11

Re: Zaïre

De geduchte instelling had de hand in heel wat mysterieuze zaakjes. In 1974 verijdelde ze een poging tot staatsgreep tegen het Mobutu-regime: de pitch werd voorbereid in Nederland, waar huurlingen, vooral oud-commando's, aangeworven werden. Ze moesten binnendringen in Zaïre en, met de hulp van plaatselijke medeplichtigen, het schip van Mobutu midden in de rivier opblazen. Toen alle belangrijke gegevens verzameld waren, mede dankzij de infiltratie van Belgische rijkswachters, bracht de grote baas van de Staatsveiligheid een bliksembezoek aan Kinshasa en overhandigde Mobutu het dossier van de poging tot staatsgreep.

In 1979 waren agenten van de Staatsveiligheid betrokken bij een poging om huurlingen uit de omgeving van Luik via Rwanda in Zaïre binnen te smokkelen. Het was de bedoeling dat ze steun zouden verlenen aan een geheimzinnig leger om, nogmaals met de hulp van plaatselijke medeplichtigen, een kettingreactie van muiterijen in de Zaïrese kazernes teweeg te brengen.

Op het ogenblik dat de Belgische huurlingen de luchthaven van Zaventem verlieten, besliste de ministerraad, onder het voorzitterschap van Paul Vanden Boeynants, om Belgische troepen te sturen naar het militaire kamp van Kitiona. Officieel ging het om een oefening. Maar de ware bedoeling was Mobutu een steuntje in de rug te geven op een ogenblik dat de politie situatie in Kinshasa erg wankel geworden was.

Toen VDB door de pers geïnterpelleerd werd over de dubbelzinnige houding van zijn regering - enerzijds anti-Mobutu-huurlingen laten vertrekken en anderzijds het bewind ondersteunen - beweerde hij niets af te weten van het vertrek van de huurlingen. De administrateur-generaal van de Staatsveiligheid kreeg een flinke uitbrander omdat hij de regering niet ingelicht had over het anti-Mobutu-complot.

Bron: Dossier Staatsveiligheid | René Haquin

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Zaïre

Werner wrote:

Waarom zouden die huurlingen in België terecht komen terwijl landgenoten van eigen bodem aan die operatie hebben deelgenomen? Je moet dit plaatsen in het juiste kader van de tijdsgeest. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat ik het goedkeur. Er bestaat zoiets wat men omschrijft als 'the white man's burden' (Kipling). Dit is een zeer sterk stereotiep gedachtegang die zelfs heden hardnekkig aanwezig is.

De kern van de zaak is dat veel van die huurlingen nooit professionele militairen zijn geweest. De zaak wordt ook vaak geromantiseerd tot een niveau van ongeloofwaardigheid. Denk maar even aan de Wilde Ganzen. We spreken hier duidelijk over een patroon van ontmenselijking van de tegenstander, wat nog niet wil zeggen dat men eenzelfde attitude kan aanleggen voor de eigen bevolkingsgroep.

Wel, ik zet soms wat dingen om beweging te krijgen in het dossier. Zoals nu. Weet je, ik kan je vertellen waar je van die mannen in België tegen kon komen en zelfs wat ze daar over vertelden over die moordpartijen.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

13

Re: Zaïre

Begon men de nieuwssite Apche tegen te werken na de artikels over de Safari Club? Interessante topic, even bumpen.

In dit verband ook te herbekijken: Orde van de Zonnetempel, ihb de nucleaire verhalen. Luc Jouret, misschien ook Bender. Kennen elkaar als para in Katanga. Van Rossem noemt ze niet, maar de FP in zijn verhaal zal wel niet alle Safari agenten op een schoteltje hebben gegeven.

Re: Zaïre

Trojan wrote:

In 1983 knoopt Israel terug banden aan met Congo, dit ten koste van arabische invloeden en Belgische belangen. De inzet is de mineralenrijke provincie Katanga en in tweede orde het mogen leveren van militair materiaal. Die internationale strijd om de macht en ihb om de trafiek in diamant levert de logica van de Bende van Nijvel.

Wie zijn nl. de verliezers op Belgische bodem: de politieke vleugels en de Brusselse zakenmensen die graag zoete broodjes bakken met de Arabieren, en een aantal mensen die sleutelposities bezetten in de trafiek van diamant. Dit dan verweven met de overname van de drugs voor wapens handel met de falangisten. De precieze rolverdeling is onduidelijk: Mossad, CIA, ARI, ...

Een heel interessante post, omdat dit rechtstreeks te maken heeft met een kolonel uit de sfeer van don Felix. Zowel de falangisten als het Congo-hoofdstuk, en die zelfde kolonel was ook heel actief in Zuid-Amerika. Zoek op Yair Klein, en ook Michael Harari. En denk aan de Diane en don Felix, lees het profiel van de persoon in het Ertrijckx-dossier, en denk aan de moord op Mendez.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Re: Zaïre

Onderstaande past meer in dit topic, in de eerste post van dit topic is een huurling aan het woord over hun gruweldaden.

Robertvandeurnen wrote:

Koppige Bruggeling

Bob Denard is een echte huursoldaat. Overal in Afrika waar afscheidingsbewegingen actief waren, liet hij zich inhuren door plaatselijke potentaten. Denard vocht in Biafra en in Katanga. De Westerse inlichtingendiensten knepen een oogje dicht. In Congo vocht hij aan de zijde van die andere beruchte huurlingen, Bruggeling Jean Schramme en de Ier Mike Hoare. De Congolezen spreken nog altijd met afschuw over deze mannen.

Bob Denard leerde zijn "stiel" bij de Franse para's in Vietnam. Schramme was een Congolese oud-koloniaal. Beiden vochten eerst met de Katangezen tegen de blauwhelmen die Congo moesten herenigen. Toen Katanga ophield te bestaan, liepen ze gewoon over naar het Congolese regeringsleger onder leiding van kolonel Mobutu. Die had hen nodig om verschillende rebellieën neer te slaan.

De Congolese soldaten van Mobutu stonden niet meteen bekend voor hun moed op het slagveld. De huurlingen haalden voor Mobutu - samen met de Belgische para's - de kastanjes uit het vuur. Samen veroverden zij in 1964 Stanleystad. De huurlingen traden daarbij hardhandig op.

Meteen nadat de rebellen verslagen waren, liet Mobutu de huurlingen vallen. De koppige Bruggeling Schramme kwam prompt in opstand tegen Mobutu. Denard was slimmer. Hij verzoende zich met Mobutu. Hij kreeg nog enkele jaren respijt. In de jaren daarna klaarde hij nog wat "klussen" in Benin en in Angola, voor wie hem het meest betaalde.

Bron: Het Nieuwsblad | 19 Februari 2006

In de stille periode tussen '83 en '85 zat bijna iedere huurling in Afrika, speciaal in Sierra Leone.

the end wrote:
Robertvandeurnen wrote:

de Ier Mike Hoare. De Congolezen spreken nog altijd met afschuw over deze mannen.

Van die mannen heb ik er ontmoet, ik kan me nog een gesprek herinneren (lente 85) van een huurling die vertelde over wat hij daar gedaan had. Op een bepaalde moment barstte hij in tranen uit, hij veel spijt van wat hij gedaan had.

the end wrote:

Bovenstaande gesprek deed zich op een ochtend voor het moet een feestdag of een zondag of geweest zijn. Ik was vroeg solo gaan trainen en was erna ergens binnen gegaan om iets warms te drinken. Ik zat in mijn uitrusting aan een toog, en een man komt zich naast me zetten met een pint voor zich, het was ongeveer 8 a 9 uur in de ochtend.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Re: Zaïre

sherlock wrote:

Het kan best zijn dat Bob Denard een huurling was van de JSOC, "tewerkgesteld" in Zaïre, toch zie ik hier geen link met..

Ben wrote:

Over de band tussen Al Ajjaz, de oorlog in Katanga en de Safari Club:

De naam verwijst naar de Mount Kenya Safari Club, eigendom van wapenhandelaar Adnan Khashoggi, waar de club voor het eerst vergaderde.

De organisatie werd opgericht op initiatief van Alexandre de Marenches, de baas van de Franse geheime dienst SDECE, en was specifiek bedoeld om de communistische invloed in Afrika te bestrijden en om geheime operaties uit te voeren die de CIA (na het Watergate-schandaal) niet meer kon of mocht doen. Vanzelfsprekend bestond er coördinatie tussen de Safari Club, de CIA en de Mossad.

Het is perfect denkbaar dat Al Ajjaz in Brussel actief was in opdracht van de Safari Club, mogelijk zelfs als financier of opdrachtgever van geheime operaties. Volgens kenners groeide de organisatie uit tot een 'tweede CIA', een parallelle versie van de Amerikaanse geheime dienst, die volledig ontsnapte aan elke parlementaire democratische controle. Of de Safari Club ooit werd opgedoekt, is onduidelijk.

Feit is dat ook na de val van de sjah in Iran (1979) de Safari Club een rol speelde in de Iran-Contra affaire, de geheime wapenleveringen aan Iran waarmee de contra's in Nicaragua werden gefinancierd. Ook bij de bewapening en financiering van de Afghaanse moedjahedien (en dus bij de start van Al Qaeda), die in de jaren tachtig vochten tegen de Sovjet-bezetting, was de Safari Club nauw betrokken.

Bron: Apache | Georges Timmerman | Januari 2016

JSOC is ontstaan uit of als tegengewicht opgezet om wat eerder verkeerd liep recht te trekken en onder controle te houden. Het is op dit niveau een kleine wereld, en als je tussen de regels leest zit je zo pal in het bende dossier.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Re: Zaïre

Ik laat twee getuigen aan het woord:
getuigenis 1 de vrouw van Bob Denard ,
getuigenis 2 de man met alias Cobra ,  com. P.V. die naar eigen zeggen zelfs zijn afscheidsfeest gaf in het café van de mecenaires

Marie Elise Denard

http://www.orbspatrianostra.com/medias/ … enard.html

Cobra

"bezoekers café le mercenaire

bouhouche bultot schramme denard tavernier calmette en nog vele ex katangese huurlingen allen betaald toen via een rck LUXENBURG

was daar ook soms jean bougerol en leden van de sgr

café le mercenaire: achteraan werden de plannen gesmeed van de sdra8..
een afdeling sdra8 ( ken de naam meer) waren enkel huurlingen onder vooral BOB DENARD... schramme deed logistieke werk
huurde vooral adviseurs op vraag van grote bedrijven in ontginningsektor ( huurlingen mochten niet meer geronseld worden in belgie strafbaar) voor beveiliging

jean schramme was een goeie vriend van raes en die zorgde dan weer voor voldoende bescherming en middelen
raes was een schoolvriend van Davignon

davignon was de rechterhand van de chili chartel sponsoring D.ROCKENFELLER

DENARD SCHRAMME RAES DAVIGNON...

denard schramme davignon pa sinds 1932 actief in de congo Katanga affaire"

https://www.bendevannijvel.online/viewt … 6355#p6355
Vandaag 08:29:54


In de post hierboven was sprake van de Safari Club als CIA antenne in Congo , het Comité d'Hongrie werd genoemd als een CIA antenne in Belgie.

https://www.bendevannijvel.com/forum/vi … hp?id=1749

(Het comité Hongrie 1956-76, gesticht in 1977, had als leden Ernest Töttösy, Francis Dessart, Emile Lecerf, Florimond Damman, Jacques Borsu, Bernard Mercier en Victor de Stankovich. Dit comité was vermoedelijk een CIA-antenne en vergaderde in de Belliardstraat 39, destijds de zetel van het CEPIC en van de Public Information Office (PIO).)

Re: Zaïre

coconut wrote:

getuigenis 2 de man met alias Cobra ,  com. P.V. die naar eigen zeggen zelfs zijn afscheidsfeest gaf in het café van de mecenaires

Zouden er op dit feestje psychedelische middelen gebruikt zijn? De grens tussen fictie en feiten is ergens verdwenen vermoed ik.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

19

Re: Zaïre

....en nog steeds niet teruggevonden, vrees ik.

Re: Zaïre

Het is toch jij coconut die onderzoek deed naar een waarheidsserum er is toch geen verband met het serum en café van de mecenaires? Ergens een flesje in een achterkamertje?

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.