Inderdaad en ik treed Ben bij. Begrijpend lezen is hier van belang.

462

Dat met "ex-collega's" door de schrijver ex-collega's van Haemers worden bedoeld is wat mij betreft niet voor andere interpretatie vatbaar.

Als met "ex-collega's" zou worden verwezen naar ex-collega's van de schrijver doet de volgende zin immers zeker mijn wenkbrauwen fronsen: "Aldus kwam Justitie aankloppen bij de Belgische Luchtmacht om te onderzoeken of de opdracht kon uitgevoerd worden". Een lezing alsof het om de ex-collega's van de kolonel gaat komt dus hierop neer: "omdat mensen uit het leger Haemers dood wilden, werd het leger ingeschakeld om hem over te vliegen". Dat is volgens mij niet wat de schrijver wenste te zeggen.

Om alle twijfel weg te nemen zou de schrijver zelf uiteraard best worden gecontacteerd.

463

Hoeveel - al dan niet accidentele - collega's heeft Patrick Haemers dan niet gehad? Moeten we hem op basis hiervan vrijpleiten? Wat zijn dan de concrete elementen om hem volledig los te koppelen van wat we maar de Bende van Nijvel zullen noemen? Gaan we de getuigen nogmaals schofferen of niet?

464

Stel, ik zeg stel, dat Haemers ingehuurd was door Bouhouche, dan zou het mij niet verbazen dat Bouhouche alle effectieve daders of killers van de feiten dood wou zodat ze hem niet konden verklikken. Bouhouche, is een ex-collega van de kolonel, aangezien Bouhouche rijkswachter was en de rijkswacht toen deel uit maakte van het leger ...

465

De cipiers van dienst nog eens ondervragen.

466

Madani Bouhouche heeft -onrechtstreeks- wapens overhandigd aan Patrick Haemers.
Daar bestaat een PV van.
Geen idee waarom dit nog niet eerder in dit forum vermeld stond.

Sorry ima-eh Verastenhoven...

Verastenhoven wrote:

...
Voor de rest geen enkele ambitie om hier, zoals jij, een salvo van honderden posts van reeds gekende info te herkauwen en te doen alsof ik het warm water heb uitgevonden.


J. Elise, commissaris van de gerechtelijke politie te Brussel maakte dit rapport dat begin juni werd overgemaakt aan de procureur-generaal te Mons.

"Tevens bestaat er een verband persoon/wapen dankzij de diefstal van FAL’s en FNC's bij Mendez, op 15 mei 1985. Die wapens werden in het kader van de zaak Haemers op 7 februari 1989 teruggevonden in een box van het Apollocomplex te Ukkel. Pas in december 1991 wijst het onderzoek uit dat Bouhouche de wapens aan de genaamde (…) afstond. Die laatste bezorgde ze aan (…) die ze aan (…) en (…) verkocht."

En hier de bron.


Jammer dat de namen -het onderzoek loopt nog- hier in puntjes moeten staan.

Namen zijn gekend.
Wie zei er ook weer dat deze namen in het dossier staan?

467

https://kw.be/nieuws/criminaliteit/dief … -deerlijk/

468

HIPA schreef:

Toen ik in de dossiers van Delta las hadden ze het over de gehuurde villa in mijn wijk .
Deze was verhuurd aan Nederlanders die handelden in drugs enz..
Er verbleven 4 mannen met Mercedes en Bmw op de oprit .
Deze gingen vaak uit in het Aalsterse met Haemers , ze werden vaak opgemerkt !
Het vliegpleintje was maar een stap weg van afstand er deden verhalen van transport van drugs , waar of niet ??
Deze vier werden gelinkt aan Henk Romy uit Nederland , met hier verdere vertakkingen .
Dit staat in de rapporten van Delta op moment dat het onderzoek weggenomen werd .
Deze handel was enorm met vertakkingen naar overal , deze puzzel is er eentje van duizende stukken...


even dit erbij halen:
"Hij bezat blanco documenten met BOB-briefhoofd en -stempel, een bewijs van verlies van een nummerplaat op naam van een collega van de brigade-Ukkel, blanco bevelschriften van een onderzoeksrechter om een gevangene op te halen, arrestatiebevelen, en blanco bevelen voor gevangenentransfers voor Vorst." Verschillende getuigen zeiden in het onderzoek dat Bouhouche wel degelijk die bevelschriften gebruikt had om gangsters op te halen uit de gevangenis voor zijn plannen, maar dat werd niet bewezen."

en wie o wie was de bevoegde magistraat voor voorwaardelijke invrijheidstelling?
juist

469

Magistraat juist ? Nog nooit van gehoord of over gelezen, J&B:-).

470

Of Bouhouche zelf die blanco bevelschriften gebruikt heeft weet ik niet maar dat ze gebruikt zijn is wel bewezen en wel degelijk in een proces. Een garagist uit Vilvoorde of Grimbergen is uit de cel gehaald om een contract te ondertekenen voor XXX

post 1 Coconut.

"Mijn vader had het aangedurfd een vierde fraudezaak te gaan aankaarten bij de procureur. De rijkswacht vertrouwde hij al lang niet meer. Het waren immers rijkswachters die De Snijder ( man van de afpersing met de foto) uit de gevangenis gaan halen waren om een contract te tekenen met de heer XXX.
Diezelfde XXX die XYZ van het kabinet Dehaene meubels schonk voor diens buitenverblijf ter waarde van 500.000 fr. ( uit vriendschap)
Die bank hebben we dan maar gesloten."