61

De getuigen in de auto die voorbijkwam hebben alleszins een van de individuen herkend: Patrick Haemers.

62

Vraag is dan: wie was de andere "reus", diegene die zogezegd omgelegd werd? Philippe De Staerke kan het in dat geval niet geweest zijn. Wie o wie?

P-51 wrote:

Het werd al gesuggereerd: inside job, de killer is door eigen mensen afgemaakt wegens te oncontroleerbaar en dus onbruikbaar geworden.

Elke maal denk ik aan mijnheer x als killer die omgelegd werd door een inside job ...

64

Heeft mijnheer (?) X in jouw visie ook een naam? Ik zou het niet weten ... maar gezien het plotse verdwijnen van één bepaalde figuur ben ik geneigd om te denken: Heinrich Toumaniantz.

Helemaal eens mee, zou een verklaring van zijn afwezigheid kunnen geven... inside kill of nu leven op Marbella! Zijn karakter komt zeker overeen. Delperdange heb ik ook vermoed, maar klopt niet overal.

66

Heb me steeds afgevraagd waarom hij mijnheer X wordt genoemd. X als onbekend? Het zal toch niet geïnspireerd zijn op XX chromosomen voor vrouwelijk daar waar XY mannelijk is? Dat zou een directe verwijzing zijn naar Heinrich Toumaniantz. Los daarvan past hij in zeer vele gepleegde feiten. Zou vandaag 77 zijn...

Kunnen we de pauze tussen 83 en 85 met feiten over hem correleren?

ddd, geef even de zoekterm op dit forum ‘mijnheer x’, gaat over een gepubliceerde nota, zo ben je meteen mee!

68

Insp. Witse.... ik ben wel degelijk mee. Ik ken het briefje - vals/echt? - en de link Bonvoisin. Ik gaf enkel een losse bedenking mee. Jullie doen er mee wat jullie willen.

De vraag is wel: als we het hier inderdaad zouden kunnen hebben over Heinrich Toumaniantz, welke waarde had hij voor de staatsveiligheid of welke rol vervulde hij? Hij moet dan ook wel jaren bescherming genoten hebben om een bepaalde reden.

Ik moet eerlijk toegeven dat de karaktertrekken die in de nota aan 'mijnheer X' toebedeeld worden wel overeenstemmen met zijn persoonlijkheid, maar dat kan men van meerdere verdachten in dit dossier zeggen mijns inziens.

70

Als we van de echtheid van de nota mogen uitgaan, zou dhr. X op 21/01/86 nog in leven zijn. Als de Franse diensten goed zouden meegewerkt hebben, zou dit kunnen betekenen dat X op dat moment in Frankrijk vertoefde. Hoeveel kandidaten blijven er in dat geval nog over?