Kees BK wrote:
zeno wrote:

Het blijft een zeer mysterieuze zaak dat er een Belgisch opsporingsbericht bestaat, gedateerd 04/10/82, met robotfoto en bijgevoegd een foto van Xavier Sliman en dat dit allemaal in het dossier te Charleville Mezières zit. Eigenlijk wil dat zeggen dat ofwel Daniel Dekaise ofwel een getuige deze man onmiddellijk moet herkend hebben. Ofwel moet iemand van de ordediensten dat compleet uit zijn duim hebben gezogen (dwaalspoor).

Bron : Jean-Pierre Adam

Een gokje. Puur hypothetisch uiteraard. smile Rijkswachters BSR overhandigen hun Franse collega's in Charleville Mezieres vlak na de overval Dekaise de aangehaalde info. Krijgen misschien zelfs volledig ter goeder trouw info in de plaats, je weet hoe dat gaat collega's onder elkaar, inzicht in lokaal dossier, met uiteraard een adres waar betrokkenen wonen.

Deze heren rijkswachters recupereren bij de daders de wapens die gestolen zijn bij Dekaise en laten het verder zo. De daders houden natuurlijk hun mond. Aangifte bij de Franse Gendarmerie dat er een paar Belgische gendarmen hun gestolen wapens hadden afgepakt, zullen ze ook wel niet gedaan hebben hé gezien er een moord aan verbonden is.Toevallig heeft deze bende ook de Centaure Cal 10 in Dinant gestolen en die wordt natuurlijk ook meegenomen. Een paar jaar later steken een paar van deze zaken samen in een zak en een onvindbare bende is geboren.

Ik denk al heel lang dat de wapens in de zakken in Ronquières gerecupereerd werden tijdens een niet kosjere huiszoeking. Dit zou wel eens kunnen aantonen wanneer en bij wie. En wie mee de onderzoeken deed naar de overval op Dekaise is gekend. De zoektocht hoe dat document daar op die plaats in Frankrijk komt, zou wel eens een streep door de rekening van de echte daders van de bende van Nijvel kunnen zijn als het wordt uitgezocht. Allez parket en heren onderzoeksjournalisten.

Interessant stuk dit. Houdt me al zeer lang bezig.

  • 13 Maart 1982: eendenroer

  • 14 augustus 1982: vreemde overval Noord-Frankrijk

  • 30 september 1982: Dekaise

  • 26 Oktober 1982: Zwarts (Bouhouche)

  • Tussen 30 september en 26 oktober huiszoeking? Wordt hier het masterplan van Bouhouche, wat wij later Bende van Nijvel zijn gaan noemen, geboren?

102

Django68 wrote:

(...) De ex-rijkswachter die enkele dagen geleden contact opnam met Jean-Pierre Adam, was een van de vier speurders uit Hastière die de foto's hadden voorgelegd aan de ooggetuigen. In een telefoongesprek bevestigt hij uitdrukkelijk dat de ooggetuigen in Waver de foto van Xavier Sliman uit de bundel hadden gehaald, en dat slachtoffer Daniel Dekaise ook de foto van broer Thierry herkende.

Hij voegde eraan toe dat hij er altijd van was uitgegaan dat er in het kader van een internationale rogatoire commissie een huiszoeking zou zijn uitgevoerd bij de broers Sliman in Frankrijk, en dat daarbij wellicht een deel van de gestolen wapens zou zijn teruggevonden. In dat geval zouden er wellicht geen verdere feiten gepleegd zijn door de Bende.

Lees hier het hele artikel » Nieuws

Natuurlijk ook heden ten dage kan de politie een getuige of slachtoffer met verschillende foto’s confronteren, waaronder de foto van de verdachte van het misdrijf. Als de getuige of slachtoffer de verdachte formeel herkent als dader van het misdrijf, kan de rechter de persoon in kwestie schuldig verklaren aan dat hem ten laste gelegde misdrijf. Fotoconfrontaties zullen wel moeten voldoen aan bepaalde standaardvereisten, aangezien een slecht uitgevoerde fotoconfrontatie kan leiden tot een onterechte herkenning en een mogelijk onterechte veroordeling. Zo heeft het hof van beroep te Gent in haar arrest (vonnis) van 23-05-2017 bepaald dat de voorlegging van maar een (1) foto niet uitsluitend kan dienen als basis voor een veroordeling. Dan moet er nog ander wettig bewijs bij.

Met andere woorden: als Daniel Dekaise en andere getuigen Xavier Sliman uit de map met daarin ook foto’s van andere personen haalden, met de mededeling dat hij de dader of een van de daders was, had daar op zijn minst verder op moeten worden gerechercheerd. Indien wordt uitgegaan van de premisse dat zulks inderdaad is geschied, rijst de vraag waarom de Belgische of Franse justitie hem destijds heeft laten doorlopen. Aangezien zowel Xavier als Thierry meer dan gemiddeld godvruchtig is overleden, na ongetwijfeld een heel moeilijke jeugd te hebben gehad, zal de waarheid voor de zoveelste keer wel in het midden blijven liggen.

Conclusie: in België heb je geen fantasie nodig, want dat is fantasie.

Antwoord (en bedreiging) op franse site van Patrick Verdin tegenover Jean-Pierre Adam, in het frans » www.facebook.com

104

Ik heb het boek van Jean Pierre Adam gelezen en moet zeggen dat ik toch niet echt overtuigd ben. Misschien waren de broers Sliman betrokken bij de overval op Dekaise. Zowel de wapenhandelaar als de aanwezige klanten pikten hen uit de foto's van verdachten die hen voorgelegd werden maar voor de rest denk ik het niet. Er blijft de manipulatie van het onderzoek, iets waar de Slimans niet toe in staat waren; Verder vind ik het moeilijk te geloven dat in die 35 jaar geen enkele speurder hen op het spoor zou komen mochten ze betrokken zijn. Voor de rest heeft Adam ook geen toegang tot het dossier

Wat schrijft u nu toch allemaal?!

Voor zover uit de processen-verbaal van politie blijkt dat de klanten - meervoud! - op de hen getoonde foto's de gebroeders Sliman herkenden als zijnde de overvallers, in combinatie met de wapenvondst in de zwaaikom bij Ronquières, dan zou je toch mogen denken dat daarmee de oplossing van de zaak, althans de oplossing van een deel van de zaak aanstaande is, ook al kunnen dode verdachten in België niet meer worden veroordeeld.

Daarenboven stelt Patrick Verdin dat Xavier Sliman contact had met een ex-gendarme.

Komt daar nog bij dat Patrick Verdin het op een aantal punten wezenlijk oneens is met Jean-Pierre Adam, wat hopelijk wat duidelijker wordt gemaakt in het binnenkort door eerstgenoemde uit te geven boek. Daarin wordt Thierry Sliman neergezet als 'le tueur'. Ik kan mij voorstellen dat de familie Sliman de uitgave van dat boek wil blokkeren, maar wat nu als het waar is?

106

't boek van Patrick Verdin zal zeker een aardverschuiving veroorzaken
net zoals De Laatste Leugen, net zoals het 'dagboek' van Bouhouche, ...


misschien even een leidraad om op zoek te gaan naar de Bende Van Nijvel?
...overigens, er was niet 1 Bende en ik sluit ook niet uit dat Xavier Sliman een rol erin gespeeld zou kunnen hebben... allez een rolletje want onderstaande kon een gangster zoals Sliman (maakt niet uit wie van de twee) niet klaarspelen met 'zijn bende'


nog ne keer, zonder volledig te willen zijn maar gefilterd uit verschillende rechtstreekse bronnen en ook een bekke uit het forum hier:

Werkwijze
* Gemeenschappelijke wapens
    * Wapens worden aangepast en doorgegeven zodat ballistiek nooit naar 1 persoon kan leiden
        * De Deltacel merkte op dat na de moord op Hervé -waarvoor Léon De Staerke en Istvan Farkas werden gearresteerd- ook het moordwapen niet vernietigd werd maar het bewaard werd om er een volgend slachtoffer mee te liquideren
* Grenzen aftasten(bewapening rijkswacht, training rijkswacht, midrijven in verschillende arrondissementen, misdrijven die verschillende bevoegdheden overstegen, …)
    * Onvoldoende training in confrontatie met gewapende gangsters
        * Overval Colruyt Nijvel
    * Falen nationaal politie-alarm en slechte coördinatie tussen de politiediensten
        * Bij de overval op de Delhaize te Aalst heeft, volgens vele persberichten, de regeling aangaande afkondiging van het politie-alarm niet goed gefunctioneerd
    * Slecht werken van de communicatiesystemen
        * Diverse auteurs geven aan dat het optreden van politie en justitie direct na de overvallen op de Delhaize van Eigenbrakel en Overijse zeer werd gehinderd door de ingewikkelde structuur van de radioverbindingen tussen de drie politiediensten, in het bijzonder rond de taalgrens
    * Gebrek aan voldoende permanentie bij rijkswacht
    * Substituut-procureur des Konings Acke gaf toe dat er problemen zijn voortgekomen uit de territoriale begrenzing van het onderzoeksgebied en sloot niet uit "dat de daders enige voorkennis hadden van de problemen die te wijten zijn aan de territoriale indeling en de wijze waarop politiediensten werken." (bron: Het strafrechtelijk onderzoek inzake de "bende van Nijvel" Fijnaut, C.J.C.F.; Verstraeten, R.)
        * Zaak Angelou: 8 onderzoeksrechters
* Valse rijkswachters in uniform
    * Overval geldkoerier Antoine Brouwers
    * Overval en moord op geldkoerier Willy Pans
    * Overval en moord op geldkoerier Francis Zwarts
    * Bekentenis Philippe De Staerke - Overval Colruyt Nijvel en moord op Jacques Fourez en Elise Dewit
    * Moord Juan Mendez
* Medewerking sommige actieve loopbaan leden rijkswacht bij aanslagen én onderzoek naar deze aanslagen
    * Opdracht om iets voor half acht 's avonds om een voor Delhaize gestationeerde Renault R4 met twee zwaarbewapende rijkswachters te laten wegrijden, naam van minstens één hiërarchische overste bekend die het bevel gaf om het R4'tje te doen wegrijden
    * Interne agenda: “Onlangs vertelde iemand ons dat zijn papa rijkswachter was in Aalst in de jaren 1980, en dat er op 9 november, de dag van de overval op de Delhaize in Aalst, een feest aan de gang was van de politie en de rijkswacht. Met een voetbalmatch in de namiddag en een maaltijd 's avonds. Zijn vader vertelde hem dat er tijdens het feestdiner die avond twee rijkswachters in uniform binnenkwamen om iedereen naar de kazerne te roepen. Dat is iets kleins, maar toch interessant. Misschien betekent het dat de overvallers in Aalst van dat feest afwisten, dat ze die avond daarom uitgekozen hebben.”
    * Ook in andere zaken sommige leden rijkswacht en staatsveiligheid op alle niveau’s corrupt: Vijf Luxemburgse oud-rijkswachters en drie agenten van de Staatsveiligheid zijn in het Groothertogdom in beschuldiging gesteld in het al 35 jaar aanslepende onderzoek naar de zogenaamde Bommeleeër. Deze groep, vergeleken met de Bende van Nijvel, pleegde tussen mei 1984 en maart 1986 tien bomaanslagen op strategische plekken in Luxemburg. Onder de verdachten bevinden zich de Luxemburgse oud-rijkswachtbaas Pierre Reuland, die jarenlang het onderzoek naar de Bommeleeër leidde. Enkele verdachten behoorden tot de Luxemburgse speciale eenheden, destijds opgeleid bij de groep-Diane in Brussel
    * Christian Amory was bij de onderzoekscel Mons verantwoordelijk voor het verifiëren van de alibi’s waarbij hij het onderzoek naar Claude Godin afgeblokt heeft
    * Madani Bouhouche heeft zelf actief meegewerkt aan het onderzoek naar de diefstal van de wapens bij het SIE, bij het onderzoek naar de Mazda die daarbij gebruikt is en bij het onderzoek naar de aanslag op kolonel Vernaillen
    * Lucien Marbaix onderzoekscel Nijvel, toegangskaart SIE
    * Didier Mievis melde zich na de overval te Eigenbrakel als vrijwilliger voor in de onderzoekscel Nijvel in het kader van bijstandsverlening
* Invloed onderzoek door internen
    * Geen of nauwelijks onderzoek naar deelaspecten
        * Geen onderzoek naar adjudant Collard, de wapenmaker die info gaf aan rijkswachters Bouhouche en Beijer. “Voorzover wij hebben kunnen nagaan, heeft zelfs een zeer belastende verklaring die over hem (Collard) werd afgelegd, nimmer geleid tot een nader onderzoek om haar te verifiëren respectievelijk te falsifiëren…”
    * Verdwijnen PV’s
        * Achterhouden van een PV Bouhouche - Bende van Nijvel-PV’s "moordaanslagen Bende van Nijvel"
            * (100621/87)
            * (1847/88)
            * (1495/86 - 100028 - 30/87)
            * (100554/88 - 3692/88PJ)
…in de Tweede Bendecommissie (96/97) verklaren de speurders dat ze geen kennis hebben van die documenten wat ook klopt…
        * Bouhouche verkocht wapens aan de Bende van Patrick Haemers
            * Proces-verbaal 102.288 van 22 December 1991
    * Verdwijnen rapporten
        * Rapport Jacques Gilbert (moderatie “Bolognaise-wapen” Bouhouche, Bouhouche wil bekentenissen doen over Bende Van Nijvel, rapport 5 augustus 1988)
        * Rapport vondst wapens Ukkel (Bouhouche en Mendez bezaten wapens van de diefstal bij het SIE) is enkel toevallig door een getuige die er een opmerking over gaf op een coördinatievergadering in Aalst in januari 1986 bij de Onderzoekscommissie geraakt en later in 1988 kon onderzoeksrechter Schlicker zich niet meer zo goed voor de geest halen wat er was gebeurd
    * Verdwijnen dossiers
        * Dossier Madani Bouhouche bij BIC (POC3B, 366)
        * Gerechtelijk dossier op de moord van taxichauffeur Constantin Angelou was verdwenen maar is (volgens journalist Haquin) gereconstrueerd via fotokopies
    * Verdwijnen foto’s
        * Philippe De Staerke maakte in een schrijven aan het blad "Panorama-De Post" bekend dat er foto's van hem bestaan waarop hij in gesprek is met een aantal mensen van de Staatsveiligheid in de kantoren van CEPIC in de Beliardstraat 39.  Bij zijn ondervraging werden hem die beelden getoond, maar deze zouden op miraculeuze wijze uit het dossier verdwenen zijn
    * Verdwijnen bewijzen
        * Door een administratieve vergissing bij de rijkswacht werd de Volkswagen Santana waarmee de overval bij wapenhandelaar Dekaise was gepleegd naar de schroothoop gebracht
        * Een bebloed polohemd met 28 kogelinslagen dat door de bendeleden in het Zoniënwoud was achtergelaten is onvindbaar
    * Verdoezelen, ontkennen en verdwijnen onderlinge relaties
        * Lucien Marbaix-Bob Louvigny
        * Madani Bouhouche -WNP
    * Intimidatie speurders en getuigen of hen uit de weg ruimen (nota van Willy Acke op april 1989: “Binnen de Groep G werd duidelijk ingecalculeerd dat bij de uitvoering van de acties onschuldige slachtoffers zouden vallen, bepaalde personen doelbewust zouden omgebracht worden, personen zouden 'gezelfmoord' worden, personen zouden omkomen in getrukeerde 'verkeers'-ongevallen.")
        * Substituut Willy Acke pleegde “zelfmoord”
        * Many Ameloot pleegde zelfmoord, hij ontdekte voor de Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) een storting van 2 miljoen frank (50.000 euro) voor een bedrijf in Liechtenstein in handen van de Bonvoisin. François Raes had ervoor het onderzoek moeten stopzetten, Ameloot nam het over van hem
        * Rijkswachters Franz Balfroid en Gérard Bihay werden verdacht gemaakt door een gangster en een wapenhandelaar en weggepest
        * Bob’er Luc Boeve is door een te grote inzet in de fout gegaan
        * Delta-speurder Danny Collewaert diende klacht in tegen onderzoeksrechter Martine Michel omwille van het bevel tot medebrenging
        * Speurder D ging met vervroegd pensioen, zijn vrouw hing haar op en hij overleed vroegtijdig
        * Théo De Bouvere pleegde zelfmoord na de moord op Paul Camps
        * François Ertryckx werd neergeschoten omdat hij als tipgever van het BCI uit de school had geklapt over de rol van Bouhouche in de overvallen van de “Bende Van Nijvel”
        * “Zelfmoord” van Paul Latinus met een telefoonsnoer waarvan onderzoek bewees dat het zijn gewicht niet kon dragen en dat als je de lengte van Latinus optelde bij die van het snoer, je meer centimeters bekwam dan tussen het plafond en de vloer
        * Onderzoeksrechter Jean-Paul Raynal moest een stap opzijzetten
        * Speurder Mark Rokegem, die op een valabel spoor zat, werd uit de Cel Waals Brabant gezet
        * Speurder Roger Romelaert werd uit het onderzoek gewipt nadat hij het initiatief nam om na te trekken of een in Frankrijk voor zwaar geweld veroordeelde verdachte daar nog in de gevangenis zat en pleegde zelfmoord
        * Rijkswachter Lionel Ruth raakte zelf verdacht en daardoor geschorst
        * Onderzoeksrechter Jean-Michel Schlicker kreeg dreigtelefoontjes, daardoor een depressie en uiteindelijk gestopt met onderzoek
        * Freddy Troch geraakte op een onwettige manier zijn dossier kwijt
        * Speurder V. die een tip over de Bende Van Nijvel-wapens wilde onderzoeken, belandde in de psychiatrie
        * Gentse rechercheur Philippe Vermeersch werd in verdenking gesteld van manipulatie in het onderzoek naar de Bende Van Nijvel
        * Commissaris Eddy Vos gaf er in 2012 ook de brui aan
        * Vier mensen (Van Camp, Dewit, Fourez en Finné) die in het dossier-Pinon zouden zijn genoemd als deelnemers aan seksfuiven, worden vermoord bij raids die werden toegeschreven van de Bende van Nijvelen ook nog bv:
* “Ik heb u van meetafaan verteld dat onderzoeksrechter Bellemans en wijzelf, de coördinatiegroep, in de maling zijn genomen doordat Beijer en Bouhouche aanvankelijk nog bij de Brusselse BOB waren. Dat geef ik u volmondig toe. “ (kolonel Gerard Lhost tijdens ondervraging in onderzoekscommissie)
* In het onderzoek naar SIE-wapenmeester Collard : Arsène Pint “(…) er magistraal is geknoeid. Men moest veel vlugger op die piste terechtgekomen zijn.”


'k zal de post hiermee afsluiten, niet te cryptisch zoals sommige forumleden, niet pokkelang zoals sommige forumleden en niet vol met onzin zoals vele forumleden hier helaas zonder 1 iemand ermee te willen viseren

Mooi helicopterview, dank u wel en ‘’t boek van Patrick Verdin zal zeker een aardverschuiving veroorzaken’, toe maar… ik kan niet wachten. Ik heb Verdin geantwoord dat ik tot nu toe geen reden zie om aan zijn geloofwaardigheid te twijfelen en ik hoop van ganser harte dat dat zo blijft.

En Xavica, uw stijl bevalt mij wel.

108

Goede reflectie Xavica, waarbij men kan zien dat het nooit gewoon banditisme geweest kan zijn. De broers Sliman kunnen natuurlijk altijd als een werktuig gefungeerd hebben....

109

Asjemenou wrote:

Wat schrijft u nu toch allemaal?!

Voor zover uit de processen-verbaal van politie blijkt dat de klanten - meervoud! - op de hen getoonde foto's de gebroeders Sliman herkenden als zijnde de overvallers, in combinatie met de wapenvondst in de zwaaikom bij Ronquières, dan zou je toch mogen denken dat daarmee de oplossing van de zaak, althans de oplossing van een deel van de zaak aanstaande is, ook al kunnen dode verdachten in België niet meer worden veroordeeld.

Als de Silmans al betrokken zijn dan op z'n hoogst bij de overval op Dekaise. Maar vergeet niet dat bij de overval ook Bouhouche en Mendez door getuigen werden herkend. Als je Jean-Pierre Adam moet geloven is hij de enige speurder die op het juiste spoor zit. Hij ziet wat niemand anders heeft gezien. Zelfs zonder toegang te hebben tot het Bende van Nijvel-dossier. Knap.

Geen goed idee om verhalen van gangsters als waarheid aan te nemen wink