Re: Verjaring

Wat is erger, jonge mensen zonder toekomst die moorden voor de spanning of afpersers die hun plan doorzetten? De afschaffing van de verjaringstermijn voor de meest verachtelijke daden zal moeilijk te realiseren zijn. Daarna zullen de rechercheurs en de magistraten nog in werking moeten treden. Anders zullen we getuige zijn van eindeloze onderzoeken die aanleiding zullen geven tot meer wanhoop dan iets anders. Goede voortzetting. Of beter nog, een goed begin.

332

Re: Verjaring

Welke machtige mensen zitten hier toch achter dat ze het dossier veilig achter slot en grendel kunnen houden. Als ze echt met de slachtoffers inzitten, pakken ze de daders op.

333

Re: Verjaring

Kenza:

“Het vermoeden van onschuld is een algemeen rechtsbeginsel, dat inhoudt dat degene die wordt vervolgd, maar nog niet definitief is veroordeeld, geacht wordt onschuldig te zijn zolang het bewijs van zijn schuld niet onomstotelijk is geleverd.

Dit algemeen rechtsbeginsel, dat rechtstreeks voortvloeit uit het algemeen beginsel van het recht van verdediging, waarvan het een essentieel aspect is en dat deel uitmaakt van de meer algemene waarborg van het recht op een eerlijk proces, houdt enerzijds een voorschrift in omtrent de wijze waarop een beklaagde of verdachte moet worden behandeld in het kader van een strafproces, maar anderzijds ook een voorschrift met betrekking tot de bewijsvoering die de positie van de beklaagde of van de verdachte versterkt ten opzichte van de vervolgende instantie, meer bepaald wat de bewijslast betreft en met betrekking tot de vereiste dat het aangevoerde bewijs van de schuld een zekerheid moet bieden die boven elke redelijke twijfel is verheven, met inachtneming van de geldende bewijsregels.”

Je gevoel mag dan oprecht zijn Kenza ... maar het is hier Rusland niet, je kan (hier) niet zomaar mensen oppakken. Gelukkig!

De machtige mensen waarvan je spreekt kenza, zijn de betrokkenen (en mee schuldig dus!) die bewijzen hebben laten verdwijnen (wat uiteraard ook strafbaar is) maar ook zij die bepaalde onderzoeksdaden niet gesteld hebben ... een belangrijk aspect, dat leiden kan tot de ontknoping van deze affaire.

334

Re: Verjaring

Al met al denk ik dat het opheffen van de verjaring een goede zaak is. Het huidige speurdersteam is blijkbaar oprecht gemotiveerd om de zaak op te lossen en kan nu verder werken zonder het gevoel te hebben dat alles voor niets is omdat over twee jaar de boel toch verjaart. Want stel je voor dat er een dna match wordt gevonden en het te laat is om de dader aan wie het DNA toebehoort op te pakken. Of dat Bob in 2026 een boek publiceert waarin hij schrijft hoe het bendeverhaal werkelijk in elkaar zit en hoe hij 40 jaar lang de Belgische justitie misleidt heeft. Na al het onrecht dat de slachtoffers en de nabestaanden hebben moeten ondergaan blijft dit hen gelukkig bespaard.

335

Re: Verjaring

Laat ons hopen maar tot vandaag zie ik niets gebeuren. En zit de waarheid veilig achter slot en grendel. En de kinderen die zonder ouder(s) hun plan hebben moeten trekken zitten tot vandaag zonder antwoorden. En de daders zijn fier dat hun masterplan gelukt is. Zelf op kerstavond kunnen ze fier zijn dat ze beschermd blijven. En bij de slachtoffers staat er vanavond een bord minder aan tafel.

336

Re: Verjaring

Over de verjaring van het dossier:

Alors que 21 enquêteurs travaillaient encore l’année dernière sur ce dossier, ils seront « une petite dizaine en 2023 », selon Martine Michel, qui voit arriver le délai de prescription à grands pas : « La prescription est acquise le 9 novembre 2025 et si nous devions faire un procès en assises, il faudrait prévoir trois années pour s’organiser. Nous avions ainsi convenu avec le parquet fédéral que si aucune personne n’était inculpée fin 2022, il aurait été illusoire d’imaginer pouvoir organiser cette cour d’assises. Donc je termine les devoirs d’enquête toujours en cours et dans l’état actuel des choses, si aucun élément nouveau n’arrive, je devrai envisager de clore l’enquête en 2023 ! » Dans l’espoir de voir encore la vérité jaillir, une prime de 250.000 euros, promise par Delhaize, est toujours d’actualité et pourrait « même être augmentée si nous avions des informations permettant d’identifier et inculper des personnes », ajoute la juge d’instruction.

Afin que le dossier des tueries du Brabant ne se referme pas sans livrer ses secrets, la loi doit donc... changer! C’est pour cette raison qu’un projet de loi du ministre de la Justice a été approuvé fin 2022 par le conseil des ministres. Ce projet vise à ce que « les crimes graves, tels que meurtre et vol avec meurtre, ayant causé une peur intense à la population ou cherchant à déstabiliser ou détruire les structures fondamentales du pays » ne soient plus soumis à la prescription. « La justice doit pouvoir être rendue en permanence dans de tels cas. C’est ce que la société attend et nous voulons rendre cela possible ! », ajoute Vincent Van Quickenborne. Le texte doit encore être soumis au Conseil d’État et au vote du Parlement.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

337

Re: Verjaring

In het artikel in Le Soir Mag deze week zegt Patricia Finné dat er een nieuw element is opgedoken of een nieuw spoor dat gevolgd wordt. Hopelijk heeft ze het niet over het recent opgeviste wapen.

Re: Verjaring

Ze pleit voor voortzetting van het onderzoek. Ik denk dat ze niet voor de gek is gehouden.

Re: Verjaring

Mijn bijzondere dank voor onze eigenste Anja Vanrobaeys die continu ter beschikking staat, opvolging verzekert en ons bovendien op de hoogte houdt van de stand van zaken. Oprechte dank voor de andere dames die ook opvolging verzekeren. Naar aanleiding van het persbericht over het afschaffen van de verjaringstermijn voor zware roofmoorden, heb ik zoals beloofd meer uitleg gevraagd aan de minister van Justitie.

U vindt hier ter informatie de link naar het verslag van de commissie deze week » www.dekamer.be

De vraag start op p. 24 van het verslag of op p. 32 van de pdf. Minister heeft me verzekerd dat onderzoek nu gewoon wordt verdergezet. Het wetsontwerp wacht op het advies van de Raad van State (is nogal een omvangrijk pakket, maar dat kan binnen 2 à 3 maanden). Dan wordt het ingediend bij het parlement en zoals je kan lezen zal hij de hoogdringendheid vragen (en aantal oppositiepartijen zijn het daarmee eens en zullen dus geen vertragingsmanoeuvres uitvoeren). Dat betekent dat het op een 3-tal weken kan gestemd worden in het parlement.

Eens goedgekeurd moet het nog in het Belgisch Staatsblad verschijnen en daarna moet een rechter wel beslissen of de verjaringstermijn voor een bepaalde zaak (bv onderzoek Bende van Nijvel) wordt afgeschaft. Gezien de voorwaarden in de wet, komen de aanslagen van de Bende hiervoor wel in aanmerking. Ik verwittig jullie opnieuw wanneer het wetsontwerp wordt ingediend in het parlement.

340

Re: Verjaring

Willem Wallyn, scenarist van de serie '1985' over de mogelijke verjaring van het Bende van Nijvel-dossier:

Het federaal parket gaf deze zomer aan dat het onderzoek bij gebrek aan nieuwe elementen rond de jaarwisseling wordt stopgezet. Intussen werkt Vincent Van Quickenborne aan het opheffen van de verjaring voor bepaalde extreme misdrijven.

Willem Wallyn: “Als mens vind ik het een verschrikking dat de mogelijke verjaring er zit aan te komen. Omdat ik hier en daar wel een paar slachtoffers heb ontmoet en mee heb gevoeld wat dit voor hen zou betekenen. Als jurist ben ik dan weer een voorstander van verjaring. Verjaring is er om bepaalde redenen, en dat zijn goede redenen. En oké, dan is het gedaan. Dan moet je het afsluiten. Juridisch natuurlijk, niet menselijk.”

De moorden op Patrice Lumumba en Julien Lahaut zijn opgehelderd door historici, in het geval van Lahaut juist dankzij de verjaring.

Willem Wallyn: “In die zaken is er morele genoegdoening gekomen voor de slachtoffers, er kwam alleen geen veroordeling. Dat is heel moeilijke materie en juristen maken zich over het algemeen niet populair met hun mening hierover. Je kunt niet zeggen: ‘We gaan de verjaring afschaffen.’ Want dan moet je dat in alle zaken doen en dan komen we in een ander type samenleving terecht.

“Soms zijn misdrijven niet specifiek gericht tegen een slachtoffer, en dat moet verschrikkelijk zijn. Nooit een antwoord krijgen op de vraag waarom. Te moeten aanvaarden dat je gewoon op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was. Dat er geen verklaring is. Dat is erger dan een ongeval, want iemand heeft dit bewust gedaan. Je bent geslachtofferd ter wille van een principe of iets politieks waar je niks mee te maken hebt.”

Lees hier het hele interview » Nieuws

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube