11 (edited by Timmen 24-09-2007 18:38)

Re: Verhaal van Kuros

Stel dat de bende bestond uit de "Bekende Gangsters" die hier regelmatig vernoemd worden (waarvan enkele nog in leven, in tegenstelling wat een collega tegen me gezegd heeft) zoals  leden van Bende Van Baasrode, ... Dan zijn deze toch in leven gebleven en heeft het "Brein" hen niet uitgeschakeld met het risico op verklikkers. Of het brein moet eerst uitgeschakeld geweest zijn (misschien vonden bendeleden zelf dat het uit de hand liep en dat ze moesten ingrijpen).

En wat zouden ze in ruil gekregen hebben voor de overvallen? Bv. Haemers leefde in een prachtvilla in Brazilië (geld ontvoeringen en overvallen), terwijl de meeste mogelijke Bende-kandidaten tegenwoordig toch wel ver van alle luxe leven (vaak in een bescheiden appartementje of huisje in het Brusselse). Of wachten ze af tot het proces verjaard is om in luxe te gaan leven. Of ze hebben alles verbrast of bestolen tijdens periode in gevangenis.

Ik vind het raar, dat deze mensen opnieuw een normaal leven kunnen leiden onder hun eigen naam en nooit vijanden tegenkomen. Stel je voor dat ze morgen Dutroux vrijlaten dan verwacht ik toch dat die levensbedreigingen gaat krijgen, zelfs na al die jaren. En zouden de nog levende? Bendeleden? onderling nog contact hebben (vb. De Staerke & Papadopoulos)? Wordt dit eigenlijk gecontroleerd? Denk dat de meeste toch nog dicht bij elkaar (regio Brussel) wonen.

Een feit is dat vele slachtoffers in Aalst blijkbaar huwelijksproblemen of in echtscheidingsprocedure zaten met hun partner heb ik ooit horen zeggen. Of dit klopt weet ik niet. Het koppel Fourez-Dewit zou sekspelletjes georganiseerd hebben voor bepaalde handelaars (Aux Trois Canards, wapenhandelaars, ...).

12

Re: Verhaal van Kuros

Waarom ik denk dat de eerste reus niet dezelfde was in Aalst? Omdat ik enkele weken voor de overval (het moet een dinsdagavond geweest zijn) bezoek heb gekregen van bepaalde reus en die dan zou vragen om rijkswacht te bellen. Hij kon het niet gewoon worden in de maatschappij. Hij was 2 of 3 dagen ontslagen uit Nieuwe Wandeling in Gent. Maar is volgens mij niet "toevallig" binnen geweest. Hij had een gesprek met een bepaald iemand. Die dan zei: "ik beloof u ik ga u schrijven en zal u komen bezoeken."

Nadien op 9 november krijg ik opnieuw bezoek enkele uren voor de raid van 6 personen, waarvan ene langen. Of mocht diezelfde persoon dan niet meekomen? Wetende dat hij zou herkend worden (kan ook!) en was hij er toch bij? Wat betreft dat die boeven geen normaal leven konden leiden geloof ik best: ze hadden moeder natuur enorm tegen. Ze hadden allen het bandietengezicht. Enkel goed voor in een film te spelen en de "slechterikken" uit te hangen. Geen normale job en ook geen normale relatie! ze schrokken af! Sorry, het was zo.

13

Re: Verhaal van Kuros

Moest die ene persoon erbij betrokken zijn, zou het idioot zijn om nog eens terug te komen. Misschien kwam die eerste al eens checken wanneer zijn vrienden eens konden langskomen, rijkswachters zaten waarschijnlijk in het complot. Ik vraag mij af wat de rijkswacht met die persoon dan aangevangen heeft? Word er een pv opgemaakt als ze je komen halen zonder dat je iets misdaan hebt?

Als hij uit de Nieuwe Wandeling kwam en zo een lengte had, vraag ik mij af waarom men geen moeite wil doen om die persoon na te gaan. Hoeveel reuzen zaten er tussen die en die periode in de gevangenis in Gent? Of wie was er rond die periode op verlof. Waarom doet men de moeite niet om dit te onderzoeken? Maar ja als het niet mag geweten worden zal men de moeite niet doen om het te onderzoeken. Toch zeker als men zeker weet dat er 6 mannen voor de raid in diezelfde taverne naar binnen zijn gegaan in het midden van de nacht en op het ogenblik dat er maar 1 persoon aanwezig was en terwijl de andere werd weggestuurd.

14 (edited by Timmen 30-09-2007 20:38)

Re: Verhaal van Kuros

Wat ik er na veel lezen begin over te denken, wou men gewoon de onkunde van de Rijkswacht, politie, procureur, gerecht aantonen. Volgens mij uitgevoerd door gefrustreerde (ex-) rijkswachters, mensen uit het practical shooting-milieu, militairen, vreemdelingenlegioen met de nodige hulp van enkele hoogstaande mensen uit het gerecht, rijkswacht en onderwereld (misschien door chantage, seksfeesten, ...). Dit om aan te tonen dat de rijkswacht meer middelen moest krijgen.

Aangezien er na de reeks eerste overvallen nog niet veel gebeurt was, heeft men in 1985 aan een tweede reeks met meer slachtoffers begonnen om hen nogmaals met de neus op de feiten te drukken. Bij de overval te Aalst moet er volgens mij min. toch één dader uit deze regio bij zijn (die niet bij de eerste golf overvallen aanwezig was, degene die eventueel bepaalde mensen naar daar zou gelokt hebben).

De aanwezigheid van bekende boeven en Johnny De Staerke begin ik meer en meer als een afleidingsmanoeuvre te zien. Misschien heeft hij enkel wat veldwerk (en wapens bijhouden) voor de Bende gedaan, zonder echt te weten dat er zoveel slachtoffers gingen vallen. Zoals hij in dat interview zegt, ik heb tientallen of honderdtallen diefstallen en hold-ups gepleegd maar heb nooit iemand vermoord. De Bende van Baasrode stond ook al gekend voor geweldloze overvallen.

Misschien kan Beijer ons na 2009 meer duidelijkheid brengen, door de zaken die niets met de Bende te maken hebben aan te duiden. Ik zie meer en meer Bouhouche als een van de leidersfiguren in deze operatie (samen met enkele andere figuren uit eventueel gerecht, rijkswacht). Gefrustreerd, afkeer van de rijkswacht, hekel aan zowat iedereen en een wapengek.

15

Re: Verhaal van Kuros

Om welke reden dan ook. Ik heb de daders gezien en zonder masker en zonder pruik. Ga je zeggen wat toen in mijn hoofd omging: geen van allen kan een vrouw of een relatie hebben. Want als die 's nachts het licht aan doen dan zouden die (normale vrouwen, hé) zich een schrik opdoen! Of : tenzij het vrouwen zijn die daar zouden op kicken. Vrouwen die met iedereen : jong of oud, schoon of lelijk, zelfs man of vrouw, maakt geen verschil uit.

Het gaat dergelijke "dames" niet om gevoelens, niet uit liefde. Indien zij in die kringen zich manifesteren, en die personen "moeten" om welke reden dan ook. Nog eens een raid plannen in Aalst bv.! En we kunnen jullie een plezier doen. Jullie kunnen van "de gelegenheid  "gebruik maken om iemand naar de andere wereld te sturen: zeg het maar. Waarom niet? Het ene plezier is toch het andere waard?

16

Re: Verhaal van Kuros

Ik spreek je theorie zeker niet tegen Kuros. En ja, er zijn altijd naïeve vrouwen of vrouwen die op gevaar kicken. Of vrouwen die geen andere keus hebben (prostitutie). Misschien was het gewoon 2 vliegen in 1 klap. De onmacht aantonen van de rijkswacht en terwijl ze er toch zijn nog enkele moorden in opdracht (vriendendienst). Zoals ik al eerder zei, heb ik de indruk dat er in Aalst meer aan de hand was.

Re: Verhaal van Kuros

Kuros, u stelt dat u daders gezien heeft zonder enige vorm van vermomming. Kunt u mij aangegeven waar deze confrontatie heeft plaatsgevonden? Is er qua daders enige gelijkenis terug te vinden met deze foto? Of komt hun uiterlijk overeen met een van de robotfoto's die eveneens op deze site zijn terug te vinden?

Overigens deel ik  de mening van Timmen dat er in Aalst behoorlijk wat meer aan de hand was. Afgaande op de "professionele" en goed voorbereide manier van handelen van de Bende bij vorige raids moeten zij vooraf geweten hebben dat er weinig buit te behalen viel. Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat het in Aalst aanwezige kasgeld kort voor de overval middels geldtransport uit het reguliere circuit is getrokken. Het was ook een van de redenen dat men vanaf 19.30 uur de bewaking van de zaak liet voor wat het was met als gevolg 8 doden en een groot aantal gewonden! Voor leden van het "normale" criminele milieu zou, met de wetenschap dat de buit gering zou kunnen uitvallen,  het risico te groot zijn voor 8 moorden en meerdere pogingen tot moord levenslang het gevang in te draaien.       

De overvallen van Eigenbrakel, Overijse en Aalst kunnen wat mij betreft onder de noemer terreur gebracht worden waarbij  men de uitvoerende daders niet moet zoeken in het traditionele milieu maar in het politiek criminele milieu. De mogelijkheid dat  men ter ondersteuning en voorbereiding gebruik heeft gemaakt van de diensten van het traditionele milieu (Bende van Baasrode) laat ik wel open staan.

18

Re: Verhaal van Kuros

Beste freelance, als ik even mag reageren in naam van kuros: lees de nacht voor de overval eens. Dit verhaal hoort erbij en schets een beeld. Ik zal er aan toevoegen dat de patron van de zaak zich niet echt op zijn gemak voelde en het oogcontact week met de bezoekers.

Maar het was wel de bedoeling dat ze er alleen zouden zijn en ze wisten wanneer ze moesten binnenkomen, ze praten Nederlands en Frans en er was sprake van een reus. Geloof me ook dit verhaal behoord tot het complot van wat in Aalst gebeurde. Dat van die geldophaling wist ik niet maar één ding is duidelijk het was niet voor het geld.

19

Re: Verhaal van Kuros

Beste Freelance,
Deze confrontatie heeft plaatsgevonden in 't land van riem op grote markt in Aalst vrijdag op zaterdag tussen 3 en 4 u 's nachts (dus reeds 9 nov 1985)  vraag is waarom zij de moeite deden om te wachten tot ik alléén nog in de zaak was om dan binnen te komen? Waarom moest ik die avond om 19.30u naar den delhaize gaan en mij achteraan op de parking parkeren? Waarom heb ik enkele weken voordien de vermoedelijke reus betrapt in 't land van riem en op zijn eigen vraag de rijkswacht moeten bellen om hem te komen halen! (waarvan het pv verdwenen is!) hoe komt het dat verschillende personen die wel dan niet "slachtoffer" waren aan de delhaize : allen te maken hadden met ' t land van riem? Samenloop van omstandigheden? Toeval? Of complot? Ik heb op 12 nov 1985 aangifte gedaan bij gerechtelijke! Na 20 jaar (ikzelf contact opgenomen met cel jumet!) Hun versie : wij zijn 100% zeker "dat waren ze" maar ons al 1000 maal afgevraagd: "waarom zijn zij bij U binnen geweest? Waarom zijn ze mij dat in 20 jaar niet eens komen vragen? Ik was waarschijnlijk de ENIGE die ze gezien heeft ZONDER vermomming! Ik heb nu antwoord op de vraag "waarom?" duidelijk : ze moesten mij zien! Ze verwachten mij om 19.30u! Heeft er trouwens geen lerares die avond het convooi rond de grote markt niet gezien juist voor de overval? Ik vertrok wel rond dat uur op de grote markt! Waar ik zeker van ben: Aalst hebben ze iemand te veel neergeschoten! (zat in 't complot!) maar ook iemand "te weinig" ze hebben nog 3 a 4  minuten gewacht! maar is niet komen opdagen! Gelijk hoe! Jumet vindt: ook als ik gelijk heb wat betreft Aalst! Wat heeft dat dan te maken met de andere overvallen? En: Humo moet je altijd niet geloven! En die vklaring in humo van die lerares: als dat allemaal waar is? En : als we de opdrachtgevers hebben! Hebben we nog altijd de daders niet! En gaat die persoon die jij verdenkt "bekennen?" nee? dan heeft het geen zin!! Kun je dat nu voorstellen? Of hebben ze zo 'n affront moest het nog uitkomen? Waar hebben ze dan 25 jaar mee bezig geweest? Ze hebben het naar mijn mening "te ver " gezocht! Nijvel is niet de kern ! maar "Aalst"! Het simpele hebben ze gewoon laten vallen! Want zo iets "dat kan niet!" dat was juist de bedoeling van die bende! en 't is nog "gelukt " ook!

20

Re: Verhaal van Kuros

Daar ben ik volledig akkoord mee, dat ze het simpele hebben laten vallen. Eigenlijk zou je kunnen stellen alles wat de onderzoekers onder tafel vegen en wat voor hen geen optie is, zou het juist wel kunnen zijn, zoals de roze balletten en de afpersing van de Delhaizes. Maar ik denk dat er zaken waren die niet mochten geweten worden en dat men er daardoor geen aandacht aan bestede. Het was maar al te simpel om de schuld te leggen bij de Borains.

Wat ik ook las, is het volgende, maar ik denk dat het niet echt juist is, dat men in Aalst de oude geraakt heeft en dat daarom de klep van de koffer niet direct dichtgegaan is, voorin bevond zich een hendel in de GTI die hij bediende. Een vraagje wie bestuurde die wagen de oude toch? Of is dit niet zeker.