501

Ben wrote:

De blauwe anorak in de garagebox was niet dezelfde als deze van de eigenaar van de Peugeot 504.

Overigens: een PV-nummer betekent niets. Ook de inhoud van een PV betekent eigenlijk niets. In een PV kan alles staan. Het is enkel het bewijs (dat wordt toch zo geacht) dat de (agent) correct heeft genoteerd wat hij heeft vastgesteld. Als ik een (bijvoorbeeld) politie-inspecteur bereid kan vinden om mijn verklaring te noteren dat Guy Bouten "de killer" van de Bende van Nijvel was, dan zal er effectief staan dat XXX verklaarde dat Guy Bouten de killer van de Bende van Nijvel was.

Bedankt om hier eindelijk duidelijkheid in te brengen Ben.

502

edd wrote:

Peter van Haperen is trouwens ook helemaal geen oud militair!

Je gaat je afvragen in hoeverre Bouten zijn bronnen onderzoekt. Als de eerste de beste hoax nog door zijn filter komt, heb ik daar in ieder geval weinig vertrouwen in. Juist in deze zaak moet je de manipulaties van de feiten kunnen scheiden. Het is verder opvallend dat bepaalde feiten niet vermeld worden in zijn boek. Zo weten we niet alleen dat één van de slachtoffers in Aalst een dader herkende, maar ook WIE hij herkende. Als je dat gegeven vervolgens weg laat roept dat vragen op.

503

Beijer over Bouhouche vandaag:

Il aimait à répéter cette phrase: No second winner.

Hallo, we hebben 2 elementen op Bouhouche:

  • Hij had een afpersingsproject in warenhuizen, met voorbereidingen in 84 (tunnel, dinghy, ...), begin 85 verlaten

  • In september 85, informeerde hij Amory over de bewaking van warenhuizen.

505

Ook Jean Luc Baugniet die met grote waarschijnlijkheid aan de bende gelinkt kan worden werd veroordeeld voor een afpersingsproject in warenhuizen.

506

Over ontbrekende stukken in het dossier! Wat hier staat is niet zomaar iets » Forum

Uit het verslag van de Tweede Bendecommissie Bijlage 6: Analyse van de hoorzittingen met betrekking tot Deprêtre, BOB Waver, betrokkenheid inlichtingendiensten en onderzoekscoördinatie zaak Bende van Nijvel/Mendez.

4. Achterhouden van een PV Bouhouche - Bende van Nijvel

Er is gebleken dat een document gedateerd op 5 augustus 1988 door een inspecteur van de gerechtelijke politie van Nijvel werd doorgegeven aan de procureur des Konings van Nijvel. Dat document meldde dat de heer Bouhouche inlichtingen en opvattingen zou hebben over de schuld van de daders van de moordaanslagen gepleegd door de Bende van Nijvel. Het document werd opgesteld in het kader van de zaak Mendez. Er stond duidelijk op vermeld "moordaanslagen Bende van Nijvel".

Noch onderzoeksrechter Lacroix, noch de speurders van de Bende-cel herinneren zich een kopie van dat document te hebben ontvangen. De onderzoekscommissie heeft de procureur des Konings van Nijvelover dat punt niet ondervraagd, aangezien het pas ter sprake kwam na zijn hoorzitting. Onderzoeksrechter Hennart had zijn speurders verboden vertrouwelijke informatie in ontvangst te nemen die niet in het dossier werd opgenomen. Uit de verklaringen van de mensen die de leiding hadden over het Bende-onderzoek blijkt dat zij pas over deze informatie konden beschikken in 1994, 1995 of 1996.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Dit document heeft Deprêtre 8 jaar lang in zijn kluis bewaard.

508

In die verklaringen over de bende van Bouhouche in de zaak Mendez zijn de wapens van de Diane boven gekomen. De vraag in deze is; heeft de Bende-cel vandaag toegang tot het Vernaillen- en het Mendez-dossier? Want als ze dit niet hebben kunnen ze er beter mee ophouden!

Insp. Witse wrote:

Dit document heeft Depretre 8 jaar lang in zijn kluis bewaard.

Neen, het is weg!

Het is niet alleen in 1988 dat er pv verdwijnen. Het strafste is wat vlak na de feiten zich allemaal afspeelt. Want de x-nota bijvoorbeeld zie datum van die nota heeft met de Bende te maken. Dit komt allemaal niet zomaar uit de lucht gevallen zie wat er nog in die dagen gebeurt.

Maar er is meer. Uit een verslag van 28 januari 1986 over de vergadering van de zogenaamde info-cel op 23 januari 1986 bij de rijkswacht - verslag gegoten in de vorm van een brief ("persoonlijk") van de procureur des Konings te Dendermonde aan de procureur-generaal te Gent, en door deze laatste op 30 januari 1986 doorgestuurd naar de procureur-generaal te Brussel - blijkt namelijk dat onderzoeksrechter Schlicker ondertussen een onderzoek had gestart naar de eventuele betrokkenheid van ex-leden van de groep Dyane. Van dit onderzoek hebben wij echter geen stukken aangetroffen in de door ons geraadpleegde kartons van het onderhavige archief. Het ging evenwel om een omvangrijk onderzoek zoals het volgende citaat uit genoemde brief aantoont

Feit is dat een bron in 1988 praat over de bende en de Diane-wapens boven komen. Niet vergeten dat Procureur Poelman de dag na Aalst op de televisie verkondigde we weten wie de reus is!

Om de accenten juist te zetten (misschien een zogenoemde eerste puzzelstukje p51) is dat Bouhouche vooral info had over Waver (een feit van 38 jaar geleden) en dat een aantal maanden na die zaga in 1988 Vandeuren vermoord is. Dus 38 jaar geleden waren er genoeg die meer wisten, al die stukken zijn verdwenen! Waarom denk je? Het doen verdwijnen of het niet onderzoeken van sporen is heel dodelijk voor getuigen! Snappen ze dit bij de cel? Het niet volgen van die zelfde sporen had al eerder tot een dood van getuigen geleid.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

509

the end, kunnen we die info van Bouhouche dan als betrouwbaar beschouwen? De info die we via zijn maatje Beijer kregen/krijgen blijkt dat helemaal niet te zijn (remember die fameuze opgravingen van een tijdje geleden op aanwijzen van Beijer). En wat met die beruchte X-nota: enig idee over wie het gaat? Hij wordt nogal duidelijk omschreven maar een naam heb ik er niet kunnen opplakken. Jij wel? Bouhouche?

510

the end wrote:

Om de accenten juist te zetten (misschien een zogenoemde eerste puzzelstukje p51) is dat Bouhouche vooral info had over Waver (een feit van 38 jaar geleden) en dat een aantal maanden na die zaga in 1988 Vandeuren vermoord is. Dus 38 jaar geleden waren er genoeg die meer wisten, al die stukken zijn verdwenen! Waarom denk je? Het doen verdwijnen of het niet onderzoeken van sporen is heel dodelijk voor getuigen! Snappen ze dit bij de cel? Het niet volgen van die zelfde sporen had al eerder tot een dood van getuigen geleid.

Is het niet mogelijk om Jean Vandenabeele, de man die het laatst gezien werd bij Bruno Vandeuren en hoogstwaarschijnlijk zijn moordenaar, nog eens aan de tand te voelen en de naam van zijn opdrachtgever(s) prijs te geven? De moord op Vandeuren is zeker al verjaard.