fenix wrote:

Het wordt met de minuut erger,lees dit maar eens: de laatste paragraaf staat dat er in het persoonlijk dagboek van Smets hij tot driemaal toe aanslagen aankondigt op vroegere data dan wanneer ze effectief gepleegd werden. Uit die zin is het wel niet duidelijk over welke aanslagen Smets geschreven heeft (deze van de Bende van Nijvel of deze van de CCC). Dat dagboek werd in beslag genomen in het kader van het dossier ‘Mendez’. Nochtans heeft Luc Hennart er altijd alles voor gedaan om het dossier Mendez afgescheiden te houden van de dossiers van de Bende van Nijvel en de CCC.” FN-topman Juan Mendez werd begin 1986 vermoord.
Eindelijk....eindelijk weten we waarom Hennart het dossier Mendez gescheiden wou houden van het Bendedossier.

Maar wat ik totaal niet meer begrijp is dat zovelen zoveel jaren gezwegen hebben. 

Dit is complete waanzin. Waren dat dan allemaal mensen met het empatisch gevoel van een labo ?


Ik las op dit forum dat het Mendez- dossier een P-V  bevatte die het Nivelles banddossier zou kunnen verklaren.
Mendez' minnares, N.K, zou haar in het voorjaar  van 1985 hebben  gezegd : '" Ik heb  gevaarlijke vrienden, voor hen moeten kinderen sterven, het is de enige manier ", of zoiets.

fenix wrote:

.

Maar wat ik totaal niet meer begrijp is dat zovelen zoveel jaren gezwegen hebben. 

Dit is complete waanzin. Waren dat dan allemaal mensen met het empatisch gevoel van een labo ?

We kunnen aan razende vaart hypotheses schrappen, wie had dat allemaal nog kunnen denken tien jaar geleden.

Een hypothese was dat de BVN uit slechts een paar personen bestond, omdat het onmogelijk is dat vroeg of laat niet iemand gaat zingen. Aanhangers van deze hypothese hebben gelijk en ongelijk gehad; de hypothese was fout en inderdaad gaan vroeg of laat mensen zingen.

Ergens rond 2012 sprak David de hoop uit dat ooit nog mensen zouden spreken.

En kijk, we hebben twee mensen die vanop het sterfbed hebben gesproken (Bon en Canard), gangsters die dreigen te spreken als ze geen nieuw geld zien (Moussa), een commissaris die het beu is te zwijgen (de verklaringen dat de Rijkswacht moest vertrekken in Aalst vlak voor de overval) enz. Ik verwacht dat de komende tijd dit lijstje nog zal worden aangevuld, want de domino steentjes kunnen na 37 jaar nu wel eens snel gaan vallen.

Ik ben het met je eens dat het verbijsterend is te horen hoeveel mensen op de hoogte waren van de bende activiteiten. Om nog maar te zwijgen van de actieve medewerking (ik verwijs naar alles wat dit jaar is verschenen rond Willy DS). Staatsveiligheid, rijkswachttop, zowat het gehele gangstermilieu in België; er moeten er echt veel zijn geweest die op de hoogte waren van de Bende in '85.

Het kan toch bijna niet anders dan dat chantage hierin een belangrijke rol heeft gespeeld, overal zaten wel mannetjes die er belang bij hadden het onderzoek niet in de juiste richting te sturen.

Daarin lees ik: “Volgens onze bron heeft Tilmans in elk geval de betaling (onder welke vorm dan ook) niet uitgevoerd. Onze bron bevestigt ook dat de ‘Amerikaanse’ piste de juiste is. De schnabbels van Le Clercq in België lagen niet aan de oorsprong van die racket, maar hadden er misschien toch wel indirect mee te maken.”

Ik heb begrip voor de journalistieke mores van bronbescherming, maar ik heb geen begrip voor journalistiek zonder wezenlijke waarde. In dat artikel staat ‘alles en niets’, zonder dat je mij hoort zeggen dat ik van de steller daarvan verwacht dat hij het ‘geheim van de Bende van Nijvel’ uit te doeken kan doen. Ik had ook naar een journalist van P-Magazine kunnen bellen om hem of haar te vertellen ‘de Amerikaanse piste de juiste is’ en ‘dat de schnabbels van Le Clercq in België niet aan de oorsprong van de afpersing van Delhaize lagen, maar er misschien wel indirect mee te maken hadden’.

Nogmaals, ik (als bron:) denk dat de firma Delhaize niet is afgeperst, maar wel een of meer aan Delhaize verbonden (hoge) functionarissen, aangezien ik nog steeds niet de logica inzie van het in zakelijke sfeer - dus buiten de privésfeer - afpersen van Delhaize. Dit in tegenstelling tot het afpersen van aan Delhaize verbonden functionarissen, die in de privésfeer - dus los van de statutaire doelstelling en de in dat kader bestaande wetenschap van Delhaize - een ‘scheve schaats’ hebben gereden, over de de rug van de Delhaize (welke firma waarschijnlijk geen verwijt treft, althans niet op de eerste plaats een verwijt treft, maar wel ongewild bij de afpersing wordt betrokken). Kortom, het begon met ‘zeer onfrisse zaken’ in de privésfeer van functionarissen van Delhaize en het eindigde met het maken van slachtoffers bij en in de supermarkten van Delhaize, op 27-09 en 09-11-1985. Dat er namens Delhaize is aangegeven dat zij niet is afgeperst en dat zij niemand (zwart) heeft betaald, komt mij - dus - voor als logisch, mede aangezien het feit dat afpersers normaal gesproken absoluut niet willen hebben dat de zaak ‘groter’ wordt dan noodzakelijk is. Mensen kunnen vroeg of laat gaan praten over iets dat geheim moet blijven en hoe meer mensen dat geheim kennen, hoe groter dat risico is dat een van hen dat geheim zal prijsgeven.

Ik denk dat de door de firma Delhaize uitgeloofde beloning van € 250.000,- voor het vinden van de daders van de Bende van Nijvel, in zeker opzicht een ongelukkige keus - een (onopzettelijke) Judaskus - is, in de zin dat die beloning niet had hoeven worden uitgeloofd als haar functionarissen er in hun privéleven niet zo’n puinhoop van hadden gemaakt en zo eerlijk waren geweest om de politie te bellen, bij voorkeur op het moment dat hun afpersers dreigden met het plegen dodelijke aanslagen bij en in Delhaize filialen en anders wel op het moment dat op 27-09-1985 de dodelijke aanslagen bij en in de Delhaize-supermarkten van Eigenbrakel en Overijse hadden plaatsgevonden.

Splitsen of apart houden kan een manier zijn om een zaak te vergemakkelen.
Zo kan men ook een onderzoek op een goed spoor houden.

De eend gaf ons een bot om op te knagen. De Belgische fascisten zouden geen andere rol hebben gespeeld dan helpen. De Staat werd niet bedreigd. Alleen Delhaize zou geschokt geweest zijn. En een paar slachtoffers.

236

Ben wrote:

Een bendespeurder was sceptisch toen ik [Hilde Geens] hem aansprak over dat racketplan. "Afpersing van warenhuizen en voedingsbedrijven was in die periode heel populair. GM-Inno-BM, Coca-Cola, Nestlé, Côte d'Or, Bâtard, ze zijn allemaal aan de beurt geweest, de meeste zijn nooit opgehelderd. Maar het racketplan van Bouhouche was wel meer gesofisticeerd."

Een collega van de speurder zag de hand van Bouhouche achter de racket van Nestlé in februari 1985. "Ze dreigden om de producten te vergiftigen.


Dat plan is gelukt.
Nestlé heeft betaald.Het geld werd afgegeven boven een rioolput in Bergen, waarlangs het werd weggesmokkeld."

Maar Bouhouche werd niet eens in beschuldiging gesteld van de afpersingszaak, laat staan veroordeeld.

Bron: Beetgenomen | Hilde Geens

club_le-happy-few wrote:

Over dat kaartje ivm problemen met luitenant-kolonel moet je de topic over de madam van Jacques Leclercq nog eens lezen (Nicole A.).

Volgens haar was het niet Luitenant-kolonel Gérard Lhost die haar stalkte / lastigviel maar ene Brams die lager in rang was.

Leclercq zou er Lhost op gezet hebben om meer indruk te maken.

Kortom, zij zou bescherming genieten, en Leclercq is met zijn tweede vrouw naar Amerika vertrokken. Als het niet was uit schrik, dan misschien uit schaamte.

Ook de andere helft van het duo - Boon - zou panden in Aarschotstraat hebben gekocht voor zijn maitresse.

Wel interessant om weten: Aarschotsstraat was toen nog niet het centrum van de prostitutie. Dat is pas gekomen toen men de toenmalige prostitutiebuurt heeft afgebroken voor gentrificatie met nieuwe (kantoor)gebouwen.

Toevallig gaat dit om dezelfde Brams die voorkomt in het laatste boek van Hilde Geens (pagina 261) die toch wel neergezet wordt als een integer persoon die orde moest scheppen, dat lijkt me moeilijk verenigbaar met stalking. Al hebben we er het raden naar, in welke context er gestalkt werd natuurlijk. (sentimentele stalking of haar eerder ambeteren om haar het vuur aan de schenen te leggen om orde te scheppen.) Heeft iemand meer details over de aard van de stalking?