Scaramouche wrote:

» pnws.be

Daarin lees ik:

“Volgens onze bron heeft Tilmans in elk geval de betaling (onder welke vorm dan ook) niet uitgevoerd. Onze bron bevestigt ook dat de ‘Amerikaanse’ piste de juiste is. De schnabbels van Le Clercq in België lagen niet aan de oorsprong van die racket, maar hadden er misschien toch wel indirect mee te maken.”

Ik heb begrip voor de journalistieke mores van bronbescherming, maar ik heb geen begrip voor journalistiek zonder wezenlijke waarde. In dat artikel staat ‘alles en niets’, zonder dat je mij hoort zeggen dat ik van de steller daarvan verwacht dat hij het ‘geheim van de Bende van Nijvel’ uit te doeken kan doen. Ik had ook naar een journalist van P-Magazine kunnen bellen om hem of haar te vertellen ‘de Amerikaanse piste de juiste is’ en ‘dat de schnabbels van Le Clercq in België niet aan de oorsprong van de afpersing van Delhaize lagen, maar er misschien wel indirect mee te maken hadden’.

Nogmaals, ik (als bron:) denk dat de firma Delhaize niet is afgeperst, maar wel een of meer aan Delhaize verbonden (hoge) functionarissen, aangezien ik nog steeds niet de logica inzie van het in zakelijke sfeer - dus buiten de privésfeer - afpersen van Delhaize. Dit in tegenstelling tot het afpersen van aan Delhaize verbonden functionarissen, die in de privésfeer - dus los van de statutaire doelstelling en de in dat kader bestaande wetenschap van Delhaize - een ‘scheve schaats’ hebben gereden, over de de rug van de Delhaize (welke firma waarschijnlijk geen verwijt treft, althans niet op de eerste plaats een verwijt treft, maar wel ongewild bij de afpersing wordt betrokken).

Kortom, het begon met ‘zeer onfrisse zaken’ in de privésfeer van functionarissen van Delhaize en het eindigde met het maken van slachtoffers bij en in de supermarkten van Delhaize, op 27-09 en 09-11-1985. Dat er namens Delhaize is aangegeven dat zij niet is afgeperst en dat zij niemand (zwart) heeft betaald, komt mij - dus - voor als logisch, mede aangezien het feit dat afpersers normaal gesproken absoluut niet willen hebben dat de zaak ‘groter’ wordt dan noodzakelijk is. Mensen kunnen vroeg of laat gaan praten over iets dat geheim moet blijven en hoe meer mensen dat geheim kennen, hoe groter dat risico is dat een van hen dat geheim zal prijsgeven.

Ik denk dat de door de firma Delhaize uitgeloofde beloning van € 250.000,- voor het vinden van de daders van de Bende van Nijvel, in zeker opzicht een ongelukkige keus - een (onopzettelijke) Judaskus - is, in de zin dat die beloning niet had hoeven worden uitgeloofd als haar functionarissen er in hun privéleven niet zo’n puinhoop van hadden gemaakt en zo eerlijk waren geweest om de politie te bellen, bij voorkeur op het moment dat hun afpersers dreigden met het plegen dodelijke aanslagen bij en in Delhaize filialen en anders wel op het moment dat op 27-09-1985 de dodelijke aanslagen bij en in de Delhaize-supermarkten van Eigenbrakel en Overijse hadden plaatsgevonden.

Splitsen of apart houden kan een manier zijn om een zaak te vergemakkelijken. Zo kan men ook een onderzoek op een goed spoor houden.

De eend gaf ons een bot om op te knagen. De Belgische fascisten zouden geen andere rol hebben gespeeld dan helpen. De Staat werd niet bedreigd. Alleen Delhaize zou geschokt geweest zijn. En een paar slachtoffers.

club_le-happy-few wrote:

Over dat kaartje ivm problemen met luitenant-kolonel moet je de topic over de madam van Jacques Leclercq nog eens lezen (Nicole A.). Volgens haar was het niet Luitenant-kolonel Gérard Lhost die haar stalkte / lastigviel maar ene Brams die lager in rang was. Leclercq zou er Lhost op gezet hebben om meer indruk te maken.

Kortom, zij zou bescherming genieten, en Leclercq is met zijn tweede vrouw naar Amerika vertrokken. Als het niet was uit schrik, dan misschien uit schaamte. Ook de andere helft van het duo - Boon - zou panden in Aarschotstraat hebben gekocht voor zijn maîtresse. Wel interessant om weten: Aarschotsstraat was toen nog niet het centrum van de prostitutie. Dat is pas gekomen toen men de toenmalige prostitutiebuurt heeft afgebroken voor gentrificatie met nieuwe (kantoor)gebouwen.

Toevallig gaat dit om dezelfde Brams die voorkomt in het laatste boek van Hilde Geens (pagina 261) die toch wel neergezet wordt als een integer persoon die orde moest scheppen, dat lijkt me moeilijk verenigbaar met stalking. Al hebben we er het raden naar, in welke context er gestalkt werd natuurlijk. (sentimentele stalking of haar eerder ambeteren om haar het vuur aan de schenen te leggen om orde te scheppen.) Heeft iemand meer details over de aard van de stalking?

club_le-happy-few wrote:

Het zou toch de taak van SV moeten zijn om de aanslag te verijdelen. Voor welke reden heeft men gewoon zitten toekijken? Omdat ze anders gevoelige info of foto's van notabelen gingen bekend maken? Het moet allesinds iets belangrijk zijn, als men er mensenlevens wil voor opofferen.

Dat is een mogelijkheid. Een andere verklaring is dat de terreur op een gelukkig moment kwam om bepaalde politieke hervormingen in België door te voeren. Men bekomt wat men voor ogen heeft zonder zelf zijn handen vuil te maken. Door sommigen ook een hoger doel genoemd.

De extremisten komen aan de macht. De wereld verandert. Zelfs hypermarkten zijn erbij betrokken. Leefde het kapitalisme van papa? En België?

236

Op 9 maart 1988 werd commissaris George Marnette verhoord door onderzoeksrechter (bij rechtbank van eerste aanleg) Jean-Claude Lacroix in Charleroi verhoord ivm het Bende dossier.

Marnette bevestigde dat hij, in (maart?) 1987, een dossier had geopend (dossier nr. 45.21.300/87) na een klacht van Dr. (psychiater) André Pinon tegen Christian Smets. Christian Smets zou doodsbedreigingen geuit hebben tegen Dr. Pinon.

Bron: professor Cyrille Fijnout, Nederlandse criminoloog & hoogleraar verbonden aan de Un. Tilburg & KU Leuven.
Dit staat in een rapport dat Fijnout schreef voor de Bende Commisie bis over de Roze Balletten (Pinon / Montaricourt / Fortuna...), gepubliceerd op 31 december 1996

Hoe het mogelijk is dat deze persoon tot zijn laatste dag met alles en iedereen heeft kunnen lachen gaat mijn pet te boven. Ik hoop dat Bouten 200% zeker was met zijn Mr. X; want deze past 250% in het profiel.

Terloops vraag ik me nu wel af als zoveel moorden zouden zijn gebeurd in naam van de Roze Baletten, hoe deze Dr. Pinon himself de jaren '80 heeft kunnen overleven. Niemand toch gevaarlijker mbt dossier Pinon dan ... Pinon?

238

tja, Smets was de minnaar van Mevr. Pinon. Misschien was het gewoon niet opportuun de vader van haar kinderen te vermoorden of laten vermoorden (bijvoorbeeld). Hiermee wil ik gewoon zeggen dat er persoonlijke redenen kunnen meespelen waar wij niets van afweten of niet aan denken.