genoegzaam bekende onmenselijke nazipraktijken. Onderdanen van landen waar Duitsland binnenviel werden soms milder bejegend, maar konden bijvoorbeeld worden verplicht tot dwangarbeid.

Ook hier zien we parallellen: heel wat WNP’ers waren lid van een hedendaagse Teutoonse Orde. In het artikel ‘Libert Bekent’, verschenen in 1989 in Panorama, verklaart Michel Libert:

“Mijn tweede vader was bij de Gestapo in dienst getreden, nadat hij een korte tijd in de rangen van Léon Degrelle had gediend. Daardoor kwam ik al heel vroeg in die wereld terecht. Na de oorlog liep hij een veroordeling op, maar hij werd al in ’46 door de Amerikanen gerecupereerd. Hij werd meteen ingeschakeld in organisaties van hetzelfde soort als WNP, die zij vanuit Duitsland opzetten om de belangen van het westen te verdedigen tegen het communisme.”

En:

“Zowel spierbundels, huurdoders als denkers werden en worden daarvoor ingezet in organisaties met wisselende namen maar steeds opgebouwd volgens hetzelfde stramien. Het is alsof men andere stekkers in een zelfde centrale voeding insteekt. Mijn tweede vader introduceerde mij aanvankelijk in de Teutoonse Orde, pas later kwam ik bij Westland New Post.”

Was die ‘tweede vader’ alleen maar Michel Libert zijn tweede vader, of was hij (ook/enkel) zijn spirituele leermeester?

In de 20ste eeuw zagen we dat extreemrechts (maar niet alleen extreemrechts) wel eens verdediger was van het kolonialisme en van het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime » nl.wikipedia.org

Van Jean-François (Ferrari) Calmette, WNP, is bekend dat hij met de hulp van Freddy Gignez ooit huurlingen ronselde voor de strijd in Zuid-Afrika.

Bron: Bouhouche, Beijer, Beuckels en de anderen | Guy Bouten (blz. 55)

Net zoals de Ridders van de Teutoonse Orde kastelen inpalmden, vormde Heinrich Himmler een aantal oude kastelen om tot opleidingscentra, ontmoetingsplaatsen en religieuze centra. Kasteel Wewelsburg werd door Heinrich Himmler omgebouwd tot een waar SS-Vaticaan. Naar het organisatiemodel van de Ridders van de Teutoonse Orde, werden duizenden dwangarbeiders ingeschakeld voor de bouw van dit occulte nazicentrum. Gefinancierd door Heinrich Himmler, zocht archeoloog Otto Rahn koortsachtig naar de heilige graal. In Wewelsburg werd alvast een graalkapel gebouwd om het object, eens het in nazibezit zou zijn, een waardige plaats te geven. Uiteraard is deze graal nooit gevonden.

Er werden enorm veel middelen geïnvesteerd in de studie van oude paganistische rituelen. Karl Maria Wiligut, die zichzelf als rechtstreekse afstammeling van de Noorse god Thor zag, werd aangesteld om de kennis over het geheim van de runen uit te diepen. Naar analogie met de tien geboden uit de Bijbel, werden door Wiligut negen paganistische geboden opgesteld in runenschrift. Volgens Wiligut was het de hoogste Noorse god Odin die de runenkennis aan de Ariërs had geschonken. Een gedegen onderricht in de runenkennis maakte een belangrijk deel uit van de opleiding van de SS-rekruten.

Michel Libert beeldt in tijdschrift Thingvellir de god Odin af » Forum

Ook het hoofdgebouw van het nazivaticaan - kasteel Wewelsburg - had de vorm van een driehoek (delta, thurizas). De hoogste militaire elite kreeg in nazi Duitsland een helm, ring, ... met een doodskop erop. In nazikringen symboliseert de doodskop de innige band met de SS, Hitlers privé-beschermingseenheid. Michel Libert beeldt op het voorblad van Thingvellir een doodskop af.

De nazireligie drong ook binnen in het gezinsleven. Er werden paganistische doopsels en huwelijksrituelen uitgevoerd. Van Marcel Barbier (WNP) is bekend en gedocumenteerd dat hij trouwde volgens een Keltische ritus » Forum

Feestdagen liepen parallel aan de oud-Germaanse kalender, katholieke feestdagen werden vervangen door paganistische feestdagen. Oude paganistische tempels werden heropgebouwd, zoals de Externsteine. Nazi’s dachten dat daar de Irminsul zou gestaan hebben. Herman Wachtelaar verklaart in de pers dat hij met zijn VZW Levensboom-Irminsul-Iggdrasil (waarvan verschillende WNP’ers lid waren) studiereizen organiseerde naar Teutoburgerwald » nl.wikipedia.org

618

Libert, de mythomaan?

Neen, geen mythomaan, eenvoudigweg een volbloed nazipriester, lees mijn post hierboven.

620

Reactie Libert vandaag:

"Merci pour votre envoi car je n'ai pas assez de moyens financiers pour me fournir en toutes les publications où ma personne se voit concernée."

"Une fois de plus Monsieur Bouten, que je respecte sincèrement et admire sans ambage aucun pour son courage d'investigateur (nous sommes de fort bons camarades) lance à nouveau ses dés sans avoir pris le temps (en ce qu'il m'attribue) de me questionner afin d'affiner ses propos et affirmations (souvent posées à la louche)."

"Pfff ... avec un LOL sublimé par un bemol de circonstance ... Rien n'a de cesse et il faut ad vitam, semble-t-il, corriger à la fois le fond et la forme de chaque article, de chaque paragraphe, de chaque page, de chaque publication ... auxquels je n'ai été invité à répondre ou expliciter le canevas."

Michel Libert bevestigt dat hij en Bouten zeer goede kameraden zijn maar dat Bouten niet de tijd genomen heeft Michel Libert zijn teksten voor te leggen. Volgens hem moeten er verbeteringen aangebracht worden naar vorm en inhoud wat betreft elke paragraaf van elke pagina. Hij begon met te zeggen dat hij niet de financiële middelen heeft om alle publicatie"s te kopen waar hij in voorkomt.

Hij zou zichzelf veel werk en geld en tijd besparen door eens één keer de waarheid te zeggen. Als ze inderdaad zo'n goede kameraden zijn, waarom schenkt Bouten hem dan geen boek denk ik dan.